Teken NU voor een betere levenskwaliteit voor alleenstaande ouders!rawpixel-com-4609711.jpg

Wij ijveren voor een betere levenskwaliteit en positie van de alleenstaande ouder. Structurele maatregelen om tegemoet te komen aan hun noden en behoeften zijn noodzakelijk om de persoonlijke en maatschappelijke kost aanzienlijk te verminderen.

Deze maatregelen dienen een preventief en curatief doel.

Alleenstaande ouders maken haast 1/3 uit van de Belgische huishoudens (24,9% in 2009). Zij lopen een verhoogd armoederisico en behoren al te vaak tot de working poor. (Bron: Koning Boudewijn Stichting)
Alleenstaande ouders besteden 63% van hun inkomen aan hun kinderen, in tegenstelling tot tweeverdieners 38%. De kindkost zijn de uitgaven direct gelinkt aan de kinderen. Bijv: voeding, kleding, speelgoed, verzorgingsproducten zoals luiers en huur van een studentenkamer voor oudere kinderen. (Bron: MyFamily september 2018).
Aan huisvesting betalen zij veel meer dan de algemene regel van 1/3 van het inkomen 48% in geval van een privéwoning, 26 % in geval van een sociale woning. (Bron: Koning Boudewijn Stichting 2014).


Wij vragen ten slotte meer aandacht voor én een empowerende beeldvorming van alleenstaande ouders in media, politiek en in de maatschappij in zijn geheel.

De beeldvorming dient taboedoorbrekend te zijn.

 

Speerpunten:

 - Betaalbare en flexibele kinderopvang.
 - Betaalbare en geschikte huisvesting.
 - Vlottere toegang tot huisvestingsmaatregelen en sociale huisvesting.
 - Sociale en fiscale voordelen/tegemoetkomingen voor de werkende alleenstaande ouder.
 - Samenhuizen financieel en fiscaal aantrekkelijker maken voor de alleenstaande ouder.
 - Centraliseren van informatie en hulp voor alleenstaande ouders (en hun kinderen).
 - Focus op de raakvlakken i.p.v. de verschillen tussen alleenstaande ouders en voer in functie daarvan de nodige steunmaatregelen in. Maak komaf met het huidige versnipperd beleid en ga voor een geïntegreerde totaalaanpak van de uitdagingen van alleenstaand ouderschap.
 - Ervaringsdeskundigen betrekken bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid.
 - Maximumfactuur voor middelbare scholen.
 - Aandacht voor de positie van de alleenstaande vader.
 - Pak kinderarmoede aan door de levenskwaliteit en de positie van de alleenstaande ouder rechtstreeks te verbeteren.
 - Maak ouderschapsverloven financieel interessanter voor alleenstaande ouders.
 - Een betere work-life-balance zodat er meer tijd vrijkomt voor zelfzorg en zelfontplooiing (vb: 30-urenwerkweek - Femma).
 - Sensibilisering tot meer begrip op de werkvloer.

Blijf alles volgen: facebook.com/eenoudergezin en twitter.com/AlleenMama

Sluit je aan bij de besloten Facebookgroep "Alleenouders rock around the clock" 


Hartelijk bedankt om deze petitie te ondertekenen en te delen in aanloop van de federale verkiezingen op 26 mei 2019.

meisje_op_schouders_van_papa2.jpg#Werockaroundtheclock

 


Josephine Malay / AlleenMama    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Josephine Malay / AlleenMama om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...