Stop oneerlijke concurrentie gemeenten zonnepanelen

Constatering:

Gemeenten gedragen zich als actieve marktpartij in de markt van zonnepanelen. Dat doen zij op de volgende drie verschillende manieren:

1. Als organisator en promotor van een groepsaankoop (Noord- en Zuid-Holland) waarbij zonnepanelen worden aangeboden

2. Als promotor van een individuele marktpartij die men als "beste aanbod" heeft gekwalificeerd (o.a. in Noord-Brabant)

3. Als promotor van een lokale energie-coöperatie, waarbij indirect een marktpartij betrokken of uitverkoren is (landelijk)

Dit doen gemeenten in een inmiddels volwassen markt die zeer competitief is, waardoor zonder overheidsbemoeienis het optimale prijspunt al wordt bereikt. Met nu uitgekristalliseerde en breed geaccepteerde techniek verkeert de markt in een fase die vergelijkbaar is met die van isolatieglas en HR CV-ketels, die de gemeente ook niet zelf aanbiedt. Deze goedbedoelde acties van gemeenten zijn zeer marktverstorend en zijn desastreus voor de duurzame ontwikkeling van de markt op langere termijn. Van een algemeen belang om dit te doen kan dan ook geen sprake meer zijn.

 

Probleem voor ondernemers:

1. Er is sprake van oneerlijke concurrentie omdat grootschalige marketingcampagnes worden gedaan met publieke middelen (o.a. huis-aan-huis brieven vanuit gemeente, gemeentelijke berichten in kranten, online, etc.)

2. Er is ook een ongelijk speelveld omdat ambtenaren en lokale politici zich vele uren (kunnen) inzetten voor promotie van deze acties

3. Er is een ongelijk speelveld omdat promotionele bijeenkomsten worden gehouden in met overheidsgeld betaalde gebouwen of gelegenheden die door de lokale overheid worden gehuurd

4. Er is een ongelijk speelveld omdat media berichten van gemeenten hierover gratis overnemen en uitvoerig redactionele aandacht geven, waar ondernemingen voor veel geld moeten adverteren

5. Er is een ongelijk speelveld omdat als de overheid stelt dat iets "het beste aanbod is" het gezag van de betrouwbare overheid daarbij onevenredig zwaar telt ten opzichte van een commerciële aanbieder.

6. Omdat gemeenten voortdurend halfjaarlijks een aanzienlijk deel van de markt afpakken, is er voor ondernemingen geen continuïteit en schommelt de omzet enorm. Gevolg is dat ondernemers:

- werknemers geen vaste arbeidsovereenkomsten kunnen aanbieden, duurzame werkgelegenheid komt niet tot stand

- geen investeringen durven te doen

- geen huurcontracten kunnen aangaan voor een langere termijn

- geen krediet kunnen krijgen

- autonome groei niet tot stand komt

7. De gemeenten hebben de markt hiermee tot een prijsmarkt gemaakt. Hierdoor:

- staan uurlonen -ook van zzp'ers in een al concurrerende markt- verder onder druk

- is de focus van de consument verschoven van kwaliteit naar prijs, omdat de gemeente toch borg lijkt te staan voor de kwaliteit

- worden zonnepanelen gezien als een generiek product, innovaties en kwaliteitsverschillen worden niet (h)erkend, toegepast en beloond.

8. Innovatieve nieuwkomers in de markt krijgen geen kans om zich te ontwikkelen en kunnen praktisch gezien ook nooit meedingen. Dergelijke acties zijn daardoor een rem op innovatie.

9. Waar de Europese Commissie streeft naar een minimale inkoopprijs van zonnepanelen vanuit China (75% wereldproductie), streven gemeenten tegelijkertijd naar een consumentenprijs die ongeveer op hetzelfde niveau ligt als deze minimale inkoopprijs. Ondernemers zitten door toedoen van de gemeente nu klem tussen Europa en de lokale overheid.

 

Wij eisen:

1. Dat de gemeenten zich definitief terugtrekken uit de inmiddels volwassen markt van zonnepanelen, en ondernemers een kans geven te ondernemen, innoveren en groeien

2. Dat de gemeenten niet concurreren met ondernemers met het mede door hen betaalde belastinggeld, of hun autoriteit of kanalen daarvoor aanwenden

3. Dat de gemeenten en hun milieudiensten zich beperken tot een voorlichtende rol, waarbij er geen voorkeuren zijn voor marktpartijen