Stop uitzetting gewortelde kinderen nu!

Deze petitie richt zich tot het kabinet met één duidelijke oproep: zorg nu eindelijk voor een humaan kinderpardon!

Nog steeds worden kinderen uitgezet, die al jaren in ons land wonen en die helemaal geworteld zijn in onze samenleving. Dit moet stoppen. Deze kinderen horen bij ons. Maar de politiek stelt onredelijke eisen. Eisen waaraan zij eigenlijk niet kunnen voldoen. Dat is oneerlijk. Ook al werken de ouders netjes mee aan hun uitzetting, kan de IND steeds weer zeggen dat het niet genoeg is. En de schuld wordt dan bij die gezinnen gelegd, die daar niets aan kunnen doen. Kinderen worden vervolgens met hun ouders opgesloten om uitgezet te worden. Dit moet stoppen!

Dit inhumane beleid kan stoppen wanneer de politiek een einde maakt aan het stellen van een nagenoeg onmogelijke eis (meewerkcriterium). Want wat deze gezinnen ook doen om mee te werken aan hun uitzetting, het is eigenlijk nooit genoeg. De pijn en het leed dat deze kinderen wordt aangedaan, is te groot. Deze kinderen hebben nu na jaren onzekerheid en wanhoop recht op zekerheid en veiligheid. Rechten van kinderen zijn niet onderhandelbaar.

De oplossing is deze. De gewortelde kinderen moeten een verblijfsvergunning krijgen als zij vijf jaar of langer in ons land zijn, en altijd in beeld zijn geweest bij een overheid. Het moet een oplossing zijn die uitgaat van de belangen van kinderen. Dat is eerlijk, dat is rechtvaardig. Steun daarom deze actie. Hartelijk dank.