Stop de plannen voor een langstudeerboete!

Waarom de langstudeerboete geen goed idee is

De langstudeerboete is na 12 jaar weer van stal gehaald, bedoeld om studenten aan te moedigen hun studie sneller af te ronden, lijkt op het eerste gezicht een logische maatregel om de doorstroming in het hoger onderwijs te bevorderen. Echter, bij nadere beschouwing blijkt deze boete een oneerlijke last te leggen op de schouders van een generatie die al te maken heeft met enorme uitdagingen, zoals de pechgeneratie en de wooncrisis.

De pechgeneratie

Allereerst is er de kwestie van de zogenaamde pechgeneratie. Dit zijn de jongeren die tijdens hun studie geconfronteerd worden met opeenvolgende stelselwijzigingen, bezuinigingen en toenemende prestatiedruk. De invoering van het leenstelsel heeft hen al zwaar getroffen. Waar eerdere generaties nog konden rekenen op een basisbeurs, zijn deze studenten gedwongen om hun volledige studie te bekostigen met leningen. Dit resulteert in torenhoge studieschulden die een zware hypotheek leggen op hun toekomstige financiële situatie. De langstudeerboete voegt hier nog een extra financiële last aan toe, wat voor veel studenten simpelweg onoverkomelijk is. Deze generatie heeft bovendien te maken met een krappe arbeidsmarkt en een economische situatie die hun kansen op een stabiele loopbaan verkleint.  

De wooncrisis  

Daarnaast speelt de wooncrisis een cruciale rol in het debat over de langstudeerboete. De woningmarkt is bijzonder krap, met torenhoge huurprijzen en een schreeuwend tekort aan betaalbare studentenkamers. Veel studenten zijn gedwongen om langer thuis te blijven wonen of om onder slechte omstandigheden hoge huren te betalen. Dit heeft niet alleen invloed op hun financiële situatie, maar ook op hun studievoortgang. Studenten die in onzekere woonomstandigheden verkeren, hebben vaak meer moeite om zich te concentreren en hun studie succesvol af te ronden. De stress en onzekerheid die gepaard gaan met het vinden en behouden van een geschikte woonruimte, kunnen leiden tot studievertraging. Een langstudeerboete straft deze studenten dubbel: eerst door hen in een moeilijke woonsituatie te brengen, en vervolgens door hen financieel te straffen als ze hierdoor vertraging oplopen.  

Conclusie  

De langstudeerboete lijkt op papier een middel om studievertraging tegen te gaan, maar in de praktijk is het een maatregel die de ongelijkheden en problemen waar de huidige generatie studenten mee te maken heeft, alleen maar vergroot. De pechgeneratie en de wooncrisis vormen al een aanzienlijke belasting voor deze jongeren, en een extra financiële boete maakt hun situatie alleen maar moeilijker. In plaats van te investeren in strafmaatregelen, zou de overheid beter kunnen investeren in het verbeteren van de studiefinanciering, het aanpakken van de wooncrisis en het bieden van meer ondersteuning aan studenten. Na jaren lang beleid die het leven van de studenten heeft bemoeilijkt, is het tijd voor beleid wat weer aanmoedigt om te beginnen met studeren en om het ook af te maken. Alleen zo kunnen we een eerlijke en rechtvaardige toekomst voor alle studenten waarborgen.

Teken deze petitie om het nieuwe kabinet te laten weten dat dit geen proportionele maatregel is tegenover (aankomend)studenten. 


Youp Overtoom (student Hogeschool Utrecht)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Youp Overtoom (student Hogeschool Utrecht) alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...