Petitie tegen bezuinigingen Koppelsteede

Opmerkingen

#1

Dit een veelbezochte plek in de wijk. Kinderen uit niet alleen deze wijk, maar ver erbuiten komen hier leren over de natuur en voedsel.

Virjanand Panday (, 2024-06-29)

#2

Ik onderteken, omdat natuureducatie een onlosmakelijk deel is van de opvoeding van onze kinderen.

Christien Bolt (, 2024-06-29)

#12

Ik onderteken omdat mijn kinderen er fantastisch buitenspelen en er via school ook een moestuintje hebben. De dieren zijn er zeldzaam goed in de speelfunctie geïntegreerd.

Erlijn (, 2024-06-29)

#13

De kinderboerderij is van onschatbare waarde voor de wijk!

Loura Penning (, 2024-06-29)

#15

Ik onderteken omdat koppelsteede een belangrijke sociale hub is in de wijk. Een van de weinige plekken waar alle verschillende bewoners van Lunetten bij elkaar komen.

Jeroen van der Ham (, 2024-06-29)

#20

Koppelsteede moet bewaard blijven!

Nori Kreetz (, 2024-06-29)

#23

Uberhaupt belachelijk dat er bezuinigingen zijn in de natuur!! Behoud van de natuur lijkt me eerder noodzakelijk, evenals onderwijs hierin.
Daarnaast is de vereenzaming voor grote groepen ook een noodzakelijke focus, deze plek biedt een samenkomen. Laten we dat zo houden

Stefanie (, 2024-06-29)

#26

Ik onderteken omdat mensen in een stad een plek verdienen waar ze laagdrempelig dichter bij de natuur kunnen zijn, kennis kunnen maken met dieren, met gewassen. Vooral voor kinderen: niet alleen het varken en de koe van Dick Bruna, maar het echte beest! En dat op loop of fietsafstand, gratis en toegankelijk. We moeten huizen bouwen, maar ook dit deel van de leefomgeving koesteren. Kinderen leren met school zoveel in de moestuin van de Koppelsteede. Ze waren helemaal geïnspireerd en enthousiast. Sommige kinderen komen zelden de wijk uit: een stadsboerderij is voor hen ook een heerlijk plek om even echt ergens anders te zijn. Voor ouders met baby is het ook heerlijk om een stadsboerderij te hebben als uitje (want je wereld wordt vaak ineens klein). Houden dus! Allemaal!

Hanneke Koolen (, 2024-06-29)

#32

Ik bezoek elke week de boerderij. Het is een rustig plek met natuur, mooie activiteiten en goed om andere mensen te ontmoeten. Lunetten is niet hetzelfde zonder deze boerderij.

Camilla Linhart (, 2024-06-29)

#36

Stadsboerderij zijn essentieel om de natuur te leren kennen. Groen en natuur is zeer belangrijk voor de leefbaarheid is de stad en voor het behoud van de planeet. Belangrijk dat iedereen dit van jongs af aan leert. De gemeente geeft een verkeerd sein af door juist hierop te bezuinigen.

Els Van Tuinen (, 2024-06-29)

#37

Deze en alle andere stadsboerderijen horen bij de basis. Vooral voor de kinderen een plek om met respect om te leren gaan met dieren, kennis te krijgen en zorg te dragen. De stadboerderijen zijn een natuurlijke haven voor de stad. Staak een aantal jaar de aankoop van zogenaamde kunstwerken voor de stad, laat in de toekomst alle dure broodjes en drankjes bij vergaderingen met de gemeente achterwege, subsidieer niet 1001 versnipperde clubjes en initiatiefjes. Bezuinig op dingen die niemand gaat missen, maar niet op de stadsboerderijen!!

Marjolijn Rijkse (, 2024-06-29)

#38

De kinderboerderij een laagdrempelige ontmoetings- en speelplek is en een spelenderwijs leerplek. Onmisbaar in de wijk. Per fiets en lopend bereikbaar. Verdwijnen van de kinderboerderij in Lunetten betekent meer autokilometers maken.

Peter van den Berg (, 2024-06-29)

#42

Koppelsteede een waardevolle plek is en zijn huidige vorm behouden moet blijven

Annika Weijers (, 2024-06-30)

#56

Ik onderteken deze petitie omdat een kinderboerderij, net als volkstuinen, essentiëel onderdeel van een gezonde wijk is. Leerzaam, duurzaam en verbindend, zowel als kinderboerderij an sich als als plek voor wijkversterkende evenementen. Hierop bezuinigen is kiezen voor wijkverarming.

Bas Stoffelsen (, 2024-06-30)

#58

Ik onderteken omdat zoiets moois in de wijk moet blijven bestaan.

L. Loef (, 2024-06-30)

#60

De Koppelsteede onze plek is om te spelen en te leren over natuur

Jiska Riphagen-Gietema (, 2024-06-30)

#75

Deze prachtige groene ontmoetingsplek is belangrijk voor de bewoners van Lunetten! Hier knoop je praatjes aan met mensen die je vaag herkend uit de buurt, maar die je nooit hebt gesproken. Een plek waar kinderen leren omgaan met dieren en waar ze eindeloos kunnen spelen. Onmisbaar!

Joke Meindersma (, 2024-06-30)

#76

Wij minimaal 1 keer per week met veel plezier de kinderboerderij bezoeken. Vooral voor stadskindjes is het een prachtige plek om te spelen, leren en te genieten van de buitenlucht

Marije Schrier (, 2024-06-30)

#81

Ik onderteken omdat ik vaak met de kleinkinderen op de kinderboerderij kom. Daarvoor zijn er meerdere redenen. Het er heen lopen en daar spelen maakt de kinderen lekker moe.
Het heeft een sociaal aspect. Er ontstaan gesprekken met andere (groot)ouders.
De kleinkinderen leren over dieren, planten en de seizoenen

henk-kan kuiper (, 2024-06-30)

#83

Ik onderteken deze petitie omdat de kinderboerderij bij uitstek de plek is om samen te komen , kinderen kennis te laten maken met de o zo kwetsbare natuur , de kinderen zijn de toekomst , hoe kan je dan zulke belangrijke educatieve plekken sluiten ? Bezuinig liever op ideeën als aanpassingen op een goyplein , waarvan de hele stad weet dat het niet gaat werken. Laat een van de mooiste plekjes in groen lunetten bestaan !!

Geralda Jansen (, 2024-06-30)

#86

Koppesteede in Lunetten, en alle andere boerderijen in de stad, zijn ontzettend belangrijk! Voor alle leeftijden! Het leren over de natuur, duurzaamheid, buurtinitiatieven, omgaan met dieren, te veel om ip te noemen. Een groene plek om in de wijk te verpozen, ter verkoeling. Het is onbetaalbaar in een grote stad als Utrecht. Ik zou het verschrikkelijk vinden als dit zou afslanken of zelfs verdwijnen.

Marieke (, 2024-06-30)

#94

Ik onderteken omdat ik de kinderboerderij van enorme waarde vindt voor onze wijk en Utrecht. Het is een unieke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. Waar wordt gespeeld, geleerd, gekletst en nog veel meer.

Muriël Sterk (, 2024-06-30)

#97

Ik vind dat deze plek open moet blijven voor alle jonge ouders in Lunetten en omgeving.

Simone Buys (, 2024-06-30)

#98

En dit geldt niet alleen voor koppelsteede maar ook voor de andere boerderijen in Utrecht!

Yvonne Broekman (, 2024-06-30)

#99

Een onmisbare plek!

Harry Dietz (, 2024-06-30)

#101

De plek waar verbinding ontstaat tussen kinderen en ouders , contact wordt gemaakt met de natuur en dieren in het bijzonder.
De plek die rust biedt en geeft in het hectische stadsleven en waar je laagdrempelig met elkaar kunt spelen en ontspannen. Gratis en dus bereikbaar voor iedereen!
Verbijsterd dat ons dat zou worden ontnomen!! Nog los van mooie initiatieven als krijg de kleertjes e.d.!

Josje Smits (, 2024-06-30)

#102

Het is van groot belang dat Utrecht Natuurlijk, en in het bijzonder de kinderboerderijen zoals Koppelsteede, blijvend gesteund worden. Deze locaties zijn essentiële buurthubs waar Utrechters samenkomen, elkaar ontmoeten en van elkaar leren. In tijden van toenemende kinderobesitas, het verdwijnen van groene speelruimtes en groeiende eenzaamheid, vervullen deze plekken een onmisbare rol. Ze bevorderen sociale cohesie, bieden kinderen de kans om buiten te spelen en brengen mens en natuur dichterbij.

Als de gemeente echt iets wil betekenen voor haar inwoners, zoals de nieuwe “vaor” stadscampagne belooft, laat dat dan ook zien door te investeren in deze waardevolle plekken. Neem deze ontmoetingsplaatsen niet weg, maar ondersteun ze, zodat kinderen kunnen blijven ontdekken, spelen en samenkomen.

Paul Van de Kant (, 2024-06-30)

#105

Het een prachtige plek is die heel erg veel goed bezocht wordt.

Ben van de Vooren (, 2024-06-30)

#106

Het een heel belangrijke mooie plek in Lunetten.

Andrea Bosman (, 2024-06-30)

#110

De kinderboerderij van grote waarde is voor Lunetten

Niek Schrier (, 2024-06-30)

#114

Ik als oma, samen met mijn kleinzoon bij de Koppelsteede een tweede huis heb gevonden.
Hier kan mijn kleinzoon zich ontwikkelen in een natuurlijke omgeving waar je de waarden van omgaan met dieren en natuur op een ongedwongen wijze kan ervaren. Ook het sociale aspect van het spelen met anderen is van groot belang. De manier waarop de boerderij wordt beheerd en de activiteiten worden ontwikkeld heeft mijn grote bewondering. Het zou een ongekend gemis zijn als dit gedeeltelijk of geheel zou verdwijnen.
Met vriendelijke groet,
Marjan Schutte

Marjan Schutte (, 2024-06-30)

#115

De Koppelsteede is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Voor jong en oud. Een oase, een speelplek met een mooie historische aanblik.

Eveline Sissing (, 2024-06-30)

#116

De koppelsteede een heerlijke plek voor jong en oud in de wijk is. Niet alleen kan er door jong gespeeld en geleerd worden, ook is het een ontmoetingsplaats.

Maaike (, 2024-06-30)

#117

Als je iets wil beschermen moet je het eerst leren kennen. De stadsboerderij is de plek voor kinderen en volwassenen om meer te leren over de natuur en het belang daarvan.

Dymph Kanne (, 2024-06-30)

#118

Ik onderteken omdat de sociale en maatschappelijke impact van de Koppelsteeds voor mensen van jong en oud alleen maar toeneemt. Zo'n plek moet je koesteren.

Monique Smets (, 2024-06-30)

#120

De kinderboerderij moet blijven! Onze kleinzoon geniet zo vaak (samen met zijn (groot)ouders) van de Koppelsteede: van het samenspelen met andere kinderen, vertrouwd raken met de dieren, zich steeds vrijer voelen op die prettige plek, waar hij meer zelfvertrouwen krijgt en kan groeien.

Riet Claessens (, 2024-06-30)

#124

Het een baken van rust is in de wijk waar de kinderen klimmen en klauteren , met school gaan moestuinieren, waar maandelijks kleertjwa worden geruild, en ik tot rust kom met een kop lekkere koffie en een boek terwijl je de kinderen ziet ravotten. Heerlijke plek om onverwacht wojkgenoten tegen het lijf te lopen!

Iris Creemers (, 2024-06-30)

#129

Omdat de Koppelsteede een uniek stukje natuur is in Utrecht. Dit een oase is in deze wijk. Ik kom er elke week met mijn kleinzoon om beestjes te kijken, te spelen etc. Ook omdat elk plekje natuur in Utrecht moet worden behouden en deze plek ook een ontmoetingsplek voor de buurt is.

Mieke Beijer (, 2024-06-30)

#130

Kinderboerderij Koppelsteede voegt veel plezier toe aan menig leven , zeker in deze wijk

Germa Van schaik (, 2024-06-30)

#131

Ik onderteken omdat ik opgegroeid ben met de Koppelsteede. Dit is een broodnodige leerzame oase van dier en natuur in de wijk en de stad.

Arjan Haring (, 2024-06-30)

#143

De kinderboerderij moet blijven als mooie ontmoetingsplek en speelplek voor kinderen. Waar ze ook veel leren over dieren en de verzorging daarvan.

Stephanie (, 2024-06-30)

#145

Lunetten moet een natuurlijke ontmoetingsplaats behouden voor jong en oud.

Peter Nikken (, 2024-06-30)

#148

De Koppelsteede is een groene oase in een wijk omsloten door snelwegen. Daarmee ook een groene buffer tussen asfalt en woningen. Met de drie groene scholen in de wijk, met groene schoolpleinen, is ook natuur educatie een must! Dit pareltje mag niet verdwijnen!

Paul de Jong (, 2024-06-30)

#149

Ik hier met veel plezier kom

Vera Groot (, 2024-06-30)

#153

De Koppelsteede is een onmisbare plek in de wijk. Een plek om elkaar te ontmoeten en onze kinderen samen te laten spelen. We leren over de dieren die er zijn en worden ons extra bewust van het belang van natuur. Ook is er veel aandacht voor de verschillende seizoenen, kortom een leef- en leerplek. Ik denk dat veel buurtgenoten dit erkennen en zeker bereid zijn om contributie te betalen om deze plek in de huidige staat te behouden.

Niek Pronk (, 2024-06-30)

#160

stadsboerderij onmisbaar in de wijk voor ' lucht en ruimte', groen- en natuurbeleving, veilige en groene speelruimte voor kinderen, sociale contacten, koelte in hete zomers...

yvonne Kooijman (, 2024-06-30)

#161

Deze plek is een verbindende plek voor jong en oud.

Astrid van Assen (, 2024-06-30)

#168

Ik onderteken omdat ik vindt dat deze boerderij heel belangrijk is voor kinderen om te leren omgaan met dieren en ook is het voor kinderen en volwassenen met een achterstand tot de maatschappij heel belangrijk om daar heen te kunnen blijven gaan. Zij halen hier zoveel genot en plezier uit.

Daan Cornelisse (, 2024-06-30)

#171

De steedes van grote waarde zijn voor de Utrechters en ik het heel erg betreur dat er bezuinigd zou moeten worden op zulke kunst/cultuur zaken!
Niet doen!!

Heleen Angenent (, 2024-06-30)

#176

Ik onderteken omdat ik heb ervaren hoeveel plezier en positieve ervaringen mijn kinderen en ik hebben gehad op Koppelstede.
Het is een plek die mensen verbind.

Femke Hovers (, 2024-06-30)

#182

Ik onderteken omdat Koppelsteede van grote natuurlijke en recreatieve waarde is voor de wijk en bovendien makkelijk te voet en per fiets te bereiken is voor iedereen in Lunetten. Recreëren zonder autokilometers te hoeven maken!

Eveline Buijink (, 2024-06-30)

#184

Lunetten zonder kinderboerderij, kan niet. Alle Lunetten kinderen groeien op met de speeltuin en dieren. In zo'n groene wijk, die ook een stadskern met alle voorzieningen dichtbij.
Utrecht wil meer groen, Lunetten is heel groen. Zonder kinderboerderij, geen groene Lunetten voorzieningen voor kinderen! Zou echt heel erg zonde zijn.

Marielle (, 2024-06-30)

#185

Dit is een bijzondere groene plek in Lunetten. Moet blijven zoals hij is. Belangrijk voor alle kinderen die hier opgroeien en nog geboren gaan worden. Voor alle mensen met groene vingers die geen tuin hebben, onmisbaar. Het tweede sociale hart van Lunetten laat je ongemoeid (PUNT).

Marijke (Rijkie) Van den Berg (, 2024-06-30)

#186

Ik al meer dan 30 jaar in Lunetten woon en vrijwel dagelijks met mijn kinderen en nu ook vaak met mijn kleinkinderen Koppelsteede bezocht/bezoek. Unieke en noodzakelijke plek waar kleine kinderen veilig kunnen spelen.

L.Y van der Mee (, 2024-06-30)

#188

Koppelsteede is een belangrijk onderdeel van de groene wijk Lunetten en wordt intensief 'gebruikt'. Deze prachtige plek moet behouden blijven!

Greetje Reeuwijk (, 2024-06-30)

#195

Ik onderteken omdat Koppelstede een ontmoetingsplek is voor jong en oud.

Heleen Maris (, 2024-06-30)

#200

Ik onderteken omdat ik het belang van de kinderboerderij wil benadrukken in de stad Utrecht. Wij genieten al meer dan 10 jaar van kinderboerderij Koppelsteede in Lunetten. Het is een heerlijke plek voor onze kinderen om te spelen, van de dieren te leren, met school in de moestuin te leren en te ontspannen. We zouden dus heel graag "onze" kinderboerderij willen behouden!

Florence (, 2024-06-30)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...