U-Raad en CvB: neem het unieke karakter van verenigingen mee bij de herziening van het beurzentoetsingskader!

Opmerkingen

#19

Ik onderteken omdat ik denk dat hier een grote fout wordt gemaakt en dat deze voor het belang van het (toekomstig) studentenleven moet worden teruggedraaid. Een vereniging moet ee thuishonk worden voor de student die
zijn/haar/hun plekje in het soms onzekere
studentenleven nog niet heeft gevonden.
Kleinere verenigingen spelen hier een
grote rol in en de voorgestelde begroting voor bestuursbeurzen laat zien dat er
vanuit de uni weinig wordt gegeven om de bijdrage die deze verenigingen geven. Door dit te doen zorg je dat de enige functionerende verenigingen grote verenigingen zijn zoals bijv. USC worden terwijl niet iedereen daar aansluiting bij
vindt.

Abel Zeilstra (Utrecht, 2024-04-20)

#20

Bestuur doen is al lastig en tijdrovend genoeg, ondanks de hoeveelheid levenservaring die je ermee krijgt. Waarom zou je het ook nog lastiger maken financieel?

Pepijn Peer (Wageningen, 2024-04-20)

#21

Ik zie het gebeuren dat mijn vereniging geen bestuurders meer zal kunnen vinden.

Olivier Schroevers (Utrecht, 2024-04-20)

#33

Ik bestuurder van een gezelligheids vereniging ben en ik meemaak hoe druk en intens een bestuursjaar wel niet is. Daar kan geen extra gelddruk bovenop komen. Met het beetje geld wat we krijgen is het al krapjes en stressvol.

Marieke van Esveld (Utrecht, 2024-04-20)

#35

Ik onderteken omdat ik vind dat vereeniging bestuurders allemaal recht hebben op vergoeding voor al hun harde werk. Vooral ook kleine vereeniging die zorgen voor meer variantie en acceptatie voor de studenten die wel opzoek zijn naar een vereeniging maar geen interesse hebben in de 3 grote vereenigingen

Julie Zuidberg (Utrecht , 2024-04-20)

#40

De realisatie moet doordringen dat dit geld voor het bestaan van veel studentenverenigingen een cruciaal iets is. Zeker de verenigingen die wat kleiner, diverser, of juist meer gespecificeerd zijn zullen hieronder lijden. Iedere student moet hun thuis kunnen vinden, en dit wordt zo ingeperkt.

Remi Anker (Utrecht, 2024-04-20)

#75

Ik vind dat ook kleinere verenigingen bestaansrecht hebben. Steun voor USC en UVSV moet juist gekort worden, vanwege wangedrag en bevoorrechte positie in de samenleving (vaak rijke ouders en vriendjespolitiek als het gaat om carrière kansen).

Adrienne Zeilstra (Hilversum , 2024-04-20)

#78

Utrecht een grote diversiteit aan studentenverenigingen heeft en dat ook iets wat gekoesterd moet worden, dat voor iedereen een eigen plekje is, is iets belangrijks

Hanno Hoeflake (Utrecht, 2024-04-20)

#79

Bovenop het bovenstaande, waar ik mij bij aansluit, vind ik het oneerlijk en onproducief om beurzen te verstrekken op basis van enkel ledenaantallen, niet in acht nemende hoe deze leden zich verenigen.

Een vereniging met om de week een activiteit vergt doorgaans veel minder werk vanuit een bestuur/commissies om draaiende te blijven, terwijl een vereniging met vijf momenten van samenkomst per week veel meer vereist, zeker als de aard van activiteiten zeer divers is.

In het bijzonder moedigt dit beleid verenigingen aan om minder hecht en verbredend te worden. Het gevolg: studenten met minder diepgaande vriendschappen die minder breed ontwikkeld en uitgedaagd worden: eenzame simpele raderen in de machine, exemplarisch voor de 21-ste eeuw. Iets waar de universiteit juist een tegengif voor zou moeten zijn.

Wietse Bosman (Utrecht, 2024-04-20)

#106

Besturen doen belangrijk werk voor de verbinding van studenten, het aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van baankansen en het ondersteunen van studentenwelzijn in tijden van overpopulatie in de studentenstad.

Beau Visser (Utrecht, 2024-04-20)

#111

Ik geloof dat besturen toegankelijk moet zijn voor iedereen die passie heeft voor een vereniging, ongeacht de financiële positie van diegene, en omdat ik denk dat de financiering het diverse karakter van de Utrechtse verenigingen moet behouden i.p.v. die verschillen uit de doven door te veralgemeniseren.

Bram Boogaarts (Utrecht, 2024-04-20)

#118

De beurzen verlagen zorgt ervoor dat alleen mensen die het geld ervoor hebben de kans hebben om te besturen. Jezelf inzetten voor de vereniging waar jij van houdt moet voor iedereen een optie zijn, ongeacht je financiële positie. Dit is waarom de bestuursbeurzen überhaupt een ding zijn. Dat dit beleid dit principe zo tegengaat, ongeacht de bedoeling, is onacceptabel. Besturen is voor iedereen.

R S (Utrecht, 2024-04-20)

#128

Mijn nichtje verdient een kleine vereniging, waar meer decorum heerst dan op de grote verenigingen. Voor ieder zou er wat te kiezen moeten zijn in ons land.

Tamara Bertels (Arnhem, 2024-04-20)

#131

Ik vind kleinere studentenverenigingen met een identiteit zeer waardevol, vooral wanneer het bij grote clubs alleen gaat om brassen, brallen en ergere zaken.

Jurjen Zeilstra (Hilversum, 2024-04-20)

#136

Ik wil dat alle studenten een bestuursjaar kunnen doen bij hun vereniging zonder financiële zorgen of het leegtrekken van hun spaarrekening omdat het een hele waardevolle, leuke en leerzame ervaring is.

Leonie Koning (Utrecht , 2024-04-20)

#140

Verenigingen een belangrijke bron zijn van studenten welzijn. En het huidige plan van de uni daar negative gevolgen voor heeft.

Daniël de Bruijn (Utrecht, 2024-04-20)

#144

Veel van de kleinschaligere verenigingen kampen al met problemen rond bestuurders vinden en bestuurder burnouts ed. Zorgen dat dezelfde werklast nu op een helft van de bestuurders komt en dat armere studenten nooit een bestuursjaar kunnen draaien, jaagt het vergroten van de ongelijkheid en de verslechtering van de mentale gezondheid van de actieve student aan.

Rik Krutwagen (Nijmegen, 2024-04-20)

#195

Besturen is al moeilijk, al helemaal voor kleinere en meer specifieke verenigingen die geen rijke donateurs hebben en die leunen op commissies om de vereniging draaiende te houden. Het verminderen van de beurzen voor juist deze verenigingen, en het verlagen van de subsidie voor veel ervan erbij, zal alleen maar negatieve gevolgen hebben.

Els A (Utrecht, 2024-04-20)

#196

Een fulltime bestuur zou een fulltime vergoeding moeten kunnen krijgen. Besturen zou geen tijdsverdrijf voor alleen rijke studenten moeten zijn, maar een mogelijkheid voor elke student.

Korè Mara Verkaik (Utrecht, 2024-04-20)

#198

Ik onderteken omdat het mijn vereniging en hun bestuurders kan schaden, er moet namelijk aan meer aspecten worden gedacht met dit plan.

Aubrey Sammarone (Utrecht , 2024-04-21)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...