Bezwaar tegen plaatsing jonge statushouders (AMV’ers) in schoolwoningen Wolfsbossingel in Beuningen

Opmerkingen

#15

Totaal onverantwoord om asielzoekers vlakbij scholen in een woonwijk te huisvesten.

John van Steenderen ( Beuningen, 2024-04-19)

#16

Ik een veilige omgeving met autochtonen wens voor mijn kinderen en kleinkinderen.

Hanneke Van Steenderen (Beuningen, 2024-04-19)

#20

Ik onderteken deze petitie, omdat ik de combinatie tussen doelgroep (14 veelal jonge mannen met een geschatte leeftijd tussen de 15-18 jaar en mogelijk traumatische ervaringen) en locatie (naast basisschool en kinderopvang) totaal onverantwoord vind. Veiligheid van kinderen en buurtbewoners hoort op 1 te staan!! Dit mag niet doorgaan!

Sander Repping (Beuningen, 2024-04-19)

#21

Ik zou niet willen zien dat er probleem jongeren naast een basisschool komen wonen.

Joren Verhoeven (Beuningen , 2024-04-19)

#34

Ik onderteken deze petitie omdat ik het totaal ongepast vind om een groep (getraumatiseerde) jonge mannen in deze leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar met andere normen en waarden naast een IKC te zetten. De veiligheid van de kinderen en buurtbewoners horen op 1 te staan.

Sandra Repping-Smetsers (Beuningen , 2024-04-19)

#36

14 puber / jongeren die e.e.a. hebben meegemaakt met een begeleider (waaraan nauwelijks eisen worden gesteld) naast een basisschool en kinderopvang. Hoe zeer ik ze ook een mooie woonplek gun, deze locatie is te kwetsbaar voor incidenten.

Henk van de Veer (Beuningen, 2024-04-19)

#39

Ik onderteken, omdat ik dit een onverantwoorde beslissing van de gemeente. Er is geen oog voor de leefbaarheid in onze mooie, rustige wijk bij deze van boven af opgelegde maatregelen door een overheid, die kennelijk haar eigen bevolking op deze manier minacht.

Peter Hoogendoorn (Beuningen , 2024-04-19)

#48

Ik vind dit geen goede plek voor deze jongeren omdat ze inderdaad een trauma hebben opgelopen in hun thuis land en ik vind dat ze de woningen beter kunnen verkopen omtrent de woning noot in Nederland en daar bij komend horen die jongeren niet in een woonwijk met jonge kinderen van de school in de buurt dus zal de gemeente moeten kijken of ze in Nijmegen of elders in een azc terecht kunnen waar ze wel professionele hulp kunnen bieden en dus NIET NAAST EEN BASIS SCHOOL

Dennis Postma (Beuningen , 2024-04-19)

#63

Ik onderteken omdat ik als bewoner van de Wolfsbossingel vind dat de geplande opvang van statushouders de rust in onze prettige buurt zal verstoren. Daarbij past een dergelijke opvang zeker niet naast een basisschool!
Gemeente Beuningen "BEZINT EER GIJ BEGINT"

Gerrit van Ommeren (Beuningen Gld, 2024-04-19)

#65

Een dergelijke problematische groep jongeren naast een school en in een goed functionerende wijk plaatsen, is vragen om problemen en een gemeente onwaardig om zo onverantwoordelijk met hun bewoners om te gaan. Ik zeg NEE

Janny Klein (Beuningen, 2024-04-19)

#66

Dat er nog zo’n ‘experiment’ wordt uitgerold, terwijl wij al weten wat dit gaat eindigen is onverantwoord.

Eva Hoogendoorn (Beuningen , 2024-04-19)

#70

Ik me erg zorgen maak en dit niet juiste plek is om jongeren te plaatsen.

Sharon Schopman (Beunin, 2024-04-19)

#90

Ik vind het onacceptabel dat er jonge, mannelijke asielzoekers midden in een woonwijk én naast een basisschool geplaatst worden. Bovendien verwachten de buurtbewoners een andere bestemming van de schoolwoningen.

Rob van de Straat (Beuningen Gld, 2024-04-19)

#101

Horen niet in een woonwijk

Roy Teunissen (Beuningen , 2024-04-19)

#110

Deze jongeren passen niet op deze locatie.

Corine Teunissen (Beuningen, 2024-04-19)

#112

Ik onderteken omdat ik ongerust ben om de impact van zo'n lokatie in onze mooie rustige wijk. Dit gaat compleet voor onrust zorgen. Ook de waarde van onze huizen zal beïnvloed worden. Niet doen!!

Leendert van der Oest (Beuningen, 2024-04-19)

#116

Ik onderteken omdat ik het niet verantwoord vind om deze jongeren naast een lagere school en midden in een woonwijk te huisvesten. Ik woon 50m van de opvangplek en verwacht daarnaast veel overlast in het weekend.

Rene Zwartjes (Beuningen, 2024-04-19)

#117

Dit moeten we niet willen!

Peter Lame (Beuningen, 2024-04-19)

#119

Mijn dochter zit naast op school . En omdat er een tekort is aan woningen

Jos Van elven (Beuningen Gld, 2024-04-19)

#121

Ik onderteken omdat ik mij na recente nieuwsberichten zorgen maak over de veiligheid in de wijk en de school waarnaast dit gevestigd gaat worden omdat mijn kinderen daar naar school gaan.

Roy van Laanen (Beuningen, 2024-04-19)

#129

Ik ben er niet kapot. Wonder begeleiding. Hoe kan het zo.

Ton Graven (Beuningen, 2024-04-19)

#173

Mijn kinderen daar op school zitten. Mensen willen dit niet

Celine Holler (Beuningen, 2024-04-19)

#192

Niet past bij een school en een buurt met jonge kinderen

Wim Benders (Beuningen , 2024-04-19)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...