Gemeenteraadsleden Zuidplas, grijp in op het informatie en participatieproces scholenbouw wijk Zuidplas. Wijkbewoners en schoolouders luiden de noodklok!!

Opmerkingen

#4

Al meer dan een jaar worden wij als bewoners en ouders onjuist geïnformeerd en misleid door deze gemeente. Terecht werd de wethouder teruggefloten door de gemeenteraad. Om vervolgens onder valse voorwendsels gewoon door te gaan met de eigen ambitie die 0% draagvlak heeft gekregen door de inwoners van de wijk zuidplas en de schoolbesturen. Echt een grote schande. Hopelijk krijgen we genoeg steun wederom van de gemeenteraad om het proces tot nu toe te stoppen en rechtste doen aan waar wel draagvlak voor is; nml herbouw van de scholen op de huidige locaties! Heel veel succes met de petitie. Het is heel hard nodig!

Marco Drenth (Nieuwerkerk ad IJssel , 2024-04-13)

#8

Ik mij helemaal kan vinden in de argumenten

Patrick Vogelaar (Nieuwerkerk ad ijssel , 2024-04-13)

#17

Ik onderteken omdat een scholengemeenschap in het IJsselpark ontzettend de verkeerde plek is. Niet alleen bewoners, maar ook schoolbesturen en andere belanghebbenden hebben dit in gesprekken, enquetes en vergaderingen aangegeven. Wanneer haalt wethouder Zijlstra die peterselie uit zijn oren! Ik ben altijd bereid om dit in gesprek toe te lichten!

Stephan Portegies (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#20

IK onderteken omdat participatie bij deze gemeente niet bestaat en ondanks de mening van omwonenden de eigen wil van vooral de wethouder er doorheen geramd moet worden.

Koos van Nierop (Nieuwerkerk Ad Ijssel, 2024-04-13)

#26

Ik onderteken omdat ik zelf ruim een jaar geleden de petitie ben gestart Zeg NEE tegen een school in het IJsselpark. Verder ben ik het volkomen eens dat de raadsleden op moeten gaan staan voor de echte uitkomst van de participatie en het college duidelijk moet maken dat dit zo niet langer kan. Waarvoor zijn we anders een democratisch land.

Mireille Bouwmeester-Nobel (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#38

Ik onderteken deze petitie omdat ik met stijgende verbazing het proces m.b.t. de scholenbouw heb gevolgd. De inbreng van betrokken inwoners wordt door het bestuur van onze gemeente volledig genegeerd.

Ben van der Lem (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#40

Ik als bewoner van de wijk Zuidplas tegen bebouwing van het IJsselpark ben.

Niels Klad (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#43

Ik teken omdat Ik vind dat de gemeente Nieuwerkerk een schijnvertoning van de participatiewet heeft gemaakt. Je geeft de burger het gevoel dat je mag mee denken om vervolgens via slinkse wegen toch je eigen plan te volgen. Je zou dan ook denken dat elk stukje flora en fauna dat er is gekoesterd zou worden. De realiteit is vaak zo anders en zo ook in dit geval. Men heeft blijkbaar totaal andere belangen. Daarom teken ik deze petitie, omdat ik hoop dat er een keer geluisterd wordt naar wat de burger belangrijk vindt. En wat belangrijk is voor de burger, in plaats van de portefeuille.
Mvg
Simon Bauer

Simon Bauer (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#44

Wees transparant, geef burgers hun recht om kenbaar te maken wat zij willen in HUN woonplaats voor HUN kinderen. Locaties schoolkeuze zijn gemaakt op basis van de HUIDIGE locatie!

Dana Nossent (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#52

Omwille van behoud van het park /de natuur; de dieren en de kinderen die er spelen. Er is al zo weinig park/groen in Nieuwerkerk ad ijssel, zeker aan die kant.
Maar ook omdat de scholen op eigen locatie kunnen worden gebouwd zoals dit in vele andere gemeentes ook wordt gedaan is mijn ervaring.

Lilian Bauer (Nieuwerkerk ad Ijssel , 2024-04-13)

#57

De huidige locatie is een prima, veilige locatie voor de scholen. Lekker in de wijk en lopend of de fiets prima te bereiken

Lucie Wijnen (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#58

Ik onderteken deze petitie omdat er totaal voorbijgegaan wordt aan het gehele participatietraject en er helemaal geen rekening wordt gehouden met de inbreng & wensen van alle betrokken stakeholders.

Jos Vermeulen (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#60

Het is een schande zoals met burgers in dit dorp wordt omgegaan nadat duidelijk is gebleken dat schoolbesturen, ouders en omwonenden van de scholen alsmede omwonenden van het IJsselpark herbouw/innovatie van de scholen op de huidige locatie wensen. Participatie is een dikke wassen neus. De wethouder wil zijn naam in de analen hebben vermeld en is niet bereid tot enige concessie. Minachting voor de burgers spreekt uit de houding van de wethouder. Een gemeenteraad zonder ruggengraat, realiseren zij zich wel dat zij in de gemeenteraad zitten omdat WIJ, de burgers, ze hebben gekozen. Niet te na gesproken, NEZ, PvdA/GL en SP, want zij hebben zich duidelijk uitgesproken tegen bebouwing van het IJsselpark. Democratie wordt dit genoemd? Bah bah en nog eens bah.

Ada Koolaard (Nieuwerkerk a/d IJssel, 2024-04-13)

#61

Ik onderteken deze petitie omdat ik bezwaar maak tegen de gang van zaken rond de nieuwbouw van de schoolgebouwen in de wijk Zuidplas en aan de wensen van alle belanghebbenden (iedereen wil bouw op de huidige locaties) voorbij gegaan wordt.
En wat groen is moet groen blijven!

Annemarie Vermeulen (Nieuwerkerk aan den ijssel , 2024-04-13)

#64

Ik vind dat de gemeente de bezwaren van bewoners naast zich neerlegt. Schijndemocratie!

antoinette hoogvelt ( Nieuwerkerk aan de IJssel, 2024-04-13)

#73

Ik 'omarm' 100% deze petitie, maar dan echt. Schande, hoe dit proces al vanaf de prille start met brief aan inwoners startte over 1 tijdelijke school in het IJsselpark. Inmiddels liggen de bewijzen op tafel dat het college een hele scholenboulevard van 4 'tijdelijke' gebouwen wilde realiseren in het IJsselpark, middels de tijdelijke ontheffing, buiten de gemeenteraad en inwoners om. Stelselmatig worden inwoners en raadsleden onjuist geinformeerd - nu weer over de participatie en de uitkomsten daarvan. Raad, wanneer fluit u de wethouder terug? De opdracht is nieuwbouw scholen wijk Zuidplas, NIET projectontwikkeling van de wijk met bebouwen IJsselpark via de koppelkansen. Ik deel hier maar even de link naar de participatieverordening Zuidplas- misschien kan de wethouder er zijn voordeel mee doen: //zoek.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/gmb-2023-121800.html

Marjan Domhof (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#74

De Scholen zelf, de omwonende, de stichting Behoud Ijsselpark en de meeste Raadsleden vinden deze keus belachelijk, en zeker na heel wat uren praten/vergaderen/bijeenkomsten bijwonen, om het alsnog door onze STROT TE DUWEN

Marian Dijkhuizen (Nieuwerkerk a/d ijssel, 2024-04-13)

#79

Ik onderteken omdat het IJssel park een, door heel veel inwoners, geliefd stukje natuur is waar mens en dier zich kan ontspannen. Daarbij heeft het college beloofd aan inwoners dat er een participatie komt waarbij rekening gehouden wordt met bewoners van Nieuwerkerk aan den IJssel. Nu wordt er volkomen voorbij gegaan aan de wens van bewoners, schoolbesturen en ouders van leerlingen. Totaal geen vertrouwen meer in dit college.

Sonja van Aken (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#82

Er gezegd wordt dat bewoners een aandeel hebben in de besluitvorming, maar dit dus niet het geval is. Wederom achterdeurtjes politiek.

Ralph Akkerman (Nieuwerkerk aan den IJssel den IJssel, 2024-04-13)

#87

De wethouder ons van het begin af aan aan het lijntje houdt, of mag ik zeggen dat hij liegt en bedriegt.
Hij zegt ja, doet nee....
Hoe kan het dat de raad zo met zich laat spelen ...

Jose Schoonbrood (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#90

Ontbreken inspraak, betrokkenheid van inwoners.
Zuidplas voert een eigenwijs beleid, luistert niet naar inwoners.
Daarbij ben ik tegen bouwplannen in park maar zie graag dat er gebruik wordt gemaakt van ruimte huidige locatie.

Eelko Doornhein (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#94

Nieuwerkerk aan den IJssel, 19 april 2024.

In het hele proces over Nieuwbouw Basisscholen Wijk Zuidplas wordt gesproken over democratie, enquête, participatie, informatieavond, meedenksessie. Dat wekt de indruk dat bewoners en stem hebben in dit proces. Niets is echter minder waar. De uitkomsten van bovengenoemde activiteiten worden onjuist weergegeven. De betrokken wethouder lijkt zich niets aan te trekken van de wensen van bewoners en schoolbesturen, ook niet van de conclusie van het SVP-rapport. De regels die voor participatie gelden, worden grof geschonden. Bewoners worden geschoffeerd.

Op zijn best worden er halve waarheden geschreven. Is het plan “scholenboulevard” van de baan? Nee, alleen het woord scholenboulevard is geschrapt. Er is een Integraal Kindcentrum (IKC) voor in de plaats gekomen. Er zou draagvlak voor zijn. Dit blijkt op geen enkele manier uit de uitkomsten van de enquête en de meedenksessie. Het plan voor een IKC is nog groter dan dat van de oorspronkelijke scholenboulevard. Dit IKC zou dan moeten komen “op een gekozen locatie”. Wat bedoelt u nu? Noemt u dit transparantie?

Ik ben niet alleen teleurgesteld, maar ook boos over deze gang van zaken.

Dr. P. Lelieveld
Hertenkruid 14
2914TD Nieuwerkerk aan den IJssel
lelieveld42**********
06-10698038

Peter Lelieveld (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#95

Er is geen enkele reden om tijdelijke scholenbouw in het IJssel park te realiseren. Het College B&W dient de voorkeurslocatie van de scholen zelf op te volgen, zeker gezien het participatietraject deze locatie ook aanwijst. Als dit niet wordt opgevolgd, maakt het College zich belachelijk. Behoud de natuur, behoud het IJssel park!

Reinier de Boer (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#97

Ik geen extra voorzieningen wil op de huidige schoollocatie.

Maaike Klaassen (Nieuwerkerk aan den ijssel, 2024-04-13)

#98

School locatie moet op dezelfde (centrale) plek blijven waar dit nu staat zoals meerendeel dit vind

Natasha Oosterom (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-13)

#105

Er voor de 2de keer de bewoners compleet genegeerd worden.

Dirk Van der wal (Nieuwerkerk aan den ijssel , 2024-04-13)

#106

De gemeente onbetrouwbaar is.

Kenneth Geer (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#108

Omdat ik mij totaal niet gehoord voel!

Alida Littel (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-13)

#118

Ik onderteken omdat ik het schandalig vind hoe de Gemeente Zuidplas met het participatie traject omgaat. Totale minachting richting omwonenden, scholen en ouders.

Diana Groenendijk-Ophuis (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#119

Ik absoluut geen vertrouwen heb in dit college en blij ben met elke flinke aanpak daar voor.

Nel Langeveld-Breur (Nieuwerkerk ad IJssek, 2024-04-14)

#121

Het afgesproken proces niet word gevolgd en als we niks doen er afspraken worden gemaakt waar wij als bewoner en ouders van kinderen op deze scholen niet achter staan.

Emma van der Waarden-Haakman (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#122

De gemeente al ruim een jaar bezig is de uitdrukkelijke wensen van alle betrokkenen (schoolbesturen, ouders van leerlingen, omwonenden, natuurbeschermers, etc.) te manipuleren, om deze wensen vervolgens te kunnen negeren. Daarnaast is er geen enkel onderzoek dat de keuze van het college ondersteunt, integendeel, een SVP-onderzoek uit 2021 concludeert tot bouw op de huidige locaties. De inwoners van Zuidplas roepen de leden van de gemeenteraad op het college hierop aan te spreken!

Doeke Harsma (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#124

Ik onderteken deze petitie omdat de gemeente Zuidplas alles en iedereen negeert in haar besluitvorming tot het herbouwen van de scholen. Er is totaal geen draagvlak van alle betrokken partijen, inclusief de scholen zelf, om te herbouwen in het IJsselpark. Is dit nu echt het eerlijke antwoord op het participatie traject? Feitelijk heeft dit veel weg van de recente verkiezingen in Rusland, waar ook vooraf al vaststond wat de uitkomst is. Enkele wethouders hebben blijkbaar andere belangen en ondermijnen hiermee het vertrouwen van de burgers in de (lokale) overheid.

Arno Groenendijk (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#126

Ons dorp Dorps wil houden en de scholen hierin een kernfunctie vervullen. De coalitie wil Nieuwerkerk en geheel Zuidplas naar eeen stedelijke bebouwing brengen zoals Capelle aan de ijssel en daar past voor hun een twee hoog gebouw bij aan de rand van het dorp. Op die manier kunnen ouders van omliggende steden via de N219 makkelijk hun kinderen afzetten en weer weg zijn. Gevolg grote verkeersstromen en gevaarlijke sitatuaties voor de kinderen. Neem daarbij de uitstoot en het lawaai van de autoweg N219 die de gezondheid schaad van jonge kinederen en het laatste stukje groen die in ons dorp verdwijnt. Ondanks alles probeerd de partijen D66, SGP\CU, CDA en VVD via valse beloftes en een gesaboteerd participatieproces hun zinnen door te drijven ten koste van wat de inwoners willen. Ben benieuwd of nu weer een nieuwe, aan de RK kerk gelinieerde, groep uit de toverhoed van de coalitie gaat komen die zogenaamd voor de plannen zijn.

Cees Bakx (Nieuwerkerk , 2024-04-14)

#129

Ik ondertekend deze petitie in de hoop dat er nu echt eens geluisterd wordt naar de inwoners en niet het geen wat vaak net zo als de overheid zijn zin doordrijft met eigen plannen. Verzoek, Gemeente ga netjes met je inwoners om. De Gemeente is er voor ons en niet andersom.

Jan Overduin (Nieuwerkerk ad IJssel, 2024-04-14)

#131

Ik als omwonende en ouder van 2 schoolgaande kinderen op de Wingerd graag wil weten wat de plannen zijn en dat de gemeente luistert naar onze mening

Kim Smit (Kimsmit83@gmail.com, 2024-04-14)

#133

De maat is vol! Is dit democratie? Doen alsof bewoners betrokken worden en mogen meedenken, maar niks aantrekken van de legitieme punten waar bewoners en scholen mee komen. Er wordt halve informatie naar buiten gebracht. De transparantie is ver te zoeken in de gemeente Zuidplas... Schandalig!

Judith Sanderse (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#134

Het park moet gewoon het park blijven! De burgers willen er geen scholenboulevard, maar die lui van de gemeente hebben er gewoon schijt aan wat de burgers willen en drukken het er gewoon doorheen! Ik woon bij het park, gaat de gemeente mijn huisprijs ook compenseren als het daalt? Nee natuurlijk niet! Ze moeten gewoon is luisteren, we willen het niet!

Dennis Hazebroek (Nieuwerkerk aan den ijssel , 2024-04-14)

#142

Nieuwerkerk is een dorp, wij zijn hier veel te klein voor. Alle ouders, leerkrachten etc willen graag nieuwbouw op de huidige locaties. Mijn jongste kind begint nu op een andere school vanwege dit probleem. Ik moet er niet aan denken een mega gebouw met allemaal verschillende scholen erin. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig.

Winande Van Adrighem (Nieuwerkerk aan den ijssel, 2024-04-14)

#147

Ik het niet eens ben om in het IJsselpark een (tijdelijke) schoolcomplex te realiseren. Mooi omgeving wordt veel gebtuikt door hondenbezitters en recreanten. En ook gevaarlijk voor de kinderen doordat daar ook de bus daar rijd !

Irma Wijmans (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#149

Ook ik ben de slang-achtige bewegingen van de wethouder wel zat!
Ik begrijp niet dat er nog steeds lijkt te worden ingezet op scholenbouw in het IJsselpark als (bijna) niemand daar voorstander van is.

Ron Van Aken (Zuidplas , 2024-04-14)

#153

Ik onderteken omdat ik wil dat mijn kind op de huidige plaats naar school gaat en niet deel gaat worden van een enorm IKC bij het ijsselpark maar bij haar kleinschalige school 2 straten bij ons huis vandaan.

Amy Penders (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-14)

#156

Omdat het allemaal gaat zoals dat niet kan, niet mag en niet eerlijk verloopt. We worden in de maling genomen. Kunnen straks na een besluit geen kant meer op en zitten dan met de overlast en ontwaarding van onze huizen.

kees Brug (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#165

Het park het park moet blijven. Er al te weinig groen is in nwk. Recreatie belangrijk is. Natuur en dier in balans moet zijn.

Menno van Gorcum (Zuidplas, 2024-04-14)

#166

Ik niet eens ben hoe de gemeente met ons als bewoners om gaat en dingen beloven die ze niet nakomen.

Yvette Verhoeff (Nieuwerkerk aan den ijssel , 2024-04-14)

#167

Er gewoon geluisterd moet worden naar de inwoners van Nwk ad IJ en er geen hersen spinsels van wie dan ook in het college aangenomen kunnen worden zonder goedkeuring vd bewoners en grlden die van ons allen zijn op deze manier verbrast worden

Hendrie Wolters (Nieuwerkerk, 2024-04-14)

#169

Geen park afbreken voor een school.

Willem Van Dooijewaard (Nieuwerker aan den IJssel , 2024-04-14)

#170

Ik vind dat het IJsselpark gehandhaafd moet blijven als het hondenpark van Nieuwerkerk. De locatie is ongeschikt voor scholen.

Hans Borsje (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#172

ik tegen het plaatsen van de scholen in het ijsselpark ben

Irene Borsje (Zuidplas, 2024-04-14)

#173

Het lijkt alsof er afgeweken wordt van de wens van bewoners en scholen zonder dat duidelijk gemaakt wordt waarom. Op deze manier is inspraak een wassen neus.

Frans Peelen (Nieuwerkerk ad IJssel, 2024-04-14)

#176

Ik onderteken deze petitie omdat blijkt, dat de betreffende wethouder, ons/mijn protest tegen de gang van zake negeert en minacht.
Dit gaat tegen alle democratische regels in.

Mieke Thijssen (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-14)

#180

De scholen op de huidige plekken moeten worden herbouwd.

Hans Korbee (Nieuwerkerk aan den w, 2024-04-14)

#182

Ik onderteken omdat het nooit de bedoeling kan zijn dat een gemeente de wensen van burgers klasseloos naast zich neerlegt en zelfs verdraaid. Daarnaast is het IJsselpark een van mijn favoriete plekken in het dorp, waardoor ik tegen de bebouwing ben. Die mening kan alleen zin- en succesvol worden uitgedragen als de gemeente ook echt aandacht de burger besteed.

Wesley M. Dekker (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#191

Wij zijn tegen scholen in het IJsselpark.

Jan Reijm (Nieuwerkerk a/d ijssel, 2024-04-14)

#193

We met z'n allen hebben aangegeven, dat de scholen op de huidige locaties gebouwd moeten worden, en het college dat gewoon negeert. Gemeenteraadsleden moeten dit stoppen!

Karin Lindenhof (Nieuwerkerk aan den IJssel, 2024-04-14)

#195

De scholen herbouwen op hun bestaande locatie. Kinderen kunnen op een gegeven moment zelf naar de school die in hun eigen wijk staat. Veiliger in de vertrouwde omgeving met woningen erom, dan aan de rand van de gemeente. Mijn kinderen gingen ook naar de PWA en nu mijn kleinkinderen. Ik woon al meer dan 40 jaar dichtbij en weet niet beter dan dat de school daar is.

B Bruinenberg -Becker (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-14)

#196

Ik de scholen niet in het ijsselpark wil.

Anne van Dijk (Nieuwerkerk aan den IJssel , 2024-04-14)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...