Nee tegen het verdwijnen van ons centrale Groene Veld in Nobelhorst aan de Brink

Opmerkingen

#203

Omdat mijn zoontje daar voetbalt, gymt met school daar en mee doet met de activiteiten in de wijk (nobelrun,waterspelen)

Paulien Keune (Almere, 2022-09-19)

#204

Mijn zoon gebruik maakt van het veldje en dat dit zo’n beetje de enige speelplaats voor kinderen is in het hele dorp.

Daniëlle Hop (Almere , 2022-09-19)

#205

Ik vind dat het veld behouden moet blijven voor allerlei sociale activiteiten en als speelveld voor de jeugd.

Henny Loeffen (Almere , 2022-09-19)

#210

Groen moet blijven voor de bewoners en kinderen

Peter Veen (Landsmeer, 2022-09-19)

#211

Je kan niet een hele wijk volbouwen. Het moet ook leefbaar zijn. Kinderen spelen hier, er zijn buurtfeesten, er wordt gesport... dit veld hebben we nodig!

Christine Alsemgeest (Almere, 2022-09-19)

#218

Het gezondheidscentrum ook aan de rand van het dorp kan

Linda Steffens (Almere, 2022-09-19)

#222

Ik onderteken, omdat ik vaak oppas op mijn kleinzoon die in Nobelhorst woont. We maken dan samen vaak gebruik van dit mooie plekje

Cor Broekhuijse (Lelystad+, 2022-09-19)

#223

Ik tegen de bouw van een gezondheidscentrum ben op de plaats waar onze brink zou komen.

Bianca Ochse (Almere , 2022-09-19)

#227

Omdat ik bewoner van Nobelhorst ben en het Groene Veld heel graag wil behouden in de huidige staat. Het is nu een mooie sociale, sportieve en gezellige groene plek voor samenkomst voor allerlei verschillende activiteiten. In het hart van de wijk. Dat moet zo blijven.

Melany van Kampen- Lodeweegs (Almere, 2022-09-19)

#230

Het groene veld in het hart van Nobelhorst hoort bij de kern van een dorps gevoel waar Nobelhorst voor staat.

Eliane Wennekers-Laan (Almere, 2022-09-19)

#231

Ik in Nobelhorst woon en mijn kinderen daar graag spelen

Nichelle Kistemaker (Almere , 2022-09-19)

#233

Omdat het zo ie zo heel erg belangrijk is om in een woonwijk een stuk groen ook groen te behouden voor zowel jonge als oudere mensen en niet alleen voor sport en spel maar ook voor het aangezicht van de nieuwe wijk Nobelhorst

Gerrit Lodeweegs (Nederhorst den Berg, 2022-09-19)

#237

Ik onderteken omdat, het groene hart van het dorp voor jong en oud een sociaal punt is waar ook diverse activiteiten in de jaren daar worden gehouden.

Daniëlle Nolta (Almere, 2022-09-19)

#244

Voor mijn neefje en alle andere kinderen die daar spelen. (Oftewel in beweging zijn) zonde om zo’n plek in het midden van de wijk aan deze kinderen en toekomstige kinderen te ontnemen.

Alex Broekhuijse (Lelystad, 2022-09-19)

#245

Dit veld heeft een maatschappelijk doel omdat er jaarlijks vele evenementen worden georganiseerd voor jong en oud. Het mag gewoon niet verdwijnen!!!!

Sheila Bezuur (Almere, 2022-09-19)

#246

Ik onderteken omdat het hart van ons dorp zoveel mooie initiatieven kent wat voor verbinding zorgt en al heeft gezorgd, en dat mag niet verdwijnen.

Wendy Bleker-Balhan (Almere, 2022-09-19)

#248

groen en recreatie gelegenheid is erg belangrijk voor deze wijk

Joris Stigters (Almere, 2022-09-19)

#249

Het gaat hier om een centrale plek in Nobelhorst waar al jaren gebruik van gemaakt wordt voor meerdere, zeer positieve, activiteiten die bijdragen aan een mooie leefomgeving in de wijk. Meerdere ontwikkelingen zoals winkels, speelgelegenheden voor kinderen en het creëren van een vaarroute zijn al vertraagd of zelfs geschrapt uit het ontwikkelingsplan. Daarmee heeft de gemeente een vals beeld geschept t.o.v. alle (toekomstige) bewoners van Nobelhorst en daarom is het van groot belang dat dit bestemmingsplan heroverwogen wordt en het veld behouden wordt voor de activiteiten die er al reeds enkele jaren plaats vinden. In mijn ogen is de gemeente verplicht om de bewoners van Nobelhorst hierin tegemoet te komen.

Leendert-Jan Wouda (Almere, 2022-09-19)

#253

Ik onderteken, omdat het een prachtige stukje groen is waar vele mensen elkaar ontmoeten op vele verschillende manieren.

J. Zwart (Nobelhorst , 2022-09-19)

#258

Ik onderteken omdat ik het niet eens ben met dit besluit en er meer behoefte is aan winkels ,kleine ondernemers, als een gezondheidscentrum. En zeker niet ook voor oosterwold. Ivm drukte rondom de wegen.

Myranda Brouwer Stoelhorst (Almere, 2022-09-19)

#260

Moet blijven als centrale dorpsbrink met speelveld en eventuele winkeltjes. Gezondheidscentrum kan overal. Zonde van het mooie groene karakter.

Saskia Spijker (Almere, 2022-09-19)

#267

Ik onderteken de petitie omdat de noodzaak om De Brink in originele staat te blijven voortbestaan erg hoog is. Het is het middelpunt van de wijk, waar groot en klein samenkomen. Voor de saamhorigheid in de wijk is het noodzakelijk om De Brink te laten, zoals het is.

Gladys Watchman (Almere, 2022-09-19)

#269

Ik onder teken omdat er steeds minder speelplekken zijn voor kindjes en zij hier zo graag lekker spelen en bewegen!

Kimberly van Gemonden (1341dr, 2022-09-19)

#273

Ik wil dat het veldje blijft!

Marieke Keijer (Almere, 2022-09-19)

#277

AUB laat wat ruimte over voor de wijk, het wordt zo goed gebruikt.

Steven Koestal (Almere, 2022-09-19)

#280

De Gemeente is weer bezig met hun zin doordrijven; omdat ze dat kunnen en misschien zelfs ook mogen; maar ze gaan voorbij aan de lelijkheid en impact van zo'n gebouw (of elk ander gebouw) op die centrale groene plek in de "Nobelhorst dorpskern" dat de afgelopen jaren wordt gebruikt door scholen, opvang, buurtcentra, etc. als sociale groene buurtplek met tal van activiteiten. Laat dit kleine open stukje groen in de dorpskern nou eens zoals het is; de buurtbewoners zijn er zo blij mee

Mireille Steenhuis (Almere, 2022-09-19)

#281

Het groene veld moet in de huidige staat behouden worden.

Kimberley IJsbrandij (Almere, 2022-09-19)

#282

Het veld moet bestaan voor sporten en kinderen en voor leuke activiteiten

Agj Duivenvoorde (Almere, 2022-09-19)

#284

Ik onderteken omdat de Brink nu het sociale hart van Nobelhorst is en moet blijven zoals het is. En omdat ik verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties verwacht wanneer op dat punt veel verkeer plaatsvindt. Ruimte zat aan de rand van Nobelhorst voor dergelijke hoogbouw!

Lisette Crop (Almere Nobelhorst, 2022-09-19)

#293

Ik het veld voor mijn kinderen wil behouden

Sarah Bosma (Almere, 2022-09-19)

#296

Omdat ik in Nobelhorst woon, de mooie voordelen zie van het Groene Veld en er vast wel een goed geschikte plek gevonden kan worden om het gezondheids- en zorgcentrum in een mooie omgeving van Nobelhorst te bouwen met een minimale overlast voor het dorp.

Sonja Kleijn (Almere, 2022-09-19)

#301

Ik onderteken omdat het weinig groen in de wijk waar (school)kinderen veel gebruik van maken en waar activiteiten voor de buurt wordne georganiseerd behouden moet blijven.

Anko Kuyt (Almere, 2022-09-19)

#302

Het veld moet blijven. De gemeente heeft besloten dat de Twentse kant, het gedeelte langs de A6, nu ook bebouwd wordt met woningen ipv alleen een bedrijventerrein. Laat de gemeente het bestemmingsplan wijzigen waardoor het veld blijft bestaan. Immers is het bestemmingsplan van de Twentse Kant ook gewijzigd.

Randy Anthony (Almere, 2022-09-19)

#304

Nobelhorst altijd gepresenteerd is als het dorp van Almere. Op het veld vinden al sinds het begin van Nobelhorst een scala van activiteiten plaats en is dan ook van groot belang voor de saamhorigheid in ons dorp.

Maarten en Vera Stulemeijer (Almere, 2022-09-19)

#312

Het veld de enigste groen plek in Nobelhorst is waar hoop mensen en kjndere heel veel gebruik van makenvoor diverse leuke buitenactiviteiten zoal voetballen etc

Veronica van der Hijden (Almere, 2022-09-19)

#319

Nobelhorst groen moet blijven haal het hart niet uit ons dorp

Bea Zegeling (Almere , 2022-09-19)

#325

Omdat ik het groene veld een van de leukste stukken in Nobelhorst vind. Toen wij mochten tekenen voor onze nieuwe woning zagen wij kinderen daar spelen op een mooie zomerdag. Dat was voor ons zo’n mooi beeld dat wij zeker in Nobelhorst wilde wonen

Ruby Struiken (Almere, 2022-09-19)

#327

Het hiermee eens ben

Robi Ninteman (Almere, 2022-09-19)

#331

Dit veld moet gewoon blijven, wordt al teveel bebouwd en alles op en in elkaar. Laat er ook een groot groen veld zijn, waar kinderen zich kunnen uitleven etc..

Astrid van Haeften (Almere , 2022-09-19)

#332

Ik wil dat het veld blijft

Petra Koeman-Bon (Almere, 2022-09-19)

#335

Ik het hier helemaal mee eens ben!

Petra Slokker (Almere, 2022-09-19)

#336

Ik het heel belangrijk vind dat het veld blijft zoals het is. Onze kinderen spelen er dagelijks!!

Yvette van de Stolpe (Almere, 2022-09-19)

#348

Wij ook regelmatig gebruik maken van (de evenementen e.d. op) het veldje. Er zijn al zo weinig speelmogelijkheden in Nobelhorst en met de gemaakte plannen word dit nog veel meer ingeperkt.

Michelle Aberkrom (Almere, 2022-09-19)

#350

Ik vind dat dit veldje moet blijven! Een prachtig veldje waar zoveel leuke activiteiten plaatsvinden voor jong en oud, echt een ontmoetingsplek! Zonde als dit mooie stukje verloren gaat en gaat bestaan uit gebouwen.

Kelley Bruggeman (Almere, 2022-09-19)

#354

Ik onderteken omdat ik vind dat de gemeente zich aan afspraken houdt.

Leonie Visser (Almere nobelhorst, 2022-09-19)

#366

Ik tegen het verdwijnen van het groen ben.

Eric Van aken (Almere, 2022-09-19)

#367

Ik onderteken omdat ik hier in Nobelhorst zie hoeveel saamhorigheid dit veld, deze ruimte, ons brengt. Het zou eeuwig zonde zijn om dit ye blokkeren met bouw.

Merel Tijmons (Almere, 2022-09-19)

#368

Ik onderteken het omdat het leuk veld is voor leuke activiteiten voor jong en oud. Met goed en slecht weer. Belangrijkste voor de binding voor de wijk

Renee Vernes (Almere, 2022-09-19)

#373

Ik onderteken het omdat de kinderen er erg veel gebruik van maken en er allerllei social dingen georganiseerd worden

Nico Schaap (Almere, 2022-09-19)

#375

Ik ben het met bijna alle punten eens. Het veld moet behouden worden. Desnoods wordt er een derde bebouwd zodat er genoeg ruimte over blijft.

Tim Teenstra (Almere, 2022-09-19)

#378

Ik vindt dit veld uit straling geeft san de wijk en niet weg mag

Margriet Rosier (Almere, 2022-09-19)

#386

Wij deze centrale plek in de wijk willen behouden voor sociale activiteiten en samen komen. Een plek waar de kinderen in de buurt kunnen spelen.

Nikita Moermans (Almere , 2022-09-19)

#394

Omdat ik wil dat het groene veld blijft bestaan voor onze leuke activiteiten en voornamelijk voor de kids! Het is de plek om te spelen en lekker te ravotten.

Soleil Eijken (Almere, 2022-09-19)

#397

Ik onderteken omdat het dorp van Almere het dorp moet blijven. Het groene veldje moet blijven… dat is het centrum van de buurt, de plek waar mensen hun eerste zoen gaan krijgen en kinderen fijn samen spelen. Een zorg woontoren kan ook prima op een van de nog in ontwikkeling zijnde velden gebouwd worden. Een toren van 50 meter past sowieso niet in een dorpsgezicht, dus een prima idee voor ergens langs de snelweg? Dan hebben ze iets te zien vanuit de zorg toren.👍
Er is de bewoners heel lang voorgehouden dat het plein een dorps karakter houdt, dan worden ze zwaar belazerd als deze plannen nu veranderen. Nieuwe manier van politiek voeren…. We doen maar wat. Niet oké!!

Annelies Brink (Almere, 2022-09-19)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...