Red de Gedachteniskerk in Rhenen!

Opmerkingen

#1

Dit bijzondere en belangrijke nationale herdenkingsmonument niet verloren mag gaan!

M. van de Vijver (Rhenen, 2022-03-10)

#2

Zie wat er nu zo dichtbij gebeurd. Hoe groot is het woord vrijheid. Des te belangrijk de verhalen door te blijven geven die Rhenen draagt aan de generaties na ons. Maar ook is het creëren van een plaats voor ontmoeten en beleven belangrijk voor Rhenen en omgeving

Chris van Hunnik (Rhenen, 2022-03-11)

#7

Ik onderteken omdat de Gedachteniskerk ter beschikking van Rhenenaren moet blijven voor culturele maatschappelijk en religieuze en zakelijke bijeenkomsten

Gerrit V Nieuwenhuizen (Rhenen , 2022-03-12)

#9

Ik ondersteun deze petitie omdat Toneelvereniging de Hucht uit Rhenen het van groot belang acht dat de Gedachteniskerk behouden blijft voor Rhenen en omgeving als centrum voor bezinning, herdenking en cultuur, waaronder toneel en theater.

Dick Schumer (Maarsbergen, 2022-03-12)

#10

Het belangrijk is dat het behouden blijft voor de gemeenschap die dit ook betaald heeft en ter herinnering aan de gevallen slachtoffers

V Oort J (Rhenen , 2022-03-12)

#11

Omdat ik het een prachtig vind waar de culturele sector samen kan komen. En uiteraard ook een ontmoetingsplaats van de burgers van Rhenen en omstreken

Erik Helmers (Rhenen, 2022-03-12)

#17

Ik vind dat hij moet blijven.

Lotte Hovestad (Kesteren, 2022-03-12)

#19

Ik onderteken omdat het een superbijxondere kerk is!! Ik heb hier mooie herinneringen aan en hoop dat hij anderen ook mooie momenten mag bezorgen .

Marie-José Kunkeler (Meteren, 2022-03-12)

#22

Dit monument moet aan de stichting worden overgedragen.

Reina Van de Brink (Rhenen, 2022-03-13)

#28

Ik onderteken omdat ik Chris van Hunnik steun in alle energie die hij erin steekt en gestoken heeft!

Matthijs Hovestad (Duiven, 2022-03-14)

#29

Ik onderteken omdat de Gedachteniskerk plaatsbepalend is voor Rhenen en dient te blijven

Otto van der Veen (Wageningen, 2022-03-14)

#32

Deze kerk als monument behouden moet blijven,

Herman van den IJssel (Rhenen, 2022-03-15)

#38

Ik ondersteun de doelstelling van de Stichting dat de Gedachteniskerk behouden moet blijven als herdenkingsmonument voor de gevallenen bij de slag om de Grebbeberg.

Jan van der Sluis (Rhenen, 2022-03-20)

#39

Ik vind het belangrijk dat iedereen die er behoefte aan heeft een plek heeft om naar toe te gaan. Een gebouw / plek voor bezinning, stilte, herinnering, meditatie, een stukje houvast in ons onzekere bestaan. Het geeft geborgenheid en een stukje zekerheid. Er is zoveel gebeurd in dit gebouw en zijn omgeving.

Bennie Zents (RHENEN , 2022-03-20)

#40

Ik onderteken de petitie omdat ik voor het behoud van de Gedachteniskerk in Rhenen ben. Ook verdere invulling als culturele doelen en plaats voor bezinning, samenkomst en herdenkingen juich ik toe.

Monique Linden Erftemeijer (Rhenen, 2022-03-20)

#42

De Gedachteniskerk behoort m.i. tot het cultureel erfgoed van Rhenen. En zij kan daarbij heel goed als concertlocatie dienen.

Lisette Van de Loo (Rhenen , 2022-03-20)

#49

......omdat ik achter het doel van de stichting sta.

T. Klok (RHENEN, 2022-03-20)

#50

Ik onderteken deze petitie omdat de Gedachteniskerk een uniek monument is met een bijzondere geschiedenis dat een passende duurzame nieuwe toekomst verdient.

Ben Verfürden (Elst , 2022-03-20)

#53

Het belangrijk vindt dat hiermee de slachtoffers van de oorlog op de Grebbeberg en hiermee de Gedachteniskerk wordt herdacht.

Coby Pouw (Elst, 2022-03-20)

#54

Deze prachtige kerk moet behouden blijven voor Rhenen!

Ineke Sterk (Rhenen, 2022-03-20)

#60

Ik onderteken dit omdat de Gedachteniskerk als nationaal oorlogsmonument meer aandacht verdientm

Bert van der Laan (Rhenen, 2022-03-21)

#66

Gedachteniskerk moet in stand worden gehouden

Wim van der Steen (Rhenen , 2022-03-21)

#67

Fijne herinneringen aan concerten in deze kerk!

Anne van Kins (Den Haag, 2022-03-21)

#74

De kerk is een monument voor de gevallenen in de tweede wereld oorlog. We moeten er alles aan doen om dit te behouden

Mieke Hasselton (Rhenen, 2022-03-21)

#76

Nooit kerken afbreken!!! 🙏

Jan Bakker (Barneveld , 2022-03-21)

#77

De Gedachteniskerk intussen behouden moet blijven voor de gemeenschap

Ineke Verpalen (Rijsbergen , 2022-03-21)

#78

Ik onderteken omdat ik van mening ben dat dit iconische monument met zijn specifieke functie van gedachtenis monument niet verloren mag gaan, niet alleen voor Rhenen maar voor heel Nederland

Hendrika Boor (Rhenen, 2022-03-21)

#82

Een nationaal herdenkingsmonument mag nooit verloren gaan

Rene Bastiaansen (Oud gastel, 2022-03-21)

#84

Een waardevol herinneringsmonument als deze mag niet verdwijnen.Met wat creativiteit is in dit gebouw veel waardevols te doen in de toekomst

Marlies Van den Broek (Ochten, 2022-03-22)

#86

Omdat ik wil dat de Gedachtenis voor ons allen behouden blijft

Bernier Cornielje (Wageningen, 2022-03-22)

#91

Dit karakteristieke «monument » moet behouden blijven voor degemeenschap

Ada Elt (Rhenen, 2022-03-23)

#92

De Gedachteniskerk is een cultuurhistorisch monument, dat sterk de aandacht trekt van de passagiers van De Blauwe Bever die op de Nederrijn passeren. Door de markante aanblik van het gebouw kunnen de gidsen aan boord als vanzelf het verhaal over de oorlog vertellen. Daarnaast maken we graag gebruik van het gebouw voor bijeenkomsten met onze vrijwilligers.

Secretariaat van De Blauwe Bever (Rhenen, 2022-03-23)

#96

Ik onderteken omdat ik vind dat wij in Rhenen behoefte hebben aan een multifunctioneel community huis waar ruimte blijft voor herdenken van de oorlogsslachtoffers, kath. kerkvieringen en verder te ontwikkelen sociale en culturele activiteiten die de cohesie onder de bevolking en de buurt versterken! Van Vogelenzang tot en met het centrum van Rhenen!

Francis IJsseldijk-Mensink (Rhenen , 2022-03-25)

#107

Wat goed is en functioneel, niet verwijderen

Corina Rolandus (Naarden, 2022-04-10)

#112

Het gebouw is het waard om een zinvolle functie te krijgen.

Marionbelangrijk genoeg om een zinvolle Smolders (Elst Ut, 2022-04-13)

#113

Ik onderteken omdat ik in de Gedachteniskerk vele hele mooie herinneringen heb liggen. Doodzonde om dit mooie gebouw te laten verdwijnen.

Marianne Westerneng (Vooethuizen, 2022-04-13)

#119

Dat zijn we verplicht naar de soldaten die voor de vrede vochten

Ben Habets (Rhenen , 2022-04-14)

#120

Ik onderteken omdat deze kerk een iconisch gebouw met een grootse betekenis voor Rhenen is.

Bas van Riel (Rhenen, 2022-04-14)

#125

Het Cuneragilde nauwe banden heeft met de Gedachteniskerk en de kerk wil behouden voor de gemeente Rhenen.

Cuneragilde Rhenen (Elst /Rhenen, 2022-04-15)

#126

noodzakelijk dit monument van de ondergang te redden!

Piet Oevermans (Kesteren, 2022-04-15)

#131

Het een markant gebouw is in de skyline van Rhenen.

Frits Kwint (Delft, 2022-04-16)

#132

De redenen waarom deze gedachtenis kerk na de oorlog is gebouwd, ook vandaag nog onverkort overeind staan.

John Schielein (Veenendaal, 2022-04-17)

#135

Deze kerk is naast een symbool van de bevrijding en vrijheid, ook nog eens een uniek voorbeeld van wederopbouw architectuur en een “gesamtkunstwerk” ( prachtige architectuur in combinatie met glas in lood ramen, en figuratieve kunst) dat voor het publiek behouden moet worden! Ook herbergt het een actieve moderne RK geloofsgemeenschap. Zorg er voor dat dit gebouw behouden blijft wat betreft form en functie voor ons allemaal.

Elmar Veenendaal (Lienden, 2022-04-17)

#141

Ik hoop dat dit een prachtig culturele broedplaats wordt.

Yvonne van Woggelum (Rhenen, 2022-04-19)

#152

Heb de inwijding persoonlijk meegemaakt en onze familie was actief betrokken bij het kerkelijk leven in deze kerk.

Louis Kuipers (Rhenen, 2022-04-21)

#156

het voor mijn man en mij van groot belang is dat deze kerk blijft bestaan, zowel ter nagedachtenis waarvoor hij bestemd was als voor doelmatig gebruik passend in deze tijd.

Wij kijken direct op de kerk vanuit ons huis op de Cuneralaan.

Herma Visser-Locht (Rhenen, 2022-04-21)

#164

Ik vind,dat het kleine stukje historie wat we nog hebben niet verloren moet gaan door uitbaters met andere bedoelingen waarvoor een kerk eigenlijk niet bedoeld is.
Ik woon sinds juli 1998 in Rhenen. Verhuist van een grote stad als Arnhem naar Rhenen.En nog steeds woonachtig in de onderstad. Wat een schitterende stad met zijn rijke historie. Gelukkig hebben we een klankbordgroep waardoor er mede door ons ook het museum en de rest is behouden met zijn functies

Patricia Wisgerhof (Rhenen , 2022-04-22)

#165

Ik vind dat de Gedachteniskerk te belangrijk is om maar zomaar verloren te laten gaan. Daarnaast kan het gebouw nog voor veel culturele activiteiten gebruikt worden.

M Brinkhuis (Rhenen , 2022-04-22)

#166

De gedachteniskerk is een bijzonder stukje geschiedenis is. De architectuur is fantastisch. En de sfeer binnen ademt verbinding, hart en warmte.

Anka Konings (Rhenen, 2022-04-22)

#167

Ik vind dat dit historische gebouw in Rhenen moet blijven en uitstekend benut kan worden voor diverse activiteiten waaronder cultuur.

Carin Massen (Rhenen, 2022-04-22)

#168

Omdat ik het belangrijk vind. dat inwoners van Rhenen en Elst weten wat de Gedachteniskerk voor de gelovigen van deze kerk betekent.

Peter Vunderink (Elst, 2022-04-22)

#169

Het gebouw een monument is en een belangrijke funktie kan vervullen in sociaal-cultureel opzicht.

Bertus Haverkort (Rhenen, 2022-04-22)

#171

Ik vind dat deze prachtige kerk met bijzondere herinnering moet blijven. Ik heb er alles meegemaakt. Communie, vormsel, trouwen, doop van kind.

Thea Veldhuyzen-Rijsemus (Veenendaal, 2022-04-22)

#173

Omdat dit gebouw onde rdeel is onze geschiedenis, ter gedachtenis dat wij voor vrede moeten strijden. Zie de huidige situatie in oekranie.

Peter Van dijk (Elst, 2022-04-22)

#180

Ik vind dat belangrijke, geschiedkundige gebouwen behouden.moeten worden.

Freddy Langeler (Nijmegen, 2022-04-22)

#181

Dit is ook voor ons een waarde volle kerkje met veel herinneringen en gebeurtenissen van ons.

Ronald Hazelhoff (Rhenen, 2022-04-22)

#188

Ik onderteken deze petitie omdat ik dit naoorlogse herdenkingsmonument graag wil behouden en dienst laten doen voor allerhande culturele en historische activiteiten in de gemeente Rhenen.
Voor mij is dit kerkgebouw verbonden aan Rhenen.

Anneke Elshof (Rhenen, 2022-04-24)

#189

Ik onderteken, omdat we als samenleving de morele plicht hebben de Gedachteniskerk / Gedachtenishal te behouden als passende herdenkingsplaats van de oorlog die begon met de Slag om de Grebbeberg. Een fraai gebouw, dat gewoonweg in Rhenen hoort te blijven bestaan.

Sjaak Aarden (Renkum, 2022-04-24)

#190

Omdat de kerk een prachtige plek is met een bijzonder verhaal.

Hester Wessels (Rotterdam, 2022-04-24)

#191

Dit gebouw als monument niet mag verdwijnen.

Bud Dulon Barre (Rhenen, 2022-04-24)

#199

Het belangrijk is dat speciaal deze kerk behouden blijft voor de gemeenschap.

Paul Robben (Houten, 2022-04-27)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...