'Astrid Roemer moet Prijs der Nederlandse Letteren niet krijgen'

Opmerkingen

#4

Het is een schande voor iedr normaal denkend mens.

Jos Bakker (Veluwe, )

#6

Ik onderteken omdat zij een moordende dictator verheerlijkt, de waarheid zoals die onder meer in het proces is vastgesteld onkent. Kortom omdat zij de democratie en rechtstaat met haar uitspraken geweld aan doet en geen enkel respect heeft voor slachtoffers van zinloos geweld

Klaas Groot (Diemen, )

#9

Omdat ik al 40 jaar wacht op zijn einde.

martin tuinenburg (den haag, )

#14

Omdat een veroordeelde moordenaar niet opgehemeld mag worden door een BN welke tevens raciale opmerkingen jegens Hindoes en Moslims heeft gedaan. Zo'n persoon is een prijs niet waard. Anders keur je als gezaghebbend figuur haar woorden en in het verlengde daarvan de daden (moorden van onschuldigen en racisme) goed.

Raja Kumar (Wanica, )

#15

Ik onderteken omdat een racist deze prijs nooit moet krijgen. Gezien haar uitlatingen keer Hindoes en moslims op Facebook. Bovendien verheerlijkt zij een moordenaar, crimineel, drugsbaron die zijn straf moet uitzitten in Nederland.

Anand Rewat (Den Haag, )

#18

Het mag niet zo zijn dat iemand met zulke rasistische uitlatingen zo'n belangrijke prijs krijgt! Schande!!!

Mala Eckhardt-Angna (Amsterdam, )

#20

De Surinaamse Rechtstaat hierdoor besmeurd raakt.
Bouterse was “ bevelhebber”
En niets gebeurde zonder zijn goedkeuring! Elke moord werd door hem ingegeven ... vanaf de Coup op 25-2-1980 tot heden!
Hij is de verantwoordelijke,Mevrouw Roemer-Does...lijkt belangen verstrengelingen te hebben !!

Leonard Lichtveld (Amsterdam, )

#27

Ik teken omdat ik het helemaal niet mee eens bent met deze hypocriet Astrid Roemer. Zo iemand verdient het niet. Dan heeft deze prijs voor mij geen waarde meer.

Regina Chin (Rotterdam, )

#28

Ik onderteken, omdat ik van mening ben dat Astrid Roemer geen prijs verdient. Zij ontkent dat Desi Bouterse moorden heeft gepleegd.

Maria L. Yau (Amersfoort, )

#30

Deze giftige dame met vreemde ideeen heeft meer weg van een "Last King of Scotland" syndroom dan dat ze oprecht is.

Richard Hamstra (Amersfoort, )

#31

Ik vind dat als Roemer de prijs nog uitgereikt krijgt door degene die een rechtstaat i.c. België, vertegenwoordigd dat dat zal betekenen dat het ok is dat zij openlijk aangeeft dat zij geen rekening wenst te houden met wat rechtens is beslist omdat er daaraan voor haar geen consequenties worden verbonden. Iemand die zich zo onmaatschappelijk uit hoeft niet geëerd te worden voor d’r talent.

Mathilde Salm (Paramaribo , )

#37

Haar normen in haar stukken varieren en is afhankelijk van ras en geloof van de doel groep waar ze haar opinie over schrijft.
Hiermee toont ze niet die proffesionaliteit een kriticus waardig hoort te zijn.

D Soerdien (Den Haag, )

#38

Deze rascistische vrouw geen prijs verdiend

Maurice Ghafoerkhan (Paramaribo , )

#39

Omdat Astrid gewoon een racist is en ze voor een moordenaar opneemt

Heerlijke Jason (Paramaribo, )

#41

Ik onderteken, omdat ze een racist is , tevens huichelaar. Ze is de prijs niet waard of de prijs heeft geen waarde

Kevin van Amson (Rotterdam, )

#44

N.sheombar

Norma Lachman (Nederland, )

#46

Omdat ze rasistiche uitlating heeft gedaan ik vind triest als iemand zo denk...iedereen mag zeggen wat ze willen maar laten we in hemelnaam vreezaam met elkaar op deze aarde leven .....suriname is leeg gerooft door hun leiders en nu is de zondebok een hindustaanse gemeenschap en de javanse gemeenschap zeer striest allemaal....

Oesha Kamaansing (Rotterdan, )

#47

Geen respect hebben voor nabestaanden 8 december moorden en eenheid in Suriname waarborgen voor elk ras en geloof.

Inder Badal (Amsterdam, )

#49

Ik onderteken de petitie omdat de rechtstaat ondersteund moet worden

Jack Tedjai (Vlaardingen , )

#52

Ik vindt dat ze racistische opmerkingen heeft gemaakt dat niet door de beugel kunnen.
Je kan niet de ene bevolkingsgroep tegen de andere opsteken .

Maureen Durga (Rotterdam, )

#63

Racisme verbannen moet worden

Pradeepkumar Ramdin (Paramaribo, )

#67

Een literatuurprijs stoelt niet louter op de literaire prestaties van de schrijver, maar ook op de impact van die schrijver op de maatschappij. Mevrouw Roemer gebruikt haar platform om de Surinaamse rechtsstaat te ondermijnen. Tegen 120 pagina's bewijs voor moord in, gelooft zij een voormalig dictator die in zijn 10 jaar als president Suriname heeft leeggeplunderd, uitverkocht, en op de rand van de afgrond heeft gebracht. Wat zegt dit over haar moreel kompas? Wat beoogt mw. Roemer met haar (ook voor de Nederlandse en Belgische maatschappij) destabiliserende racistische uitspraken? Is dit iemand die U een nog groter podium wilt geven door haar deze prestigieuze Prijs toe te kennen? Liever niet!

Haydee Sheombar (Schiedam, )

#69

Iemand die zo’n regime ondersteunt, een bijzonder slecht voorbeeld is voor de maatschappij. Door de prijs en t geld toe te kennen, ondersteun je de gedachte. Plus het feit dat ze bang is dat Hindoestanen en moslims belangrijker zouden worden in de Surinaamse samenleving. Ik ben moslim noch hindu maar vind dat we 1 moeten worden en Astrid stimuleert dit niet. Ik heb ook nooit door een boek van haar kunnen komen.

Marina Douglas (Lugar de Fragua, )

#71

IK VIND DE LOYALITEIT VAN ASTRID ROEMER NAAR DE SERIE MOORDENAAR ZWARTEBALK DESI BOUTERSE EEN ZEER GEVAARLIJK UITING. DEZE SERIE MOORDENAAR LOOPT OOK NOG NA 40JAAR NOG STEEDS VRIJ...
WELK VOORBEELD/ SIGNAAL GEEFT ASTRID ROEMER DAN NAAR DE SURINAAMSE ZOWEL DE IN NEDERLAND WONENDE SURINAMERS...ALS BEKENDE NEDERLSNDSE MET SURINAAMSE INVLOED., MAAK IK ME WEL ZORGEN, VOORAL IN DE TOEKOMST, HOE ZAL ASTRID ROEMER ZICH GAAN GEDRAGEN NA HET WINNEN VAN DE PRIJS?WAT IS HAAR INTENTIE OM HAAR LOYALITEIT NAAR DE SERIE MOORDENAAR 8-12-1982.. OPENBAAR TE MAKEN?
HOE ZAL ASTRID ROEMER ZICH NA HET WINNEN VAN DE EUROPESE PRIJS ZICH PUBLIEKELIJK UITEN OVER 8-12-1982?
ZAL ASTRID ROEMER HAAR ROL OF POSITIE..OPENLIJK GAAN GEBRUIKEN OM DE SERIE MOORDENAAR VAN 8-12-1982 MOORDEN...BREDERE PLATFORM TE GEVEN OM INTERNATIONAAL HELEMAAL DOOR TE BREKEN?
WELK SIGNAAL WELK VOORBEELD GEVEN WE DAN NAAR DE SAMENLEVING VAN SURINAME EN NEDERLAND...IDOLYSING OF A SERIAL KILLER IS A SINN...ASTRID ROEMER CAN USED THE POWER OF WRITING...TO IDOLYSE THIS SERIAL-KILLER...IK ZIE ECHT AL ERN HEEL BOEKENPLANK OVER DEZE SERIE-MOORDENAAR ZWARTEBALK DESI BOUTERSE VOOR ME. IK ZIE UITGEVERS AL TIG BOEKEN...VERKOPEN...DIT BAART ME ECHT HELE GROTE ZORGEN. ..MOET ECHT NIET GEBEUREN DAT ASTRID ROEMER...DEZE GEVAARLIJKE PODIUM ZAL KUNNEN GAAN GEBRUIKEN...
MOET ECHT NEVER/NOOIT... IN NL TOEGELATEN WORDEN.

JUDITH HUISDEN

J.J. Huisden (delfgauw, )

#74

Ik onderteken de petitie omdat de uitspraken en mening van Astrid Roemer schandalig zijn en een schoffering voor de slachtoffers van Bouterse en hun nabestaanden

Henk Janssen (Kaatsheuvel , )

#80

Ik ben zeer teleurgesteld in het feit dat mevrouw Roemer, notabene schrijfster met aanzien, normaal vindt dat de mensenrechten in Suriname kunnen worden geschend.

Sardha Sewnarain (Capelle aan den IJssel, )

#84

J.de Jong

Hans de Jong (Rotterdam, )

#85

Democratie is een groot goed. Racisme dient geen enkel doel. Het leidt slechts tot segregatie in de samenleving.

Nanda Baldew (Den Haag, )

#87

Ik onderteken omdat ik vind dat iemand die zulke anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen doet zo’n prijs totaal niet verdient

Joyce Ramkalup (Hoorn, )

#89

Ik onderteken deze petitie omdat ik vind dat mevr. Roemer de plank helemaal missloeg door het voor Bouterse op te nemen!
Misschien is haar literair besef en niveau goed ontwikkeld, maar haar moreel besef en gevoel voor logica is zoek!!
Door haar pleidooi voor Bouterse heeft zij wat mij betreft, en ook voor legio weldenkende Surinamers, de kans op deze literaire prijs verspeeld!

Glenn Ilahi (Haarkemmermeer, )

#91

Omdat het behoud en ondersteunen van de rechtsstaat belangrijk is.

Tine van Loo (Groningen, )

#92

Ik onderteken omdat ik vind dat iemand die zich schaamteloos uit over haar gebrek aan respect of gebrek aan compassie ivm de decembermoorden, iemand die ex-dictator bouterse ondersteunt en zelfs bewondering voor hem uitspreekt... de gevoelswaarde van alles wat ze eerder schreef afbreekt en zonder die gevoelswaarde verdient zij deze prijs niet, zo simpel is dat.

Victoria de Vries (Paramaribo, )

#98

Bouterse een echte crimineel is die straf verdient, schuld bewezen, en Roemer hem respectloos verdedigt.

Norman Cabenda (Paramaribo, )

#103

Mevr. Roemer is deze prijs onwaardig omdat zij het ontneemt voor een laffe moordenaar!

Ronald van den Bosch ('s-Gravenhage, )

#104

Ik onderteken dit omdat Astrid Roemer een moordenaar eert met haar uitspraken. Walgelijk!

Ankie Janssen-Cameron (Kaatsheuvel, )

#106

Omdat het dit mens niet siert om op zo een grove manier met kritiek om te gaan. Had toch wel wat meer waarden en normen op een hoger niveau verwacht.

Inez Woei (Paramaribo , )

#108

Het echt niet kan

Linda De Rooy (Paramaribo , )

#109

Astrid Roemer heeft de vrijheid om haar mening over Bouterse te verkondigen. Ik vind deze mening evenwel zo verwerpelijk dat deze niet past bij de statuur van de Prijs der Nederlandse Letteren en een winnaar daarvan, gelet op de desastreuze invloed van Bouterse op Suriname sinds de onafhankelijkheid, bewezen geachte betrokkenheid bij de Decembermoorden, veroordeling voor drugscriminaliteit en vermeende betrokkenheid bij andere misdaden.

Hans Moison (Amsterdam, )

#111

Kijkend naar de beschikbare feitelijkheden van haar ( mevr.Roemer), acht ik deze prijs haar niet waardig!

Rickey Sew (Rotterdam, )

#113

Zij een grote racist is...!!

Radjen Ramautarsing (Nederland, )

#131

Ik onderteken deze petitie omdat ik zeer teleurgesteld ben in het gedrag van mevrouw Roemer.
Heb vele van haar boeken met heel veel interesse gelezen. Voor de Surinaamse jeugd zag ik haar net als vele goede Surinaamse schrijvers(ters) als een mooie stimulans meer Surinaamse boeken te lezen. Nu ik deze uitspraken van mevrouw Roemer hoor, schaam ik mij diep en wil beslist niet meer tot haar lezerspubliek horen. Heb wel haar laatste boek 2 weken geleden gekocht en daar zal het bij blijven.
Het zal mij niet verbazen dat zij sterk aan het dementeren is. Deze ziekte is al erg genoeg. God sta haar bij !

Lygia Hake-Neede (Groningen(Ned), )

#134

Ik onderteken omdat ik vind dat de winnaar van zo een prestigieuze prijs de vrijheid tot meningsuiting hoog in t vaandel moet hebben en dus de decembermoorden en degene die daar verantwoordelijk voor is, móet afwijzen. Het is een schande dat iemand die zo denkt als Roemer, en nb Surinaamse is, deze prijs krijgt! Ik voel plaatsvervangende schaamte. Taalunie, jullie hebben een steek laten vallen. Hij kan nog opgeraapt worden!

Sandra Smit (Paramaribo, )

#138

Wegens haar immoreel gedachtegoed.

BX Brunings (Amsterdam, )

#148

Omdat deze vrouw een RACIST is

Serge Ramlal (Utrecht, )

#150

Ik onderteken deze petitie omdat de daden van Desi Bouterse niet te verdedigen zijn!

Marlies Janssen (Stein , )

#151

Ik niet eens ben met de rasistisch opmerkingen van mevrouw Roemer.

Rakesh Balgobind (Capelle aan den IJssel, )

#156

Ryan Cairo,is tegen de verheerlijking van de persoonlijk A. Roemer. Dit vanwege ondemicratisch gedragen jegens Suriname en het democratisch recht van het volk.

Ryan Cairo (Dordrecht , )

#157

Mevrouw Roemer racistisch is en het democratie in gevaar brengt.

Sunildath Rambaran (Dordrecht, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...