Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#1209

Ik vooraf al zei waar dit mis zou gaan maar niemand wilde luisteren 3 jaar werksessies ten spijt

Nicole van Rooij (Bovenkarspel, 2021-06-23)

#1211

Ik veel collega’s in de jeugdzorg zie worstelen om hun werk nog uit te kunnen voeren sinds de decentralisatie is ingevoerd. Ze lopen tegen enorm veel problemen en frustraties aan en dit systeem gaat ten koste van de zorgvragers.

Eva Persoon (Groningen, 2021-06-23)

#1216

Ik onderteken omdat deze hulp simpelweg noodzaak is.

Rinze Heininga (Warns, 2021-06-23)

#1217

Ik onderteken omdat ik niet weg ben van verkapte bezuinigingen onder het mom van zorgvernieuwing en de blablablabla van de marktwerking in de zorg / bureaucratie enz . Laat mensen hun werk doen en werd ondersteund .

Ed Hoogland (Schagen, 2021-06-23)

#1220

Ik onderteken omdat ik zie hoeveel problemen er zijn met de kinderen in de jeugdzorg. De zware gevallen die ik nu behandel hadden voorkomen kunnen worden. Het gaat hier om mensenlevens en de toekomst van Nederland

Fabiënne Naber (Utrecht, 2021-06-23)

#1227

Er te veel schotten en discontinuïteit in de zorg voor jongeren is ontstaan teb gevolge van de decentralisatie en uitbesteding aan minder gekwalificeerde zorgverleners. instellingen.

Sjef Meuwissen (Arnhem, 2021-06-23)

#1228

Omdat ik als kinder- en jeugdpsychiater zie onze psychiatrische zieke jeugd niet meer de zorg krijgt die noodzakelijk is. En omdat ik steeds meer goede professionals zie vertrekken uit ons vak om ze inhoudelijk niet meer kunnen werken op een manier waar ze achter staan.

Janne keulers (nijmegen, 2021-06-23)

#1233

Vooral mensen met complexe problematiek de dupe zijn. En omdat het alleen maar meer werk kost op deze manier, en dus duurder wordt.

Tessa Everd (Groningen, 2021-06-23)

#1247

De wachtlijsten alleen maar stijgend zijn, terwijl er overal bezuinigd moet worden...

Marije Kuin (Haarlem, 2021-06-23)

#1258

Onze jeugd mòèt worden beschermd tegen dit soort praktijken!

Brenda Pater (Hellevoetsluis , 2021-06-23)

#1259

De hulp voor veel kindjes momenteel enorm lang op zich laat wachten. Er wordt voor onze pleegdochter al bijna een jaar gesteggeld wie de kosten op zich moet nemen. Onacceptabel!!

Mireia Feenstra (Ede, 2021-06-23)

#1261

Ik de afgelopen jaren veelvuldig blogs in het medisch contact heb gelezen (o.a. van Menno Oosterhoff) en ervan overtuigd ben geraakt dat de situatie zoals deze nu is onhoudbaar en onwerkbaar is voor zorgprofessionals en patiënten.

Yikke Feenstra (Enschede, 2021-06-23)

#1262

Ik onderteken deze petitie omdat er onder andere te vaak een jongere bij mij uit de praktijk in de gevangenis terecht komt door uitblijvende/tekortschietende Jeugdzorg

Jan Wuister (Den Haag, 2021-06-23)

#1263

Ik ondersteun volledig deze petitie, ik heb alleen maar de bureaucratie zien toenemen en de specialistische hulpverlening zien verschralen en allerlei privépraktijken als paddestoelen uit de grond zien komen, met veel ZZP-ers wat alles alleen maar duurder maakt.

Henriette v.d. Most v. Spijk (Hengelo, 2021-06-23)

#1265

Ik onderteken omdat ik mijn praktijk regelmatig schrijnende verhalen hoor van wanhopige ouders en kinderen die niet of onvoldoende geholpen kunnen worden in de jeugd ggz.

Marion Janssen (Dongen, 2021-06-23)

#1278

Het decentrale beleid tav de Jeugd GGZ volkomen heeft gefaald vanwege gebrekkige financiering, versnippering en gebrek aan deskundigheid.

Ger Zwartjes (GOIRLE, 2021-06-23)

#1279

De kinderen onze toekomst zijn. Kinderen met psychische klachten horen de best mogelijke behandeling te krijgen. Dit kan een willekeurige medewerker van de gemeente niet beoordelen, doe hun dat en deze kwetsbare kinderen niet aan. Een kind met een psychische ziekte hoort net zo goed behandeld te worden als een kind met een lichamelijke ziekte.

Natalie Van Berkel (Haarlem, 2021-06-23)

#1283

Wij ondertekenen omdat specifiek jeugdzorg ons bij menige gemeente niet in goede handen lijkt vanwege ontbrekende competenties. Het vervolgens raadplegen van die competenties buiten de gemeente levert ongewenste vertraging op en vermindering van snelheid en kwaliteit van dringend nodige behandeling.

Gerard en Dineke Janssen - Dulfer (Rhenen , 2021-06-23)

#1287

Decentralisatie is voornamelijk een bezuiniging wie uiteindelijk de uitvoering van de jeugdzorg gaat regisseren heeft voldoende geld nodig.

Steven Janssen (Rhoon, 2021-06-23)

#1289

Het is onmiskenbaar duidelijk dat zoals het nu gaat het niet gaat..dus: verander wat niet acceptabel is.

Hans van Wechem (Amsterdam, 2021-06-23)

#1294

De hel voor kinderen in grote nood die zonder blikken of blozen is doorgezet. Het moet een keer stoppen

Jaap Dogger (Hilversum, 2021-06-23)

#1296

Ik onderteken omdat ik net als Menno vind dat de situatie nu nog slechter is uitgepakt dan destijds al door onder andere de NVVP en de NVK werd voorzien en ik het beschamend vind dat in een rijk land als Nederland de kwetsbare jeugd door de overheid uit bezuinigingsdrang zo aan zijn lot is overgelaten. Ouders en kinderen moeten nu al jarenlang zoveel ellende meemaken aan lange wachtlijsten en kwalitatief soms onvoldoende hulp, doe nu eindelijk iets politiek!!

Marijke Sevat (Papendrecht, 2021-06-23)

#1299

Specialistische kinderpsychiatrie is natuurlijk net als de psychiatrie een medisch specialisme net als bijvoorbeeld interne geneeskunde of chirurgie. P

Jaap Wijkstra (Leusden , 2021-06-23)

#1300

Als ouder-van en als huisarts dagelijks de bijwerkingen hiervan ondervind

Wilma Van Vliet (Hekendorp, 2021-06-23)

#1302

De jeugd zorg nodig heeft en geen burocratie.

Inge Miedena (Groningen, 2021-06-23)

#1307

Omdat ik het volledig eens ben met de inhoud van de petitie.

Monica Vereycken (De Bilt, 2021-06-23)

#1316

Ik zie als huisarts de ellende in de dagelijkse praktijk van deze decentralisatie

Rian Van Kessel (Zeist, 2021-06-23)

#1317

Ik onderteken deze petitie omdat ik van mening ben dat onze kinderen beter af zijn als de decentralisatie ongedaan gemaakt wordt.

René Commandeur (Limmen, 2021-06-23)

#1322

Ik me ernstige zorgen maak over jeugdzorg. De lange wachtlijsten, de positie van pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel komen met alle gevolgen van dien. Ik heb het gevoel dat het belang van het kind niet voorop staat, maar wordt ondergesneeuwd door de bureaucratie en regelgeving.

Debbie Kijf (Hellevoetsluis, 2021-06-23)

#1326

De door bijna iedereen beleefde ellendige tekortkomingen van het huidige systeem.

Herman Mees (Zuidlaren, 2021-06-23)

#1337

Het een rommeltje is en die wachttijden…. En het verloop van personeel

Mieke Beerens (Goirle, 2021-06-23)

#1339

De pupillen in nood verdienen goede hulp

Mariëlla Van Loon (Dinteloord, 2021-06-23)

#1344

Ik vind dat de GGZ weer centraal geregeld moet worden en opgenomen in de basiszorg

Wim Westerhuis (Harderwijk, 2021-06-23)

#1355

Ik onderteken omdat goede psychiatrische zorg beter via de ZVW kan worden gefinancierd dan via de gemeente die met alle respect niet de kennis/expertise/efficientie heeft laten zien om dit te goed te kunnen organiseren.

angela liempd van (Loon op Zand, 2021-06-23)

#1356

Omdat ik als behandelaar van 15+ jongeren regelmatig tegen de gemeentelijke ellende oploop met mijn team.

Frans Huitema (Groningen , 2021-06-23)

#1360

Ik zie hoe afhankelijk kinderen zijn van de gemeente voor of en hoeveel hulp ze krijgen. Voor een jongen met zware problematiek heeft de weekendopvang moeten knokken dat hij 1 keer per maand mee kon terwijl andere kinderen met lichtere problematiek zonder problemen 2 keer per maand mee mochten.
Daarnaast zie ik nu in mijn werk als ambulant begeleider dat sommige gemeentes bepaalde soorten hulp aanbieden en andere gemeentes niet. Dit is toch bizar. Onze clienten zijn volledig afhankelijk geworden van waar ze wonen voor welke hulp ze krijgen

Michal Ter Kuile (Amersfoort, 2021-06-23)

#1367

De zorg loopt vasr en gaat zo ook.niet naar iefereen.

S.L. Engel-Quaak (Veldhoven, 2021-06-23)

#1371

Kinderen horen niet de rekening te krijgen!

Avi Cohen Stuart (Amersfoort, 2021-06-23)

#1377

Ik stond er achter dat de samenhang en samenwerking van jeugd-ggz en collega-jeugdzorgvoorzieningen sterk verbeterd zou worden met de 2015-jeugdwet, maar wat ervan gemaakt is is ten hemel schreiend! Hoe kan beoogde samenwerking zich zó keren tegen de kinderen die beter geholpen zouden moeten worden! Ik betwijfel of alleen maar terugkeren naar de zorgverzekeraar alles nu gaat oplossen, maar als we een knallend songfestival kunnen organiseren dan moeten we toch ook in staat zijn de jeugdzorg nu echt op de rails te krijgen.

Theo Doreleijers (Amsterdam, 2021-06-23)

#1386

Omdat ik hier volledig achter sta

Migiel Van Dorsten (Groningen , 2021-06-23)

#1387

het nodig anders moet met de jeugdzorg

karin van santen (Achel, 2021-06-23)

#1389

Dit heel belangrijk is!!!

Monique alderlieste (Zuid Scharwoude, 2021-06-23)

#1390

Ik het hartgrondig eens ben. Kinderen en jeugdigen moeten de psychologische hulp krijgen die zij nodig hebben. Dat mag niet afhankelijk zijn van waar ze wonen. Of van of budget van dat jaar in september misschien al opgebruikt is. Bovendien zijn veel psychotherapeuten gestopt met behandelen van jeugd omdat de administratieve hassle niet meer te doen is.

Hilda van der Steen (Haarlem, 2021-06-23)

#1392

...

Marianna Cozzo (Taormina, 2021-06-23)

#1395

Ik als professional zie hoezeer kinderen van lichte naar zware zorg gaan door lange wachtlijsten. Door budgetplafonds, door onwetendheid van sociale teams, door inefficiente gemeentelijke overheden.

Annelie Neuteboom (Gouda, 2021-06-23)

#1396

Ik heb me er destijds over verbaasde dat de VNG accoord ging met het voorstel om de jeugdzorg bij gemeenten neer te leggen en dan ook nog met minder geld dan de landelijke overheid ervoor had. Ik vond heh a-sociaal an, waarvan nu wel duidelijk is hoe a-sociaal dat was. Met het tekenen van deze petitie wil ik graag helpen om dit weer terug te draaien. Hopelijk komt dat nog op tijd voor de jongeren zelf.

Karin de Boer (Buinen, 2021-06-23)

#1399

Ik onderteken omdat gemeentes zorg dragen zonder expertise of budget, de kinderen met de grootste rugzakjes, ook de grootste risico’s zijn voor zorgverleners. We laten kids en hulpverleners in de kou staan

Sonja Loth (Westwoud , 2021-06-24)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...