Draai de decentralisatie van de jeugd GGZ terug

Opmerkingen

#2806

Omdat ik vind dat toegang tot GGZ even normaal zou moeten zijn als toegang tot de huisarts en SEH, voor iedereen en zeker voor jonge mensen.

Eline Gumbert (Hoofddorp, 2021-07-23)

#2807

Het kan niet zo zijn dat de behandeling van ernstige psychische aandoeningen wordt overgelaten aan de willekeur en budgetkrapte van gemeenten. Bij diabetes of kanker zou dat ondenkbaar zijn..

Marjolein De Gruijter (Leiden, 2021-07-23)

#2813

Er teveel en te lang gezocht is moeten worden door gemeenten om zorg te realiseren. Zorg die sterk moet zijn en adequaat gefinancierd, zonder verlies van tijd en moeite aan logistieke hinderpalen. Voor de enorme behoefte daaraan bij kinderen en ouders.

Fons Essink (Sint-Michielstel, 2021-07-23)

#2814

JeugdGgz moet beter

Yvonne Schabos (Oldenzaal, 2021-07-24)

#2815

Ik onderteken dit om dat ik onze praktijk hier wekelijks meerdere keren tegen op loop. Mensen krijgen niet op juiste moment toegang tot de zorg die zij wel heel erg nodig hebben. Hierdoor escaleren problemen soms nog verder.

Nancy Heijne (Woubrugge, 2021-07-24)

#2816

Ik onderteken omdat ik merk dat er sinds de overgang naar gedecentraliseerde GGZ via de jeugdwet, er onvoldoende zorg vanuit de GGZ voor de jeugd beschikbaar is, het teveel tijd kost om deze zorg aan te wenden, het stellen van indicaties door de gemeenten niet goed verloopt (vaak onvoldoende expertise beschikbaar en financiële aspecten lijken mee te wegen), en daarmee deze hoognodige zorg niet goed beschikbaar is.

Larja de Letter (Goes, 2021-07-24)

#2819

Ik onderteken omdat ik zie dat de situatie in de jeugdhulpverlening schrijnend is.

Mieke De Vries (Welsum, 2021-07-24)

#2822

Er nu zoveel langs elkaar heen gecommuniceerd wordt. De jeugd is onze toekomst - laten we hier beter voor zorgen!

Christina Tomlow (De Meern, 2021-07-24)

#2823

Omdat… je met een gebroken been mank of niet loopt en direct wordt geholpen. Terecht.
En je met een (dwang)stoornis beperkt of niet leeft en je (te) laat hulp krijgt.
Onterecht.

Yvonne Schleyper (Utrecht, 2021-07-24)

#2826

Economische modellen maken niemand geestelijk gezonder. Goed getrainde aandacht wel.

Yoeke Nagel (Randwijk, 2021-07-24)

#2827

De jeugd heeft de toekomst. Ze op een goede wijze begeleiden naar het volwassendom hoort daar bij!

Hilde-Marieken Feijen (HOOFDDORP, 2021-07-24)

#2834

Ik onderteken omdat de jeugd onze toekomst is, en ze nu de dupe dreigen te worden van een idiote en mislukte poging tot kostenbesparing van de landelijke politiek.

Heleen Hellinga (Utrecht, 2021-07-25)

#2837

Ik onderteken omdat ik het onverdraaglijk vind dat de kwaliteit van de psychische gezondheidszorg sinds de decentralisatie ver onder de maat is geraakt. Dit is een zeer slechte bezuiniging geweest, die ertoe leidt dat vele jongeren voor de rest van hun leven geinvalideerd worden.

Marinou Arends (Den Haag, 2021-07-25)

#2838

De zorg is in de afgelopen jaren onnodig duur en inefficient gemaakt door allerlei bureaucratische maatregelen. Leuk bedacht weliswaar maar wel desastreus.

Zacharie Beekhuis (Wezep, 2021-07-25)

#2844

Het is ten hemel schreiend dat deze ernstige problematiek niet sneller behnandeld kan worden.

Gert van der Veen (Rockanje, 2021-07-26)

#2848

Ben het al jaren eens met Menno Oosterhoff! Jeugd ggz verdient beter.

Willy-Anne van Stiphout (Zweeloo, 2021-07-26)

#2850

Ik onderteken omdat wij bijzonder zuinig op onze jeugd horen te zijn. Zij hebben (ook.onze) toekomst. Het is al jaren duidelijk dat de gekozen strategie niet voldoet, dus nu niet meer talmen maar ingrijpen.

Nicole van Gerwen (Veldhoven, 2021-07-26)

#2851

De armoede in de zorg niet vind passen voor een ontwikkeld land als NL

Ank Bolier (Rosmalen , 2021-07-26)

#2853

Ikzelf ook inzet op de kwetsbare doelgroepen jeugdzorg en vooral jeugddelinquenten

Nick De Ridder (De Pinte, 2021-07-26)

#2859

Omdat werken in de jeugdzorg tegenwoordig vaker nee zeggen dan ja zeggen tegen je cliënten betekent

Ruben Asselbergs (Utrecht , 2021-07-27)

#2866

De gemeentes horen geen rol te hebben in het zorglandschap. Onze kinderen met psychische problemen moeten veel te lang wachten op hulp en dan ook nog afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. Schande. Ook in mijn werk als huisarts zie ik voortdurend de negatieve gevolgen.

Karin Walraven (Grave, 2021-07-28)

#2867

Het mij aan het hart gaat dat de kwaliteit van de jeugd ggz teloor gaat door geldgebrek bij gemeenten en grote regionale verschillen.

Marnix Molenaar (Leiden, 2021-07-28)

#2869

Ik zie schrijnende zaken in mijn spreekkamer: jongeren met complexe psychiatrische problemen (vaak in combinatie met somatische problemen) kunnen nergens terecht. Te moeilijk, te duur. De belangen liggen niet goed.

Annelien Mertens (Maasbracht , 2021-07-29)

#2873

Zorgregie aan amateurs van gemeente overlaten, die meer kiezers halen met bv een locale rotonde en liever daar t geld aan besteden ipv te reserveren voor mogelijke jeugdzorg, die geen eed of gelofte hebben afgelegd, geen besef van pathologie of de impact daarvan op gezin hebben.
Het is beschamend hoe dit land zo fout kon gaan.
Beschamend hoe de politiek tegen alle kennis en inzichten van professionals inging.
Beschamend hoe we nu met flinke hoeveelheid gebakken peren zitten
Dank aan Menno en collega’s die de moed niet opgeven en blijven strijden!
Dank voor het wederom het voortouw nemen.

Ineke Hoefnagels (Den bosch, 2021-07-30)

#2887

ik merk dat de wachttijden lang zijn

José de Jongh (Rijssen, 2021-08-03)

#2891

Omdat teveel jongeren niet de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben

Ria Mossel (Maastricht, 2021-08-04)

#2892

specialistische zorg aan specialisten moet worden overgelaten en kinderen nooit het kind van de rekening mogen zijn

Fred Schusler (Zwijndrecht, 2021-08-04)

#2893

Heb jaren in welzijnsland gewerkt, ben betrokken geweest bij deze veranderingen waar ik van begin af aan niet in geloofde om de redenen die nu aan het licht komen. Vond het een nutteloze exercitie waar veel mensen onder hebben geleden. Zowel professionals als cliënten! Ik hoop dat men een keer iets wijzer wordt over deze materie.

Candida Kalf (Beetsterzwaag , 2021-08-04)

#2895

ik onderteken omdat het een schande is dat mensen, en zeker kinderen, aan hun lot worden overgelaten. Daarnaast is het een financieel zeer domme actie: wat er nu gebeurd kost de maatschappij als geheel veel meer geld, tijd en leed.

Saskia Bakker (Apeldoorn, 2021-08-07)

#2896

Het systeem klopt niet, kwetsbare kinderen en hun ouders gaan ten onder.

Pepijn Vroon (Hilversum, 2021-08-08)

#2900

Sinds de overheid de jeugdzorg overhevelden aan gemeenten, is de druk op de zorg toegenomen. Zij die bij de gemeenten werken, hebben onvoldoende kennis van waar jongeren terecht kunnen voor psychische hulpverlening en zijn dus onbekwaam als het gaat om jongeren die specialistische zorg nodig hebben. Ik heb het geluk gehad dat mijn behandeling in Drenthe kon worden vergoed, maar jammer genoeg geldt voor andere jongeren niet dat zij uiteindelijk wél een juiste behandelplek vinden.

Emma Julie van Dooren (Tilburg , 2021-08-09)

#2905

Ik in mijn werk ervaar dat de decentralisatie goed was bedoeld maar slechts een verslechtering heeft gebracht. De decentralisatie moeten we daarom ongedaan maken

Johannes Boonstra (Ingelum, 2021-08-14)

#2907

Ik me verbaas over hoe slecht we op dit moment de gehele psychische/psychiatrische zorg in Nederland hebben geregeld. De wachttijden zijn te lang! Als iets te complex is wordt door tijd/ruimte/geld gebrek mensen (kinderen en volwassenen) terug verwezen naar de huisarts. Terwijl mi dit complexe psychiatrie is en juist in de tweede lijn hoort.
Daarnaast zijn er veel psychische ziekte waar je als je op korte termijn de behandeling kan inzetten veel sneller terugdringen van de problemen ziet, omdat als je het lang laat voortbestaan het probleem veel diep gewortelder wordt of veel groter is geworden.

Merel van Drongelen (Maarheeze, 2021-08-15)

#2919

Ik vind dat er geen marktwerking op de zorg toegepast kan worden. Het trekt alleen maar meer mensen aan die op winstbejag uit zijn. Grote management lagen die puur voor salaris en status gaan. Heeft geleid tot de chaos die er nu heerst in de gezondheidszorg met als gevolg dat de mensen die echt de zorgen zich er nu uit terugtrekken

Karel Toering (Leeuwarden, 2021-08-22)

#2920

Het had nooit mogen gebeuren en het mag niet langer zo doorgaan! Het is een ramp voor de jeugdzorg en dus voor heel Nederland

Lot Postmes (Haarlem, 2021-08-22)

#2921

Omdat het niet werkt zoals gedacht. Te versnipperd teveel kosten door de gemeentelijke controle etc die van het zorgvuldiger af gaat

Hein Warnaar (Amsterdam , 2021-08-22)

#2923

Ik onderteken omdat ik de kinder en jeugd psychiatrie te gronde zie gaan. Ik hoop dat de overheid het lef heeft zijn fouten in te zien in het belang van onze jeugd!

Jitske Anna Koetsier (Groningen, 2021-08-23)

#2924

Bekostiging van behandelingen voor jeugd tot 18jr is sinds de transitie nodeloos ingewikkeld geworden.
Behandelaren kunnen zich de tijd en energie voor bureaucratie en regeldruk niet meer permitteren. Ze lopen over en haken af. Dit moet voor alle betrokken instanties 1e prioriteit worden: ontzorg de zorg, bij elk idee of maatregel 1e prioriteit: neemt de regeldruk niet toe?

Thomas Niers (Rotterdam, 2021-08-24)

#2927

De decentralisatie van de jeugdzorg louter nadelen brengt

Katharina Trede (Amsterdam, 2021-08-28)

#2931

Er zo veel kinderen ten onrechte uit huis geplaatst worden.

Anita Van den Putte (Bergeijk Nederland, 2021-09-04)

#2933

Ik vind dat psychische aandoeningen een ziekte zijn net als suikerziekte of kanker en daarom bij de gezondheidszorg horen. Nu beslist een gemeentewerker of een jongere een depressie heeft en therapie nodig heeft

Leoniek Kuijk (Westervoort, 2021-09-05)

#2935

Ik in mijn werk ervaar hoe hulpverlening vetraagd of soms tegengewerkt wordt door dit systeem, omdat gemeentes niet de kennis en de mogelijkheden hebben om deze taak uit te voeren. Ik zie het negatieve effect hiervan op mijn cliënten en hun gezinnen.

Maureen van Nuland (Nijmegen, 2021-09-05)

#2939

Ik onderteken omdat decentralisatie gekkenwerk is. Dit moet stoppen

Wout Van den Broek (Moerstraten, 2021-09-07)

#2940

Als psychiater alles in het werk wil stellen om de decentralisatie terug te draaien. Haal de Jeugd-GGZ weg bij de gemeenten.

David Con (Maastricht, 2021-09-08)

#2942

de decentralisatie van de Jeugd GGZ aanzienlijke teloorgang van kwaliteit heeft betekend. Door Jeugd GGz onder te brengen bij gemeenten is deze bovendien alleen duurder geworden. Ik wil de kwaliteit graag weer terug!

Gertrude Galenkamp (Zwolle, 2021-09-12)

#2949

De jeugd ggz niet werkt op deze manier

Nienke Golüke (Arnhem, 2021-09-18)

#2951

Ons kleinkind heeft een psychiatrische stoornis (wat een afschuwelijke uitdrukking). Ze is toen ze twaalf was, op last van de kinderbescherming uit huis geplaatst omdat ze soms agressief en destructief is, en omdat dit voor de 2 jongere kinderen te belastend is. Onze dochter had daar veel problemen mee, maar als ze niet akkoord zou gaan, werden de andere twee kinderen uit huis geplaatst. Kleindochter zou in een gesloten inrichting geplaatst moeten worden. De ouders waren het daar niet mee eens, en weigerden daarvoor te tekenen. De kinderrechter die daar destijds bij betrokken was, zei destijds tegen de ouders: "uw kind is een verdienmodel", en dat is in de loop der jaren ook wel gebleken. Ze is de afgelopen jaren door het hele land op allerlei plaatsen terechtgekomen, waar ze volgens de gemeente goed op haar plaats was, maar er is nergens een goede plek voor haar gevonden. Vaak werd er op verzoek van de ouders extra zorg of voorzieningen aangevraagd, en dat werd ook vaak wel toegewezen door de Gemeente, maar kwam heel vaak niet bij het kind terecht, maar in de zakken van de hulpverleners. (voorbeelden te over) Ze is nu bijna 17. De ouders zijn heel bang dat ze op straat terecht komt als ze 18 wordt, en de jeugdzorg stopt.
Ons kleinkind is hoogbegaafd, lief, sociaal, ze kan prachtig zingen en is heel creatief, maar vaak ook depressief, agressief, suicidaal, ze verwond zichzelf, en heeft hele erge obesitas door vreetbuien veroorzaakt door haar medicatie.
Er is nooit een goede diagnose gesteld, er is geen behandelplan, ze heeft vanaf haar twaalfde jaar geen onderwijs meer gehad, haar dossier is een puinhoop, en er klopt ook niets van.
Omdat haar dossier niet op orde is, kan ze naar haar 18e verjaardag ook niet meer in b.v. een begeleid wonen project komen, want de Gemeente trekt zich dan helemaal terug, en is niet meer verantwoordelijk.
Doordat het op veel plaatsen waar ze is geweest de zorg en opvang is mislukt, leggen de instellingen in hun verslagen de schuld bij het kind en de ouders, want ze gaan hun eigen falen (als het dat al is) natuurlijk niet benoemen.
Dochter heeft er afgelopen jaar steeds op aangedrongen om het dossier in orde te maken (er zijn ook hele delen van zoekgeraakt). Maar de Gemeente heeft het steeds laten liggen, en zegt nu dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het dossier.

Ik las uw artikel in de Tribune van de SP, en ben meteen naar de petitie gaan zoeken. Ik zal de petitie zoveel mogelijk delen, en ben bezig om een ingezonden brief op te stellen, die ik naar een aantal kranten en weekbladen wil sturen. Ik zal de petitie daarin zeker vermelden.
Onze dochter is op de rand van een tweede burn-out, en wij als grootouders staan machteloos aan de kant.
Wat moeten we doen, en wie kan ons helpen?

Ineke Deenik (Hengelo (Ov), 2021-09-18)

#2952

Dit kan zo niet langer

Anjo Hofman (Hengelo, 2021-09-18)

#2954

Ongelooflijk dat een niet arts een compleet onkundige op het gebied van ggz de ggz jeugd moet herkennen laat staan helpen... hoe dan !

Sab Beckmann (Hengelo, 2021-09-20)

#2958

De impact van psychisch lijden bij jeugdigen is zo uitgebreid, dat het hele gezin ontregeld kan worden.
Hoe langer de tunnel, hoe erger het lijden.

Frans Duijsens (Heerlen, 2021-09-23)

#2966

Ik dat ook heb ervaren in mijn toemalige praktijkl en het een ernstige aandoening is

Piet Sanders ('s-Gravenhage, 2021-10-13)

#2971

Ik onderteken omdat zorg niet in de markt hoort

Michelle Mantel (Oostwoud , 2021-12-17)

#2977

Wat er ten onrechte gebeurd met "alleenstaande" kindeeen is ten hemel schreiend en moet stoppen!

J.W.C. Helgering (Leimuiden , 2022-01-31)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...