Hart voor Mareland

Opmerkingen

#1

Omdat ik van mening ben dat de geboden oplossing ten koste gaat van de ontwikkeling van mijn kinderen.

Carlos Valencia (Voorhout, 2021-06-07)

#2

De school als één geheel bij elkaar moet blijven. En er teveel onduidelijkheden zijn ten aanzien van de duur van de tijdelijke dislocatie (s)

Alexandra Valencia (Voorhout, 2021-06-07)

#3

Ik vind dat een school als Mareland de komende jaren bijelkaar moet blijven. Ik vind de gekozen dislocatie, Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat niet geschikt voor kleine kinderen, en de dagelijkse reis ernaartoe is veel te gevaarlijk.

Bertho Smit (Leiden, 2021-06-07)

#6

Elke school behoort 1 geheel te zijn. De door gemeente en schoolbestuur voorgestelde oplossing t.b.v een verbouwing om 2 klassen met nog zeer jonge kinderen enkele jaren af te zonderen van het geheel en eigenlijk te isoleren van het natuurlijk verloop van elkaar opvolgende klassen c.q ontwikkelingsfasen en zal dan ook ontwikkelingsschade kunnen opleveren voor deze kinderen maar ook de school als geheel. Dat een vrije schoolbestuur achter de voorgestelde oplossing staat verbaast eigenlijk het meest omdat juist de pedagogisch-antroposofische visie ervan uit gaat dat de school 'een organisch geheel' dient te zijn.

Marquerite De Boom (Doorn, 2021-06-08)

#8

Dit plan kan nooit goed zijn voor zulke jonge, kwetsbare kinderen. Geld is blijkbaar belangrijker voor de gemeente.

Kees Meas (Leiden, 2021-06-08)

#12

De gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en met een betere dislocatie op/naast/dichtbij de huidige schoollocatie moet komen om een goede basisschoolperiode voor de kinderen te bieden waarin de school 1 geheel is.

Saskia Ludwig-de Bruijn (Oegstgeest, 2021-06-08)

#19

Omdat onze kinderen de toekomst zijn. Als je NU op sociale ontwikkeling van kinderen gaat bezuinigingen dan kom je STRAKS bedrogen uit. Dit komt de gemeente duur te staan. De rekening komt toch wel. D66 is toch voor onderwijs? #NOT!

Johan Blok (Leiden, 2021-06-08)

#23

Mijn dochter in klas 2B zit. Zij wordt komend schooljaar nog niet op de dislocatie geplaatst, maar het jaar daarop waarschijnlijk wel. Ik maak mij ook grote zorgen over het opsplitsen vd school en onderschrijf deze petitie volledig.

Tommie Freke (Leiden , 2021-06-08)

#28

Gemeente moet met een beter plan komen

Angelique Valencia de Boom (Den Haag , 2021-06-08)

#30

Mijn kinderen zitten op Mareland

Jan Ortiz de Haas (Leiden, 2021-06-08)

#32

Omdat:
(0) de Nieuwplaats aan de Sumatrastraat een ongeschikte locatie is voor kinderen (drukke weg: oversteken, geluid, CO2, sfeer & andere gebruikers van het pand).
(1) de gemeente Leiden / wethouder Onderwijs onvoldoende pro-actief meedenkt voor een kwalitatief voldoende oplossing, onder het mom: (a) 'nee, het is toch een schoolgebouw binnen 2km' en (c) 'nee, noodlokalen zijn vergunningstechnisch op deze termijn wel heel lastig'.
(2) de Mareland School zich wel heel welwillig lijkt te voegen naar de gemeentelijke insteek, (a) zonder ouders tijdig en voldoende te informeren over de consequenties, (b) de consequenties van groei van de school verkiest boven samenhang en boven groei van het kind en (c) niet uittekent wat het voor elk van de klassen precies betekent (oa hoe vaak verhuizen, opsplitsen broertjes en zusjes, welk jaar welke locatie voor welke klassen icm dependance & nieuwbouw) en (d) onvoldoende motiveert waarom dit nu, exact in deze vorm moet.

PLJ van Prooijen (Leiden, 2021-06-08)

#33

Het is een schande dat de gemeente dit pand aanwijst voor de kinderen. Het is totaal onveilig en ongeschikt.

Harald Stadermann (Leiden, 2021-06-08)

#64

Ik vind dat de uithuisplaatsing van twee klassen van negatief effect is op de hechting en gevoel van veiligheid en geborgenheid van kinderen, terwijl die elementen van zeer groot belang zijn voor een gezonde ontwikkeling van een kind.

Anne-eva van Schaik (Leiden, 2021-06-08)

#69

Het belang en welzijn van onze kinderen voorgaat op financieel gewin voor de gemeente. Een ontstane, ongewenste en volstrekt onnodige situatie die niet matcht met waar de vrije school voor staat.

Rob Sparnaay (Wassenaar , 2021-06-08)

#81

Ik onderteken omdat mijn kleindochter in een gezonde omgeving les moet krijgen

Eleonore Mac Gillavry (Voorhout, 2021-06-09)

#84

Ik onderteken omdat mijn twee kinderen getroffen zijn door deze situatie. De sociale, emotionele en fysieke veiligheid en geborgenheid in de vroege jaren van hun ontwikkeling zijn bepalend voor hun ontwikkeling tot zelfverzekerd en zelfstandig individu. Ik zie deze principes niet gewaarborgd door deze uitplaatsing. Ik zie ook mijn verantwoordelijkheid voor het bieden van deze veiligheid maar gezien de kinderen een groot deel van de week op school doorbrengen is mijn vermogen om dit te compenseren beperkt.

Sonja Jäger (Leiden, 2021-06-09)

#87

Onze kleinkinderen zitten op deze school. Wij zijn regelmatig oppas opa en oma en brengen onze kleinkinderen regelmatig naar school.

Jan Adriaanse (Serooskerke, 2021-06-09)

#91

ik de afsplitsing van de school geen goed idee vind

Paul Stad (Voorschoten, 2021-06-09)

#92

Ik onderteken omdat, het voor lange tijd uitplaatsen van klassen niet te verenigen valt met de fundamentele principes van een basisschool, laat staan met de principes van een antroposofische basisschool. Kinderen hebben recht op ´een ononderbroken ontwikkelproces’ zowel verstandelijk, emotioneel en sociaal

Hinke Dekter (Zoeterwoude, 2021-06-09)

#94

bezorgde ouder ben met twee jonge kinderen op het Mareland

Bas van Veen (Leiden, 2021-06-09)

#95

Elk kind heeft recht op een veilige, stabiele en geschikte leeromgeving. Deze disruptie zal ten koste gaan van de ontwikkeling bij de kinderen.

Etteke Roebroeks (Leiderdorp, 2021-06-09)

#96

Ik onderteken omdat de school op één adres moet blijven!!!

Jenny De Miranda (Leiderforp , 2021-06-09)

#100

Er te weinig van dit soort scholen zijn

Saskia Geuke (Leiden , 2021-06-09)

#108

Ik vind dat een basisschool als 1 school samen moeten kunnen leren en spelen en niet in tweeen splitsen zodat je een 2 deling krijgt in 1 school. Dit is voor de kinderen niet leuk, maar voor ouders ook niet te doen om naar 2 scholen te moeten gaan om je kinderen weg te brengen.

Ineke R (Leiderdorp, 2021-06-09)

#110

Ik koos destijds voor één en dezelfde school voor mijn dochters maar door de verhuizing naar de Sumatrastraat zullen ze nu gedwongen enkele jaren op verschillende locaties verblijven. Ze zullen elkaar heel erg missen want ze spelen veel met elkaar en elkaars vriendinnen. Ze worden nu dus van elkaar gescheiden. Dit zal voor veel broertjes en zusjes moeilijk zijn verwacht ik. Ik had ze graag bij elkaar gehouden.
Ook verwacht ik dat door reistijd van en naar de Maresingel voor allerlei verbindende schoolbrede activiteiten veel kostbare onderwijstijd verloren zal gaan en de druk op ouders en leerkrachten om het op en neer reizen mogelijk te maken zal toenemen. Veel activiteiten zullen niet meer ondernomen worden omdat ze te omslachtig zullen blijken (tutorlezen, toneeluitvoeringen, koorzang in de grote zaal, bibliotheek bezoek, bezoek Hortus, bezoek Leidse Hout, adventvieringen, etc).
Qua logistiek zal het voor ons en veel andere gezinnen elke dag een grote uitdaging en belasting vormen.
Ik vrees dat de klassen op de Sumatrastraat ook niet dezelfde zorg- en onderwijskwaliteit kunnen krijgen omdat je nooit genoeg handen op twee plekken tegelijk kan hebben (onderwijsassistenten, remedial teachers, therapeuten, vakleerkrachten).
Daarom pleit ik voor portacabins op het plein. In Oegstgeest is eerder bij de Terweeschool ook gekozen voor Portacabins ipv uit huis plaatsing. Dat bleek na onderzoek van de gemeente toch niet zo'n dure optie en de cabins kunnen na afloop doorverkocht worden. Waarom zou de gemeente Leiden daar ook niet voor kunnen kiezen?
Voordeel bij portacabins is ook dat de gemeente de beloftes aan de kunstenaars van de Nieuwplaatz kan nakomen en zij niet WEER hoeven te verkassen.
Ik hoop dat de gemeente ook inziet wat een ellende dit oplevert en mee gaat denken voor een andere oplossing.

Elisa Stolwijk (Leiden, 2021-06-09)

#121

Welzijn van de schoolkinderen altijd op de 1e plaat, de nieuwe lokatie voldoet niet aan de normen t.a.v veiligheid, geborgenheid en welzijn van kleine kwetsbare kinderen. Zeer onwenselijke lokatie.

Engeltje Borgers (Leiden, 2021-06-09)

#125

Ik denk dat er andere oplossingen te vinden zijn die voor alle partijen veel beter voelt!

Lot Vegter (Leiden, 2021-06-09)

#132

Ik het volledig eens ben. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen.

Givano Cheong (Leiderdorp, 2021-06-09)

#133

Alle klassen moeten bij elkaar blijven is beter voor binding met de andere kinderen en de totale school voor later ,en beter voor iedereen.
Mvg Nico

Nico Antonia (Leidendorp, 2021-06-09)

#146

Mijn neefjes naar deze school gaan, en ik denk dat er betere oplossingen zijn dan de huidige voorgestelde

Lotte Klapwijk (Wageningen , 2021-06-09)

#154

Ik dit voor de kinderen van mijn vriendin een heel belangrijke petitie vind.

Judith Piersma (Houten, 2021-06-10)

#156

Ik het belangrijk vind dat mijn kleinkinderen naar een veilige school kunnen en dat de gemeente Leiden het probleem van huisvesting in samenspraak met Mareland moet kunnen oplossen

Alda Van der Kruijf (Helmond, 2021-06-10)

#157

Ik graag wil dat mijn neefje en nichtje op zelfde school kunnen zitten zoals mijn broertje en ik dat had.

Amber Rijsdam (Leiden, 2021-06-10)

#165

Ik ouder ben van kinderen op deze school

Brigitte Sparnaaij (LEIDEN, 2021-06-10)

#166

Rudolf Steiner,Vrije School onderwijsomgeving
voor leerlingen behoort antroposofisch ingericht te zijn, zowel inpandig als op het schoolplein, dit is totaal niet zo op genoemde locatie, bovendien horen de leerlingen elkaar op te voeden doordat alle leeftijden door elkaar socialiseren, dit gebeurt dan niet, en zeer omslachtig 2 ver uit elkaar liggende locaties voor ouders met met meerdere kinderen met leeftijds verschil, gebruikers van locatie keuren deze leeftijd af om samen het pand te moeten gebruiken.

e akerboom (leiden, 2021-06-10)

#169

Omdat het plan van de gemeente zeer slecht is en er naar een beter alternatief gezocht moet worden, omwille van de kinderen!!!

Frieda Kooij (Leiden, 2021-06-10)

#174

Ik onderteken de petitie voor het welzijn voor mijn jonge zoontje

M Van wageningen (Valkenburg, 2021-06-10)

#180

Ik onderteken dit omdat ik als oma van onze kleinkinderen zie hoe goed het is voor alle kinderen dat er niet voor lage tijd alle klassen uitelkaar worden gehaald.

Joke Adriaanse (Serooskerke, 2021-06-10)

#197

Er al teveel bezuinigd is op onderwijs de laatste jaren. Het is de peiler van de maatschappij. Een kwalitatief goede infrastructuur staat hier aanbod basis van.,

Liesbeth Gawad - Kuiper (Warmond , 2021-06-11)

#198

Ik onder teken deze petitie omdat ik denk dat nood lokalen bij de huidige locatie de fijnste oplossing is voor leerlingen en leraren.

Andrea Hoogendijk (Leiderdorp , 2021-06-11)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...