Fijn stof en leefbaarheid in Kortrijk E17-R8 Petitie

Opmerkingen

#4

Doortrekken R8 onnodig is en schadelijk voor onze gezondheid

Lucie Roobrouck (Kortrijk, 2021-05-01)

#5

Ik onderteken als stem voor ambitie voor Kortrijk. Kortrijk biedt al een enorm wegennetwerk rond de stad, tijd voor meer leefbaarheid voor inwoners in plaats van overlast.

Nathalie Van Leuven (Kortrijk, 2021-05-01)

#11

Ik bezorgd ben om de gezondheid van onze kinderen.

Ester Vanhamel (Kortrijk, 2021-05-01)

#14

De gezondheid van iedereen belangrijk is nu en in de toekomst

Mia Verheggen (Ijzerfrontlaan 35 Kortrijk , 2021-05-01)

#30

Ik het belangrijk vind dat een woonzone zijn karakter als woonzone terugwint. Met andere woorden geen lawaaioverlast en sluipverkeer.

Sam Lefebvre (Kortrijk, 2021-05-03)

#42

Ik langs de reservatiestrook woon en vrees voor de doortrekking van de ring recht achter mijn huis.

Jurek Badura (Kortrijk, 2021-05-03)

#43

Alle metingen door de jaren heen hebben aangetoond dat er nood - eigenlijk een verplichting van de overheid - is om hieraan iets te doen maar tot op heden wordt dit maar vooruit geschoven en zijn er al 20 jaar loze beloftes gedaan door onze politiekers.

Peter De Groote (kortrijk, 2021-05-03)

#57

Ik volledig achter dit project sta 👍👍

Pascale Vanoverbeke (Kortrijk , 2021-05-03)

#58

Omdat wij een jong gezin zijn, wonende in de omgeving van de E17 en R8, en de leefbaarheid, luchtkwaliteit en lawaaihinder drastisch moeten aangepakt kunnen worden dmv groenere en veiligere maatregelen.

Delphine Delrue (Kortrijk - Burgemeester Mayeurlaan , 2021-05-03)

#59

Ik onderteken omdat het reeds meer dan duidelijk is hoe vervuilend de snelweg is en hoe ongezond dit voor de bewoners is. In de voorbije jaren is het verkeer meer dan een veelvoud geworden.

Christine Clarysse (Kortrijk, 2021-05-03)

#62

Geluid- en fijnstofoverlast hakt in op de leefbaarheid van onze omgeving. Op lange termijn is een overkapping de enige afdoende maatregel, op kortere termijn (want de overlast wordt al meer dan 20 jaar aangeklaagd) is een snelheidsverlaging noodzakelijk om de nadelige gevolgen van de overlast voorlopig te beperken.

Katia Verhelst (Kortrijk, 2021-05-03)

#66

Goed initiatief.

Lorenzo Werrebrouck (Bissegem, 2021-05-03)

#67

Omwille van minder uitstoot van vervuiling in de lucht en grotere verkeersveiligheid! Kijk maar hoeveel ongevallen er al gebeurde!

Dirk De Ceulaer (Bellegem, 2021-05-03)

#69

De E17 in mijn tuin loopt en alle nadelige gevolgen ik dagelijks ervaar reeds sedert vele jaren.

Bart Allaert (Plataanlaan 24, 8500 Kortrijk, 2021-05-03)

#77

Milieu overweging

Rene Verhaeghe (Kortrijk, 2021-05-03)

#78

De doortrekking van de R8 via de E17 zal nog maar eens voor veel meer verkeer zorgen, zoals het industrieterrein Kennedypark en AZ-Groenige. Dit gepaard gaande met meer lawaai en meer fijn stof. Frankrijk heeft Rijsel ontlast door hun autosnelweg om te leggen tot tegen Doornik. Waarom niet van daaruit de autosnelweg verder door te trekken en deze aan te sluiten op de E17 over Harelbeke. Ik wil tevens nog opmerken dat er in de loop van de voorbije jaren zeker negen (9) kanker gevallen waren in de Plataanlaan. Dit op een totaal van een 30-tal woningen. Dat zegt toch al iets!!!

Jan Schouteten (8500 Kortrijk, 2021-05-03)

#84

Als inwoner van de Roggelaan hebben wij er baat bij dat de luchtkwaliteit goed zit en ook het verminderde lawaai zou aangaam zijn in de buurt.

Adelinde Eeckhout (Kortrijk, 2021-05-03)

#94

Ik onderteken omdat ik dichtbij de autosnelweg woon en de eventuele doortrekking van de R8. Ik ga akkoord met de bovenstaande bevindingen. Nu al enorm veel lawaai last van de E 17!

Trui Bere (Asterlaan, Kortrijk , 2021-05-04)

#98

Zelf mag ik elke dag aan de lijve ondervinden hoeveel fijn stof er van de R8 komt.

Els Coorevits (Markr, 2021-05-04)

#103

Ik onderteken omdat wil geen lawaai en geen vervuiling in onze wijk hebben

Amir ali Aghajani bahrini (Erasmuslaan 5, 2021-05-04)

#106

Een overkapping zou een toonbeeld zijn voor de stad. Zoals alle grote steden meer en meer doen. Zeker bij het rondmaken van de ring.

Geoffrey Desmet (Kortrijk, 2021-05-05)

#107

Omdat de leefbaarheid beter moet en dit probleem al langer gekend is.
Hopelijk komt hier nu wel een oplossing voor.

jonathan decoene (Gent, 2021-05-05)

#111

Ik langs E 17 woon en veel geluidsoverlast ervaar

Christiane Maes (Kortrijk , 2021-05-05)

#115

te veel lawaaihinder

PAT PARMENTIER (Kortrijk, 2021-05-05)

#120

lk onderteken deze petitie omdat een snelheidsverlaging op de E17 naar 90km/u voor personenwagens en 70 km/u voor vrachtwagens de leefbaarheid van een groot deel van Groot-Kortrijk gunstig zal beïnvloeden.

Johan Becuwe (Kortrijk, 2021-05-07)

#121

Ik onderteken dit omdat deze maatregel de leefbaarheid van een groot deel van Kortrijk gunstig zal beïnvloeden.

Anne Hanssens (Kortrijk, 2021-05-07)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...