Fijn stof en leefbaarheid in Kortrijk E17-R8 Petitie

Opmerkingen

#4

Doortrekken R8 onnodig is en schadelijk voor onze gezondheid

Lucie Roobrouck (Kortrijk, 2021-05-01)

#5

Ik onderteken als stem voor ambitie voor Kortrijk. Kortrijk biedt al een enorm wegennetwerk rond de stad, tijd voor meer leefbaarheid voor inwoners in plaats van overlast.

Nathalie Van Leuven (Kortrijk, 2021-05-01)

#11

Ik bezorgd ben om de gezondheid van onze kinderen.

Ester Vanhamel (Kortrijk, 2021-05-01)

#14

De gezondheid van iedereen belangrijk is nu en in de toekomst

Mia Verheggen (Ijzerfrontlaan 35 Kortrijk , 2021-05-01)

#30

Ik het belangrijk vind dat een woonzone zijn karakter als woonzone terugwint. Met andere woorden geen lawaaioverlast en sluipverkeer.

Sam Lefebvre (Kortrijk, 2021-05-03)

#42

Ik langs de reservatiestrook woon en vrees voor de doortrekking van de ring recht achter mijn huis.

Jurek Badura (Kortrijk, 2021-05-03)

#43

Alle metingen door de jaren heen hebben aangetoond dat er nood - eigenlijk een verplichting van de overheid - is om hieraan iets te doen maar tot op heden wordt dit maar vooruit geschoven en zijn er al 20 jaar loze beloftes gedaan door onze politiekers.

Peter De Groote (kortrijk, 2021-05-03)

#57

Ik volledig achter dit project sta 👍👍

Pascale Vanoverbeke (Kortrijk , 2021-05-03)

#58

Omdat wij een jong gezin zijn, wonende in de omgeving van de E17 en R8, en de leefbaarheid, luchtkwaliteit en lawaaihinder drastisch moeten aangepakt kunnen worden dmv groenere en veiligere maatregelen.

Delphine Delrue (Kortrijk - Burgemeester Mayeurlaan , 2021-05-03)

#59

Ik onderteken omdat het reeds meer dan duidelijk is hoe vervuilend de snelweg is en hoe ongezond dit voor de bewoners is. In de voorbije jaren is het verkeer meer dan een veelvoud geworden.

Christine Clarysse (Kortrijk, 2021-05-03)

#62

Geluid- en fijnstofoverlast hakt in op de leefbaarheid van onze omgeving. Op lange termijn is een overkapping de enige afdoende maatregel, op kortere termijn (want de overlast wordt al meer dan 20 jaar aangeklaagd) is een snelheidsverlaging noodzakelijk om de nadelige gevolgen van de overlast voorlopig te beperken.

Katia Verhelst (Kortrijk, 2021-05-03)

#66

Goed initiatief.

Lorenzo Werrebrouck (Bissegem, 2021-05-03)

#67

Omwille van minder uitstoot van vervuiling in de lucht en grotere verkeersveiligheid! Kijk maar hoeveel ongevallen er al gebeurde!

Dirk De Ceulaer (Bellegem, 2021-05-03)

#69

De E17 in mijn tuin loopt en alle nadelige gevolgen ik dagelijks ervaar reeds sedert vele jaren.

Bart Allaert (Plataanlaan 24, 8500 Kortrijk, 2021-05-03)

#77

Milieu overweging

Rene Verhaeghe (Kortrijk, 2021-05-03)

#78

De doortrekking van de R8 via de E17 zal nog maar eens voor veel meer verkeer zorgen, zoals het industrieterrein Kennedypark en AZ-Groenige. Dit gepaard gaande met meer lawaai en meer fijn stof. Frankrijk heeft Rijsel ontlast door hun autosnelweg om te leggen tot tegen Doornik. Waarom niet van daaruit de autosnelweg verder door te trekken en deze aan te sluiten op de E17 over Harelbeke. Ik wil tevens nog opmerken dat er in de loop van de voorbije jaren zeker negen (9) kanker gevallen waren in de Plataanlaan. Dit op een totaal van een 30-tal woningen. Dat zegt toch al iets!!!

Jan Schouteten (8500 Kortrijk, 2021-05-03)

#84

Als inwoner van de Roggelaan hebben wij er baat bij dat de luchtkwaliteit goed zit en ook het verminderde lawaai zou aangaam zijn in de buurt.

Adelinde Eeckhout (Kortrijk, 2021-05-03)

#94

Ik onderteken omdat ik dichtbij de autosnelweg woon en de eventuele doortrekking van de R8. Ik ga akkoord met de bovenstaande bevindingen. Nu al enorm veel lawaai last van de E 17!

Trui Bere (Asterlaan, Kortrijk , 2021-05-04)

#98

Zelf mag ik elke dag aan de lijve ondervinden hoeveel fijn stof er van de R8 komt.

Els Coorevits (Markr, 2021-05-04)

#103

Ik onderteken omdat wil geen lawaai en geen vervuiling in onze wijk hebben

Amir ali Aghajani bahrini (Erasmuslaan 5, 2021-05-04)

#106

Een overkapping zou een toonbeeld zijn voor de stad. Zoals alle grote steden meer en meer doen. Zeker bij het rondmaken van de ring.

Geoffrey Desmet (Kortrijk, 2021-05-05)

#107

Omdat de leefbaarheid beter moet en dit probleem al langer gekend is.
Hopelijk komt hier nu wel een oplossing voor.

jonathan decoene (Gent, 2021-05-05)

#111

Ik langs E 17 woon en veel geluidsoverlast ervaar

Christiane Maes (Kortrijk , 2021-05-05)

#115

te veel lawaaihinder

PAT PARMENTIER (Kortrijk, 2021-05-05)

#120

lk onderteken deze petitie omdat een snelheidsverlaging op de E17 naar 90km/u voor personenwagens en 70 km/u voor vrachtwagens de leefbaarheid van een groot deel van Groot-Kortrijk gunstig zal beïnvloeden.

Johan Becuwe (Kortrijk, 2021-05-07)

#121

Ik onderteken dit omdat deze maatregel de leefbaarheid van een groot deel van Kortrijk gunstig zal beïnvloeden.

Anne Hanssens (Kortrijk, 2021-05-07)

#128

Geluidsoverlast en fijn stof hebben een enorme impact op de leefbaarheid.
Beide zijn al jaren enorm storend voor burgers in de wijde omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk Zuid en Oost. Door verdere stadsontwikkeling op Hoog Kortrijk is de mobiliteit de laatste jaren sterk gestegen en gaat nog steeds in stijgende lijn, terwijl de levenskwaliteit in deze stadsdelen navenant daalt.
Het is de plicht van het lokaal/regionaal/federaal beleid om de veiligheid en gezondheid van haar burgers te beschermen. Dit moet sterk prioritair zijn boven een vlotte doorstroming van het verkeer, dat trouwens in de toekomst meer en meer zal moeten gestuurd worden naar een gemeenschappelijk en comfortabel openbaar vervoer, eerder dan naar individueel, milieubelastend vervoer.

Lieve De Waegeneer (Kortrijk, 2021-05-19)

#133

Omdat ik geen vertrouwen heb in de overheid voor het organiseren van een gezonde leefomgeving waar ik woon.

Jan Le Roy (Kortrijk , 2021-05-30)

#135

Mede namens Katelijne Vossaert, mijn echtgenote

Chris De Niel (Kortrijk, 2021-05-30)

#141

Ik zelf heel veel last ondervind van de E17
Lawaaihinder zorgt ervoor dat wij niet met open venster kunnen slapen

lien christiaens (Kortrijk, 2021-06-01)

#143

Fijnstof is ongezond

Greet Gevaert (Kortriijk, 2021-06-01)

#144

Voor mijn gezondheid!

Jo Landuyt (Kortrijk, 2021-06-01)

#148

Ik onderteken omdat ik akkoord ga en er mogelijkheden zijn om iets aan te doen zonder grote kosten zoals de voorgestelde snelheidsverlaging. Dit wordt rond Gent, Rijsel en Duitse steden toegepast.

Filip Vanneste (KORTRIJK, 2021-06-02)

#150

Omdat wij geluidsoverlast beu zijn. Verkeer is slechts één oorzaak. Belachelijke muziek " festivals" en buren die met niemand rekening houden zijn er nog enkele ...

luc vandeputte (kortrijk, 2021-06-02)

#153

Een gedeeltelijke overkoepeling van de R8 of E17 op Kortrijks grondgebied mag maar wie betaalt dit kostenplaatje?

Eddy Devolder (Kortrijk, 2021-06-02)

#154

Ik hinder ondervind van de E17, ik woon er vlakbij.

Siska Maes (Kortrijk, 2021-06-02)

#159

Na bijna 25 jaar in de roggelaan te wonen hebben we het verkeer en de overlast jaar na jaar weten toenemen. Alles wat helpt om het fijn stof en de geluidsoverlast naar beneden te krijgen zou moeten gedaan worden. Ik ben ervan overtuigd, als we hier 10 jaar later op terugkijken, dat we zullen concluderen dat de huidige situatie absoluut niet acceptabel was. Een snelheidbegrenzing op de R8 was een goed idee maar dan moet dit ook gelden voor de E17op grondgebied Kortrijk. Ondertunneling zal een positieve invloed hebben op geluid en stof.

Jan Duthoit (roggelaan, 2021-06-03)

#174

Vooral voor veiligheid en leefbaarheid

Jan De Loof (Kortrijk, 2021-06-04)

#175

leefbaarheid, milieu, welzijn me heel nauw aan het hart liggen en ik vind dat de Vlaamse Overheid en Kortrijk dit voorrang moeten geven op economie.

Charlotte Hoste (Kortrijk, 2021-06-04)

#177

Het geluid is de laatste jaren een echt probleem geworden, constant, dag en nacht hoor je de vrachtwagens en auto's. Blijvend lawaai waardoor je zelfs niet meer met open raam kunt slapen. Ook de plaatselijke groei van de industriezones langs de E17 levert meer verkeer waardoor dit enkel nog zal groeien.

Veerle Ducatteeuw (Kortrijk, 2021-06-04)

#185

De problematiek van fijnstof baart mij zorgen.
Ik kan mij soms mateloos ergeren aan het achtergrondgeluid veroorzaakt door de E17.

Dominiek Ebo (Kortrijk, 2021-06-05)

#195

We overtuigd zijn dat er nog extra maatregelen genomen kunnen worden tegen lawaai

Eline Baert (Kortrijk, 2021-06-06)

#197

Ik heel dicht bij de E17 woon en inderdaad heelwat hinder heb vn vooral het geluid. Na 37 jaar wordt het erger en erger

Rosette Debackere (Kortrijk, 2021-06-06)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...