Geen tram door groen in Lunetten

Opmerkingen

#3

Aantasting van de groene longen van Lunetten is ondenkbaar en onacceptabel.

Cees van den Brink (Utrecht, 2021-01-18)

#11

Lunetten het groene dorp in Utrecht moet blijven.

Robbert Bodegraven (Utrecht, 2021-01-18)

#19

Ik teken deze petitie omdat ik graag wil dat onze prachtige groene woonwijk rustig en vooral verkeersveilig blijft.

jeroen kellermann (utrecht, 2021-01-18)

#28

Ik ben officieel een Limburger en eindelijk goed geaard hier in het prachtig groene Lunetten. Zou toch zonde zijn als dit verpest wordt door infra structuur

Kenjay Willems (Lunetten , 2021-01-18)

#35

Lunetten is de groenste wijk van Utrecht.
Prachtig om te wandelen, wat heel veel mensen dan ook dagelijks doen.
Als er een tram zou komen, wordt het prachtige park voor een deel vernietigd. Dat mag gewoon niet gebeuren. Er moet ruimte zijn om te recreëren. Zeker in zo’n grote wijk als Lunetten.
Bovendien hebben we hier al genoeg geluidsoverlast.
Dus nee, geen tram door de wijk!

Marja Snoek (Utrecht, 2021-01-18)

#36

Ik onderteken omdat ik vind dat het groen in Lunetten niet mag worden aangetast. Het vele groen maakt deze wijk uniek, iets waar de bewoners trots op zijn en van genieten.
Tevens is Lunetten zijn buffer voor het lawaai en de CO2 uitstoot.

José Weustink (Utrecht , 2021-01-18)

#37

Ik onderteken omdat ik de standpunten ondersteun. Deze OV verbinding moet geen barrière in de wijk worden, ten koste van de leefbaarheid en het groen in de wijk. Eigenlijk zou bovenwijkse voorziening helemaal niet door een bestaande woonwijk moeten gaan.

Hanneke Peeters (Utrecht, 2021-01-18)

#38

Ik ben het helemaal eens met de inhoud van de petitie. Ben groot voorstander van OV, maar niet ten koste van het groen om de genoemde redenen. Kies de alternatieve route.

Els Van Tuinen (Utrecht, 2021-01-18)

#40

Het groen in lunetten behouden moet blijven

Cindy Vros (Utrecht, 2021-01-18)

#43

Ik onderteken omdat de parken rondom Lunetten mij na aan het hart gaan.

Marc Conraads (Utrecht , 2021-01-18)

#45

het beetje Groen in Nederland moet worden gekoesterd en groen blijven.

Helma Wyers (Alkmaar, 2021-01-18)

#51

Ik onderteken omdat ik het volstrekt belachelijk vind groen (een park) op te offeren voor infrastructuur. Laat dat ov rijden op bestaande infrastructuur!

Marten Wallinga (Utrecht, 2021-01-18)

#54

Ik onderteken omdat ik het een aanslag op onze groene rustige wijk vind als er een tram doorheen gaat rijden en stoppen met alle drukte die daar bij komt en alle onrust als het aangelegd wordt. Niet doen dus is helemaal niet nodig

Annet Rabbie (Utrecht , 2021-01-18)

#56

Ik onderteken omdat ik elke dag geniet van park de koppel en niet wil dat ons dit wordt afgepakt. Dit park is onze adem.

Sytske Stoop (Utrecht, 2021-01-18)

#58

De Gezondheid van uw inwoners staat in lunetten nu al ernstig onder druk. (O.a door non stop Geluidoverlast langs de A27 zone) daarnaast is de groene (geluids)buffer park de koppel een dagelijks veelgebruikte groene wandelroute. Tot slot is de natuurwaarde in Lunetten uniek en staat de biodiversiteit onder druk. Gezond stedelijk leven in Lunetten valt niet mee.

Martine Sluijs (Utrecht, 2021-01-18)

#60

Ik onderteken omdat ik graag wil dat de omgevingsvisie Lunetten wordt gerespecteerd ergo dat de parken in de wijk NIET worden aangetast!

Hans C. Reinders (Utrecht Lunetten, 2021-01-18)

#68

Ik in Lunetten woon en graag het groen in park de Koppel wil behouden.

Femke Pool (Utrecht, 2021-01-19)

#75

Behoud van groen en leefbaarheid in de wijk.

Miranda De Boer (Utrecht, 2021-01-19)

#79

Het groen in en rond Lunetten is zeer waardevol en uniek. Aantasting hiervan vind ik niet acceptabel. Het vormt immers een buffer voor de ons omringende snelwegen. De luchtkwaliteit is al zo laag, maak het niet nog slechter.

John Janssen (Utrecht, 2021-01-19)

#82

Er zijn uitstekende alternatieven.

Jacomine Nortier (Utrecht , 2021-01-19)

#86

Ik geniet dagelijks van het groene park De Koppel met zijn reigers, ijsvogels en andere natuur. Dit mag niet verdwijnen! Het is een parel in de stad.

Els te Winkel (Utrecht, 2021-01-19)

#97

Dit stuk groen de hele wijk blij maakt en gezond houdt

Jasper Scholten (Utrecht, 2021-01-19)

#98

Er al heel weinig groen is in verhouding met het aantal inwoners en er veel behoefte aan is, en omdat het mijns inziens niet nodig is.

Viviane Lagaay (Utrecht, 2021-01-19)

#120

Ik onderteken de petitie voor het behoud van het groen als scheiding tussen verkeer/snelweg en de woningen. Een tramlijn door het park is niet gewenst! Hou toch eens op met het verminderen van groen!

Inge Van Laar (Utrecht, 2021-01-19)

#121

Ik hier volledig achter sta. Laat Lunetten groen en veilig blijven en een dorps karakter behouden, zodat ook de sociale cohesie behouden blijft!

Paula Banning (Utrecht, 2021-01-19)

#129

Ik onderteken omdat ik in Lunetten woon en het park wil behouden zoals het is!

Janneke Blom (Utrecht , 2021-01-19)

#139

Ik onderteken omdat ik vanwege mijn kinderen en kleinkinderen regelmatig in Lunetten ben (en de wijk dus ken). Het is juist zo’n mooie, groene en leefbare wijk, zeker ook voor m’n kleinkinderen om hier op te groeien.
Politiek, wees wijs en behoudt dit stukje Utrecht op deze manier!!!!

M. Buter (Marle, 2021-01-19)

#141

Het niet wenselijk is dat natuur opgeofferd wordt voor bereikbaarheid.

Peter Tuithof (Utrecht, 2021-01-19)

#142

Ik onderteken omdat er geen tram(baan) door het groen van Lunetten moet komen. Er zijn genoeg alternatieve opties te bedenken.

Frank ten Hagen (Utrecht, 2021-01-19)

#144

het belangrijk is dat er groen blijft bestaan

Judith Scholten (raalte, 2021-01-19)

#146

Ik onderteken omdat ik Lunetten groen wil houden en ik het geheel eens ben met al het bovenstaande. Ik wil geen overlast meer. Milieu staat kennelijk niet voor groen.

Margreet Hiemstra (Utrecht, 2021-01-19)

#149

Groen belangrijk is.

Gadze Heeres (Utrecht, 2021-01-19)

#157

Laat onze wijk leefbaar en groen! We hebben nu al ondanks het groen veel geluidshinder van de snelweg!

Els de Jong (Utrecht, 2021-01-19)

#158

Ik in Lunetten woon en wil blijven wonen en het groen in de wijk niet wil opofferen.

Frank de Groot - Schouten (Utrecht, 2021-01-19)

#162

Ik onderteken dit omdat ik het er volledig mee eens ben. Ik sta achter uitbreiding van hte ov, maar dat moet niet ten koste gaan van de enige buffer die deze wijk heeft tegen het verkeerslawaai en de fijnstofuitstoot die van de snelwegen rondom komt.

Jac Janssen (Utrecht, 2021-01-19)

#166

Ik onderteken omdat ik het belangrijk vind om park de Koppel te behouden en als directe omwonende bang ben voor extra geluid- en trillingsoverlast bovenop de enorme overlast die de snelweg met de te lage geluidsschermen nu al geeft.

Renske Zengers (Utrecht, 2021-01-19)

#174

Mijn dochter met haar gezin woont in het Zwarte Woud en ik als opa wandel en fiets graag in het mooie 'dorp' Lunetten. Ik onderschrijf volledig de argumentatie van de bovenstaande opstellers van deze petitie. w.g. Willem

Willem Blom (Marle, 2021-01-19)

#184

Ik in Lunetten woon en graag de parken en groen welke er nu zijn er behouden.

Rachel Philip (Utrecht, 2021-01-19)

#191

Ik wil een vrije groenstrook, en bescherming van het leven aldaar!

Caroline Boogaard (Utrecht, 2021-01-19)

#199

Versterking van het OV is goed, maar mag niet ten koste gaan van het schaarse groen.

Joop Ten Dam (Utrecht , 2021-01-19)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...