NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren

Opmerkingen

#201

Ik ben zwaar tegen deze walgelijke beslissing van de gemeente. Laat ze ze lekker bij het gemeentehuis voor de deur zetten in plaats van in een pas gemaakt natuurgebied.

Marith van Eeden (Laag-Soeren, 2021-01-19)

#212

Dit erg veel overlast geeft enhorizon vervuiling.en er bij als de subsidie ten einde komt is zo'n polyester monster niet te recyclen (zie duitsland en de vs !!!!!

Maurice visser (Dieren, 2021-01-19)

#215

Ik kan niet begrijpen dat die windmolens juist in dit prachtige stuk natuur moeten komen.

Irene Van Scharrenburg (Dieren , 2021-01-19)

#216

Ik direct omwonende ben en me ernstig zorgen maak over de gezondheidsrisico's die windturbines met zich meebrengen, zowel voor mens als natuur.

Victor Smeets (Dieren, 2021-01-19)

#218

Ik zeg er NEE tegen , vind het verloedering van het landschap ! Amber

Amber Boekhorst (Dieren, 2021-01-19)

#219

Ik ondersteun deze petitie omdat ik de bezwaren voor dat natuurgebied onderschrijf embed negatieve effecten voor de gezondheid van burgers. Daarnaast zie ik geen oplossing in windmolens en ondersteun ik onderzoeken naar andere vormen van energiewinning.

Manja Radstaake (Dieren, 2021-01-19)

#221

Ik vind het idioot dat in zo,n mooi en klein plekje natuur windmolens moeten komen.De natuurgebieden zijn al zo schaars.Dus tegen!!!!.

C Oort (Dieren, 2021-01-19)

#224

Omdat deze windmolens niet op deze plek mogen staan.
En ik hoop zo dat de Gemeente Raad eens een keertje naar hun burgers luistert.

Janny Hoeboer (Dieren, 2021-01-19)

#226

Dit juist nu zo'n mooi natuurgebied is geworden wat veel geld gekost heeft.

Ruben Willems (Dieren, 2021-01-19)

#228

De weinige natuur die we in ons land nog hebben dient gekoesterd te worden en zoveel mogelijk beschermd te worden.
En zoveel mogelijk met rust gelaten te worden.
Meer natuur, minder overlast.
En straks ook nog vliegtuigen laag boven onze kwetsbare natuur.
Stop hiermee gemeente.!!!!

J. W. van 't Hul (Dieren , 2021-01-19)

#236

Het waait veel meer aan de kust

Jan Van der woude (Dieren, 2021-01-19)

#237

Een weids gezicht wat nooit zou mogen ingeperkt worden. Bovendien zijn windmolens niet de oplossing voor duurzame energie

Aljo Bolderman (Laag Soeren, 2021-01-19)

#239

Om een windmolen te maken is er enorm veel energie nodig... Niet doen dus en met zijn allen nog beter besparen op energiegebruik. Als het dan toch moet, zeker niet bij dorpen plaatsen.

Frank Willems (Spankeren, 2021-01-19)

#241

Omdat ik het een volstrekt ridicuul plan vind. Uit recent onderzoek blijkt dat de lokale bevolking er weinig of geen voordeel van heeft. De winst gaat naar buitenlandse investeerders die er goud geld aan verdienen door de miljarden subsidies die de Nederlandse overheid verstrekt.

Jan Hulsing (SPANKEREN, 2021-01-19)

#247

Ik teken onderbuik windmolens niet vind passen in dit gebied, we andere oplossingen kunnen verzinnen (bv bedrijventerreinen met zonnepanelen op de daken), en de gemeenten niet individueel oplossingen moeten verzinnen maar in regio’s of met de provincie.

Pauline Jansen (Dieren, 2021-01-19)

#251

Tegen het dan altijd aanwezige geluid ben en omdat ze heel hoog zijn en daardoor altijd zichtbaar. Tevens een natuurgebied nabij, dus dieren die verdwijnen. En heel dicht bij een woonwijk staan.

P Vd Hout (Dieren, 2021-01-19)

#253

Omdat windmolens niet in de gemeente Rheden of Bronkhorst thuishoren. Laten we zuinig zijn op de natuur en het landschap.

Yvonne Teunissen (Rheden, 2021-01-19)

#256

Windmolens per definitie slecht zijn voor flora, fauna en landschap. Niemand wil tegen 240 hoge masten aankijken. Geluid en slagschaduw maken bewezen ziek.

Fred Milius (Spankeren, 2021-01-19)

#269

Ik onderteken omdat ik, samen met mijn gezin, woonachtig ben in Laag Soeren en ik geen windmolens in mijn "achtertuin" wens met alle eventuele gevolgen van dien.

Wouter Van der Ploeg (Laag-Soeren, 2021-01-19)

#279

Enorme verstoring van het Soerens Beekdal, een gebied wat de verbinding moet zijn tussen het Veluwe massief en Duitsland. Verboden voor mensen vanwege verstoring! Daarnaast grote effecten op de gezondheid van omwonenden. En dat allemaal voor energie voor de grote data-centra (VS) in de Flevopolder.

Dr. G.J. Testerink (Spankeren, 2021-01-19)

#280

Ik onderteken deze petitie, omdat ik tegen deze vorm van bevuiling ben. Groenere energie vormen zijn zeker goed, maar de keuzes welke nu gemaakt worden gaan veel te ver! Er zijn op vele fronten betere en positievere verbeteringen mogelijk.

Vincent Van Santen (Spankeren, 2021-01-19)

#284

Ik vind het landschapsvervuiling in een agrarisch ca natuurlandschap.

Andre Maalderink (Spankeren, 2021-01-19)

#285

Ik onderteken omdat Laag-Soeren last krijgt van slagschaduw, Dorps- en landschapsaantasting ? Geluidsoverlast en verstoring van de natuur en testte landshapsvervuiling.

Hans Puijman (Laag-Soeren , 2021-01-19)

#287

Ik ben tegen windmolens omdat de bladen niet recyclebaar zijn; omdat ze gas lekken dat de ozonlaag onherstelbaar beschadigt; omdat ze miljarden insecten vernietigen; omdat ze tienduizenden vogels doden; omdat ze een bromgeluid afgeven; omdat ze bij harde wind moeten worden stil gezet; omdat ze het met weinig wind niet doen. Kortom: windmolens slechts mogelijke oplossing.

Jeanine Wilkens (Dieren, 2021-01-19)

#290

Waarom moet nou elk stukje land volgegooid worden met zooi, ik ben het er zeker niet mee eens!

Kas Arentshorst (Laag-soeren, 2021-01-19)

#292

Ik ben tegen de windmolens beleid.

Ronald Vuurpijl (Dieren, 2021-01-19)

#300

Van de natuur hou en van het landschap zet maar voor het gem.huis

Remy Bloem (Spankeren, 2021-01-20)

#302

Ik wil graag de rust in mijn achtertuin bewaren

Triny Vosseberg (Dieren , 2021-01-20)

#312

Ik het belangrijk vindt .. mijn stem te laten horen

Mia Veldhuis (Dieren, 2021-01-20)

#314

Mooi hoor, die energie transitie en ik ben ook helemaal voor. Maar inmiddels is de techniek toch wel wat verder dan windmolens? Die maar te pas en te onpas als handmolentjes van de GVR overal in het landschap worden neergezet? Het is niet alleen onpasselijk maar ze produceren ook nog eens enorm geluidsoverlast, dag in dag uit. Niet echt bevordelijk voor een samenleving die beter gedijt op de pracht en de stilte van de natuur. Deze petitie zou niet nodig moeten zijn als er eerst eens écht gekeken wordt naar de omgeving en haar bewoners. Jammer hoor, dat alles maar moet worden vol gebouwd omdat er nou eenmaal plek is. Zo tegenstrijdig, dus NEE.

Carin Visser (Dieren, 2021-01-20)

#315

Dit totaal niet in het landschap past

Carla Herwaarden (Dieren, 2021-01-20)

#317

Voor de gezondheid van mijn kleinkinderen

Hennie Arler (Dieren, 2021-01-20)

#321

Ik ondertekenen deze petitie omdat windmolens niet in natura 2000 past. Zeker omdat dit een rijk vogelgebieden is. Er zijn andere mogelijkheden om duurzaam te zijn.

Adri Van den brink (Laag-Soeren, 2021-01-20)

#322

Het een natuurgebied is en hier geen windmolens op horen!!!

Maren Lebbink (Dieren, 2021-01-20)

#327

vooral omdat er over de hoofden van omwonenden dit soort beslissingen genomen, c.q. doorgedrukt worden. Maar ook uit natuurlijk en landschappelijk oogpunt lijkt dit geen goede keuze

Margreet van Dongen Torman (Laag Soeren, 2021-01-20)

#329

Het is een mooi natuur gebied voor reeën en andere kleine dieren. Door de wind molens en het geluid dat er van af komt verstoor je dat.. ook woont een vriendin daar vlak bij. Doe het maar langs een snelweg. Of op zee.

Leontien Van ingen (BRUMMEN, 2021-01-20)

#334

Ik ben tegen !

Kim Bouwmeester (Brummen, 2021-01-20)

#339

er zijn betere alternatieven en plekken zijn om energie op te wekken.

R Gerritsen (Dieren, 2021-01-20)

#341

We hebben daar net een mooi natuurgebied gecreëerd. Dan ga je daar toch niet van die dingen naast zetten....

Rene Kruk (Dieren, 2021-01-20)

#342

Windmolens van deze hoogte zijn een verkrachting van de natuur!
Het Soerendse Broek is een prachtig natuurgebied!
Windmolens betekenen hier een grove aantasting van plant, dier, insect en landschap!

Willem Jacobs (Dieren, 2021-01-20)

#355

Zolang nog heel veel daken beschikbaar zijn voor zonnepanelen en kleine windturbines volop in ontwikkeling zijn geen hoge, vleermuizen en roofvogels doders in de vorm van windmolens in het buitengebied!

Henk Jan de Looff (Brummen, 2021-01-20)

#360

Tegen windmolens bij woonwijken ben!

Cees Verschuren (Dieren, 2021-01-20)

#363

Eerst zal deugdelijk onderzoek moeten komen voor de gevolgen voor de gezondheid en geluidsoverlast zoals de EU ook heeft bepaald

Sophie Van den Beld (Rheden, 2021-01-20)

#365

Ik onderteken omdat ik vind dat windmolens langs snelwegen geplaatst moeten worden en niet midden in een natuurgebied

Hetty Van de Craats (Arnhem , 2021-01-20)

#367

Er zijn genoeg daken waar de panelen op geplaatst kunnen worden. Laat het beetje natuur wat we hebben in tact.

Petra Kuijper (Dieren, 2021-01-20)

#370

Dichtbij woon en gezond wil blijven

Harrie Harmsen (Dieren, 2021-01-20)

#371

Ik onderteken omdat ik mij afvraag of de gemeente Rheden alle facetten bekijkt van de plaatsing, met name de afstand tot huizen. Zijn er geen andere locaties die beter zijn? Langs de IJssel bijvoorbeeld. Windmolens prima, maar wel verantwoord!

Robbert de Jonge (Dieren, 2021-01-20)

#372

Het de natuur verpest. Het is een gebied met laag bouw met een landschap van natuur en kleine stukken weiland. Ik ga minstens 1 x in week heen om te genieten van de natuur geluiden en rust.

Hendrik Nicolai (Dieren, 2021-01-20)

#374

Ik onderteken omdat ik voorstander ben van zonnepanelen op schuren en huizen. Als er windmolens moeten komen, dan ben ik er voorstander van landelijk beleid om de windmolens in zee te plaatsen.

Sam G.J. Beltman (Leuvenheim, 2021-01-20)

#380

Ik onder teken deze petitie omdat het Soerensbeekdal een natuurgebied is en geen industrie gebied beter is het om ze op een industrie terrein te plaatsen.
G . Reinders

Gerard Reinders (Dieren, 2021-01-20)

#382

Marina van Breda

Marina van Breda (Laag Soeren, 2021-01-20)

#383

Windmolens verstoren door geluid een slagschaduw de rust van mens en dier. Daarnaast is het gebied Soerense Broek een "aanvliegroute" van veel vogels, plaatsing van windmolens kunnen leiden tot de dood van vele vogels.

R. van Donk (Dieren, 2021-01-20)

#386

Omdat windturbines niet goed zijn voor omgeving voor zowel mens als dier!

Pascal Van hengel (Brummen, 2021-01-20)

#387

Omdat er heel veel huizen dan in waarde dalen in dieren noord oost om en na bij de 10 miljoen euro daling

Steyn van der Werff (Dieren, 2021-01-20)

#392

Ik ben tegen het plaatsen van de windmolens op deze plek ivm de hoogte van de windmolens, het aantasten van het natuurgebied en het gevolg voor de leefbaarheid van de bevolking.

Marjolein Van Sadelhoff (Laag-Soeren., 2021-01-20)

#393

Ik onderteken omdat ik tegen plaatsing ben in dit natuurgebied en tegen de hoogte van de windmolens.

Hans Van Sadelhoff (Laag-Soeren, 2021-01-20)

#394

Wij willen geen turbines maar kernenergie. Help ons landschap niet naar de bliksem en kom op voor VOGELS!

M Fels (Dieren, 2021-01-20)

#395

Omdat ik het geen goed idee vind, voor de natuur niet. Het is hier in de omgeving juist zo mooi met leuke fiets routes, wordt er dan niet echt mooier op en voor al die wilde dieren is het ook geen pretje. voor mezelf ook niet. Bij de kust vang je veel meer wind, zet ze maar mooi daar.

Ingke Musa-Bosch (Leuvenheim , 2021-01-20)

#399

Ik hou van de natuur, wil niet tegen machines aan kijken de hele dag.

Rami Musa (Leuvenheim , 2021-01-20)

#400

Ik het niet eens ben met de gekozen locatie en vind het te belastend voor de natuur ook is er menselijk ongemak te verwachten.

Arthur Lakeman (Brummen, 2021-01-20)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...