Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Opmerkingen

#2203

Dit is complete waanzin, om in deze mooie omgeving langs de Oude IJssel, deze windmolens te willen laten bouwen. Er wordt niet aan ons nageslacht gedacht en al helemaal niet aan onze gezondheid. Alleen dit puur uit winst belang voor enkele personen. Bouw deze windmolens op industrie terreinen en langs de autobaan. Dit zijn de geschikte plaatsen.

thea Kupper (LAAG-KEPPEL, 2021-02-16)

#2204

Het schandalig winstbejag is van de heren van het kasteel en andere. Er geen rekening word gehouden met natuur en landschap. Wel een fietspad omleggen vanwege een ijsvogel. Maar dit is goed voor de portemonnee van de heren. Brrrrrrr schande schande schande

Henrietta Hendriks (LAAG-KEPPEL, 2021-02-16)

#2206

Ik het niet nodig vind om windmolens in een natuurgebied te plaatsen

Hendriks Bert (Laag Keppel, 2021-02-16)

#2208

Er heel veel weerstand is vanuit de bevolking en dat moet voldoende reden zijn om eerst maar eens beter te onderzoeken of er geen betere duurzame opties zijn.

sander uunk (Hummelo, 2021-02-16)

#2213

Ik onderteken omdat de windturbines te dicht bij de woonwijk komen, ben bang voor overlast, dat het ten koste gaat van mijn woongenot, ze tasten het leefklimaat aan.
Ook vrees ik voor waardevermindering van mijn eigen woning.

Jose Niesink (Doetinchem, 2021-02-16)

#2214

Ik ben er op tegen dat het mooie Achterhoekse landschap onnodig wordt verprutst en er straks voor onze kleinkinderen werkeloze lelijke turbines staan.

Willem Bouwman (Gaanderen , 2021-02-17)

#2215

Ik onderteken omdat ik het eens ben met alle genoemde redenen van Tegenwind Oude IJssel tegen die absoluut niet duurzame landschaps- en milieuvervuilende lelijke windmolens met moordende wieken.

cornelia venema (Laag-Keppel, 2021-02-17)

#2217

Ze zijn veel te groot, dus teveel gezondheidsschade, vermindering leefgenot en in onze omgeving profiteren we niet eens van de opbrengst!

Simone Smeitink (Hummelo , 2021-02-17)

#2218

Ik de argumenten van Tegenwind Oude IJssel volledig onderschrijf.Daarnevens dient de samenleving een verdere electrificatie van apparatuur zeer kritisch te beoordelen, alvorens ze te produceren

gerrit vermeer (hummelo, 2021-02-17)

#2219

Ik onderteken omdat ik tegen alle soorten windturbines ben, zeker die molens die zoveel overlast geven.

W.B. van der Grijn Santen (Doetinchem, 2021-02-17)

#2220

Die windmolens zijn veel te hoog en het is horizonvervuiling.

Corrie Peeters (Laag-Keppel, 2021-02-17)

#2228

Ik ben het eens met de bezwaren zoals verwoord door Tegenwind Oude IJssel. Bovendien: staat Landgoed Keppel hiermee wel windmolens op zijn terrein toestaat, die overlast aan vele anderen geven, terwijl zij al jaren geen wandelaars en fietsers toelaat op de dijk tegenover kasteel Keppel, omdat dit overlast (inbreuk op privacy) zou geven aan de kasteelbewoner. Op een dergelijke volstrekt achterhaalde en eenzijdige feodale behandeling van de samenleving rondom het landgoed zit die samenleving -wat mij betreft- niet te wachten.

Ron Elsinga (Hummelo, 2021-02-17)

#2230

Waar weing wind is, is de overlast niet in verhouuding met de opbrengst.

Ton Boeve (Hoog Keppel, 2021-02-17)

#2234

Die millieu terroristen maar overal windmolens en schermen plaatsen !!

Fred Boonstra (EEFDE, 2021-02-17)

#2236

Ik ben erg voorstander van windenergie, maar het lijkt me volstrekt onnodig om met een mega-park het prachtige landschap, de horizon en onze gezondheid te vervuilen. Waarom kopen de belanghebbenden niet een aantal mega-molens op zee waar niemand er last van heeft en bovendien meer wind gevangen kan worden!

Dick Kwakkel (Laag-Keppel, 2021-02-17)

#2238

Ze zijn veel te hoog en passen niet in deze omgeving

Michella Tonin (Hoog-keppel , 2021-02-17)

#2242

Windmolens schadelijk zijn voor mens en dier en niet passen in dit landschap

Georg Hartong (Hummelo, 2021-02-17)

#2246

Ik onderteken deze petitie omdat ik ervan overtuigd ben dat de windmolens meer schade toebrengen dan goed doen in dit woon- en natuurgebied.

Annelies Brinkman (Brummen, 2021-02-17)

#2247

Ik onderteken omdat windmolens alleen op zee geplaatst moeten worden. Verdere andere duurzame energie kan op andere manieren opgewekt worden

Babette Werdmölder (Steenderen , 2021-02-17)

#2248

Het is voorbarig windturbines op te richten terwijl RIVM nog onderzoek doet naar gezondheids- en andere risico's doet. De voorgenomen locatie is binnen 2 km afstand van het beschermde dorpsgezicht Laag-Keppel waarvoor gemeente Bronckhorst heeft bepaald dat windturbines niet geplaatst mogen worden.

Initiatiefnemers zijn uitsluitend uit op winstbejag en hebben geen enkele motivatie voor of betrokkenheid met de omgeving en bewoners van landgoed Keppel. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor draagvlak tenminste 50% van de direct omwonenden zich betrokken moet voelen bij dergelijke projecten om geaccepteerd te worden. Dit lijkt in dit geval verre van de realiteit.

Tony Ossendorp (Laag-Keppel, 2021-02-17)

#2252

Ik ben in principe voor groene energie.
Dit initiatief vind ik echter een te grote inbreuk op de directe leefomgeving en de zeer nabij gelegen kwetsbare natuurgebieden. Bij de huidige ontwikkelingen moeten minder ingrijpende maatregelen genomen kunnen worden!

Ruud van der Kruijk (DOETINCHEM, 2021-02-18)

#2254

Ik onderteken omdat ik de petitie inhoudelijk in alle opzichten onderschrijf. Wat mij betreft is het van toepassing op alle megalomane en rücksichtsloze plannen mbt windmolens.

Alex Keuter (Vogelenzag, 2021-02-18)

#2256

Ik het eens ben met de tegenargumenten van Tegenwindoudeijssel.

Robert Ruis (LAAG-KEPPEL, 2021-02-18)

#2260

Ik onderteken omdat ik van mening ben dat "onze achterhoek" beter kan onderzoeken waar alternatieven te behalen zijn zonder ons karakter geweld aan te doen met deze onnodig hoge en lelijke oplossing.

Roberto Giezen (Doetinchem, 2021-02-18)

#2261

Dit is puur winst voor de investeerders. Die hebben geen belang in natuur en mens alleen geld is belangrijk.

M Elfring (Doetinchem , 2021-02-18)

#2266

Ik het eens ben met de bezwaarmakers

Henk Hendriks (Doetinchem, 2021-02-18)

#2267

G. van der Kroft

Gerhard van der Kroft (Doetinchem, 2021-02-18)

#2280

De oude IJssel lijkt me geen geschikte plek om ze te plaatsen. Ook hardloop ik vaak langs de oude IJssel en zou het juist dat stuk rustig in de natuur rennen verstoren.

Wouter van Uum (Wehl, 2021-02-18)

#2282

Er zijn nog zoveel alternatieven voor opwekking van duurzame energie en reductie van co2 uitstoot dan het plaatsen van windturbines in een schitterend natuurgebied. Het is een krankzinnig plan om dit prachtig gelegen gebied langs de oude IJssel turbines van 230 m hoog te willen plaatsen.

D Heijink (Laag Keppel , 2021-02-18)

#2284

Ik tegen het ondoorzichtige klimaatakkoord ben en maar voor kernenergie.

Auke Boonstra (Doetinchem, 2021-02-18)

#2286

Ik onderteken omdat is na 40 ruim 40 jaar wou genieten van de prachtige landschappen en niet wil dat ze hier verziekt worden door die windmolens. Ik ben zelf al heel druk met isoleren, zonnepanelen en alles wat help maar GEEN windmolens.

John Kramer (Hummelo, 2021-02-18)

#2288

Dit prachtige gebied ontspannen en rust moet uitstralen. Als je ziet hoeveel mensen hiervan genieten... Weg met die zooi zo dicht bij de stad!!!

Gijs Gjaltema (Doetinchem, 2021-02-18)

#2292

Per definitie tegen de molens ben en tevens het zeer landschap ontsierend vind.

Frodo Jansen (Doetinchem, 2021-02-18)

#2294

Werkelijk onbegrijpelijk! Hiermee verpest je nou het mooie landschap van de Achterhoek. Los nog van alle andere nadelen. Echt geen woorden voor! Net zoals die verschrikkelijke witte hoogspanningsmasten die geplaatst zijn! Ik stoor mij daar nog dagelijks aan.

Vincent Koldenhof (Wehl, 2021-02-18)

#2308

Dit is niet de juiste weg vooruit, nergens in Nederland. Voer eerst eens een degelijke en vooral betrouwbare discussie. Windmolens zijn achterhaald en inefficiënt

Jan Ordelman (Rijsenhout , 2021-02-19)

#2309

De omgeving al genoeg vervuild is met electriteitsmasten.

Margo Van Toor (Ulft, 2021-02-19)

#2312

Mijn moeder aangaf dat deze site online staat en het een mooi natuurgebied is

Jerne Giezen (Doetinchem, de huet, 2021-02-19)

#2313

Ik onderteken omdat ik tegen het plaatsen van windmolens zo dicht op de omgeving van woonwijken en dorpen ben. Verder acht ik het gebied waar de windmolens worden geplaatst ongeschikt, omdat er zich geen open karakter in het landschap ten noordoosten van de beoogde plek bevind (Hummelose- en Kruisbergse bossen). Met andere woorden de wind heeft daar geen vrij spel en de natuur/het milieu ondervindt van het voorgenomen project onevenredig veel schadelijke gevolgen. Overigens profiteren alleen de initiatiefnemers van de opbrengst en zijn er ook genoeg andere alternatieven om duurzame energie op te wekken.

Gerard Rabeling (Wehl, 2021-02-19)

#2315

de energie niet ten goede komt aan de burgers
en bovendien is er geen inspraak. Tegen deze dictatuur moet een halt worden toegeroepen.

gerrit tjerkstra (DOETINCHEM, 2021-02-19)

#2316

Niet mee eens ben.

Monique Kwakman (Doetinchem, 2021-02-19)

#2318

Tegen horizonvervuiling en afbraak van dit prachtige landschap

Eric Dik (Hummelo, 2021-02-19)

#2319

Ik onderteken omdat, ik bang ben voor mogelijke gezondheidsklachten, hinder van geluid en knipperlichten en de locatie. Zet die windturbines op plekken waar constant en veel wind is, bv aan de kust en dan in zee.

U.R. Haccou (Wehl, 2021-02-19)

#2320

Ik teken omdat ik VOOR de energietransitie ben, maar niet ten koste van zoveel landschapsvervuiling.

M Hermsen (Doetinchem , 2021-02-19)

#2321

e.bulten

ernst bulten (Doetinchem, 2021-02-19)

#2324

Ik onderteken omdat het het gezondheidsklachten kan veroorzaken en hinder van het geluid en aantasting van het natuurlandschap!

C.C. de Zeeuw (Wehl, 2021-02-19)

#2325

Het afvalputje qua milieu verplichtingen? Duw maar in de verste hoek? Bouw enkele kleine.

Ard Rexwinkel (Hummelo, 2021-02-19)

#2336

Dit is absolute korte termijn denken.
Landschap en Natuur vernietigen is gemakkelijker dan Repareren en Herstellen!

Gert. Arentz (Doetinchem, 2021-02-19)

#2338

Het een aantasting van de natuur vindt.

Jan Peters (Wehl, 2021-02-19)

#2341

Ik tegen windturbines ben

Kees Willemsen (Doetinchem, 2021-02-19)

#2342

Alle argumenten,welke op de flyer staan vermeld,wij ons daar bij aansluiten.

bennie migchelbrink (Doetinchem, 2021-02-19)

#2344

Ik onderteken deze petitie, omdat ik het een onbegrijpelijke keuze vindt om dusdanig hoge windturbines in een prachtig natuurgebied te zetten, terwijl er voldoende plekken zijn die de natuur minder schaden ( zoals bij snelwegen en industrieterreinen. Liefst in combinatie met elkaar).

Rob Boes (Hummelo , 2021-02-19)

#2346

Ik tegen torenhoge windturbines ben

Yvonne Willemsen (Doetinchem , 2021-02-19)

#2348

Past totaal niet in het landelijke beeld wat de Achterhoek heeft😤

Joost Ebbers (DOETINCHEM , 2021-02-19)

#2353

We hebben al van die super lelijke hoogspanningsmasten in ons mooie landschap gekregen. Nu windmolens die 3x zo hoog zijn ? Echt niet !

Rene Roth (Doetinchem, 2021-02-19)

#2354

Ik teken deze petitie vanwege landschapsvervuiling en het verstoren van de ecologische verbindingszone. Onacceptabel om dergelijk groot project zonder inspraak te plannen.

W. Webbers (Doetinchem, 2021-02-19)

#2355

Tegen het windturbine park.

Jan Strastsma (Langerak, 2021-02-20)

#2357

Ik Volledig achter de petitie Tegenwind Oude IJssel sta!!

Joost van Nie (Hummelo, 2021-02-20)

#2360

Grote windmolens horen niet op overlastgevende afstand van woningen.

Piet Baltus (Doetinchem, 2021-02-20)

#2363

Onze prachtige omgeving gespaard moet blijven. Het is absurd dat een stichting/1 persoon bepalend kan zijn voor het plaatsen van zulke horizon vervuilende en hoogstwaarschijnlijk gezondheid belastende voorwerpen. Er moet meer samen gewerkt worden met inwoners.

G. W. Jansen van Buuren (Laag-Kepoel, 2021-02-20)

#2365

Wij altijd de lul zijn omdat die het zogenaamd weten over die zullen willen lopen en scheit aan hun hebben

Gerben Jan Wanrooij (Doetinchem, 2021-02-20)

#2367

ik onderteken omdat ik tegen windenergie ben vanwege afbreuk aan het leefklimaat, aanslag op de natuur, inefficientie, lawaai, ontsierend in het landschap.

tom tieleman (Eldrik, 2021-02-20)

#2371

Ik ben TEGEN de plaatsing van 1 of meerdere windturbines.

Wonend in Langerak zullen wij hier veel hinder van gaan ondervinden.
Zie alle bezwaren tegenwind!

Ook is er in Langerak al een electriciteitscentrale , met uitbreiding naar.....Duitsland. Het mooie landschap is ontsiert door masten en electr. kabels
Er komt een mega opslagruimte en een opleidingscentrum. Geen enkele inspraak voor omwonenden! Het wordt gewoon medegedeeld.
Ook komt er nog een zonnepark! En....dan hebben we al een drukke doorgaande weg en de Vulcanus fabriek.
Hoe schoon, rustig en veilig wil je wonen??

Monique De Koning (Langerak gem. Doetinchem , 2021-02-20)

#2374

Wij in in langerak al genoeg grote masten hebben staan, als daar dan ook nog windmolens bij komen zien wij niks meer van de horizon

W Mijnen (Langerak, 2021-02-20)

#2375

Er al genoeg natuur schoon door de gemeente Doetinchem om zeep is geholpen. Bijvoorbeeld waar nu industrie gebied is gemaakt (Esbro).mooi natuurgebied helemaal verwoest.

Marcel van Huet (Wehl, 2021-02-20)

#2376

Alle argumenten onsc zeer aanspreken

j.migchelbrink migchelbrink (Doetinchem, 2021-02-20)

#2385

Ik oud-inwoner ben van Hummelo en nog regelmatig hier kom.

Frans IJff (Raalte, 2021-02-20)

#2399

Ik onderteken omdat windturbines op zee horen en niet in ons mooie landschap.

M Werdmölder (Hummelo, 2021-02-21)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...