Geen MEGA windturbines bij de Oude IJssel en de Barlhammerweg. Doetinchem, Doetinchem de Huet, Bronckhorst

Opmerkingen

#2004

Om 3 redenen, 1 te dicht bij en 2 veel te hoog en 3 horizon vervuiling, zet ze maar in zee en dan 10 KM buiten kust

Rob Cornelissen (Doetinchem, 2021-02-14)

#2009

Dit gaat over een disproportionele hoogte!
Energietransitie ja, maar er zijn veel meer mogelijkheden dan windmolens!!!

Liesbeth Laan (Hoog-Keppel, 2021-02-14)

#2010

Ik onderteken , om respect te tonen aan de natuur, waar we onderdeel van zijn.
De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig.

mandy peters (Laag-Keppel, 2021-02-14)

#2013

Horizon vervuiling er staan hier al zoveel grote lelijke dingen

Dini Oldenhave (Doetinchem , 2021-02-14)

#2014

Ik onderteken omdat het project gedreven is door een combinatie van politieke tunnelvisie (Groen Links) en financieel gewin (Landgoed) gebaseerd op ongezonde subsidiestromen. Op basis van gedeponeerde financiele cijfers van het landgoed blijkt (feit) dat het landgoed geen financiele impuls nodig heeft. Een leugen. Energietransitie is een must, geen twijfel. Beschikbare alternatieven worden niet onderzocht. Het is een farce. Schandalig.

Mr X (Laag-Keppel, 2021-02-14)

#2017

Tegen ben

Han Klein Bleumink (Doetinchem , 2021-02-14)

#2026

Ik onderteken deze petitie omdat:
1. eerst naar de nog vele mogelijkheden van zonne-energie gekeken moet worden.
2. 2030 energieneutraal veel te ambitieus is 2050 is veel reëler.
3. De toekomst ligt bij Waterstof en de nieuwe generatie Kernenergie.
4. Landgoed Keppel moet door de eigenaren in stand gehouden worden en niet door de omwonende.

KenH Govers (Hoog-Keppel, 2021-02-14)

#2030

Ons mooie landschap langs de Oude Ijssel niet verder verpest mag worden door deze windturbines.

Hannie de Wolf (Hummelo, 2021-02-14)

#2031

Windmolens beter op zee kunnen staan.

Robert Peters (Doetinchem , 2021-02-14)

#2032

Ik ben ertegen , lelijk ,veel ongemak, gezondheidsklachten aantasting natuur enz enz

Marga Bouchier (Hummelo, 2021-02-14)

#2035

Ik teken omdat er betere altenatieven zijn

Wim Joosten (Hummelo, 2021-02-14)

#2040

Laagfrequent geluid en mogelijk gezondheidsklachten.

Akke Baak (Hummelo , 2021-02-14)

#2042

Belangenverstrengeling , gezondheidsklachten bijv: Hartritmeproblemen

Jan Aaldering (Hummelo, 2021-02-14)

#2049

Ik onderteken omdat ik het geen uitstraling heeft in de natuur
En het schadelijk is voor mens en dier
Deze dingen moeten op zee en niet op het land

Joop Jacobi (Hoog-Keppel, 2021-02-14)

#2051

Ik geen windmolens in dit mooie gebied wil zien

Rob Te Nijenhuis (Hummelo, 2021-02-14)

#2052

absoluut tegen hoge windmolens in mijn mooie stadje Laag-Keppel en de opbrengst gaat alleen naar Landgoed Keppel.
Zie ook wie in het eigenaar/bestuur zitten van windparkDoetinchem, n.l. David van Lynden

Jannie Nijland-Flikkema (Laag-Keppel, 2021-02-14)

#2058

Ik eens een alternatief onderzoek

Nel Visscher (Hummelo, 2021-02-14)

#2062

Windmolens zijn achterhaald! Er zijn zeer goede alternatieven mogelijk.

Peter Peters (Hummelo, 2021-02-14)

#2067

Ik sterk tegen deze vervuiling van ons natuur- en woongebied ben!

Siert Wolters (Hoog-Keppel, 2021-02-14)

#2068

Veel te veel overlast en het ziet er niet uit.
Kijk naar de wind turbines bij duiven. Verschrikkelijk gewoon! En dat zijn dan ook nog kleintjes!

Frederik Hageman (Wehl, 2021-02-14)

#2069

Ik het een verschrikkelijk gezicht vindt. Zoiets plaats je niet in de natuur. Slecht voor de vogels ook nog. Bij de Wehlse Broeklanden staan ook al van die verschrikkelijke palen.

WMJ HP (Wehl, 2021-02-14)

#2071

Ik teken omdat ik met name vanwege de aangetoonde gezondheidsisico’s tegen de bouw van een mega windturbinepark ben dat zo dicht bij woonkernen wordt gepland. Verder ondersteun ik de andere genoemde argumenten van Tegenwind Oude IJssel.

Irene Witmajer (Hoog-Keppel, 2021-02-14)

#2073

Ik kan het niet rijmen dat in een natuurgebied, waar je niet door heen mag fietsen, en het fietspad perse voor is omgelegd(Barlhammerweg/Heggenveld) er ineens wel windmolens geplaatst mogen worden.

Ineke Jolink (Hummelo, 2021-02-14)

#2076

Absoluut niet kan in deze natuurlijk gebied.

J Van Oorschot (Hummelo, 2021-02-14)

#2077

Geen inspraak, geen goede plekken en schande om zulke beschermde gebieden om zeep te helpen. Wie zijn dit die deze monsterlijke plannen bedenken

Paul Winterink (Hoog Keppel , 2021-02-14)

#2079

Ik onderteken, omdat ook ik enorm geniet van deze omgeving.
Heel jammer als er heel veel windmolens zo hoog in het landschap komen.
Hoop dat de bedrijven zelf hun maatregelen nemen bij het bedrijf zelf.

Windmolens maken veel lawaai.
Maakt heel onrustig enzovoort.

Erna Jacobi (Hoog-Keppel, 2021-02-14)

#2080

Eens met de argumenten.
Met uitzondering van de uitvoerende partijen wordt hier niemand beter van.

J Westers (Doetinchem, 2021-02-14)

#2081

Geen landschapvervuiling,geen geluidsoverlast, geen aantasting van gezondheid,aantasting van natuurgebied. Geen belangenverstrengeling van gemeente en ontwikkelaars.
Het is weer zover dat er over de hoofden van burgers geregeerd wordt. Ik vind het schandaling!

Henny Netjes (Laag-Keppel, 2021-02-14)

#2087

Ik onderteken deze petitie omdat ik in de buurt woon en mij zorgen maak.

Raba Sonneveldt (Laag Keppel, 2021-02-14)

#2093

Ik tegen ondoordacht en versnipperd duurzaamheidsbeleid ben. Dit werkt contraproductief, is slecht voor de locale gemeenschap en biedt louter schijnoplosdingen.

J.A. Verwaal (Hoog-Keppel, 2021-02-15)

#2098

Ik ben het grotendeels eens met de argumenten van de stichting Tegenwind Oude IJssel.
Met name de grove aantasting van het landschap en natuur.

Herman Harenberg (Hummelo, 2021-02-15)

#2099

Ik teken de petitie omdat ik van mening dat er andere oplossing zijn dan het plaatsen van horizonvervuilende windmolens. Ik krijg het gevoel dat andere mogelijkheden niet goed worden onderzocht/verder over wordt nagedacht en dat het hier om prestigeprojecten gaat.

J IJsselstein (Hummelo , 2021-02-15)

#2100

vernieling woonomgeving
negatieve invloed gezondheid

Diny Maas-Veenstra (Laag-keppel, 2021-02-15)

#2105

er totaal geen rekening gehouden wordt met de mensen die tegen zijn. Meestal is alles al beslist en voor de norm kun je tegengas geven.

Ina van der Kraay (Deventer, 2021-02-15)

#2106

Te veel, te hoog en op een verkeerde plek.

Martie Seesing (Doetinchem, 2021-02-15)

#2114

Omdat ik er niet van overtuigd ben dat windturbines de beste optie is om de klimaatdoelen te gaan behalen, juist omdat het omstreden is en ze staan veel stil en zo veel wind is er niet op het vaste land.

Paula Woudenberg (Laag-keppel, 2021-02-15)

#2115

Ik onderteken omdat ik tegen de windturbines ben, en de gevolgen niet te overzien zijn.

J Keizer (HUMMELO, 2021-02-15)

#2116

Windmolens veroorzaken zeer veel overlast, o.a. naast slagschaduw ook weerkaatsing van omgevingsgeluiden. Daarnaast is de levensduur van een wind kort waardoor milieuwinst zeer beperkt is.

Paul Kusters (Arnhem, 2021-02-15)

#2119

Ik teken omdat ik omdat ik al sinds de start van het windmolenproject niet overtuigd ben van het rendement ervan. Netto opbrengst, bouw-en onderhoudskosten, etc. En omdat ik deze windmolens, zowel solitair als in clusters en parken, zie als een grootschalige vervuiling van het landschap en horizon. Daarbij is nog steeds niet duidelijk of en welke schade het deze molens toebrengen aan de omliggende natuur op de lange termijn.

Richard van de Pol (Tilburg, 2021-02-15)

#2120

Ik tegen het windturbinepark ben, vanwege
landschap en gezondheid.

W.T.NIJHOF Nijhof (hummelo, 2021-02-15)

#2121

Er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mening van de inwoners, onvoldoende bekend is over de gevolgen voor de gezondheid, de locatie die is uitgekozen te dicht bij de woon- en leefomgeving is, afbreuk in het natuur- en landschapsgebied

Elly Lucassen (Hummelo, 2021-02-15)

#2125

Ik onderteken deze petitie omdat het hier uitsluitend gaat om macht en geld. Het milieu wordt hier als dekmantel voor misbruikt

H.J. Schut (Laag-Keppel, 2021-02-15)

#2132

zie petitie!

Bram Brethouwer (Laag-Keppel, 2021-02-15)

#2133

Belangenverstrengeling is kwalijk en er moet altijd voldoende samenspraak en inspraak met de bevolking gewaarborgd zijn.

Janet Goed (Doetinchem, 2021-02-15)

#2134

Het verpest mijn uitzicht

Bob Wargerink (Laag keppel, 2021-02-15)

#2137

Ik onderteken omdat ik wekelijks fiets of loop op het traject en me al regelmatig geërgerd heb aan het zicht op de hoge bovenleidingmasten. De prachtige vergezichten zullen met een windturbinepark worden verstoord. Dit, nog afgezien van de overige steekhoudende argumenten.

bert oosterloo (doetinchem, 2021-02-15)

#2145

Windmolens zwaar gesubsidieerde landschapsbedervers zijn, waar sommigen behoorlijk veel winst door maken, terwijl de energie niet eens gaat naar de gebruikers wier natuur en omgeving verpest wordt, maar naar datacenters. Het blijft voor lange tijd de omgeving verstieren.

Liesbeth van Loevezijn (doetinchem , 2021-02-15)

#2148

Ik voor duurzamere energie ben maar niet op deze manier!

Harco Van Dijk (Laag-Keppel , 2021-02-15)

#2149

Geen landschapsvervuiling in ons mooie groene achterhoek.

R Sloot (Doetinchem, 2021-02-15)

#2152

Ik onderteken omdat heel veel mensen grote problemen zullen ondervinden door overlast van die verschrikkelijke windmolens. Kernenergie is de oplossing. Gemeente Doetinchem geef geen vergunning !!!!!!!!

Hans van den Brink (Doetinchem, 2021-02-15)

#2158

Te grote impact/te hoog/natuurgebied

Iris van Haaren (Hummelo, 2021-02-16)

#2160

Ik onderteken omdat ik windmolens niet de meest efficiënte energieproducent vind en omdat ik ze niet in mijn buurt wil hebben

Bernhard Scholten (HOOG-KEPPEL, 2021-02-16)

#2164

We kijken al tegen de grote hoogspannings torens en daar komen dan ook nog eens de grote windmolens bij.
Er zijn plekken in Nederland waar ruimte genoeg is en hierbij onze omgeving vliegen vele vogels die zeker veel hinder vinden van deze windmolens

Mia Lamers (Wehl , 2021-02-16)

#2168

Ik het een afbreuk vind van het landschap en het te weinig opbrengt

Kim Mertens (Hummelo, 2021-02-16)

#2176

Ik ben niet tegen windenergie, maar wel tegen de manier waarop men dit ons door de neus wil boren.
Goed overleg met betrokkenen en kijken naar de mogelijkheid om lagere windmolens te plaatsen !

Evert Goverde (Hummelo, 2021-02-16)

#2184

Het uitzicht verpest, gezondheidsproblemen, waarde daling woning, natuur en recreatie gebied wat verpest wordt. Geluidsoverlast, slag schaduw van de wieken.

Maic Veenendaal (Laag Keppel , 2021-02-16)

#2186

De leefbaarheid voor mens en dier schade brengt

Er zijn vele oplossing gelaten om de hoge kosten.
Laat jonge goed opgeleide mensen hier voor uitdagen worden Het is hun toekomst Geef hun die kans Er is veel boosheid op het platteland Op de daken zowel privé als bedrijf scholen nog genoeg mogelijkheden voor zonnecollectoren
Maar daar licht een groot probleem voor opslag en verwerking Windmolens maar ook landbouw grond
volgooien met zonnecollectoren geeft oorlog bij de bewoners We hebben naar de bewoners in Groningen nog heel veel goed te maken Laat Nederland nu nier weer een grote fout maken

MJTh Berndsen Kroekenstoel (Hoog Keppel, 2021-02-16)

#2191

Jan Kupper

Jan Kupper (LAAG-KEPPEL, 2021-02-16)

#2196

Het slecht is voor gezondheid van mens en dier

Anje Hofstede (Laag-Keppel, 2021-02-16)

#2200

Ik onderteken dit omdat ik vind dat de windmolens niet genoeg invloed hebben en er ook al veel betere opties zijn. Dit is naast t feit dat ze het beeld van onze mooie natuur vernielen.

Thijs Hofstede (Laag-Keppel, 2021-02-16)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...