Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in bebouwde gebieden in Nieuwegein

Opmerkingen

#805

Geen boringen in Nieuwegein.

Kim Huijser (Nieuwegein, 2020-09-18)

#810

Nieuwegein moet zich verantwoordelijk voelen voor haar inwoners en veiligheid en zorg voor hen op zich nemen. Boringen dragen hier niet aan bij.

Eva van der Wulp (Nieuwegein, 2020-09-18)

#811

de geschiedenis heeft geleerd dat dit soort ondernemingen veel problemen geven.

jeroen kolman (nieuwegein, 2020-09-18)

#816

Wij willen geen boringen in de provincie Utrecht, zeker niet in Nieuwegein. Er zijn voldoende alternatieven en Groningen is een goed voorbeeld wat betreft de gevolgen.

Nathalie van Soest (Nieuwegein , 2020-09-19)

#818

Moet maar eens afgelopen zijn met al die flauwkul

Henk Stoker (IJSSELSTEIN UT, 2020-09-19)

#819

Ik onderteken omdat ik niet wil dat mijn leefomgeving in gevaar komt en ik schade loop, vervolgens niemand naar he omkijkt. Voorkomen is beter dan genezen. Dus nee, geen boringen in Nieuwegein

Nila Roustayar (Nieuwegein , 2020-09-19)

#822

Ik onderteken omdat de overheid vooraf moet garanderen dat eventuele schade vergoed wordt.

Cees Brinkhuis (Nieuwegein, 2020-09-19)

#824

Ik onderteken omdat als zaken fout lopen de bewoners (zoals gewoonlijk bij akties uitgevoerd door de overheid) voor de schade op kunnen draaien. Zie, zoals jullie al opmerken, de situatie in Groningen.

Ed Kraan (Nieuwegein, 2020-09-19)

#828

Onderteken dit omdat het hier geen groningse toestanden mogen worden.

E v.Elst (Nieuwegein, 2020-09-19)

#829

Ik onderteken omdat ik geen risico wil lopen mbt mijn eigen woning en veiligheid en woongenot.

Fritz Couzijn (NIEUWEGEIN, 2020-09-19)

#830

Geen Groningen

rick galiart (Nieuwegein, 2020-09-19)

#832

Ik niet wil dat me huis instort

Iris Sikkens (Nieuwegein, 2020-09-19)

#833

Wij tegen de aardboringen zijn

Suzanne Van Es (Nieuwegein, 2020-09-19)

#835

Vrees voor grondversoringen.
Jammer dat deze website via de Q code eerst een nepadvertentie laat zien.

Rob Akkermans (Nieuwegein, 2020-09-19)

#839

Ik niet wil dat er boringen plaats vinden waardoor er een kans bestaat, dat er schade ontstaat aan huizen. Ook vind ik dat er andere plekken bestaan om aard warmte te winnen. Misschien niet goedkoper. Maar dat is investeren.

Marlous Van vliet (Nieuwegein, 2020-09-19)

#845

Ik onderteken omdat ik als Groninger in Nieuwegein ben gaan wonen nadat Groningen onherstelbaar is beschadigd. Iets dergelijks willen wij niet nog eens meemaken !!!

Goos Waterstof (Nieuwegein, 2020-09-19)

#850

Tegen vanwege grote risico's aan de aardbodem en de bebouwing

Eric de Graaf (Nieuwegein, 2020-09-20)

#855

Geen Groningen taferelen!

E Doornik (Nieuwegein , 2020-09-20)

#861

Ik zie gevaar voor de fundamenten van mijn woning.

Alida Haralamova (Nieuwegein, 2020-09-20)

#864

Ik onderteken, omdat ik geen vertrouwen heb in een correcte en spoedige afhandeling van mogelijke schade. (zie gasboringen Groningen) Er is nog onvoldoende ervaring met de te gebruiken technieken, zeker in een zo bebouwd gebied.

vera van 't Veer (Nieuwegein, 2020-09-20)

#866

Ik wil geen 2e Groningen in Nieuwegein.
Als grote risico's gebagatelliseerd gaan worden door de politiek dan weet je dat je in geval van problemen altijd aan het kortste eind trekt...

Paul Bik (Nieuwegein , 2020-09-20)

#868

het gevaarlijk kan zijn met schade voor woning en milieu. Daarnaast onvoldoende aangetoond dat dit het juiste pad voor een milieuvriendelijke toekomst is

H.J. Timmer (Nieuwegein, 2020-09-20)

#871

Ik geen deugdelijke risico- schadeinventarisatie ben tegen gekomen

Eric Hendrickx (Nieuwegein , 2020-09-20)

#875

ik tegen de boringen ben.

Mireille de Koning (Nieuwegein, 2020-09-21)

#882

Ik teken want hier wil ik geen aardbevingen met de nodige schade en dergelijke.

Henk Steenbeek (Nieuwegein, 2020-09-21)

#888

Ik onderteken omdat ik het met de petitie eens ben!

Dieke Felix (Nieuwegein , 2020-09-21)

#894

Er moet een goede compensatieregeling komen voordat er proefboringen plaats vinden. Punt c van de petitie.

H Hoftijzer (Nieuwegein, 2020-09-22)

#895

Omdat ik Ongerust en bang ben voor de gevolgen van Nog meerLawaai,schade en rust verstoring. Daarnaast gebeurt hier in een drukke woonwijk met de A2 in onze nek al veel te veel wat niet goed is voor onze gezondheid en welbevinden In het algemeen

Tonny Kerkhof (Nieuwegein, 2020-09-22)

#896

Wij zijn hier in nieuwegein onderhand hofleveranciier voor energie aan de gemeente Utrecht dankzij het doordrammen van een wethouder aldaar. Een deal met Eneco voor 8 windmolens vlak aan de rand van Galecop en dan nu deze bedenkelijke boringen zonder enige garanties voor toekomstige schades en waardeverminderingen van onze woningen. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft voor beide projecten braaf toestemming gegeven, en Utrecht blijft dus buiten schot bij calamiteiten achteraf..

Frans Schinkel (Nieuwegein, 2020-09-22)

#897

Ik onderteken omdat ik geen boringen wil in dit gebied van Nieuwegein en überhaupt niet in Nieuwegein.

Mlou Pavicevic (Nieuwegein, 2020-09-22)

#902

te veel zaken nog onduidelijk over de plannen van Warmtebron Utrecht. Veel betere voorbereiding noodzakelijk en pas dan de afweging maken wel of niet een proefboring.

Jan Bloemink (Nieuwegein, 2020-09-22)

#906

Er is onvoldoende bekend over het gevolg van de boringen en er is nog geen deugdelijke apparatuur om voldoende warmte te creëren. Ook zijn de kosten veel te hoog

A Wagemakers (Nieuwegein , 2020-09-22)

#907

Boringen zijn gevaarlijk en mensen worden verplicht mee te betalen en de kosten gaan ieder jaar stijgen.

Maurice van Essen (Nieuwegein, 2020-09-22)

#911

Ik onderteken deze petitie, omdat ik mij zorgen maak over de boringen.

Martin Trompert (Nieuwegein, 2020-09-23)

#912

Ik onderteken omdat ik de aardwarmteboringen absoluut niet wil.

Helma Ruyssenaars (Nieuwegein, 2020-09-23)

#916

Ik onderteken omdat ik het eens bent met de argumenten van de Kerngroep (bezorgde) Bewoners Aardwarmte Nieuwegein.

Richard 't Hart (Nieuwegein , 2020-09-23)

#925

Geen tweede Groningen

Antonia Brink van den (Nieuwegein, 2020-09-24)

#927

Geen gevaarlijke , waarschijnlijk niet onderzochte boringen in Nieuwegein wil.

Agatha Wallet-Donkersloot (Nieuwegein, 2020-09-24)

#928

Dit een waanzinnig plan is middennin een woonwijk. Voorbeelden waarbij het mis ging zijn bekend. Er is ook ruimte buiten de stad !!!!

Olga Van der Steen (Nieuwegein, 2020-09-24)

#939

Ik geen vertrouwen heb ik de voorlichting die wordt gegeven. Het doel wordt te rooskleurig weggezet.

Bert Vink (Nieuwegein, 2020-09-25)

#941

Ik onderteken omdat wij geen tweede Groningen willen worden.

Sepideh Kalhori (Nieuwegein, 2020-09-25)

#944

Ik het niet eens ben met deze boringen in gebouwd gebied. Trouwens ik wil er helemaal geen gebruik van maken!!

Peter Schoonhoven (Nieuwegein, 2020-09-26)

#951

Ik onderteken omdat er geen vertrouwen in heb dat warmtebron mij schadeloos gaat stellen in geval dat het allemaal niet zo positief gaat uitvallen.

Marco Den Breejen (Nieuwegein, 2020-09-27)

#952

Ik geen risico wil lopen op enige schade aan mijn woning

Jeffrey Wessels (Nieuwegein, 2020-09-27)

#953

De communicatie tot nu toe misleidend, ontwijkend en incompleet is geweest.

Jos Geijtenbeek (Nieuwegein , 2020-09-27)

#957

Betreft nieuwe techniek waarbij onvoldoende onderzoek is gedaan naar negatieve gevolgen in stedelijk gebied. Zonder schaderegeling lopen burgers risico’s. Het

Janwillem Van rossem (Nieuwegein , 2020-09-28)

#959

Ik onderteken omdat ik ook bang ben voor aardbevingen. Er is n.m.m. nog veel te weinig onderzoek gedaan naar deze materie. Waarom niet in het open veld geboord i.p.v. onder een woonwijk?

Meine ter Wal (Nieuwegein, 2020-09-28)

#967

Ik geen vertrouwen in heb dat dergelijke activiteiten en installaties geruisloos kunnen werken. Er zal altijd geluid (=trillingen) geproduceerd worden en ik hoor laag frequente geluiden.

Maureen Meddens (Nieuwegein, 2020-09-30)

#968

geen geboor en gerommel in mijn buurt voor eigen gewin en als puntje bij paaltje komt dan kan ik fluiten naar mijn schade aan mijn woonhuis en leefomgeving

Eric Roelofs (nieuwegein, 2020-10-01)

#970

zie gegevens aangegeven op
de folder

Johm Hensbergen (Nieuwegein, 2020-10-01)

#971

A) Mogelijke schade aan woningen t.g.v. aardbevingen en milieueffecten

B) Gebruik van onveilige technieken met schadelijke milieueffecten ook voor generaties na ons

C) Het ontbreken van een deugdelijke schaderegeling op basis van een omgekeerde bewijslast voor alle fasen van de aardwarmtewinning en de gehele nazorgperiode.

Beb Jongerius (Nieuwegein, 2020-10-01)

#972

Ik niet wil dat onze huizen lijden onder die milieu zeikers!! Veiligheid eerst!

Jacqueline van Schaik (Nieuwegein, 2020-10-02)

#976

Ik onderteken omdat ik deze wijze van verwarmen niet vertrouwd

CM Koolmees (Nieuwegein, 2020-10-02)

#978

Ik Risk Manager ben, woon in Nieuwegein, en het gevaar zie van boringen en fracken

Polly Van Baarsen (Nieuwegein, 2020-10-03)

#983

Ik dit niet wil omdat je de gevolgen niet weet

Ellen Velthuis (Nieuwegein , 2020-10-03)

#991

ik onderteken omdat de stellingen van harte ondersteun

Peter Demmendaal (Nieuwegein, 2020-10-03)

#993

eerst zorgvuldig onderzocht moet worden wat de opbrengst en de nadelen zijn

John Bouwman (Nieuwegein, 2020-10-03)

#994

Ik onderteken onder de gem. Nieuwegein steeds vooruitstrevend denkt te zijn en dan blijkt dat weals inwoners weer teruf bij "af" zijn.

Jules Henrotte (Nieuwegein, Rendierweide, 2020-10-03)

#996

De woningen schade op kunnen lopen ivm aardbevingen en milieueffecten en een goede schaderegeling ontbreekt. En het gevolg van een schadelijk effect op het milieu.

Nicole Jansen (Nieuwegein , 2020-10-04)

#999

Ik steun dit initiatief.

Thea van Gendt (Nieuwegein, 2020-10-04)

#1000

Wij zijn bang voor schade aan ons koopwoning..met alle gevolgen vandien

vincent Visser (Nieuwegein , 2020-10-04)

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...