Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in bebouwde gebieden in Nieuwegein

Opmerkingen

#4

Er geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van deze plannen.

Jaap Bloemhof (Nieuwegein, )

#6

Ik geen onveilige situatie's wil.

S Piggelen (Nieuwegein, )

#7

Het ontbreken van een deugdelijke schaderegeling op basis van een omgekeerde bewijslast voor alle fasen van de aardwarmtewinning en de gehele nazorgperiode

Peer Hally (Nieuwegein, )

#9

Al die 'duurzame' onzin moet stoppen. Zet maar een kerncentrale neer.

Albert Kok (Nieuwegein, )

#10

Ik onderteken omdat ik vind dat de Gemeente Nieuwegein geen toestemming mag geven.

H.J.A. Feriani (Nieuwegein, )

#12

ik het eens ben met genoemde punten a, b en c genoemd in de petitie. Ik maak mij daarover ernstige zorgen.

Herman Schalken (Nieuwegein, )

#13

Ik me grote zorgen maak over mogelijke gevolgen van boringen in Nieuwegein waarvoor niemand aansprakelijk is en waarvoor de bewoners dan zelf opdraaien.

E.M. Schalken (Nieuwegein, )

#14

Ik onderteken, omdat geen enkele partij de eventuele schade aan mijn huis als gevolg van het onderzoek naar aardwarmte wil dekken. Ik heb wel geleerd van Groningen! Daarbij is een electrisch alternatief volledig onderbelicht gebleven.

R Van der Linden (Nieuwegein, )

#15

Niet gedupeerd wil worden door onverantwoorde experimenten onder onze huizen, die zowel schade aan bebouwing en grondwater kunnen aanrichten. Laat geld niet de drijfkracht zijn achter deze beslissing. En gebruik het woord duurzaam alleen als dat het ook echt is. Dit is niet duurzaam, wel de schade

John Fontijn (Nieuwegein, )

#16

Er te veel risicos zijn die niet met een schadereging opgevangen (kunnen) worden.... Geen industrie in woonwijk

Hedwig Verwey (Nieuwegein , )

#17

Het gewoon niet mogelijk moet zijn om vlakbij woonwijken te gaan boren en de mogelijke schade niet te vergoeden.

I. de Bruijn (Nieuwegein , )

#18

#belang #onderzoek #bewijslast #economisch 😏 tja

Sandra Van der Voorn (Nieuwegein, )

#19

Ik me zorgen maak

Heleen Naezer (Nieuwegein , )

#20

Ik onderteken omdat we niet nog meer willen betalen voor stadsverwarming en omdat het gevaarlijk schijnt te zijn

Marga van Tellingen (Nieuwegein , )

#21

Ik onderteken omdat bewoners door de gemeente beschermd moeten worden tegen onveilige mijnbouwindustrie en dit al helemaal niet in woonwijken thuishoort.

Martin van Nieuwenhoven (Nieuwegein, )

#22

Ik niet zelf wil opdraaien voor eventuele schade en er nog andere vindplaatsen zijn verder van de woonwijken af.

J. de Bruijn (Nieuwegein , )

#23

Wij willen geen tweede Groningen,

Sita Balgit (Nieuwegein , )

#28

iK BEN EENS MET HET ONDERSTAANDE.
Dit vanwege:
A) Mogelijke schade aan woningen t.g.v. aardbevingen en milieueffecten

B) Gebruik van onveilige technieken met schadelijke milieueffecten ook voor generaties na ons

C) Het ontbreken van een deugdelijke schaderegeling op basis van een omgekeerde bewijslast voor alle fasen van de aardwarmtewinning en de gehele nazorgperiode.

ulrich pohlert (NIEUWEGEIN, )

#29

niet overtuig ben van de methode, kosten en latere exploitatie kosten.
kort gezegd worden wij weer opgezadeld met een slecht project en als proef konijn van de gemeente Utrecht gebruik.

Wim van gameren (Nieuwegein, )

#31

De gevolgen niet te overzien zijn. Kosten te hoog zijn. Nee niet doen dus!!!!!!

Mark Roosen (Nieuwegein , )

#35

- Mogelijke schade aan woningen t.g.v. aardbevingen en milieueffecten.

- Gebruik van onveilige technieken met schadelijke milieueffecten ook voor generaties na ons.

- Het ontbreken van een deugdelijke schaderegeling op basis van een omgekeerde bewijslast voor alle fasen van de aardwarmtewinning en de gehele nazorgperiode.

Kim van Dort (Nieuwegein , )

#37

ik niet gerust ben op minister Wiebes. De overheid is vaak geen betrouwbare partner.

jan lamers (nieuwegein, )

#39

Omdat ik er super dichtbij woon.

Petra Lagerweij (Nieuwegein , )

#40

Omdat ik het niet eens ben met de boring

Jessica Bresser (Nieuwegein, )

#41

Wij zijn tegen deze boringen zo dicht bij woonwijken waar wij zelf in wonen, ook vindt ik dat er gezocht met worden naar andere/ betere locaties en/of andere groene oplossingen zoals waterstof.

Tevens is het zeer verontrustend hoe slecht er naar de bewoners geluisterd wordt en de informatieverstrekking is.

WJ Elberse (Nieuwegein, )

#42

Er is teveel onduidelijkheid over de gevaren. In andere plaatsen heeft het al tot problemen geleid.

Ronald Barteram (Nieuwegein , )

#46

Geen boringen naar aardwarmte

Patricia Bansie - Oosterman (Nieuwegein, )

#47

Gewoon geen boringen! Ik laat sowieso een nul meting uitvoeren dan. Verhaal alles op de gemeente Nieuwegein.. met onze hele straat

Brenda Maste (Nieuwegein , )

#49

Ik tegen boringen onder woningen ca in woonomgeving ben

Eja Wennekes (Nieuwegein , )

#57

Ik onderteken omdat ik er absoluut tegen ben dat de gemeente hiervoor toestemming geeft. Vanwege de grote risico's voor onze huizen en het milieu. Zie de desastreuze gevolgen elders.

Wilma Matheij (Nieuwegein, )

#58

Omdat ik in dit gebied woon en daar geen risico in wil nemen. Heb hier altijd in volle tevredenheid gewoond, wil niet in angst gaan leven.

Louise Stam-Ultee (Nieuwegein, )

#60

Ik onderteken deze petitie, omdat ik de proefboring risicovol vind en dat het aan de rand van een woonwijk plaatsvindt

Hein van der Woude (Nieuwegein, )

#69

Dit vanwege:

A) Mogelijke schade aan woningen t.g.v. aardbevingen en milieueffecten

B) Gebruik van onveilige technieken met schadelijke milieueffecten ook voor generaties na ons

C) Het ontbreken van een deugdelijke schaderegeling op basis van een omgekeerde bewijslast voor alle fasen van de aardwarmtewinning en de gehele nazorgperiode.

ad schuurman (Nieuwegein, )

#71

Ik het risico op problemen in een dichtbevolkt gebied te groot vind. Het risico op aardbevingen volgens de kenners verwaarloosbaar is, maar niet word uitgesloten en dat is een kwalijke zaak. Waarom zoveel risico nemen? Wat levert het op? En wat gaat er met alle ellende en schade gebeuren als toch blijkt dat het schade veroorzaakt?

Sabine van Worcum (Nieuwegein, )

#78

omdat het tot opheden nog nergens goed is gegaan.. en ik er recht voor woon.. ik ga voor onze veiligheid.. onze kinderen moeten veilig in de speeltuin kunnen spelen!!!!!!!!!!!

Kim Engelgeer (nieuwegein, )

#82

Ik het onacceptabel vind dat het welzijn van bewoners ondergeschikt gemaakt wordt aan economische belangen. Iets wat zo’n risico met zich medebrengt, mag niet in een woonwijk geëxploiteerd worden. Nog niet voldoende geleerd door GRONINGEN?

B Boogaard (Nieuwegrin, )

#95

Ik onderteken omdat dit een gevaar en ernstige schade voor de omwonenden is.

Ingrid Mulder (Nieuwegein, )

#97

Ik in de Galecop woon, dichtbij de aangewezen plekken om te gaan boren. Ik weiger ten allen tijden hiervoor. Mijn koopwoning is mijn eigendom en daar werk ik hard voor. Moet er niet aan denken dat mijn pensioen straks onverkoopbaar is!!!

JC Breedeveld Gerritse (Nieuwegein , )

#98

Ik teken deze petitie omdat mijn ouders in een wijk wonen waar een beoogde aardwarmtebron locatie is.

I. Siersma (Assendelft , )

#99

Gezien de ervaringen in andere plaatsen vind ik het onbegrijpelijk dat zoiets in een dichtbevolkte stad als Nieuwegein gaat plaatsvinden. Een gevaar voor bewoners, een geluk voor de kapitalisten

Fanny Van Steenderen- Snel (Nieuwegein, )

#103

mijn huis tussen 2 boorputten in komt te liggen.

vincent van veen (Nieuwegein, )

#105

Ik ben hier fel op tegen. Er zijn geen garanties dat er geen schade ontstaat, nu en in de toekomst. Wie garandeert mij dat er geen bevingen onstaan. Waarom in dicht bevolkte gebieden boren. Bij Symphonielaan wordt al maanden lang geboord naar aardwarmte. Groen links in Utrecht heeft de stad al naar mallemoeren geholpen en nu moet groen links in Nieuwegein hetzelfde gaan doen

BJ van Rheenen (Nieuwegein, )

#107

Ik onderteken omdat het risico van een aardbeving te groot is om dit in een woonwijk uit te proberen.

Frans van Meggelen (Nieuwegein , )

#110

Geen industrie in onze woonwijken!

Frank Verdam (Nieuwegein, )

#116

Volgens mij komt er teveel schade hiervan, zowel voor de natuur als voor de bebouwing

Raymond van Kuik (Nieuwegein, )

#122

Ik onderteken omdat eerst bekend moet zijn en vastgelegd in een ondertekend document dat alle schade aan bezit en omgeving voor 100 procent wordt verzoek binnen een termijn van 3maanden na melding schade.

Werner Eindhoven (Utrecht, )

#126

Ik onderteken deze petitie omdat eerst beter dient te worden uitgezocht wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het boren in de aardlagen en het oppompen van warmte en terugvoeren van afgekoeld water.

Aad Schmidt (Nieuwegein , )

#128

Ik bang ben voor Groningse problemen hier.

L. Brotherton (Nieuwegein , )

#131

Ik ben geboren en getogen in Nieuwegein en mijn familie woont er nog steeds. Ik ga geregeld op visite en mijn kinderen logeren er regelmatig. Ik moet er niet aan denken dat ze gevaar lopen door te gaan logeren bij mijn ouders.

Christel Hoogerbrug (Zaandijk, )

#132

Het is een belachelijk idee dat ze midden in de stad ergens naar willen gaan boren. Als je een beetje verstand hebt snap je zelf ook wel dat dat gewoon gevaarlijk is. En het is leuk dat de kans op aardbevingen relatief klein zijn enz... maar waarom zou je überhaupt het risico willen nemen om ze toch te veroorzaken.

Ik hoop van harte dat de gemeente Nieuwegein nadenkt en hier niet mee akkoord gaat.

Ilse Hoogerbrug (Nieuwegein , )

#142

Ik onderteken omdat ik aardwarmte een zeer dubieuze vorm van verwarming vind.

Ans van Overbeek (Nieuwegein, )

#149

Ik onderteken omdat bewezen is dat diepteboringen naar aardwarmte aardbevingen en verzakkingen kunnen veroorzaken en de buizen zijn van dusdanige kwaliteit dat er lekkage's en spuiters kunnen ontstaan. Ook is vaak het rendement ver onder de verwachtingen.

Martien Jonker (Nieuwegein, )

#152

Ik wil graag een bewezen veilige en duurzame oplossing

Marieke Bednarczyk (Nieuwegein, )

#154

Ik ben bang voor schade san de woningen.Wie gaat dat betalen??.
Plus dat er berichten zijn dat deze warmtebron heel erg duur is voor ons consument.

G.J Patist (Nieuwegein , )

#161

Als bewoner uit de directe omgeving vind ik het onverantwoord om dit soort projecten zo dicht op bebouwing en bewoond gebied plaats te laten vinden.
We zitten niet te wachten op alle ellende die de boring naar aardwarmte met zich mee kan brengen.

Robin van Gorp (Nieuwegein, )

#162

Ik tegen de aardwarmteboringen ben.

Ineke lobenstein (Nieuwegein , )

#164

k geen risico´s wens in de bebouwde kom en zeker niet zo dicht bij woningen.

Jan van Rossum (NIEUWEGEIN, )

#166

Ik onderteken omdat ik niet wil dat mijn huis gaat zakken.

Priscilla Beverloo (Nieuwegein , )

#172

Er gedegen onderzoek moet plaatsvinden en gevolgschade moet worden vergoed.

Dennis Niemeijer (Nieuwegein, )

#174

Ik graag zie dat de hierboven genoemde zorgen weggenomen worden met a) onderbouwde en valide argumenten of b) een alternatieve locatie zoals niet midden in een woonwijk.

M Booister (Nieuwegein, )

#176

Of niet boren of een andere locatie, niet midden in een woonwijk.

C B (Nieuwegein, )

#179

Ik maak me zorgen over de toekomst met aardbevingen en financiële verhogingen van gemeente en energiebedrijven.

W.A.M. Van Doorn (Nieuwegein, )

#181

Tegen boringen naar aardwarmte ben in Nieuwegein!

Yvonne van Nijburg (Nieuwegein, )

#182

Bezorgd over de consequenties van de aardwarmteboringen.

Raymond vannijburg (Nieuwegein , )

#186

Ik onderteken deze petitie omdat ik tegen de warmtebronboringen ben in onze wijk Galecop. De gevolgen zijn desastreus, kijk maar naar Groningen!

Kim Van Rozelaar (Nieuwegein, )

#189

ik onderteken omdat ik het eens ben met de onderkende gevaren

Rene van Laar (nieuwegein, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 1000 mensen.

Leer meer...