Behoud Bisschopslaan en Seminarielaan Warmond en voorkomen parkeerproblematiek in de aangrenzende wijken

Opmerkingen

#8

Ik onderteken ter voorkoming van het afwentelen van parkeerproblemen rondom het project Marius en het aantasten van het karakter en de cultuurhistorische waarde van Bisschopslaan en Seminarielaan

Pepijn Visee (Warmond, 2020-06-30)

#9

De Bisschopslaan en Seminarielaan moeten blijven zoals het is. Het is doodzonde dat stukje historisch Warmond te gaan bebouwen en daar zitten we als buurtbewoners niet op te wachten. Afblijven dus.

Masha BX (Warmond, 2020-06-30)

#15

Ook wij in de al overbelaste dorpsstraat niet zitten te wachten op nog meer parkeer overlast.
De toeristisch functie van Warmond vraagt bovendien ook om een zekere overmaat aan parkeergelegenheid. Deze loopt al jaren vast bij de gemeentehaven en rond de jachthavens.

Ivo Verhaar (Warmond, 2020-06-30)

#18

Ook wij Als bedrijf in de dorpsstraat graag willen dat onze klanten kunnen blijven parkeren!

Corrie Verhaar (Warmond, 2020-06-30)

#21

Ik onderschrijf deze petitie omdat ik ook vrees voor ongewenste verspreiding van de auto's over de aanpalende wijken. Omdat ook ik aantasting van de Bisschopslaan en Seminarielaan onacceptabel vind; Omdat ik ook vind dat de gemeente nu eens FLINK moet zijn tegen de projectontwikkelaar. Omdat ook ik de aanleg van een ondergrondse parkeervoorziening niet uit wil sluiten. Ik ben blij dat Warmond de rijen sluit voor het behoud van de mooie plekken in het dorp. Want alles van waarde ...

Dick Duynhoven (Warmond, 2020-06-30)

#39

Ik onderteken omdat ik in de ganzenwei woon en wij nu al veel te weinig parkeerplekken hebben.

Maureen van Leeuwen (Warmond, 2020-06-30)

#41

Deze laan is de mooiste laan van de bollenstreek!

Mark Oostdam (Warmond , 2020-06-30)

#43

Dit stukje historisch Warmond moet blijven. Er verdwijnd al genoeg in het mooie Warmond! Lekker afblijven dus!

Freek Visch (Warmond, 2020-06-30)

#54

De Bisschopslaan en aangrenzend gebied in de huidige vorm bewaard moeten blijven. Een van de mooiste plekken van Warmond de uitstraling van een parkeer terrein geven zou een enorm verlies zijn.

Connie Kalis (Warmond, 2020-06-30)

#56

Ik bang ben dat wij veel hinder onder vinden met parkeeroverlast. En het zonde vind als alle huidige aspecten zoals het karakter van de omgeving vergaan

Charlotte Joosten (Warmond, 2020-06-30)

#68

Behoudt het groen en zorg voor goede structurele parkeeroplossing

Kees Voeten (Warmond, 2020-06-30)

#75

Ik graag wil dat er geen parkeerproblemen ontstaan in de aangrenzende wijken en behoud van cultuurhistorische waarde.

Daniel Vletter (Warmond, 2020-06-30)

#79

niet eens met realisatie. Landschap verwoestend!

Armand Stelma (Warmond , 2020-06-30)

#84

Het is een mooi stuk warmond

Manouk Catharina Tjitske Talens (Leiden, 2020-06-30)

#86

Ik onderteken omdat ik niet wil dat het prachtige aanzicht van de seminarielaan aangedaan wordt. Er zou een parkeergarage komen. Dat het geld daarvoor nu op is, is niet mijn probleem. Het is dorpskern en daar mag niet zomaar aan gerommeld worden. Dat mag bij particuliere huizen ook niet. De parkeerplaatsenmaakt de twee lanen lelijk, er wordt mooi groen aangetast. Er was een ander plan, spaar daar maar voor.

Bernadette Van der Loos (Warmond, 2020-06-30)

#90

Dit prachtige stuk Warmond moet blijven bestaan in de huidige vorm!

Rene Bignell (Warmond, 2020-06-30)

#92

Het niet past in het plaatje. Marienhaven wordt opgeknapt in oude stijl en dan ga je niet de oprijlaan ruïneren door er parkeerplaatsen langs te maken. Hoort niet kan niet mag niet

Richard Groen In T Woud (Warmond, 2020-06-30)

#98

Ik onderteken omdat deze lanen horen bij Warmond!

Niels De vetten (Oegstgeest, 2020-06-30)

#101

Ik onderteken want ik hou van groen en uitzicht!

Laura Visser (Warmond, 2020-06-30)

#103

Warmond heeft nu al substantieel te weinig parkeergelegenheid en de gemeente doet absoluut niets aan het creëren van parkeergelegenheid en is alleen uit op winstbejag door arme foutparkeerders (die gewoonweg geen andere mogelijkheid hebben) te bekeuren

Suzanne Zitman (Warmond, 2020-06-30)

#104

De bisschopslaan is beschermd dorpsgezicht en daar horen geen parkeerde auto’s in maar wel een parkgezicht.

Heleen van Dam (Warmond , 2020-06-30)

#105

Het groen behouden moet blijven en dat er voor een veilige situaties gezorgd moet worden voor wandelaars en fietsers.

Amber Duijn (Warmond, 2020-06-30)

#108

Ik onderteken deze omdat bij de informatie-avond tav de Marius ca 1,5 jaar geleden deze problemen ook zijn opgegeven door velen die het hebben bezocht en hier tot nu toe niks mee is gedaan

Michael Oomen (Warmond, 2020-06-30)

#109

Ik onderteken omdat ik het heel erg zonde zou vinden als zo'n mooie laan verdwijnt. De laan moet gewoon zo blijven als hij is

Judith Rademaker (Warmond, 2020-06-30)

#117

Het cultuur historisch warmond niet aangetast mag worden voor parkeerplaatsen of dergelijke. Het aangezicht van het dorp moet blijven zoals het is

Mary-Lou De Lange (Warmond, 2020-06-30)

#118

Behoud van historisch dorpsgezicht

Anne Juffermans - van der Veer (Warmond, 2020-06-30)

#122

Zorg binnen de grenzen van het plangebied voor parkeerruimte! Het afwentelen van de parkeerproblematiek op de omliggende wijken zal alleen maar ergernis, en mogelijk zelfs tot agressie leiden!!

Rob van Beek (Warmond, 2020-06-30)

#125

Het zou zonde zou zijn!

Nikki Zuijdam (Oegstgeest, 2020-06-30)

#126

Ik vind het belangrijk dat bij dit soort woonprojecten integraal nagedacht wordt over parkeren, inclusief de ontsluiting in Warmond. En daarnaast teken ik voor behoud van de seminari laan en bisschopslaan.

Caroline Sikking (Warmond, 2020-06-30)

#131

Dat het de grootste onzin is, dat er ook mensen wonen die geen parkeerplaats nodig hebben en daarvoor wel moeten betalen. Laat het aub zo blijven.

Klaas Kivits (Warmond, 2020-06-30)

#142

De overbelasting van de Herenweg wordt ook alleen maar groter om maar te zwijgen over de veiligheid van schoolgaande kinderen van de Buitenplaats

Familie van Rangelrooij (Warmond, 2020-06-30)

#143

Ik onderteken dit omdat ik mij geheel kan vinden in het hierboven beschreven bezwaren.

Annemarie van Evert (Warmond, 2020-06-30)

#153

Parkeren bij dit soort grote woonprojecten mag geen sluitpost zijn die ten koste gaat van cultuurlandschap en bovendien bestaande parkeernood vergroot. Het is van belang dat noch de opdrachtgever, noch de projectontwikkelaar, noch de gemeente dit probleem afschuift. Het gaat hier om proactief handelen in de context van het dorp. Er kan nu geen sprake meer zijn van een post-hoc oplossing die schade aan de bestaande cultuuromgeving vergroot.

Michiel Noordzij (Warmond, 2020-06-30)

#154

Heel belangrijk

Marga Hermskerk (Warmond, 2020-06-30)

#155

Ik onderteken deze petitie, omdat het verschrikkelijk zou zijn als de mooie karakteristieke lanen verloren gaan en wil dat hun cultuurhistorische waarde in huidige vorm blijft bestaan!

Jolanda van Leeuwen (Warmond, 2020-06-30)

#164

Ik wil dat dit mooie stukje Warmond voor altijd behouden blijft. En een project ontwikkelaar met een beter idee moet komen dan deze makkelijke oplossing.

Derek Stol (Voorhout, 2020-06-30)

#165

Ik onderteken omdat ik grote parkeerproblemen voorzie in de omliggende wijken en daardoor ook de verkeersveiligheid in het geding komt. Er zou ook meer gekeken moeten worden naar de infrastructuur in zijn geheel. Er is maar 1 weg om Warmond in of uit te komen en deze weg is al niet de meest veilige weg, terwijl er steeds meer woningen en dus ook auto's bijkomen. Een extra ontsluiting zou geen overbodige luxe zijn.

Colinda Hage (Warmond, 2020-06-30)

#170

Ik onderteken omdat onze wijk reeds overbelast is qua parkeren en voor behoud van seminarie en laan blijft voor verre nageslagen te kunnen blijven genieten

Edwin Rijper (Warmond, 2020-06-30)

#172

Geen groen En authentieke plekken aantasten voor parkeerplaatsen.

Saskia Masselink (Leiden , 2020-06-30)

#180

Ik ben het er helemaal mee eens.

Paul Duijnhoven (Warmond, 2020-06-30)

#181

Ik tegen het plan ben

Sven van Duijn (Warmond, 2020-06-30)

#183

Het hoort bij één van de mooie plekken van Warmond. Er wordt al zoveel nieuws gebouwd waardoor Warmond niet meer het "oude knusse" qua uitstraling heeft.

Saskia van Duijn (Warmond, 2020-06-30)

#184

De laan behouden moet worden en dat er een ondergrondse parkeergarage zou komen voor auto’s

Marcel Juffermans (Warmond , 2020-06-30)

#185

Ik onderteken niet omdat ik tegen vernieuwing ben, maar omdat parkeren niet ten koste van gemeenschappelijk groen mag gaan.

Ingrid Tijsen (Warmond, 2020-06-30)

#186

Aantasting van deze laan schaadt een van de mooiste lanen van Nederland en dupeert vele Warmonders en toeristen die genieten van deze unieke laan. Waarom komt er geen ondergrondse parkeergarage? Dat is ook gebeurd onder de AH en onder Park Klinkenberg in Warmond. Dat zou hier ook prima kunnen en dat schaadt het mooie karakter van het dorp niet.

Marlinde Borgeld (Warmond, 2020-06-30)

#189

Mijn moeder woont er letterlijk naast in de Kloosterwei en kan hier ernstig hinder van ondervinden. Niet acceptabel!

Sanne van Gijlswijk (Noordwijk , 2020-06-30)