Voor behoud van de Brabantse Cultuur

Opmerkingen

#20403

Cultuur is een van de weinige kenmerken van samenlevingen die letterlijk eeuwen doorstaan heeft. Of het nou om Beethoven's symfonieën, de Mona Lisa, Romeo en Julia of om eeuwenoude gebouwen gaat, deze hebben epidemieën en wereldoorlogen doorstaan. Het zou zonde zijn als wij dit, met alles wat we in de 21e eeuw kunnen, zouden laten vervliegen.

Victor Batenburg (Enschede, )

#20406

Kunst een van de belangrijkste dingen in mijn leven is zo lang ik me kan herinneren. Het heeft mij geholpen in zware tijden in de vorm van muziek, een schilderij, of zelf creëren. Kunst betekend meer voor mij dan ik in woorden kan uitdrukken en met mij voor vele anderen.

Simone Ijzelenberg (Tilburg, )

#20408

Culturele activiteiten essentieel zijn om Brabant aantrekkelijk te houden

Coby Gijsbers (‘S-hertogenbosch, )

#20414

Ik teken omdat kunst een levensvoorwaarde is. Daarop bezuinigen is schade toebrengen aan welzijn.

Camiel Hamans (Breda, )

#20415

Het beoefenen en/of het ondergaan is essentieel voor ons voortbestaan. Het idee dat cultuur er zomaar bijhangt en beschouwd wordt als een soort luxe, is van een zo grote kleingeestigheid, daar moet flink tegen opgetreden worden.

Paul van Ginneken (Bergen Op Zoom, )

#20417

Ik teken, omdat cultuur belangrijk is voor Noord-Brabant om een bruisende provincie te blijven!

Sandra Pham (Tilburg, )

#20420

Cultuur onderscheidt de mens van de wilden.

Valerie Violidis (Best, )

#20423

dit van levensbelang is.

anna Landsheer (Rosmalen, )

#20425

Omdat: Cultuur niet mag verdwijnen

Tineke Rabou (Almelo, )

#20431

Cultuur is de basis van alles

Doris Schakenbos (Rotterdam , )

#20434

Het niet zo mag zijn dat de kunst, in al haar aspecten, weer gigantisch de Sjaak is in dit land. Verdere bezuiniging heeft een holler leefklimaat tot gevolg. En helaas is alles van schoonheid nog steeds kwetsbaar. Blijf waakzaam!!

Rick van Soolingen (Oostknollendam, )

#20436

Cultuur moet, verzorging voor de innerlijke mens!

Marjolein Dispa (Krommenie , )

#20439

zo’n grote klap voor de cultuur in éen provincie een klap betekent voor het hele land.
Omdat ik bang ben dat anderen deze trend ook elders zullen willen oppakken; het moet niet ‘gewoon’ worden, dit beleid.
Omdat het een gotspe is om alle cultuur onder Vrije tijd onder te brengen.
Omdat ik het heel erg vind voor de Brabanders dat hun zoveel wordt afgepakt. En waar instellingen omvallen heb je ze niet zomaar terug.
Omdat ikzelf indirect en direct hierdoor geraakt zal worden, want ik ben musicus en mijn/ons werkveld houdt niet op bij een provinciegrens

Margo Fontijne (Amsterdam, )

#20441

Ik teken omdat ik kunst en cultuur een warm hart toedraag en ik zie dat subsidie heel hard nodig is om allerlei geledingen te kunnen laten voort bestaan.

Gerda van Oorschot (Breda, )

#20443

Cultuur is als voeding.

Jan Ploegmakers (Haren, )

#20446

SCHANDE!!

Michael Jansen (Ulvenhout , )

#20450

Ik teken omdat ik vind dat we een bloeiende cultuur zijn die, met gepaste trots, gezien en gehoord mag worden.
Tenminste zolang we er in blijven investeren opdat wij niet zullen verschralen en verstommen!

Tjerk Overberg ('s-Hertogenbosch, )

#20453

Niet te beschrijven. Waar zouden we zijn zonder cultuur. De mensheid zal er niet beter van worden.

Gerda Roelofs Barreveld (Almere, )

#20458

Alles van waarde is weerloos

Marisa Tempel (Zeist, )

#20463

Ik er behoorlijk zat van ben dat de culturele sector zich steeds moet verantwoorden voor haar bestaansrecht!

Claudine Hogenboom (Eindhoven, )

#20465

Ik teken omdat ik mijn leerlingen de kans wil geven om zich cultureel te ontplooien door onder meer cultuur projecten en door cultuuruitingen van anderen te ervaren.

Hannie Dierx (Vlodrop, )

#20470

Ik mijn roots in Brabant heb als kunstenaar!

Timo van Grinsven (Molenbeersel, )

#20473

Ik teken omdat ik het zat ben. Geef cultuur in Brabant en de rest van Nederland verdomme zijn eigenwaarde terug en houd op met het kortzichtige gezeik. Kunst is er voor IEDEREEN, het maakt mensen aardig en tolerant, het verbreed je blik op de samenleving, het stimuleert elke vezel in je lichaam en het doet ontsnappen uit een nare tijd.
Dit beleid is gemaakt door een stelletje fantasieloze asociale droeftoeters.

Vincent van Wijk (Den Haag, )

#20480

Zonder cultuur wordt het leven grijs. Werk is belangrijk, gezondheid nog belangrijker en naast werk en of studie moet er de mogelijkheid zijn en blijven om van cultuur te genieten als afleiding om je te prikkelen en je geest te voeden, het verrijkt je leven enorm.

Walter Stadhouders (Tilburg, )

#20484

Ik teken omdat de cultuur voor vele mensen de beste mentale ondersteuning is voor een leven waar in alle dag veel te veel stress zich voordoet . Te genieten van de bekende en onbekende culturele byzonderheden maakt het juist veel aantrekkelijker

Ceciel Strouken (Schopfheim, )

#20485

Ik teken omdat cultuur de ziel is van een gemeenschap

Marianne Bon (Klein Zundert , )

#20496

Ik teken de petitie omdat het aangekondigde beleid de teloorgang van de cultuur in onze provincie Noord-Brabant zou betekenen. Cultuur is een van de basisvoorwaarden voor een gezonde samenleving. Het waarderen en stimuleren en faciliteren van kunstzinnige expressie in al haar facetten, zowel door professionals als door amateurs te beoefenen, is een taakstelling die ik als burger van Nederland en in dit geval specifiek als Brabander van de verantwoordelijke bestuurders in onze provincie NB verwacht.

Octa Veldhuijzen Wennekers (Breda, )

#20497

Kunst heel erg belangrijk is!

Saskia Blom (Eindhoven, )

#20501

... ich selbst Kulturschaffende bin (Bibliothekarin und Vorstandsvorsitzende des Vereins von Freunden und Förderern der Elektronischen Musik bin. www.schallwen.de
Außerdem durfte ich schon seit langen Jahren mindestens 2 Mal jährlich Elektronische Musik live on stage bei vielen Konzerten im herrlichen Theater DeEnck in Oirschot erleben und genießen. Sie alle wurden von unserem Musiker-Freund Ron Boots aus Best hervorragend organisiert. Herr Boots hat bisher immer sowohl Musikern aus verschiedenen europäischen Ländern und auch aus Übersee, die Möglichkeit gegeben, in DeEnck auf der Bühne zu stehen.
Als "Dank" dafür gab es bisher meist ein volles Haus mit einem multi-kulturellen Publikum,was sicherlich auch inzwischen eine Bereicherung für die Gemeinde Oirschot sein wird. Da es ja vornehmlich auswärtige Festival Besucher sind, die ja u.a.auch übernachten müssen, dürften diese 2-3 Wochenenden im Jahr auch noch einiges in die Kassen der Gemeinde Oirschot gespült.
Kultur injedweder Form ist gerade auch für kleinere Gemeinden immens wichtig fürs Überleben, drum sind vielfältige kulturelle Angebote unverzichtbar!!!

Friendlijke Groeten uit et Ruhrgebiet in Duitsland
Sylvia Sommerfeld

Sylvia Sommerfeld (Bochum-Wattenscheid, )

#20502

Ik teken omdat ik cultuur een waardevol element vind om verbinding tot stand te brengen. En die is zo belangrijk om mensen gezamenlijk deze maatschappij te laten zijn.

Marty van de Ven (Eindhoven, )

#20505

Cultuur is van en voor iedereen.
Zonder cultuur geen leven!
Dit moet voor altijd een plaats in de begroting krijgen.
Hoe meer cultuur, hoe gelukkiger het volk.

Eric Ferket (Breda, )

#20514

Het huidige bestuur zijn cultuur barbaren en niet geschikt om Brabant te vertegenwoordigen.

Rini Heijnen (VELDHOVEN, )

#20519

Het heel belangrijk is en hoort ook bij je ontwikkeling

Paula Janssen (‘s-Hertogenbosch , )

#20521

Omdat Ik cultuur belangrijk vind

Hannah van Luttervelt (Eindhoven, )

#20522

Cultuur is een wezenlijk aspect van de samenleving, onze maatschappij, verdient continu aandacht op elk niveau in ons land.

Bart Heijne (Breda, )

#20524

Theater Rotterdam wil blijven spelen in Brabant en bijdragen aan welzijn en geluk van de Brabanders. Wat nu verloren dreigt te f

walter ligtharr (Rotterdam, )

#20525

Omdat theater boulevard nu al mis en al die ander leuke producties.

Rian Reijnen (Heesch, )

#20526

Ik teken, omdat cultuur een heel belangrijk onderdeel van het leven is.

A.P.M. Aarts (Prinsenbeek, )

#20533

Cultuur is een niet te onderschatten onderdeel van onze samenleving.
Het gaat om liefde voor het mens zijn tussen de mensen. Wanneer gaan we daar nu eens vanuit in het politieke denken.

Jan Lauwrens Haisma (Eindhoven , )

#20535

Zoals Bernard Haitink het ooit verwoordde...: "De morele staat waarin een maatschappij verkeert doorgaans kan worden afgemeten aan de bloei van het culturele leven". Deze coalitie vormt een gevaar voor onze beschaving.

Arie van Loon (Etten-Leur, )

#20542

omdat ik het belangrijk vindt dat cultuur blijft bestaan.

Kay Leigh (Eindhoven, )

#20551

Een samenleving zonder/weinig cultuuraanbod is een uiteindelijk verstikking van het woon en leefklimaat.
Draait alles alleen maar om de economie/winstbejag?
Ja, cultuur kost geld maar waar leven/werken we dan voor?

Joost Smeets (Thorn, )

#20553

Ik teken deze petitie omdat ik alle vormen van kunst beschouw en ervaar als een onvervreemdbaar element van onze samenleving en cultuur. Kunst is voedend, steunend, inspirerend als een kloppende levensader. Misschien grote woorden? Klopt! het gaat hier ook om grote zaken.

Frank Beek (Wouwse Plantage, )

#20555

Ik teken omdat ik in tegenstelling tot de Brabantse Provincie bestuurders geen cultuurbarbaar ben.

E C Willebrands (Oosterhout, )

#20559

Ik teken omdat kunst en cultuur van wezenlijk belang is voor onze samenleving onze ontwikkeling ons welbevinden en de verbinding onderling!!

Gerion Goossens (Tilburg, )

#20562

Als docent ondernemerschap en concepting zie ik dagelijks dat de wereld gericht is op eigen korte termijn winst en quick wins. Zo draait de economie en zo gaan we om met de wereld en klanten. Brabant heeft echter ook iets anders nodig: tijd om te verbreden, voor ontspanning, inspiratie, lange termijn visie en discussie. En Kunst en Cultuur dragen hier sterk aan bij. Zijn essentieel. Of noem het vitaal. Hol je kunst en cultuur uit, dan hol je innovatie, een aantrekkelijke woonomgeving, kritiek, discussie, forum, democratie, pluriformiteit en ook het ondernemersklimaat uit.

Dolf Nijsen (Best, )

#20565

Ik teken omdat ik niet kan leven zonder muziek

Anneke Bres - de Langen (Oss, )

#20566

Hoe jammer is dit!!!
En waarom????
Het blijft maar gaan om geld!!!
Misschien moet de Lockdown heel lang duren om de mens in rust te krijgen en te waarderen dat vooral het kleine zoveel levensvreugde geeft!

Els van Eil (Breda, )

#20567

Cultuur (stel u zich voor een wereld voor zonder muziek, film, kunst, boeken, cultuur etc = onleefbare wereld) essentieel voor geestelijke gezondheid en psychisch welzijn van publiek en beoefenaars, dus ook voor lichaam, zoals sport voor lichaam en geest. Essentieel voor geestelijke gezondheid van bevolking. Dit moet beschermd worden.

Janny Kleinjan (Breda, )

#20569

Ik teken omdat ik erg bezorgd ben om het voorbestaan van muziekverenigingen. Deze hebben het nu al zwaar. Zonder steun zal dat nog lastiger worden.

Hans Vergeldt (Sint-Oedenrode, )

#20573

Ik teken omdat een levendige cultuursector essentieel is in een levendige beschaafde samenleving , ‘cultuur moet’.

Bert van Steenderen (Amsterdam, )

#20576

Ik teken omdat ik culturele activiteiten en de daarvoor benodigde voorzieningen van zeer groot belang vind voor het welzijn van de Brabanders en voor de Brabantse economie.

Jacques Beekers (Breda , )

#20579

Ik teken omdat ik mij ook op Kunst en Cultuur bezig hou.

Joost Martens (Rijen, )

#20582

Dit gaat over mijn toekomstige inkomen!
Rechste motherfuckers weten niet wat ze allemaal naar de tering helpen met hun kut ideeën

Bart van Veenendaal (Tilburg, )

#20583

Cultuur is identiteit

C.W. Klok (Helmond, )

#20584

Ik teken omdat cultuur mensen kan verrassen, verbinden, aan het denken kan zetten, anders naar allerlei zaken laat kijken, je op het verkeerde been kan zetten. Of je nu professional of amateur bent. CULTUUR IS BELANGRIJK EN DOET ERTOE!

L. van Leeuwen (Eindhoven, )

#20586

Cultuur is noodzaak in onze Brabantse samenleving 🎭

Monique Scholman (Rosmalen, )

#20587

Cultuur behouden moet worden zeker in Brabant maar eigenlijk in heel Nederland!!!

Willeke Van der Linden-van de Sande (Rotterdam , )

#20589

Ik wil dat volgende generaties ook kunnen genieten van kunst van professionals die daar ook van kunnen leven.

Rita Ernst-Kürtös (Eindhoven , )

#20591

Cultuur geeft rijkdom aan een samenleving! Het brengt mensen bij elkaar, biedt verwondering en verstrooiing.
Cultuur heeft een eeuwenlange geschiedenis. Dit mag nooit verloren gaan!

Bart Zweerts (Oisterwijk, )

#20592

Omdat Kunst & Cultuur mede bepalen wie wij zijn

Ton Brands (Tilburg , )

#20593

Ontwerper ben

Gijs Kuijpers (Milheeze, )

#20596

Een samenleving zonder cultuur is geen cultuur. In een samenleving zonder cultuur wil ik niet leven.

Nina Leemreize (Hooge Zwaluwe, )

#20600

Ik teken omdat cultuur zeer belangrijk is, voor oud, maar zeker ook voor jong.

Trees Korving-van Der Pas (Breda, )Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...