Stop uitrol 5G Zutphen

Opmerkingen

#404

Te grote gezondheidsrisoco's!
Zoals in Zwitserland, waar mensen gelijktijdig hoofdpijn kregen, oorsuizingen en vermoeidheid. Achteraf bleek dit samen te vallen met invoering 5G.

L. De Haan (Zutphen, 2020-02-11)

#407

5G ons levend kookt

Fuck separitism Chong (Rotterdam, 2020-02-11)

#409

Ik teken omdat ik niet wil worden bloot gesteld aan schadelijke straling !! Zonder informatie van de overheid, zonder overleg aan haar burgers worden we verkocht aan de telecombedrijven.

Thecla Abbo (Alkmaar, 2020-02-11)

#415

Ik teken omdat niet alleen de constateringen juist zijn, maar omdat dit niet alleen om Zutphen gaat, maar om iedereen in Nederland

Chrisan Laarman (Assen, 2020-02-11)

#418

Letterlijk van levensbelang is dat dit gestopt wordt.

Hilde Hollander (Steenwijk, 2020-02-11)

#419

Ik teken omdat ik mij heb verdiept in de materie en het meer dan duidelijk is dat dit er absoluut niet moet komen. En dit gaat ook niet gebeuren.

Jort Sorgdrager (Zutphen, 2020-02-11)

#420

Ik teken omdat Nederland en daarmee ook de gemeente Zutphen zich moet houden aan het verdrag van Schengen: het vrije verkeer en verblijf van EU burgers. Zutphen hoort zich te houden aan art. 21 (reis- en verblijfrecht). Hoewel ik niet woonachtig ben in de gemeente Zutphen heb ik op grond van dit verdrag en artikel 21 ik het recht mijn mening te geven over het antennebeleid, het 5G-netwerk (inclusief 4G+ toepassingen en inzet). Ik wil graag ongehinderd deze prachtige stad kunnen bezoeken: ongehinderd in de betekenis van vrij van fysiek en/of mentale klachten door kunstmatige straling (EHS) door de voornoemde nieuwe netwerken en hun toepassingen. Hiermee is ook het art. 18 VWEU (algemeen discriminatieverbod) van toepassing (uitsluiting op grond van ziekte en/of handicap). Daarom verzoek ik de gemeente Zutphen de uitrol of het testen van het 5G (incl 4G +) netwerk niet toe te staan voordat er een gedegen onafhankelijk onderzoek wordt gedaan waarin aangetoond wordt dat 5G volledig veilig is voor mens, dier en natuur. En om het het Voorzorgprincipe toe te passen.

Inge Bongartz (Groningen, 2020-02-11)

#424

Het nu wel heel dicht bij een openbare magnetron gaat komen. Nog veel te weinig onderzoek naar dit "fenomeen" gedaan..

Bob Roemer (Zutphen, 2020-02-11)

#426

Ik teken omdat ik niet als proefkonijn wil worden gebruikt en ik ook vrij naar Zutphen wil kunnen reizen zonder straling overdosis.

Robert Van Kooten (Amsterdam , 2020-02-12)

#428

5G is schadelijk voor alles wat leeft.

Helmut Steeman (HEERLEN, 2020-02-12)

#431

Ik teken omdat de risico's van 5G en straling in het algemeen helaas nog steeds zwaar onderschat worden en het de allerhoogste tijd is dat we als burgers de overheid en de commercie terug roepen. We zullen voor onszelf moeten opkomen.

femke van hof (vorden, 2020-02-12)

#432

Het bewezen schadelijk is en 4g+ snel zat is

Joël Carnas (Zutphen, 2020-02-12)

#438

Ik tegen 5 G ben

Monique Beijer (Laag Soeren, 2020-02-12)

#440

Ik teken omdat ik het voorzorgprincipe heel waardevol vind.

A. Maas (Zutphen, 2020-02-12)

#442

Stop uitrol 5G in Zutphen en in de rest van Nederland.

Sigrid Coreelmont (Utrecht, 2020-02-12)

#448

ik tegen crowd controll ben!

Caroline van Vugt (ZUTPHEN, 2020-02-12)

#451

Ik helemaal geen 5g wil

Maarten Seibert (Joppe, 2020-02-12)

#457

Ik teken omdat 5G een heel groot gezondheidsrisico voor mens, natuur en dieren inhoudt! Verdiep u in gevolgen bv in Zwitserland waar de uitrol al heeft plaatsgevonden! Dit wil je niet!

Marion Hoefnagels (Dieren, 2020-02-12)

#460

Ik teken omdat ik graag gezond wil blijven en overbodige ziektekosten wil voorkomen.

Wilma Kruijt (Brummen, 2020-02-12)

#466

ik absoluut tegen G5 ben! Nergens voor nodig! slecht voor milieu en dieren, ook dat nog!

Els Vrolijk (Rotterdam, 2020-02-12)

#467

De gezondheidseffecten t/m 4G al aantoonbaar zijn en ook nog 5G uitrollen het stomste is wat je kunt doen! ;-)

Marloes Mens (Den bosch, 2020-02-12)

#470

Ik teken omdat ik het hypocriet vind dat er zo weinig geleerd wordt van fouten die in het verleden zijn gemaakt. Schadelijke effecten op mens en milieu moeten voorkomen worden. Niet achter de feiten aan lopen!

Marjet Lueks (Zutphen, 2020-02-13)

#471

5g is bewezen schadelijk te zijn voor mens, dier en natuur. En Crowd controle. 4G is al erg genoeg, geen 5G!!

D. Holman (Marknesse, 2020-02-13)

#474

Ik teken omdat ik erg gevoelig ben voor straling.

Cornelia Gehrmann (Zutphen, 2020-02-13)

#476

IK NOOIT 5G WIL IN NEDERLAND!

elly van frankfoort (Alphen aan den Rijn, 2020-02-13)

#481

Ik ben tegen de uitrol van 5G omdat er geen onderzoeken zijn gedaan naar de gezondheidseffecten van deze techniek.

Petra Vriens (Diessen, 2020-02-13)

#482

Zutphen voelt gezond en dat moet zo blijven

Cilia ter Horst (Driehuizen, 2020-02-13)

#485

Ik teken omdat ik binnenkort verhuis. Reden: huidige straling van Wifi en zendmasten in de randstad. Mijn nieuwe woonplaats ligt in de buurt van Zutphen. Ik zou graag Zutphen bezoeken voor zijn voorzieningen, mits de gemeente zich bekommert om de effecten van straling op mens en natuur. Dit kan blijken uit hanteren voorzorgprincipe rondom invoering 5G.

Janneke Cromjongh (Rotterdam, 2020-02-13)

#488

ik ontmoet mensen die klachten hebben en dat middels metingen a
aantonen. ik ben ernstig bezorgd .....

anke nijhoff (Zutphen, 2020-02-13)

#500

Ik teken omdat ik wil voorkomen dat ik zelf en andere levende wezens bloot worden gesteld aan de negatieve effekten van de straling van 5G. Bovendien vind ik de manier waarop de overheid gemeentes confronteert met een voldongen feit en de desinformatie die ons wordt voorgehouden in strijd is met de grondwettelijk vastgestelde manier waarop de overheid met de inzittende bewoners moet omgaan, inclusief de gemeentes die daar ook vorm aan horen te geven.

Els Toussaint (Zutphen, 2020-02-13)

#501

Ik vind dat de gemeente Zutphen een duidelijk signaal naar de landelijke overheid moet geven.

Inigo Henning (Zutphen, 2020-02-13)

#502

Ik teken omdat het belangrijk is dat er nagedacht wordt over het wel-zijn van mensen ipv alleen over geldelijk gewin. Ik was altijd trots op NL dat het verstand en hart er meer bijhield dan die idiote politici in het land waar ik nu woon, de VS. Na 12 jaar gewoond te hebben in Zutphen mag ik wel stemmen tegen 5G in Zutphen.

Rosie Kloeg (Captain Cook , 2020-02-13)

#504

Er moet naar mijn mening eerst onafhankelijk onderzoek plaatsvinden voordat verdere stappen ondernomen kunnen worden m.b.t. de uitrol van een nieuw netwerk 5G.

Mechtilde de Rijk (ZUTPHEN, 2020-02-13)

#512

Ik sta 1000% achter de inhoud van de petitie en ook ik maak me zeer ernstige zorgen over de volksgezondheid en privacy die door invoering van 5G onverbiddelijk in het gedrang komen.

Hans Beumer (Zutphen, 2020-02-14)

#513

Ik teken omdat ik een veilige en gezonde leefomgeving wens waar de vrije wil van de burger gerespecteerd wordt, niet alleen de belangen van de industrie.
Veel wetenschappelijk onderzoek bestaat er die de gevaren aanwijzen van de straling waar met het uitrollen van de 5G technologie mens en natuur aan bloot gesteld worden. https://www.emfanalysis.com/research/ De hoeveelheid straling die in Nederland toegestaan is is veel hoger dan in vele andere landen, en de Nederlandse regering gaat hier onverantwoord mee om.

Robert Peters (Zutphen, 2020-02-14)

#519

Ik teken de petitie omdat ik nu al zo'n last van alle straling heb. En, omdat ik er tegen ben als er eerst iets geplaatst wordt alvorens dat het uitgetest is wat de schade is voor mens/dier/plant en milieu.

E. Doorschodt (Zutphen, 2020-02-14)

#525

... vooruitgang om de vooruitgang, zonder kennis van de gevolgen, volgens mij een heel slecht idee is. We laten ons wat aanpraten. Stop ermee!

Ineke Boerwinkel (Zutphen, 2020-02-15)

#529

5G geeft meer schadelijke straling af dan de toegestaan niveau . Gezondheid is belangrijkst voor iedereen om te leven.

Kartini le Grand (Haarlem, 2020-02-15)

#532

Omdat ik ervaar dat deze frequenties niet gezond zijn voor het lichaam.

Vincent Overeinder (Zutphen, 2020-02-15)

#538

geen 5g dit is moorddadig

willemijn Geurtsen (Arnhem, 2020-02-15)

#539

Ik ben tegen 5g, slecht voor ieders gezondheid

Hetty Wubben (Lochem, 2020-02-15)

#540

Ik teken omdat ik niet geloof in meer beter sneller. Ik ben ook niet overtuigd dat het ons welzijn niet zal aantasten nu of in de toekomst.

Sandra Hendriksen (Zutphen, 2020-02-15)

#546

Ik teken omdat kunstmatige straling de mens schaadt. Ik ervaar dat zelf. En er zijn heel veel onderzoeken die dat bevestigen.

Ellis Mulder (Purmerend, 2020-02-16)

#547

Ik tegen 5G uitrol ben en alle gevaren die het met zich meebrengt.

Dennis Groot (Zutphen , 2020-02-16)

#549

Genoeg is genoeg

Johan van der Walle (Zutphen, 2020-02-16)

#556

G5 heeft onduidelijke risico’s en onduidelijke baten.

Rogelio Cova (New York , 2020-02-16)

#558

Ik teken omdat ik dat belangrijk vind, ook voor de toekomstige generaties.

Janette Westrik (Zutphen, 2020-02-16)

#567

JHBeltman

Janneke Beltman (Zutphen, 2020-02-17)

#568

Ik onderteken omdat met 5G de gezondheid van plant, dier en mens in gevaar komt.

J.M. Spaargaren (Zutphen, 2020-02-17)

#571

Ik in heel Nederland ( en elders) om meer redenen geen 5 G wil.

E. ten Cate (Halsteren, 2020-02-18)

#573

Omdat ik geen proefkonijn wil zijn

Jaap van Waning (Zutphen, 2020-02-18)

#580

Ik teken omdat ik me grote zorgen maak over onze gezondheid en onze democratie.

Mirjam Schnelle (Brummen, 2020-02-19)

#581

Met de uitrol van 5 G zetten we de gezondheid van mens, dier, plant en deze gehele planeet op het spel en graven wij ons eigen graf.
Op dubieuze gronden wordt winstbejag van overheden, telecom-bedrijven en wapen-industrie boven gezondheid en welzijn van mens en natuur gesteld. Willen we dit onze kinderen en kindskinderen aandoen ?

Maarten Spaargaren (ZUTPHEN, 2020-02-19)

#584

De gezondheid van mensen de basis is van de samenleving.

Justin Wiechers (Zutphen, 2020-02-19)

#586

Ik gezondheidsklachten heb door elektro- en stralingssmog. Met name het inslapen is moeilijk. Er blijft n continue alertheid in mij.

Freya Pardoel (Zutphen , 2020-02-19)

#589

De schadelijke invloeden van 5g worden schromelijk onderbelicht en nauwelijks tot niet door overheden gecommuniceerd.
Op deze manier heeft NIEMAND een keus en wordt IEDEREEN blootgesteld aan ongewenste willekeur van ...? de providers? Zelfs dát is niet duidelijk.
Voor de rest: zie wat 'wij constateren'.

H. de Weger (Zutphen, 2020-02-20)

#593

alles wat leeft moet beschermd worden!

nancy popp (brummen, 2020-02-21)

#594

Het niet de bedoeling is dat de burger als proefkonijn wordt ingezet

Janine de Keijser (Brummen, 2020-02-21)

#596

Ik wil nee kunnen zeggen tegen levensbedreigende experimenten en diegenen die deze NEE als bagatel wegzetten.

Pieter Sijtsma (Brummen, 2020-02-21)

#597

Nu al zo af en toe last krijg van hartkloppingen als ik de mobiele gegevens aan heb staan. Bovendien bevalt me de manier waarop dit doorgedrukt niet.

Nienke Wiarda (Zutphen, 2020-02-21)

#598

Ik ben tegen 5g en voor een stralingsvrihe leefgrmernschap

Bjm Filippini (Zutphen, 2020-02-21)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...