Wij willen zorg op maat van elk gezin

Opmerkingen

#2

Ik teken omdat ik sympathie heb voor de organisaties die deze actie mee ondersteunen en op de kaart zetten.

Geert Van Hecke (Brugge, 2019-01-29)

#4

Ik teken omdat geen enkel mens op een wachtlijst hoort te staan. Nochtans wachten zowat 14.000 op een toekomst!

Hilde Michiels (Kampenhout - Berg, 2019-01-29)

#10

Zorgende gezinnen zijn zó belangrijk in onze harde maatschappij. Wachtlijsten voor mensen met een beperking die niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben , is onze verzorgingsstaat onwaardig! Ik wens alle gezinnen voldoende ondersteuning toe.

Fons De Neve (Knesselare, 2019-01-29)

#11

Ik teken omdat ik de campagne mee heb opgezet.

Lieve Declerck (Gent, 2019-01-29)

#12

Ik teken deze petitie omdat er dringend een einde moet komen aan de lange wachtlijsten.

Yves Coemans (Borsbeek, 2019-01-29)

#13

De impact van de wachtlijst op het toekomstperspectief van personen met een beperking en de belasting op het netwerk wordt vanuit de overheid zwaar geminimaliseerd en onderschat. Er is nauwelijks engagement om daar iets aan te veranderen, en dat is wraakroepend.

Dries Fonteyn (Wijgmaal, 2019-01-29)

#14

Wij veel ervaring hebben met wachten .... eerst op een plaats nu op een PVB dat voldoende is voor de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen aan onze beide dochters

Christine Bruyneel (Dilbeek, 2019-01-29)

#19

Ik teken omdat mensen met een zorgnood net als iedereen het recht hebben om volwaardig kunnen deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Het is mede de opdracht en de verantwoordelijkheid van de overheid om alle middelen aan te spreken en beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken.

LYDIA laeremans (Zichem (BELGIUM), 2019-01-29)

#20

Ik het een echte schande vindt dat anno 2019 nog zoveel gezinnen in Vlaanderen niet tijdig de zorg en ondersteuning krijgen die broodnodig is voor hun kind.

Jeroen De Weerdt (LOKEREN, 2019-01-29)

#22

Zorg op maat van gezinnen noodzakelijk is - kwaliteit van leven

Tanja Nuelant (Asse, 2019-01-30)

#23

Ik werk in het buitengewoon secundair onderwijs en mijn leerlingen worden ook vaak geconfronteerd met deze pijnlijke realiteit, wat ook vaak schoolmoeheid in de hand werkt. Ook voor de ouders van desbetreffende kinderen is het vaak een onzeker afwachten naar wat er in de toekomst met hun zoon of dochter zal gebeuren. Beide partijen blijven door deze inefficiënte aanpak vaak in de kou staan.

Jolien Corrijn (Mariakerke, 2019-01-30)

#26

Ik teken omdat ik zelf een zoon heb met een beperking die wacht op zijn PVF

Miet Tabruyn (Weerde, 2019-01-30)

#27

Het is dringend!!!

Luk De Clercq (Lier, 2019-01-30)

#28

Ook wij hebben een zoon met handicap en hij is nog een tiener en hopelijk kan hij nog enkele jaren naar school maar toekomst gericht is alles nog onduidelijk. Ook wij willen voor hem een zinvolle toekomst.

Dorine Vanhoecke (Waregem, 2019-01-30)

#30

Ik teken omdat het niet kan dat je er wel voor in aanmerking komt maar geen cent krijgt.

Decoster Ann (Tervuren, 2019-01-30)

#31

.

Leo Sas (Rumst, 2019-01-30)

#32

Les geef in het bijzonder onderwijs en geconfronteerd word met deze schrijnende situaties.

Marleen Van den Berghe (Hooglede, 2019-01-30)

#39

Omdat er meer solidariteit zou moeten zijn.

Emmanuel Boxus (Antwerpen, 2019-01-30)

#46

Mijn zus (53 jaar) heeft een handicap.
Ze kan niet voltijds naar een dagcentrum door plaatstekort. Bovendien is het er eigenlijk elke dag veel te druk doordat er te weinig plaatsen zijn.
Het dagcentrum organiseerde daarom 2 halve dagen eenvoudig vrijwilligerswerk in 2 verschillende scholen... Dus 3 opvangplaatsen voor een persoon met cognitieve en sociale beperking....
Zelf ben ik in 1/2 loopbaanonderbreking om voor zus en mijn ouders (81 jaar) te zorgen. Mijn voltijdse job was/is nochtans mijn passie. Er is geen personeel om me 1/2 te vervangen. De werkdruk is daardoor nog hoger. Bovendien komt mijn eigen gezinsinkomen onder druk.
A.u.b. investeer in zorg voor oud of jong met een zorgvraag, zowel ambulant, niet-residentieel als residentieel.

Kathelijne Van Steenkiste (Brugge, 2019-01-30)

#48

ik teken omdat ik zelf een dochter met een beperking heb en niet wil dat er nog jongeren lang op hun geld moeten wachten tot het te laat is

Ilse Loenders (Zonhoven, 2019-01-30)

#50

de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg een schande zijn in onze samenleving.

Nick Conjaerts (2380, 2019-01-30)

#52

omdat ik werk voor een dienst ondersteuningsplan en elke dag aan mensen moet uitleggen dat er alleen maar gewacht kan worden in deze harde maatschappij waar mensen met een beperking uit de boot vallen omdat ze niet presteren of opbrengen!

ria houben (leuven, 2019-01-30)

#58

het gewoon moet!

ANNEMARIE VAN EETVELT (Hingene, 2019-01-30)

#65

Ik teken omdat ik zelf een zoon heb van bijna 28 jaar met het syndroom van Down. Hij wil zo graag op eigen benen staan, wil zo graag samen wonen met mensen van zijn leeftijd. Wij als ouders willen hem dit gunnen maar wensen ook dat onze zoon een nieuwe thuis heeft als wij niet meer voor hem kunnen zorgen. Dat is onze grootste zorg. Bedankt

Ariane Van Gossum (Molenstede, 2019-01-30)

#70

Mijn "in staat van verlengde minderjarigheid" en erkenning met 17 punten vanwege het FOD, (dus zwaar mentaal gehandicapte dochter Annick (46 jaar)), heeft reeds sedert 1992 PEC ticket en Tenlasteneming vanwege het Vlaams Fonds (dossier VF 30****) voor dagcentrum en in latere fase voor bezigheidstehuis, maar nog steeds geen budget (wachten !) om opgenomen te kunnen worden volgens het systeem "nRTH" zodat het VAPH eerder een zware belemmering voor haar betekent dan ervan geholpen te worden, om van al de bijkomende jarenlange miserie dat er bovenop komt maar te zwijgen !
Voor getekend, de vader van Annick Verhelle
Technicus in de Sociale en Arbeidswetgeving.

Mario Verhelle (Beernem, 2019-01-30)

#73

Mijn mama is mantelzorger en dat is heel zwaar. Er moeten kwalitatieve opvangcentra komen om deze kinderen en andere zorgbehoevenden verder te begeleiden en op te vangen.

Nathalie Otten (Tervuren, 2019-01-30)

#78

Al een tijd moet wachten op budget.

Luc Buntinx (zonhoven, 2019-01-30)

#79

Mijn zoon Charlie in een dagcentrum zit en geen ondersteuning krijgt voor 5 dagen. Tevens moeten we zelf instaan voor het vervoer (10 km heen en 10 km terug).

Dirk Herman (Temse, 2019-01-30)

#83

Ik zelf werkzaam ben in een voorziening voor mensen met een handicap en zelf kan ondervinden hoe schrijnend sommige gevallen kunnen zijn met de nieuwe regeling van pvf!!!

Katja Gastmans (Geel, 2019-01-30)

#87

Ik teken omdat ik mijn 21-jarige broer een goede, gezonde, zorgeloze en veilige thuis wil geven voor de komende jaren.

Astrid Dendievel (Herent, 2019-01-30)

#89

We met deze situatie zitten in de familie.

Jan Vander Vennet (Brugge, 2019-01-30)

#91

Omdat wij reeds meerdere jaren wachten op het PAB voor Veerle. Veerle is 16 en meervoudig beperkt. Ze is in 2002 in Zweden geboren waar ze een PGB had. In augustus 2012 verhuisde ze met haar moeder en broer naar Nederland waar ze vanaf januari 2013 een PGB kreeg. Omwille van haar meervoudige beperkingen. Geestelijke en lichamelijke beperkingen. Sinds augustus 2016 wonen we nu samen hier in België. Ikzelf ben Belg en heb hier altijd gewoond. We wachten nu reeds meer dan 2 jaar op een PAB. Ook prior aanvragen werden geweigerd. Om de hulp niet dringen is, zegt een commissie die Veerle en haar situatie absoluut niet kent. Hoe is het mogelijk dat 2 andere europese landen wel een PAB (PGB) aan Veerle toekennen en Vlaanderen niet? Het gaat om hetzelfde kind met de zelfde beperkingen en een zorg die steeds zwaarder wordt. Ik voel mij als Vlaming beschaamd.

Marc Lootens (Hamme (Merchtem, 2019-01-30)

#93

Mijn mama is mantelzorger voor mijn papa. De nood is hoog dat er voor mantelzorgers een beter kader komt en al zeker ook voor de zorgbehoevenden. Een beter kader, meer ondersteuning, meer en beter afgestelde betaalbare dagcentra. Kinderen, jong volwassen en volwassenen moeten ergens terecht kunnen waar ze zich thuis voelen, waardoor ook de druk wat van de ouders of mantelzorgers valt.

Véronique Otten (Tervuren, 2019-01-30)

#94

Omdat net mensen met een beperking recht hebben op goede ondersteuning en op warme mantelzorger die er niet onderdoor gaan door mentale noch financiële druk

Gert Vanderheyden (Zwijndrecht, 2019-01-30)

#97

Hier moet echt een oplossing voor komen!

Ellen Van Caillie (Vilvoorde, 2019-01-30)

#100

Mijn dochter merk ASS wacht ook al jaren op haar pvb

Dennis Biliet (Jos Verdegemstraat 77 Gent, 2019-01-30)

#101

Ik teken omdat ik zelf mantelzorger ben. We hebben recht sinds 2012. Nog steeds geen PAB- budget gezien owv te weinig middelen.

Carine Nuyens (Zoersel, 2019-01-30)

#102

Omdat iedereen evenveel recht heeft op een degelijke zorg

Marcel Van Damme (Eksaarde, 2019-01-30)

#103

Ik werk in de sector bij kinderen en jongeren. ouders zijn nu al ongerust hoe hun kind straks nog hulp zal krijgen binnen de volwassenwerking. Het ziet er niet rooskleurig uit.

Mieke Vergauwen (Kalmthout, 2019-01-30)

#105

Ik reeds meer dan 15 Jaar wacht op een persoons gebonden budget! Door een dwarslaesie die ik heb opgelopen tijdens men werk 25 jaar geleden ben ik reeds zolang rolstoelafhankelijk en daar ik alleenstaande ben zonder partner en of hulp van familie heb ik hier echt nood aan!

Sylvain Baeten (Bree, 2019-01-30)

#106

ik zelf mama ben van een dochter die momenteel school loopt in het buitengewoon onderwijs en tijdens de week met warme armen wordt omringd in de leefgroep. Ook wij kijken de toekomst met een bang hart tegemoet! Op het moment dat zij wil gaan werken hebben wij ook een budget nodig waar wij geen jaren op kunnen wachten. Zij moet de kans krijgen om een zinvolle dagbesteding te kunnen krijgen omwille van haar persoonlijke ontwikkeling en de sociale contacten. Wij als ouders kunnen en willen ons werk niet opgeven om haar thuis op te vangen!

Frauke Cosaert (MARKE, 2019-01-30)

#107

Ik teken omdat mijn zoon Nils, bijna 23 jaar met Downsyndroom, al enkele jaren wacht op zijn PVB om dan terecht te kunnen in een dagcentrum

Tom Van Loocke (Berchem, 2019-01-30)

#109

Wij zelf al 7 jaar wachten op ondersteuning.

Luc Snijers (Zoersel, 2019-01-30)

#112

Omdat ik vanuit mijn job leerlingen uit het buitengewoon onderwijs OV1 begeleid. Het is schrijnend om te zien hoe ze, na de nodige verlengingen op de school, in een zwart gat vallen. 2 sectoren (welzijn en onderwijs) worden gegijzeld door de incompetentie van de politiek. En dit hoeven we niet meer te pikken.

Jan Hens (Antwerpen, 2019-01-30)

#114

Ik teken omdat mensen in deze situatie buiten een standbeeld op z'n minst de financiele steun verdienen die nodig is om de zorg te kunnen garanderen !

Kris Jans (Antwerpen, 2019-01-30)

#117

ik me zorgen maak om de toekomst van mijn dochter

Kristof De Pinker (Poperinge, 2019-01-30)

#118

als vader van een zorgenmeisje

Pieter Theys (MARKE, 2019-01-30)

#119

Gepaste zorg een recht is.

Charlotte Crabbé (Mechelen, 2019-01-30)

#121

Ik sta ook op de wachtlijst - prioriteitengroep 3 en daar is het wachten vele lange jaren .... ik ben alhoewel reeds 68 jaar oud en vrees dat ik niet meer aan de beurt zal komen ...

Thierry Tsoumpoulis (Gent, 2019-01-30)

#123

Omdat er dringend budget moet vrij gemaakt worden voor al die wachtende!
Belofte maakt schuld .

Anita Savonet (Tienen , 2019-01-30)

#125

ik teken genoeg geweest is ze maken een nieuweplan maar werkt niet sta nog in kou
en ik weet waar ik over spreek

Mathias Van Scharen (wommelgem, 2019-01-30)

#126

Mijn zus ook een beperking heeft en ook nog wacht op een PVB

Debby Swaan (Ravels, 2019-01-30)

#127

Het spijtig genoeg geen ver mijn bedshow is voor mijn zus en haar 22 jarige zoon

Lief Vandecruys (Laakdal, 2019-01-30)

#129

Ik teken omdat ik ook een ernstig meervoudig gehandicapt kind heb die ook al een paar jaar wacht. Het is een wachtkamer waar je geen nummertje krijgt. Je weet ook nooit waarom je geen budget krijgt. De enige reden is er zijn momenteel geen financiële middelen. Wanneer wel? Elke keer weer 100 miljoen erbij. HelptHniks blijkt wel. Het is zoiets als dat je werkt maar geen salaris krijgt. Werkloos zijn maar geen uitkering krijgt. De zorg wordt steeds zwaarder en als ouder krijg je in plaats van steun klap op klap. Ik noem het indienen van het verzoek voor een PAB de jaarlijkse vernedering. Mijn kind noch ik hebben om de handicap gevraagd. Hulp zou je verwachten maar nee. Er is geen enkele instantie die je bijstaat. Geen vakbond. De politiek, Groen, zegt doodleuk dat de ouders er druk op moeten zetten. Denk dat het precies andersom is. Loop een weekje mee zou ik zeggen bij een op dit moment van maar 14.000 burgers. Anders begrijp je het toch niet. Dit is België anno 2019. Schaam je diep. Dit is de allerzwakste groep van de samenleving. Kijk eens naar andere landen hoe die dit wel kunnen. NL, Zweden, hoe moeilijk is het. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat met deze noodkreet er iets structureels aan gedaan gaat worden. En dat er een excuus gemaakt wordt tegen deze groep van 14.000 burgers.

Margaret Mulder (Merchtem, 2019-01-30)

#131

Ik teken omdat wie NU zorg nodig heeft die zorg NU moet krijgen.

Laurent Vandensande (Wemmel, 2019-01-30)

#134

omdat aangepaste zorg voor 'mensen met een beperking' een wereld van verschil kan brengen, .... een 'wachtlijst' is iets wat voor deze sector niet zou mogen bestaan ...

Isabella Van Kruyssen (KIELDRECHT, 2019-01-30)

#135

Het is schrijnend.
Doe er snel iets aan aub

Liljan Vandenhouten (Pellenberg, 2019-01-30)

#140

Ik teken omdat ik het schandalig vind dat België de allures van een ontwikkelingsland krijgt. Geef hulp aan degenen die het écht nodig hebben, en niet aan de profiteurs.

An Wouters (Brecht, 2019-01-30)

#146

David komt elke dinsdagvoormiddag bij ons werken in de Standaard Boekhandel in Kampenhout. Het is een genot om hem te zien openbloeien en wij leren allemaal van hem. Hij én zijn gezin, en de zoveel andere personen die al te lang wachten, verdienen nu eindelijk duidelijkheid over de toekomst!

Lies Vandikkelen (Boortmeerbeek, 2019-01-30)

#151

omdat mijn zoon en meer dan 14 000 andere kwetsbare mensen lang genoeg gewacht hebben.

Goedele Devroy (Heverlee, 2019-01-30)

#152

Wij staan zelf al 8 jaar op de wachtlijst.

Saskia Tavernier (Jabbeke, 2019-01-30)

#154

Het tijd is voor echte zorg voor mensen

Michelle Ginée (Gent, 2019-01-30)

#156

Wij bang wachten op budgetten voor de toekomst van onze pleegzoon met een mentale beperking.

Chris Adams (Hasselt , 2019-01-30)

#159

Wij zelf ook nog altijd wachten op het pvb van onze zoon alhoewel alles is goedgekeurd

Marjan D'hondt (Elverdinge, 2019-01-30)

#162

Ik teken omdat dit al zowat 20 jaar een aangroeiend en aanslepend probleem is. Waar is de 330 miljoen naartoe die deze regering extra heeft besteed?

Johan Van Holderbeke (Gentbrugge, 2019-01-30)

#163

Het een schande is.

Jan beyens (Holsbeek, 2019-01-30)

#165

Ik teken opdat ik me als vader van een dochter met een handicap ernstig zorgen maak dat de juiste zorg beschikbaar zal zijn voor haar.

Jan Allaert (Blaasveld, 2019-01-30)

#166

Het wordt hoog tijd dat mensen met een beperking een betere ondersteuning krijgen! Het kan bv ook niet dat, als je gaat samenwonen ineens je FOD uitkering verliest omdat je partner "teveel" verdient. Dat maakt van de persoon met beperking ineens nog eens iemand die afhankelijk is van zijn /haar partner. Samenwonen zit er dan niet meer, toch?

Rit Willaert (Willebroek, 2019-01-30)

#172

De rechtstreeks toegangkelijke hulp van onze zoon is onvoldoende. . Daarom staat hij op een immens lange wachtlijst voor meer hulp. Een serieuze verhoging van de rechtstreeks toegangkelijk hulp zou ook al veel personen kunnen helpen

christine Vandermeirch (kontich, 2019-01-30)

#177

omdak ook ik in de situatie zit dat er wel een budgetcategorie is toegekend (pvb) maar dat er thans geen budgetten ter beschikking zijn

joannes soons (mortsel, 2019-01-30)

#180

Ik ben zelf werkzaam in de sector die personen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt. Het is frustrerend dat mensen zich komen aanmelden bij onze dienst, maar we weinig tot niets kunnen doen als ze geen PVB hebben.

Celien Deconinck (Poperinge, 2019-01-30)

#182

Ik ben akkoord met de eis om de wachtlijsten bij prioriteit weg te werken. Ik ben wel niet gelukkig met de veralgemening van het persoonsvolgende budget voor elke persoon met een beperking. Het PVB is een doorbreking van de solidariteit en zet mensen tegen mekaar op. Het PVB vind ik wel goed voor zij die zelfstandig hun budget kunnen beheren. Maar ik ben het ermee eens dat de wachtlijsten een schandvlek zijn voor onze welvarende samenleving.

Eddie Gijbels (Kessel-Lo, 2019-01-30)

#184

ik teken omdat mijn kleindochter is zwaar autist gediagnosticeerd.Thans op haar 22 jaar heeft ze doorlopend hulp nodig. helaas zijn de budgetten op voor enkele jaren.
Haar leven en dat van de ouders en ook die van de grootouders ( 78 j en 74 j. helpen haar veel ) is niet meer menselijk haalbaar

Jean Lekeux (Knokke, 2019-01-30)

#188

Omdat ik het schandalig vind dat in deze tijd en in dit land op zulke manier wordt voorbijgegaan aan primaire rechten van mensen! Die dan bovendien nog mensen zijn die dikwijls niet voor zichzelf kunnen opkomen, de weg niet weten naar mogelijke (?) alternatieven. Mensen, waaraan politici, regering na regering, beloftes doen die NOOIT voldoende zijn, niet worden nagekomen wegens te duur. Maar waar wel plaats en geld is voor talloze regeringen en politieke partijen die enkel bestaan om zichzelf te verrijken en zichzelf bestaansredenen aanschrijven waar niemand daarbuiten iets aan heeft! Er is wèl geld!!

Kato Van Dongen (Ekeren, 2019-01-30)

#190

Zorgende gezinnen een toekomst verdienen zonder financiële zorgen.

Bram Deschamps (Leuven , 2019-01-30)

#192

Ik teken omdat ik zelf alleenstaande moeder ben van een volwassen dochter met een beperking en, spijtig genoeg, ook ervaringsdeskundige.

Bernadette Lamberts (Buggenhout, 2019-01-30)

#194

Ik teken omdat mijn kleinzoon van 22 jaar met een beperking reeds anderhalf jaar op de wacht-
lijst staat. De tijd dringt. Het VAPH is onvriendelijk aan de telefoon. Min. Vandeurzen doe uw huiswerk opnieuw a.u.b.

Cecile Huyghebaert (Brugge Sint-Kruis, 2019-01-30)

#197

Deze personen dringend recht hebben op de ondersteuning die ze nodig hebben!

Sanne Hellinckx (Leuven , 2019-01-30)