Stop Uitbreiding Industrieterreinen Oudenaarde

Opmerkingen

#5

Ik teken omdat ik niet wil dat er zo dicht bij onze woning fabrieken komen die voor geur-lawaai en verkeershinder gaan zorgeb

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#10

Agrarisch gebied is geen plaats voor industrie!

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#16

ik teken omdat er al genoeg leegstand is in Oudenaarde en ruim industriecomplex (Santens) staat te verkomeren en ook nog een oud campingaccomodatie waar ze nog iets mooi's kunnen van maken als ze willen die van Oudenaarde!!!! dat ze die punten maar eerst eens goed aanpakken ipv mooi natuurlijk gebied te vernietigen met nog enkele fabrieken... Vlaamse Ardennen lekker groen laten dus handen af mannen!!!

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#17

Ik niet wil dat de mooie Vlaamse Ardennen hun charme en gezonde lucht verliezen door te veel industrie.

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#19

Ik in die zone woon en geen uitbreiding wil

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#22

De schaarse open ruimte in Vlaanderen moet gevrijwaard blijven. Oudenaarde heeft bedrijventerreinen op overschot maar moet een beleid voeren dat deze gronden vrijmaakt voor wie wil investeren.

(Oudenaarde , 2017-05-20)

#23

Ik teken omdat ik het in de eerste plaats onrechtvaardig vind dat onschuldige mensen onteigend zouden worden en plaats moeten maken voor industrie.Ten tweede omdat er een mogelijkheid is dat er fraude heeft plaatsgevonden, fraude is iets dat bestraft moet worden en niet zomaar mag toegelaten worden in het streven naar winst. Ten derde omdat ik woon in Melden, het huis waar ik thuiskom, waar ik ben opgegroeid in de natuur. Een van de redenen waarom ik blijf terugkeren. Niemand wil een industrieterrein in zijn achtertuin, ik ook niet. Ik wil hier blijven terugkeren naar mijn ouders in de natuur.

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#25

Ik teken omdat de weinige open ruimte die we hebben niet bebouwd mag worden. We moeten een waardevol landschap niet opofferen terwijl er voldoende bedrijventerreinen zijn in en om Oudenaarde.

(Oudenaarde, 2017-05-20)

#26

Er is al genoeg industrie in Oudenaarde. Verpest de mooie groene landschappen die er nog zijn niet!

(Oudenaarde, 2017-05-21)

#27

Het nulalternatief de meest juiste optie is. Indien ooit nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn, deze langs autostrades moeten liggen en niet bij woonkernen of in natuurlandschap wat juist de troeven zijn van de Vlaamse Ardennen. Boeren die hun gronden zien onteigend worden, worden ook geen alternatief aangeboden. Schande van het stadsbestuur en de provincie om geen globale visie te hebben en bewoners verkeerdelijk in te lichten en in de steek te laten.

(Oudenaarde, 2017-05-21)

#28

Ik teken omdat waar mijn tante woont in eine in de marollestraat dat supzr goed kunt gaan wandelen met de hondjes dus tzou een grote schande zijn moest je daar bouwen

(Nederzwalm, 2017-05-21)

#29

Mijn vrienden daar wonen en ik hen het fantastische uitzicht die ze hebben niet wil afpakken

(Ooike, 2017-05-21)

#30

Stop deze waanzin (voor de zoveelste keer)!

(Mullem, 2017-05-21)

#31

Bezorgd om het behoud van onze prachtige natuur in de Vlaamse Ardennen!

(Mullem, 2017-05-21)

#33

Ik het groen wil houden!

(Oudenaarde, 2017-05-21)

#34

tegen uitbreiding.

(Oudenaarde, 2017-05-21)

#38

Omdat mijn woning net achter de bruwaan is gelegen.

(Eine, 2017-05-21)

#40

Beste stadsbestuur, gelieve eerst eens de leegstaande industriepanden aan te pakken ipv het laatste restje groen wat ons rest op te souperen ...Er komt toch een betonstop, niet?

(Heurne, 2017-05-21)

#47

Ik teken omdat ik de geplande uitbreiding ruimtelijk foutief ingeplant vind: alweer aansnijden van het schaarse open ruimtegebied en geen goede ontsluiting van infrastructuur.

(Zingem, 2017-05-21)

#49

Handen af van ons landschap !

(Mullem, 2017-05-21)

#52

Ik teken omdat ik het een schande vind dat het landschap wordt verkracht

(oudenaarde, 2017-05-21)

#55

ik teken omdat, ik vind dat de weinige natuur die er nog rest moet behouden blijven.
Stad oudenaarde en provincie oost Vlaanderen hebben nog grond genoeg om industrie uit te breiden.
Leegstaande industriegrond, industriegrond in andere gemeentes die voor zwaar transport makkelijker bereikbaar zijn.industriegrond die bedoelt is voor milieubelastende doeleinden waar nu firma's zitten die daar totaal niet in thuis horen. en voor mensen die recent of al jarenlang wonen in een zone waar de natuur centraal staat niet moeten wijken voor betonmuren en rookpluimen van de industriëlen.

(Eine, 2017-05-21)

#56

Ik vind dat er genoeg alternatieven zijn om elders industrie te vestigen in plaats van natuur en velden op te offeren.
Ook omdat er landbouwbedrijven zijn die dag na dag van in de vroege uurtjes tot in de late uren werken om hun boterham te verdienen.
Door hun velden af te nemen verliezen deze mensen en hun gezin hun broodwinning.

(Eine, 2017-05-21)

#57

Ik teken omdat ik vind dat dit natuurlandschap met zijn historische betekenis moet behouden blijven.

(Oudenaarde, 2017-05-21)

#59

Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is.

(oudenaarde, 2017-05-21)

#61

behoud van onze natuur

(oudenaarde, 2017-05-21)

#84

De uitbreiding van het industrieterrein zou de charme van de Vlaamse Ardennen volledig wegnemen

(Mullem, 2017-05-22)

#88

Deze geeuwhonger en roofbouw op de open ruimte vloekt met de betonstop die de Vlaamse Regering heeft aangekondigd.

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#94

er eerst een visie moet ontwikkeld worden rond ruimtelijke ordening en de economische ontwikkeling van onze stad. Ik ben er van overtuigd dat er alternatieven zijn

(oudenaarde, 2017-05-22)

#96

Vul eerst de reeds vele jaren braakliggende gronden in de bestaande industriezones in vooraleer je ons mooie landschap verminkt.

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#107

Laat ons een boom en wat gras dat wat groen is EN VERGEET VOOR 1KEER HOEVEEL GELD 1MILJOEN IS.....!!!!!!

(KUURNE, 2017-05-22)

#109

Er wordt niet aangetoond dat de uitbreiding van industrie in deze gebieden nodig is voor de economische groei van Oudenaarde. De gevolgen voor al de bewoners in deze gebieden zijn niet te overzien. Er zijn te veel redenen om op te sommen waarom het noodzakelijk is alles te doen om dit proces te stoppen.

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#114

Ik teken omdat ik wens dat er nog iets overblijft van het landschap van de Vlaamse Ardennen.

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#118

Ik groen wil in mijn gemeente!

(Huise, 2017-05-22)

#119

Ik teken omdat er geen voldoende, ernstige en correcte elementen naar voor zijn gebracht om die uitbreiding te verantwoorden. De kans op bijkomende geurhinder is groot en de N60 maakt nu al meer fijn stof en lawaai dan goed is voor de gezondheid van de inwoners van Oudenaarde.

(Mullem - Oudenaarde, 2017-05-22)

#120

Het weinige groen gekoesterd moet worden in ons België die meer en meer van een grote beton blok weg heeft!

(Kortrijk, 2017-05-22)

#121

Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is!

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#122

1 van de laatste grote open ruimte-gebieden in het Oudenaardse volzetten met industrie is geen goed idee. Bovendien is er geen nood aan extra industriegebied in Oudenaarde.

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#124

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

(Meersestraat 77, 2017-05-22)

#127

Ik teken omdat ik absoluut niet kan akkoord gaan dat dergelijke prachtige open kouters verloren zouden gaan aan industrie.

(9890 Gavere, 2017-05-22)

#129

Omdat het een zoveelste aantasting zou inhouden van de beschikbare, open ruimte en totaal geen rekening houdt met de aanwezige bewoning (leefbaarheid, verkeersveiligheid) en natuur.

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#133

Als betrokken buurtbewoner vrees ik om levenskwaliteit te zullen inboeten. Zowel op gebied van lawaai, geur en drukker verkeer als op gebied van overstromingen.

(Oudenaarde , 2017-05-22)

#134

Als betrokken buurtbewoner vrees ik ernstig aan levenskwalteit te zullen moeten inboeten.

(Oudenaarde , 2017-05-22)

#138

Ik teken omdat uitbreiding niet nodig is. Er zijn nog voldoende terreinen beschikbaar. Ik teken omdat ik het erg zou vinden dat mooi agrarisch gebied zouden verdwijnen, omdat we in Heurne nu al geteisterd worden door geluidshinder van het vrachtverkeer richting Bruwaan, omdat we nu al bij Zuid- en Westen winden geurhinder hebben, omdat ik niet zou willen dat het open landschap tussen Heurne en Mullem 'kapot' zou gemaakt worden, in onze velden en akkers broeden vele vogels/eenden/zwanen. Ik heb ook bezwaar omdat we de aantrekkelijkheid van onze stad (groen, sport, fietsen, mooie vergezichten) zo naar de knoppen helpen. Ik zeg NEEN tegen gelijk welke uitbreiding!

(Heurne, 2017-05-22)

#140

Ik sta achter het actiecomite'

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#141

Mijn huis staat in de buurt van het industriegebied ! Ik wil geen stank in mijn tuin en verder blijven genieten van de natuur ! Dat is de reden waarom ik hier destijds ben komen wonen !

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#143

Omdat deze uitbreiding een nefaste invloed zal hebben op de leefomgeving!

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#151

Ik teken omdat ik niet akkoord ben met de mogelijke uitbreidingen

(Oudenaarde, 2017-05-22)

#153

Ik teken omdat ik geen industriezone wil achter mijn huis!!

(Mullem, 2017-05-22)

#155

Hou rijm je "leefbaarheid" met het laten bestaan van woonentiteiten zoals Diepenbeek, Doorn en Marolle en die langs 3 kanten omgeven met industrie. Benoem de zaken toch zoals ze zullen zijn : 3 mini-Doel-scenario's in Oudenaarde waarbij een verrottingsstrategie wordt toegepast die binnen de 10 jaar na de uitvoering van deze plannen zal toelaten dat alle eigendommen in die woonwijken voor een prikje opgekocht kunnen worden zodat het uiteindelijk één gigantisch groot industrieterrein kan worden.

(Eine, 2017-05-22)

#156

Geen industrie in de groene Long van de Vlaamse Ardennen. Geen extra lucht-en milieuvervuiling en bijkomende kansen op overstromingen in onze straat. Geen extra geluidshinder en zwaar vervoer. Meer groen en ontspanningsmogelijkheden.Een leefbare omgeving in onze buurt.

(Leupegem, 2017-05-22)

#164

ik vind dat alle bestaande industrieterreinen ten volle moeten benut worden en dat het beetje natuur dat er nog is, ten volle moet beschermd worden: als we de natuur doden, doden we op lange termijn ook de mensen. We mogen niet egoïstisch zijn, maar moeten aan de toekomstige generaties denken.

(Appelterre, 2017-05-23)

#169

Ik teken omdat de maat vol is!

(OUDENAARDE, 2017-05-23)

#172

Ik woon in Zingem!!!

(Zingem, 2017-05-23)

#183

Ik teken omdat dit een trekpleister locatie is voor Tapuiten tijdens hun jaarlijks vogeltrek van en naar het zuiden. Teves is het een klein stiltegebied waar men als wandelaar, fietser kan onthaasten.

(Denderleeuw, 2017-05-23)

#189

is er al geen genoeg industrie in Oudenaarde .
blijf van het mooie landelijk gebied. santens staat te verkommeren, begin mss eerst daar . en nog meer indstrie, dus nog drukker verkeer

(Oudenaarde Eine, 2017-05-23)

#190

Ik woon in de straat waar ze aan onze voordeur industrie zouden zetten en nu blijkbaar ook bijna in onze achtertuin. We worden gewoon omsingeld door de vuile fabrieken. Gebruik eens jullie gezond verstand en neem eerst de industriegebieden die nog leegstaan in vooraleer jullie aan de natuur komen.

(Eine, 2017-05-23)

#191

ik teken omdat wij graag nog een beetje groen en gezonde lucht willen voor ons kinderen en kleinkinderen. Ook om proberen tegen te gaan dat we in de toekomst nog met overstromingen te maken krijgen.

(Oudenaarde, 2017-05-23)

#195

Ongeloof dat mooi en waardevol agrarisch gebied zomaar zou worden ingeruild voor industrie. Koester de weinige open ruimte die Vlaanderen nog rest!

(Huise, 2017-05-23)

#198

Ik teken omdat, alvorens te overwegen nieuwe bedrijventerreinen aan te duiden, eerst een objectieve studie de nood aan nieuwe terreinen moet aantonen en de nog niet bebouwde bedrijventerreinen en leegstaande loodsen eerst optimaal moeten gebruikt worden. Open ruimte is schaars en moet met de grootste zorg behandeld worden.

(Oudenaarde, 2017-05-23)