Leefbare noordrand Antwerpen

Opmerkingen

#1

Onze regio leefbaar houden aub

(Hoevenen, 2017-03-31)

#4

Niet normaal dit trace

(Ekeren, 2017-03-31)

#5

Ik teken omdat... ik ervan overtuigd ben dat wij in Ekeren nog meer verkeer gaan te slikken krijgen en de wijken Schoonbroek, Rozemaai nog meer hinder zullen ondervinden van lawaai (A12), fijn stof en sluipverkeer. Om maar te zwijgen van de wegenwerken en omleidingen die ons weer staan te wachten. Het is nu al verzuipen met de heraanleg vd Noorderlaan + Ekerse Stnw

(Ekeren, 2017-03-31)

#6

Ook ekerse wijken leefbaar wil houden

(Ekeren , 2017-03-31)

#7

Voor een Oosterweel MET een leefbare noordrand

(EKEREN, 2017-03-31)

#12

Ik vind eigenlijk heel dit radicaal trace dikke zever. Slechtste tracé hebben ze eruit gekozen! Waar is de logica om alles zo ver rond te sturen?? En wij in Ekeren moeten dan maar alles slikken kwa luchtverontreiniging en geluidshinder. Goed idee om alles dan onder de grond te leggen!

(Antwerpen, 2017-03-31)

#13

Ekeren moet leefbaar blijven

(Schoonbroek 85, 2017-03-31)

#15

Het verkeer wordt drukker en drukker en nu gaan ze het nog allemaal door onze tuin laten rijden: Radicaal haventracé, de grond d'r in mee!

(Antwerpen, 2017-03-31)

#16

Schande om de problemen te verleggen. Radicaal NEE tegen het trace!!?

(Ekeren, 2017-03-31)

#24

Ik teken omdat ik bezorgd ben over slechte luchtkwaliteit en geluidshinder in de buurt waar ik woon.

(Merksem, 2017-04-03)

#28

Ik teken omdat ik een hart voor onze wijk heb

(2030 Antwerpen Schoonbroek, 2017-04-04)

#29

Ligt voor de hand zeker...???

(Ekeren, 2017-04-04)

#32

Ik teken omdat Ekeren Stabroek hoevenen niet de stoffilter moeten zijn van het stad. Een ring moet volledig zijn en de ze oplossing is een bypass maken waardoor natuur en nog meer mensen last gaan krijgen van fijn stof etc. Stuur vrachtverkeer E313 en E 19 naar links en dat van E17 ook naar links, overkap de ring tot Deurne aan de bollen. Het tracé kan steeds over het havengebied en bouw verder ook een tweede tijsmanstunnel, en vergroot beverentunnel alsook liefkenshoek

(Kapellen, 2017-04-04)

#33

Ik teken omdat ik in een leefbare omgeving wil blijven wonen ( Groot Hagelkruis)

(Antwerpen, 2017-04-04)

#36

Ik in Ekeren woon,en geen enkel begrip heb om in toekomst in nog meer lawaai en vuil te moeten leven!

(Ekeren, 2017-04-04)

#38

Ik teken uit onrechtvaardigheid

(Kapellen(Antw.), 2017-04-04)

#39

Ik ben voor het welzijn van onze kinderen. En de leefbaarheid van onze buurten

(Antwerpen (schoonbroek), 2017-04-05)

#45

Als A102 kan ondertunneld worden dan kan de A12 dat ook tot Stabroek. De NX moet Stabroek ook ontlasten: verbinden met Kalmthout. De polderdorpen hebben nog veel groene zones dan moeten alle protestgroepen en GROEN ook met ons rekening houden. Een ondertunneling zou het landschap nog meer verfraaien. Als de protestgroepen en GROEN een overkapping willen, moeten zij ook aan de polderdorpen denken. Het extra verkeer zal nog meer vervuilde lucht naar de dorpen sturen. VERGEET NIET DAT DE MEESTE WIND UIT ZUID-WEST, WEST RICHTING KOMT; DUS OVER DE POLDERDORPEN.

(2030 Antwerpn, 2017-04-06)

#46

Dat er een akkoord is voor Oosterweel zelfs met de protestgroepen dan MOETEN deze groepen ook rekening houden met de polderdorpen die het gelag moeten slikken.
We hebben nu al veel sluipverkeer. Als A102 ONDERTUNNELD KAN, dan moet de A12 tot aan Stabroek ondertunneld worden.
We hebben veel groene zones maar als de
regering hier geen rekening mee houdt dan zullen deze gebieden ER OOK ONDER LIJDEN;

(2030 Antwerpn, 2017-04-06)

#47

solidair ben

(antwerpen, 2017-04-06)

#50

Het een goed voorstel is

(Antwerpen, 2017-04-10)

#51

Ik ben inwoner van Ekeren en wil in een 'leefbaar' dorp wonen.

(EKEREN, 2017-04-10)

#52

Ik woon in Ekeren. Kunnen wij dit leefbaar houden?

(Ekeren, 2017-04-10)

#53

Waarom verschuift men het probleem? Kijk naar andere oplossingen. Denk ruim en breed. Out of the box!
Wij willen een leefbare dorpskern, propere lucht, meer groen, ....
Wij tekenen de toekomst voor onze kinderen.

(Stabroek, 2017-04-10)

#58

Wij die op de Leugenberg wonen en nu al heel veel verkeer dagelijks moeten zien passeren , wij willen niet dat het er nog drukker gaat worden . Zou beter zijn alles te overkappen tot voorbij Leugenberg. Zou wel veel geven aan de leefbaarheid hier . Het is hier nu al zo druk.

(2030 Antwerpen, 2017-04-15)

#62

Ik woon aan de noordrand en wil ook gezondere lucht voor mijn kind.

(Antwerpen, 2017-04-21)

#63

Vantieghem Marina

(Oorderseweg , 2017-04-22)

#64

Geerinckx Marc

(Oorderseweg, 2017-04-22)

#65

Het radicale noordelijke haventracé is geenszins een oplossing voor de Antwerpse mobiliteit. De oplossing is helemaal anders!

(2050 Antwerpen, 2017-04-23)

#66

Er moet met iedereen rekening worden gehouden. De stad Antwerpen en de gemeenten er rond zijn nu al onleefbaar genoeg.

(Edegem, 2017-04-23)

#80

Ik teken omdat mijn kinderen daar wonen en ook mijn kleinkinderen en ik het belangrijk vind dat ook zij kunnen opgroeien in de groene natuur met veel zuivere lucht !

(Zoersel, 2017-04-25)

#84

Ik in Ekeren woon en in een leefbaar Ekeren wil blijven wonen.

(Ekeren, 2017-04-25)

#86

Ik ben ontwerper en heb een tracé klaarliggen waarbij de leefbaarheid van zowel stad als rand verbeterd wordt. De huidige oplossing verplaatst het probleem in plaats van het op te lossen.

(2440, 2017-04-25)

#89

Het verkeer in Ekeren nu al een ramp is. Lawaai en drukte is nu al meer dan genoeg!

(Ekeren, 2017-04-25)

#91

Ik teken omdat ik het hier leefbaar wil houden. In de periode dat ik hier kwam wonen was er hier RUST ; dat is nu al zo erg veranderd....het is hier dus nooit meer STIL, laat het niet nog erger worden !!!

(antwerpen, 2017-04-25)

#93

mijn kleinkinderen en ouders wonen in Ekeren ,zij hebben ook recht op een beetje gezonde lucht .

(Wuustwezel, 2017-04-25)

#95

Ik wil niet dat ze in hoevenen alle op en afritten weg halen

(Hoevenen , 2017-04-26)

#101

Ik woon in de schoonbroek wijk. Wij hebben deze wijk gekozen voor haar ligging en de rust. Het zou zonde zijn moest deze verstoord worden. Verleng de ringland tot voorbij de familie wijken van Ekeren. De jonge gezinnen en kinderen gaan u dankbaar zijn.

(Antwerpen, 2017-04-26)

#103

Voor onze toekomst en die van onze kinderen! Laat noord-antwerpen ook leefbaar blijven!

(Ekeren, 2017-04-26)

#105

Een verschuiving van een probleem geen oplossing is. Is het fijnstof voor de Ekerenaar minder schadelijk dan voor de Deurnenaar

(Ekere, 2017-04-26)

#113

Ik teken omdat ik de luchtkwaliteit voor mij en mijn kinderen leefbaar wil houden in Ekeren. De extra geluidsoverlast moet ook ingeperkt worden. Wij kunnen elkaar nu soms al niet verstaan als we tegen elkaar praten in de tuin.

(antwerpen, 2017-04-26)

#116

we dagelijks hier ook in de file staan

(2040, 2017-04-26)

#120

Ekeren ook leefbaar mag blijven, niet alleen de andere districten van Antwerpen...

(Ekeren, 2017-04-27)

#124

Een geboren en getogen Berendrechtenaar ben. Als ik de toekomst van Hoogerheide nr Ekeren moet, mag ik gaan filerijden in
Stabroek en Hoevenen ???

(Hoogerheide, 2017-04-27)

#128

Mensen van Hoevenen moet gewoon blijven rijden hoe ze gewoon zijn hoe ze nu willen doen is voor Ekeren niet haal baar van al da verkeer een zeker met school uren ga je gevaarlijken toestanden hebben in Ekeren

(Hoevenen , 2017-04-27)

#132

Ik teken omdat ik mee wil bijdragen om de Noordrand gezond en veilig te houden. Het welzijn van heel veel mensen komt anders in het gedrang. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een overkoepeling tot aan de Leugenberg met een degelijke geluidsmuur, en dat de op - en afrit Hoevenen intact blijft. Als deze zou verdwijnen gaan we in Ekeren volledig tot stilstand komen en gaan heel veel mensen niet meer uit hun eigen straat geraken. Een overkoepeling is de eenvoudigste en snelste oplossing en ook duurzaam. En om 3 rijstroken plus een pechstrook te maken kunnen ze eveneens gebruik maken van de middenberm. Deze is breed genoeg om dit alles op te vangen, en hoeven aan de groene rand niet te raken...

(Antwerpen, 2017-04-27)

#133

Ik teken omdat ik dit belangrijk vind voor de hele Noordrand Antwerpen

(Kapellen, 2017-04-27)

#136

Hoevenen is nu al amper leefbaar en een ramp qua verkeer.

(Hoevenen, 2017-04-27)

#138

Graag mijn kinderen zie opgroeien in een groene omgeving zonder onnodige luchtvervuiling

(Berendrecht , 2017-04-27)

#143

Het probleem niet wordt aangepakt, alleen wordt verlegd

(Stabroek, 2017-04-28)

#145

Ik een leefbare noordrand wens zonder ingrijpende maatregelen op de huidige situatie. Een sluiting van de leugenberg zou voor mij zeer verstrekkende gevolgen hebben. Daarenboven wil ik niet dat er nog meer groen wordt weggenomen.

(Kapellen, 2017-05-01)

#146

Onze straat loopt tot aan de autobaan, wij kunnen nu rustig buiten zitten dankzij het groen en het "redelijk" rustig zijn van de A12 met deze aanpassingen gaan wij enorm veel hinder en waarde verliezen aan onze woningen. Dat ze deze aanpassing doen tot voorbij waar een woonwijk is dat heeft niemand hier last van.

(Antwerpen, 2017-05-01)

#148

Omdat alle plannen nu de noordrand extra gaan belasten en onleefbaar gaan maken

(Stabroek, 2017-05-01)

#149

Omdat onze beleidsmakers en politici andere belangen voorrang geven op de leefbaarheid van onze omgeving !

(Ekeren, 2017-05-01)

#154

Onze kinderen en kleinkinderen wonen in Ekeren en wij als grootouders vertoeven daar zeer dikwijls !

(Schilde, 2017-05-03)

#155

... ik graag eerst duidelijke info krijg over het effect van alle geplande werken op de leefbaarheid in Ekeren ... en omdat niet alle verkeersdrukte van de stad nu naar de rand weggeduwd mag worden

(ekeren, 2017-05-03)

#159

Ik vlak bij de A12 woon. Wijk schoonbroek, afrit Leugenberg!

(Ekeren, 2017-05-06)

#163

Ik teken omdat ik mijn zoontjes graag in een leefbare omgeving groot wil brengen, zonder extreem veel fijn stof.

(Ekeren , 2017-05-08)

#166

Omdat ik niet de pispaal wil worden van beslissingen door een bureaucraat achter zijn bureau in Brussel...

(Hoevenen, 2017-05-08)

#173

Omdat ik bezorgd ben over een leefbare noordrand

(Antwerpen schoonbroek, 2017-05-09)

#177

gewoon omdat het niet normaal is dat ze alles terzijner tijd moeten doen en er niet aan de gewone burger gedacht wordt

(2940 Hoevenen , 2017-05-09)

#178

Oosterweel, maar niet ten koste van de poldergemeenten !

(Hoevenen, 2017-05-09)

#181

omdat ik deze actie 100% steun! ontlast de dorpskernen van de Noordrand !!

(Hoevenen, 2017-05-10)

#182

Wij een leefbaar ekeren willen

(Leerwijk 24, 2017-05-10)

#184

Wij ook niet met de shit van't stad willen zitten

(Ekeren , 2017-05-10)

#187

Ik woon wel niet meer in de Noordrand, maar ik begrijp wel wat de gevolgen voor de regio zijn. Ik heb er zelf 30 jaar gewoond en heb de dorpen, en vooral Hoevenen, steeds meer zien verdrinken in het sluipverkeer.Dus ik steun deze petitie.

(Vremde, 2017-05-10)

#191

Men gewoon het probleem noordwaarts verschuiven ipv effectief correct en goed op telossen.

(Kapellen, 2017-05-11)

#195

Het autoverkeer wordt alsmaar drukker op schoonbroek en ook de geluidshinder van de autostrade neemt alsmaar toe. Het is niet mer de gezellige staat om in te wonen. Er wordt niets ondernomen op nationaal vlak om het autoverkeer te doen dalen, integendeel men promoot alsmaar meer het autoverkeer.

(schoonbroek 65 - 2030 antwerpen, 2017-05-12)

#196

De afrit leugenberg moet openblijven om zo een verkeersinfarct in Ekeren te vermijden.

(Ekeren , 2017-05-12)

#197

Dit is niet haalbaar! Dit zal veel miserie meebrengen!

(Hoevenen, 2017-05-12)

#199

ik hier niet mee akkoord ben

(Antwerpen, 2017-05-12)