Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#2001

ROM á 5 mil. p.j. bar weinig toevoegd aan geode patiéntenzorg

(leiden, )

#2007

Recent werkzaam ben geweest in GGZ.

(Borne, )

#2011

Deze zinloze exercitie belachelijk veel geld kost, dat veel beter in betere zorg gestopt kan worden, en in een andere manier van meten; waaronder wat mij betreft clientervaringen.

(De Meern , )

#2012

rom niets aan klinische waarde toevoegd

(amsterdam, )

#2013

Ik tekene omdat dit soort gebruik van de ROM niets bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg voor individuele cliënten; privé-gegenens van cliënten gaan de openbare ruimte in; en extra administratieve belasting voor de hulpverleners (terwijl we juist behoefte hebben aan de-regulering)

(Utrecht, )

#2014

Ik teken omdat deze manier van Rommen niet bijdraagt aan een betere kwaliteit van de GGZ

(Den Haag, )

#2019

het me een hoop geld en tijd kost, en het mij NIETS oplevert. Ik blijf werken met mijn oude, valide en betrouwbare lijsten.

(Haarlem, )

#2021

ROM ja, benchmark nee

(Breda, )

#2022

Omdat het moet terwijl het geen zin heeft. Het kost geld en energie wat ik liever aan de patiënten besteed.

(Ermelo, )

#2023

Ongeschikt voor de huidige praktijk.

(AMSTERDAM, )

#2027

Ik als verpleegkundige mijn tijd beter kan gebruiken dan het mee/invullen van rom.
Verder vind ik het schadelijk dat het ongevraagd gebruikt wordt

(Foxhol, )

#2032

draagt weinig bij aan de inhoud, kost veel tijd en geld, en ben niet zeker of privacy voldoende is gewaarborgd. etc...

(den haag, )

#2038

De bureaucratische controle-drift de spuigaten uitloopt.

(Arnhem, )

#2040

Ik wil dat de Org er op vooruit gaat ipv achteruit. Besteed hè tijd eens aan nuttige dingen

(Buggenum, )

#2047

in de gezondheidszorg al zoveel tijd verloren gaat aan nutteloze administratie en dit niets ten geode komt aan de kwaliteit van gezondheidszorg voor de patiënt

(Amsterdam , )

#2049

Ik teken omdat ik tegen deze meting ben, waarvan al van tevoren vast staat dat hiermee geen kwaliteit van de behandeling binnen de GGZ gemeten kan worden. Omdat privacy gegevens van patiënten nodeloos verspreid worden. Omdat minister Schippers hiermee opnieuw de zorgverzekeraars een machtsmiddel in handen geeft om de GGZ-zorg om sleep te helpen.

(Leiden, )

#2050

ik teken omdat ik ROM een instrument vind tussen patient en behandelaar;ongeschikt voor benchmark en kwaliteitsbeoordeling en tijdrovend en adminstratie last verhogend

(Waddinxveen, )

#2051

Ik van mening ben dat een algemene lijst als de ROM niet voldoende onderscheidend is en daarom geen bruikbare informatie geeft.

(Santpoort Noord, )

#2053

Rom leidt tot onevenredig hoge administratieve belasting van zowel behandelaar als patiënt zonder dat dit een navenant rendement oplevert

(Haarlem, )

#2054

Mensen niet in vakjes passen die men kan afvinken.

(AMSTERDAM, )

#2057

Ik teken omdat ik in de praktijk al heb kunnen constateren dat deze wijze van gebruik van ROM gegevens bij patiënten angst, onrust en weerstand vanwege de privacy gevoeligheid van de informatie oplevert..

(Leiden, )

#2058

Altijd al onzin gevonden.

(Haarlem, )

#2065

De zorgverzekeraars te veel macht hebben.

(Den Helder, )

#2067

Ik teken omdat ik me dagelijks irriteerr aan deze flauwekul. De meting staat niet in dienst van de behandeling maar de behandeling in die st van deze meting.

(Franeker, )

#2071

Ik teken omdat ik er van overtuigd ben dat de ROM een slecht instrument is om kwaliteit van behandeling of behandelaar te meten

(Bergen, )

#2072

Ik teken omdat zaken als het ROM-en ten koste gaat van aandacht voor de patient.

(Voorburg, )

#2074

Tijd- en geldverspilling die niet ten goede komt aan de cliént.

(Den Haag, )

#2077

ROM de grootste ergernis is in mijn werk, bovendien totaal nutteloos en zelfs gevaarlijk

(Heerlen, )

#2078

ROM niets zegt over de kwaliteit . wel extra werk is

(Appelscha, )

#2079

Al voldoende beargumenteerd door jullie zelf!

(Utrecht, )

#2081

Niet valide instrument; wordt in de praktijk niet juist gebruikt. Geeft geen inzicht in kwaliteit

(Arnhem, )

#2084

geldverslindend en geeft de werkelijkheid en waarheid niet weer.

(Amstelveen, )

#2085

Omdat ik als huisarts meer dan genoeg heb van dit autistische beleid tegen beter weten in.

(Reuver, )

#2090

ik de meerwaarde voor cliënten niet zie; ik werk met jong volwassenen en die voelen zich alleen maar meer belast.

(Bergen op Zoom, )

#2101

Het lang niet bij alle clienten een toegevoegde waarde bij behandeling heeft.

(Leiden, )

#2103

eens met uitgangspunten. Misbruik van op zich goede instrumenten voor verbetering van individuele behandeling

(amsterdam, )

#2107

Ik het eens ben met de initiatiefnemers

(Gorinchem, )

#2108

Omdat ik als ouder van kind met autisme ook veel energie moest verspillen aan onzinnige lijsten

(Nieuwgein, )

#2110

Het afgelopen moet zijn met alle 'kwaliteitseisen' die door ziektekostenverzekeraars worden gesteld. Laat ons eindelijk weer ons echte werk doen. Weg met de bureaucratie.

(Amsterdam, )

#2111

Het voegt niets toe voor betere zorg. Niet geschikt als evaluatie-instrument en een belasting en tijdsverspilling van zowel mij als voor de patiënt.

(Arnhem, )

#2114

GELD BETER RECHTSTEEKS VOOR ZORG GEBRUIKT KAN WORDEN

(amstelveen, )

#2116

Om bovenstaande uitleg

(Eelde, )

#2117

Dit mij erg aan het hart gaat

(Enschede, )

#2120

ROM uitkomsten niet corresponderen met uitkomsten therapeut en client

(Amsterdam/Purmerend, )

#2121

Ik het eens ben met de zin en onzin van de rom vor de zorgverzekeraars

(Rotterrdam, )

#2123

Ik het helemaal eens ben met de inhoud van deze tekst

(Monnickendam, )

#2125

De ROM wordt niet ingezet waarvoor ze bedoeld is, de metingen dienen enkel nog ter controle richting de zorgverzekeraar. Enkel een GAF zou ook voldoende moeten zijn richting ZV.
De ROM schiet zijn doel voorbij, daarnaast vaak naast Mirro enz , niet haalbaar, Patienten willlen niet altijd meedoen, gaat van de behandeltijd af en levert te weinig bruikbare info op voor onszelf. Daarnaast is er sowieso te weinig vertrouwen in de GGZ vanuit zorgverzekeraars. Een vragenlijst als de Honos valt ook niet altijd goed, met vragen over alcohol en seksualiteit als dit niet speelt..

(Den Haag , )

#2127

Ik teken, omdat ik geen heil zie in bergen met data terwijl ik in mijn werk alles wat er ge"ROMd" wordt op een veel meer geïntegreerde manier aan bod laat komen en ik mij aangaande de privacy in een gebied voel wat met alle goede bedoelingen, mij geen veiligheid kan verschaffen.

(Haarlem, )

#2128

Ik teken omdat de GGZ als geheel en de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in het bijzonder met alle regelgeving en administratie helemaal de verkeerde kant opgaat. Hoe gezond is het als zorgverzekeraars bepalen wat wel en niet vergoed wordt, en hoe er behandeld moet worden? Juist, om gek van te worden!

(Utrecht, )

#2129

Ik teken omdat alleen kijken naar de scores van een klachtenlijst de client te kort doet en niks zegt over de kwaliteit van de behandeling.

(Breda, )

#2130

Privacy gevoelige info hoort niet bij de zorgverzekeraar thuis!

(Vlaardingen, )

#2131

Ik ben voor kwaliteitsbewaking. Ik tegen deze foute manier van kwaliteitsbewaking ben.

(Geleen, )

#2132

De doelen van iedere behandeling per se individueel zijn, individueel geformuleerd moeten worden in samenwerking met de patient, en individueel (dus niet met massaproducten) geëvalueerd moeten worden, met iedere patiënt, en regelmatig tijdens en aan het einde van iedere behandeling.

(Den Haag, )

#2137

De privacy van de patiënt/cliënt wordt niet gerespecteerd; de zorgverzekeraars hiermee nog meer macht krijgen; het werk van de psychiater steeds meer ingeperkt en uitgehold wordt.

(Den Haag, )

#2144

Ik teken deze petitie omdat de argumenten om te Rommen teneinde een benchmarkt te creëren niet valide zijn,en veel geld en tijd kosten.
Bovendien verdwijnt daarmee ook de positieve kant van het gebruik van vragenlijsten t.b.v. de behandeling.

(Bennebroek, )

#2145

Toegankelijke en betaalbare zorg moet praktisch uitvoerbaar blijven.

(Utrecht, )

#2148

Omdat de ROM data niet gebruikt worden voor waar deze oorspronkelijk voor bedoeld waren, namelijk monitoren van behandelingseffect en wetenschappelijk onderzoek. Nu is het een instrument in handen van de verzekering die zelfs aangaven hiermee mogelijk de kwaliteit van de behandelaar te kunnen meten.

(Rotterdam, )

#2154

omdat ik tegen het gebruik door verzekeraars van deze gegevens ben
ook worden we onnodig op kosten gejaagd

(brielle, )

#2161

ik de ROM op geen enkele manier helpend vind voor mijn behandelingen in de behandelkamer en vind dat er schandalig misbruik van wordt gemaakt door zorgverzekeraars ed.

(Alphen (Gld.), )

#2164

Ik teken omdat ROM-gegevens geen informatie geven en door politiek en verzekeraars daarin wordt overschat. ROMMEN lijkt eerder een maatregel om iets te kunnen zeggen over een praktijkvoering gestoeld op onjuiste interpretatie van meetmomenten. Er is geen voorspelling te doen t.a.v. de behandeling o.g.v. meetmoment, problematiek en uniciteit van de patiënt.

(Zeist, )

#2165

ik het eens ben met jullie

(Alkmaar, )

#2166

Ik teken omdat ik het een geld- en energieverslindende maatregel vind, die niets toevoegt aan de kwaliteit

(Vlaardingen, )

#2170

ik het ook onzinnig vind en ik horendol wordt van alle extra belasting

(breda, )

#2171

Mij is niet helder welke wetenschappelijke onderbouwing er is voor het verplicht stellen van het ROMmen.
Als men de effectiviteit wil onderzoeken van het behandelen van psychiatrische aandoeningen, lijkt het mij beter dat te doen in het kader van gedegen onderzoek.
Het ROMmen zou opgezet kunnen worden als een wetenschappelijk onderzoek waarvoor administratieve steun en financiële compensatie geboden wordt aan deelnemende behandelaars en patiënten.
Nu vormt het ROMmen een administratieve en financiële last.
Er bestaan twijfels en zorgen over de mate waarin de anonimiteit van de patiëntgegevens gewaarborgd is.

(Amsterdam, )

#2172

Omdat de mensen er een sikkepit van krijgen om maar doelloos steeds dezelfde lijsten in te laten vullen. Het wekt weerstand op en maakt ziek.

(Venlo, )

#2173

Het veel te arbeidsintensief is...:(

(Gulpen, )

#2176

ik zorg krijg vanuit de GGZ en niet wil dat mijn gegevens vrij verstrekt worden aan de zorgverzekeraar

(Bolsward, )

#2177

Ik teken omdat ik volledig met de tekst eens ben: geldverslindend en niet relevant.

(Castricum, )

#2182

Ik ben tegen geldverslindende zaken die de zorg niet ten goede komen

(Assen, )

#2184

Bureaucratie ondermijnt herstel, kost geld en energie wat zinvoller besteed kan worden.

(Lelystad, )

#2185

als psychiater word ik hier dagelijks mee geconfronteerd. Geldverslindende onzin!!

(Zutphen, )

#2186

Een onnozel lijstje geeft geen juiste informatie weer die klinisch relevant is.

(Delft/rotterdam, )

#2188

Ik heb er genoeg van onderdrukt te worden door overheid en verzekeringsbedrijven.

(Amsterdam, )

#2189

ROM als vergelijkingsinstrument zinloos, geldverslindend en niet van nut voor de cliënt vind. Stop de administratieve belasting, besteed de tijd aan de cliënt.

(Ittervoort, )

#2193

ik teken omdat ik als pleegouder ook bijna psychisch gestoord word van alle formulieren die steeds weer ingevuld moeten worden i.v.m. jggz van onze pleegkinderen.

(Eerbeek, )

#2198

Ik al teveel administratie moet doen, wat in mijn ogen niet zinvol is.

(Doetinchem, )