Stop Benchmark met ROM

Opmerkingen

#2

Ik teken omdat ik: https://handlewithcare.wordpress.com/2016/06/03/met-de-billen-bloot-gerommel-met-de-rom/

(Hoofddorp, 2017-01-29)

#3

het de belangen van geen enkele individuele patiënt dient

(Bloemendaal, 2017-01-29)

#6

Ik teken omdat ROM een bureaucratische belasting is voor cliënt en medewerker, heel veel tijd, ergernis en geld kost, en tot nu toe niet effectief is gebleken bij het meten van kwaliteit van zorg in de GGZ.

(Utrecht, 2017-01-29)

#7

Ik huisarts ben en dagelijks zie hoe mijn meest kwetsbare patiënten lijden onder deze bureaucratische verachting van hun complexiteit, hun lijden en hun behandelaars.

(Streefkerk, 2017-01-29)

#11

Dat zorgverzekeraars middels grote boetes zorgverleners verplichten hun patienten onder druk te zetten om zeer privacygevoelige medische data af te staan waar zonder hun weten ook nog eens wetenschappelijk onderzoek mee wordt verricht, stuit mij zo tegen de borst dat ik niet mee doe. Weg met het winstbejag, de datagraagte en de vercommercialisering van de zorg: op naar een veilige zorgrelatie waarin privacygevoelige informatie in de spreekkamer blijft. Op naar behoud van patientenrechten.

(Amsterdam, 2017-01-29)

#14

..behandeleffect uitsluitend inzichtelijk maken met ROM is niet mogelijk - bovendien schendt de verplicht ROM aanlevering privacy van cliënten. Gauw stoppen!

(Bilthoven , 2017-01-29)

#20

Ik teken omdat individuele ROM data niet geschikt zijn om uitspraken te doen over algemene kwaliteit van een bepaalde behandeling, en dus ook niet gebruikt moeten worden voor dit doeleinde.

(De Meern, 2017-01-29)

#23

Doorgeslagen: meten is niet-meer-weten

(Breda, 2017-01-29)

#24

Geld verspilling is zinloos , besteed het aan waar het echt nodig is..

(Emmen, 2017-01-29)

#32

Aan deze registratiegekte in ALLE sectoren een halt moet worden toegeroepen.

(Enkhuizen, 2017-01-29)

#33

Ik teken omdat de Rom geen toegevoegde waarde heeft, is opgelegd door externe partijen en een belasting vormt voor de patiënten en de therapeuten

(Zwolle, 2017-01-29)

#36

Ik veelal met met mensen werk die langdurig afhankelijk zijn van zorg, bij wie ik dit soort metingen als belastend en zinloos ervaar. Het zegt echt niks over hoe het me ze gaat. Het gaat ten koste van de tijd die ik voor ze heb (want doorgaans moet ik ze helpen, hebben ze geen internet - of ze weigeren het bij voorbaat uit wantrouwen)

(Amersfoort, 2017-01-29)

#37

Ik als oud-huisarts het altijd vreemd gevonden heb dat het volledig subjectieve ROM als basis voor de GGZ-financiering gebruikt ging worden. Overmoed van beleidsmakers!!

(Woerden, 2017-01-29)

#38

Ik de meerwaarde van ROM als benchmark niet zie: 'appels met peren vergelijken' leidt alleen maar tot 'verdeel en heers'

(Arnhem, 2017-01-29)

#39

Ik om de ROM afzag van hulpverlening door GGZ (en met veel moeite een vrijgevestigd Psychiater als hulpverlener heb gevonden) Ik vind medisch beroepsgeheim belangrijker dan dat ik geloof dat de verzekeraar kwaliteit kan meten met deze gegevens

(Venlo, 2017-01-29)

#40

Omdat ik wil dat de Rom afgeschaft wordt! En dat ik het Rommen tijdverspilling vind!

(Enschede , 2017-01-29)

#44

ROM = wetenschappelijk onzinnig maar wel schadelijk voor de kwaliteit van de behandelrelatie, illusoire procesbeheersing en ontoelaatbare aantasting van de privacy, verkwisting van kwaliteit, tijd en geld. Mijn patiënten verbieden mij om zonder hun expliciete toestemming behandelinformatie te publiceren d.m.v. de privacy opt- out verklaring en zij weigeren omwille van diezelfde bescherming van hun persoonlijke levenssfeer tevens om on-line vragenlijsten in te vullen.

(Amsterdam, 2017-01-29)

#45

Je blijft vragenlijsten invullen

(Harlingen, 2017-01-29)

#47

om dat te doen wat echt van waarde is in mijn werk

(Groningen, 2017-01-29)

#48

De huidige ROM benchmark kost heel veel tijd, veel uren van medewerkers die niet aan de patiënt besteed kunnen worden. Dus een geldverslindend instrument.

(Leiden, 2017-01-29)

#49

Ik teken omdat we naar mijn idee veel te ver doorgeschoten zijn met het 'bewijzen' dat een behandeling werkt. In een individuele behandeling zie je soms dat ROM scores ten negatieve veranderen terwijl je als cliënt het gevoel kunt hebben dat het proces juist vooruitgang laat zien. Op grote schaal kun je effectiviteit op deze manier verkeerd interpreteren. Dit koppelen aan
zorginkoop/zorgverkoop doet geen recht aan het doel van deze scores en misbruikt het juist.

(Drachten, 2017-01-29)

#51

Ik teken omdat ik het een verspilling van geld en energie vind.

(Amsterdam, 2017-01-29)

#52

Omdat geestelijke gezondheid veel complexer is dan 'meten is weten suggereert'

(Utrecht, 2017-01-29)

#53

Professionele legitimatie gestoeld is op publieke waarden, niet op technocratische vermarkting.

(Alkmaar, 2017-01-29)

#54

Het geen meerwaarde heeft om te bepalen of een behandeling daadwerkelijk zinvol is of niet. Het kost alleen maar tijd en energie.

(Utrecht, 2017-01-29)

#57

Kunnen kiezen is voor veel mensen zo gewoon, laten we niet voorbijgaan aan dit 'gewoonterecht'

(Enschede, 2017-01-29)

#59

Ben het met de bezwaren eens

(Amsterdam, 2017-01-29)

#61

De ROM meet op geen enkele wijze het verband tussen mijn behandeling en evuntuele verbetering of verslechtering van mijn situatie. Daarnaar wordt namelijk helemaal niet gevraagd. Het ernstige is dat veel hulpverleners die ik heb dit zich dit niet eens realiseren. Paar keer per jaar vul ik de lijst plichtmatig in, omdat ik snap dat ik zo de de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar realiseer. Dit laat ik de GGZ ook altijd weten dat ik er zo insta. Met mij heeft het n.l. niet veel te maken.

(ALKMAAR, 2017-01-29)

#62

omdat ROM ons gezonde verstand ondermijnt.

(Nijmegen, 2017-01-29)

#66

De aanlevering van ROM-data is door de zorgverzekeraars verplicht gesteld voor zorgverleners, maar patiënten zijn niet verplicht de ROM-vragenlijsten in te vullen. Daar zit een spanningsveld.
Patiënten zijn niet op de hoogte van het feit dat de vragenlijsten naar de databank van SBGGZ gezonden worden. Met de huidige techniek is koppeling met andere databanken zeer wel mogelijk en kunnen data tot de persoon herleid worden met alle gevolgen van dien.
Het invullen van de ROM-vragenlijsten is bovendien een belasting voor de patiënten.
ROM-metingen blijken subjectief en onvolledig. Bovendien vervuilt strategisch gedrag de datadatabank waardoor deze onbetrouwbaar wordt en daarmee onbruikbaar.

(Nvt, 2017-01-29)

#69

Ik ben psychiater en psychotherapeut

(Amsterdam, 2017-01-29)

#71

Ondernemer/Ervaringsdeskundige.
Zinloze geldverslindende onderneming. Stop ermee!!

(Middelharnis, 2017-01-29)

#73

Ik deze petitie omdat jet Rommen bedoeld is als een maatregel om marktwerking in de zorg te stimuleren. Het tegendeel is echter waar: Het ROMMEN dat door de tekenaars achter de ontwerptafel is uitgedacht, is niets meer dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel uit naam van de marktwerking en heeft NIETS met kwaliteitsverhoging te maken.
Als de cliënt je aardig vindt en hij het gevoel heeft dat het beter gaat, is de beoordeling anders dan wanneer het niet goed klikt. je meet dan absoluut niet het effect van het gekozen behandelprogramma.

(Baexem, 2017-01-29)

#74

De macht van de zorgverzekeraars en de bureaucratische controle door de werkgever moet verminderen. Cliënten zitten niet op dit soort vragenlijstjes te wachten, die willen dat iemand gewoon beschikbaar is..

(Renesse, 2017-01-29)

#76

ROM, nadat ik het een half jaar gebruikte, compleet ongeschikt bleek om resultaten te vergelijken (en het bij cliënten veel irritatie opwekte)

(Nieuwegein, 2017-01-29)

#77

Het is niet verantwoordt om veel tijd en geld te blijven investeren voor zo weinig meerwaarde. Zonder technocratische kaders wordt de inhoudelijke meerwaarde van ROM weer leidend.

(Groningen, 2017-01-29)

#78

rommen geldverspilling is en geen waarde heeft voor de behandeling

(Utrecht, 2017-01-29)

#80

Volledige onzin, die ROM-meting. Daar wordt geen patiënt beter van. Tijdsverspilling en een voortvloeisel van die verdomde marktwerking in de gezondheidszorg. Waar is het gezonde verstand? Dus niet bij de zorgverzekeraars. Op naar het Nationaal Zorgfonds !

(Purmerend, 2017-01-29)

#81

Ik tegen de toegenomen bureaucratie en controle drift ben.

(Oldenzaal, 2017-01-29)

#83

ik teken omdat ik mee doe aan een politiek spel van Rommen, om ook te kunnen blijven werken met mensen, die weinig inkomen hebben, maar ik het nutteloos vind om zo iets te meten.

(Westerbork, 2017-01-30)

#85

Ik geen bureaucratische rompslomp meer accepteer, ik al meerdere patienten tegenkwam die spontaan zeiden ook wel wat beters te doen te hebben, ROM tegenoverd

(Stoutenburg, 2017-01-30)

#87

Ik kan me volledig vinden in de hier aangevoerde overwegingen. Dit ligt ook in de lijn van mijn bezwaar tegen de DBC-systematiek - is wetenschappelijk onhoudbaar, schendt de privacy, drijft de kosten van de hulpverlening op, en is ook nog financieel onbillijk... - waardoor ik geen contracten met zorgverzekeraars heb willen aangaan.

(LIMMEN, 2017-01-30)

#91

Als cliënt wil ik merkbaar resultaat. Gemeten resultaten volgens de ROM hebben nauwelijks waarde in de behandeling.

(Amersfoort, 2017-01-30)

#92

Het geldverkwisting is

(Maastricht, 2017-01-30)

#93

omdat ROM een bureaucratische belasting is voor cliënt en medewerker, heel veel tijd, ergernis en geld kost, en tot nu toe niet effectief is gebleken bij het meten van kwaliteit van zorg in de GGZ, of effectiviteit van behandeling

(Amersfoort, Nederland, 2017-01-30)

#100

rapport rekenkamer geeft de doorslag dat dit geen instrument is om zorg te vergelijken. kosten verspilling

(Bilthoven, 2017-01-30)

#102

Ik teken omdat professionals en cliënten in de privacy van de therapeutische relatie met ROM moeten kunnen werken hoe, wanneer, waarmee en waarom ze willen.

(Maastricht, 2017-01-30)

#104

Zinloze bureaucratie.

(Haren, 2017-01-30)

#105

Rom tijdsverspilling is. Zinloze meting, kost onnodig tijd. Symbool voor onwetendheid van de betaler én bepaler, nl de verzekeraar.

(Groningen, 2017-01-30)

#106

Ik tegen Rom ben kost veel tijd en geld en heeft geen enkele ondersteunend waarde

(Amersfoort, 2017-01-30)

#107

100 maal nietszeggende informatie nog steeds niets zegt.

(Den Haag, 2017-01-30)

#112

Ik teken omdat ik de menselijke maat weer terug wil in de GGZ

(Amsterdam, 2017-01-30)

#113

Ik het er mee eens ben dat er teveel geld mee gemoeid is dat beter aan de werkelijke zorg voor patiënten zou kunnen worden besteed

(Roden, 2017-01-30)

#122

Ik teken omdat deze aanpak alleen pseudo wetenschappelijk en bureaucratisch is, en verder geen doel kán dienen

(Valkenburg, 2017-01-30)

#123

Rom totaal ongeschikt is on de effectiviteit van behandeling te meten of te benchmarken en een verspilling van energie en tijd is

(Rotterdam, 2017-01-30)

#124

Omdat wederom de privacybescherming vd patient geschonden wordt; is in strijd met de Europesche Rechten vd mens. En weer een zinloze vragenlijst waarmee de veel beklaagde verspilling van geld in de zorg wordt gevoed en gelijktijdig als pressiemiddel wordt ingezet door overheid en de verzekeringsmaatschappijen.

(Den haag, 2017-01-30)

#125

Omdat Einstein gelijk heeft en waarborg privacy belangrijk is voor het goed kunnen verlenen van de zorg.

(Purmerend, 2017-01-30)

#126

Volkomen mee eens! Succes!

(Zevenaar, 2017-01-30)

#130

Ik teken omdat de ROM als zodanig een dure, zinloze administratieve excercitie is die nu alleen gebruikt wordt om hulpverleners af te rekenen op het wel/niet invullen ervan. Patient is er ieg. niet mee gebaat.

(Rotterdan, 2017-01-30)

#133

Ik volledig achter de bewaren sta die in deze petitie genoemd worden.

(Doorn, 2017-01-30)

#134

Niet geloof dat ROM iets zegt over kwaliteit

(Amsterdam, 2017-01-30)

#135

Overbodige en privacy gevoelige rompslomp

(Sittard, 2017-01-30)

#136

Omdat ik zelf in de zorg werk en als geen ander weet dat de marktwerking meer schade dan goed doet in de zorg.

(Landsmeer, 2017-01-30)

#141

De rom niet in het belang van de cliënten is en de kosten in de zorg omhoog drijft

(Hoogland , 2017-01-30)

#142

dat geen enkele patiënt zich er ooit beter door ging voelen en dat ik als Kwaliteitsadviseur heb gezien dat de gegevens oneigenlijk worden gebruikt o.a. door zorgverzekeraars.

(Wateringen , 2017-01-30)

#153

Niets bijdraagt aan een goede behandeling

(Rotterdam, 2017-01-30)

#154

Omdat het verplichte ROMMEN mij afhoudt van mijn werk.

(Hilversum, 2017-01-30)

#155

Zorggeld kan veel beter besteed dan met onzinnige overcontrole

(Amsterdam, 2017-01-30)

#156

IK wil bijdragen aan het stoppen van bureaucratische verspilling van tijd en geld.

(Zuidlaren, 2017-01-30)

#163

Het gebruik van ROM totaal zijn doel voorbij schiet, veel lasten met zich meebrengt, terug naar de bedoeling!

(Best, 2017-01-30)

#166

Het goed is alles te doen tegen de almaar toenemende invloeden van de zorgverzekeraars.

(Haarlem, 2017-01-30)

#167

De clienten ervaren het vooral als erg belastend. Je bent veel tijd kwijt om de client te motiveren. We hebben genoeg te administreren. Het is een momentopname. Ik werk in het zorgprogramma trauma /cluster B. Emoties gaan alle kanten open. Momentopname kan een erg vertekend beeld geven ipv de ontwikkeling die de client doormaakt. In de basis GGZ denk ik wel een instrument om te gebruiken, maar niet in de specialistische zorg.

(Terneuzen, 2017-01-30)

#175

Geld naar de zorg toe moet en niet naar zinloze verplichtingen en onderzoeken.

(Rotterdam, 2017-01-30)

#177

vanwege de zinloosheid van het gedwongen Rommen.

(zutphen, 2017-01-30)

#180

ROM is zinloos, is privacy schendend en leidt tot verhoging van de zorgkosten

(Tiel, 2017-01-30)

#182

Ik teken omdat we naar andere waarden (i.h.a.) toe moeten

(Den Haag, 2017-01-30)

#183

Het meet niet de uitkomst van de behandeling,maar is een reeks getallen. Het oneigenlijk gebruik van de resultaten.

(Amstelveen, 2017-01-30)

#185

Het geld voor betere zaken kan worden besteed

(Tienhoven , 2017-01-30)

#193

Ik teken omdat ROM geen duidelijkheid biedt over de directe relatie tussen behandeling en herstel. Het dient de cliënt dus 0,0.

(Tegelen, 2017-01-30)