Regenboogstad Hardenberg

Geen gezeik, gender gelijk!

In de gemeente Hardenberg kun je zijn wie je bent, we accepteren iedereen ongeacht je geslacht of seksuele geaardheid.

Hardenberg moet zich sterk maken voor acceptatie van en veiligheid voor iedereen! Daarom moet Hardenberg een regenboogstad worden.

Gelijkheid is namelijk een recht, geen keus.


ICT/Applicatieontwikkelaar Alfa-college Hardenberg    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik ICT/Applicatieontwikkelaar Alfa-college Hardenberg om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...