Red Heverleebos en Meerdaalwoud

61727287_2215902821797604_3159046246908297216_o.jpg

Petitie: Red Heverleebos, Meerdaalwoud 

Deze petitie is een protest tegen de uitvoering van het huidig bosbeheerplan (BHP), lopend van 2006 tot 2025, voor de bossen Heverleebos (HB), Meerdaalwoud (MW), Egenhovenbos (EB).  

Op  https://redheverleebos.home.blog/2019/08/22/petitie-red-heverleebos-een-analyse/ kan u de uitgebreide motivatie vinden voor dit protest.  

We stellen vast dat:

1/er de laatste jaren heel veel bomen gekapt werden in onze bossen en dat er nog veel gekapt zullen worden in de toekomst. Deze duizenden bomen worden jaarlijks in oktober geveild op een openbare verkoop. Ook op 24 oktober van dit jaar zullen 5834 bomen geveild worden om binnen het jaar gekapt te worden waaronder ook inheemse bomen zoals winter- en zomereiken, esdoorn, grove den enz.. inbegrepen 67 zware bomen met een diameter van 80 cm met een omtrek van 2.50 m en meer. Ons draagvlak voor de aanhoudende kap is ruimschoots overschreden;  

2/onze bossen “omgevormd” worden naar “andere natuur”: heischraal grasland aanleggen, open plekken creëren, groepskappen van de Amerikaanse eik, kappen van grote hoeveelheden beuken, aanleggen van interne bosranden met afgraven en afvoeren van de bosbodem, werken die uitgevoerd worden met zware machines die in een bos niet thuishoren ;

3/ onze bossen zijn “productiebossen” en moeten hout opleveren voor de verkoop; slechts 12% is bosreservaat en wordt niet geëxploiteerd;

 4/het bosbeheerplan dat opgesteld werd in de jaren 2000 geen visie heeft op de uitdagingen van de klimaatwijziging en de rol die bomen hierin te vervullen hebben (CO2 uit de lucht halen en opslaan) noch op de functie van bomen als groene long en als airconditioner;  

5/ Heverleebos en Meerdaalwoud bij KB beschermd zijn als landschap maar toch vinden grote wijzigingen aan het landschap plaats: groepskappen, interne corridor Filosofendreef, kappen historische dreven, afgraven bodem;  

6/ de burger keer op keer onvolledig voorgelicht werd, geen dialoogmogelijkheid kreeg en zodoende in het beheer van onze bossen een gebrek aan inspraak en beslissingsrecht heeft. Hij werd tot nog toe geconfronteerd met voldongen feiten.

Wij vragen het volgende:

1/ Stop de geplande verkoop op 24/10/2019 van 5834 bomen uit Heverleebos en Meerdaalwoud.

2/ Stop met het massaal kappen van hoge gezonde bomen, groepskappen om exoten te bestrijden, afgraven van de bosbodem en verdere uitbreiding van open plekken.  

3/ Stop met het exploiteren van het bos om winst te maken. Winst die o.a. dient om prestigeprojecten zoals ‘Het Zwin’ te financieren. Geen winstbejag op kap van onze bomen.  

4/ Stop met het uitvoeren van een bosbeheerplan uit 2007 dat verouderd is en dat geen rekening houdt met de huidige klimaatinzichten.  

5/ Eerbiediging van het KB van 13-09-1971 dat Heverleebos en Meerdaalwoud klasseert als beschermd landschap met geschiedkundig en esthetisch belang met het behoud van de historische dreven.  

6/ Wij eisen correcte,volledige informatieverstrekking en inspraak in de besluitvorming inzake het beheer van onze bossen.(Verdrag van Aarhus)

https://redheverleebos.home.blog/2019/08/22/petitie-red-heverleebos-een-analyse/

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tin Rom om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...