Recentste petities

  • Land: Nederland
  • Taal: Nederlands

Grote wasjes, kleine wasjes

Je was kunnen doen zonder daar 3 euro per keer te voor te betalen is iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Als je 2 wasjes per week zou doen, dan ben je op jaarbasis 312 euro kwijt. Heb jij dus ook geen zin om een 13e maand huur te betalen? Teken dan deze petitie om aan DUWO duidelijk te maken dat we het hier niet mee eens zijn!

51 Gemaakt: 2022-08-30 Statistieken

Continuerooster schooljaar vanaf 2022/2023

Na aanleiding start nieuwe schooljaar is er behoefte aan een continuerooster op de school. Dit geeft ouders meer de ruimte om aan een stuk door te werken en niet verschillende soorten opvang te regelen  Ouders ervaren veel regeldruk. Bent u voor een continuerooster, wilt u dan deze petitie ondertekenen? Dit wordt dan besproken met de school. De petitie sluit per 6-9-2022 zodat dit overlegd kan worden met de directie van school. 

80 Gemaakt: 2022-08-29 Statistieken

ON hoort niet in het publieke omroepbestel

Ongehoord Nederland is sinds 1 januari 2022 te zien en te horen op de publieke omroep. Het nieuwsprogramma, later geduid als opinieprogramma, kenmerkt zich door eenzijdige berichtgeving en biedt een podium voor ultrarechtse conservatieve denkbeelden. Journalistieke waarden als feitelijke onderbouwing, hoor- en wederhoor of doodgewoon fatsoen ontbreken in het programma waar bekende complotdenkers, islamofoben, coronasceptici en extreem-rechtse politici hun xenofobe ideeën en complottistische waan

150 Gemaakt: 2022-08-27 Statistieken

5% kiesdrempel voor de Tweede Kamer

De Nederlandse overheid holt van crisis naar crisis. De stikstofcrisis is nog lang niet voorbij en op de inflatie, de vluchtelingen en de energiecrisis lijkt de overheid ook geen antwoord te hebben. Wij vinden dat onze gekozen volksvertegenwoordigers bekwame mensen zijn, die bereid zijn om goede ideeën in beleid om te zetten. Echter, de versplintering speelt hen parten. 20 partijen in de Tweede Kamer is teveel. Wij willen: Een effectieve regering Een effectieve oppositie Samenwerking Gee

137 Gemaakt: 2022-08-27 Statistieken

De begroeide Pergola moet blijven!

ENGLISH BELOW   De sfeervolle, fraai begroeide Pergola van Restaurant De Italiaan moet blijven!Door een generieke aanpak inplaats van het beloofde maatwerk dreigt de Pergola te moeten verdwijnen! Wij hebben jullie steun nodig om te strijden voor deze verfraaiing van de buurt. In het coalitieakkoord van de gemeente staat het volgende:“… We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten…” teken de petit

1410 Gemaakt: 2022-08-27 Statistieken

Meer geld voor de Zorg!

Er MOET iets veranderen in de zorg. Het personeel gaat er aan onderdoor, bewoners krijgen te weinig juiste zorg. Er moet meer geld komen voor meer personeel waardoor we de ouderen weer de juiste en vooral ook veilige zorg kunnen bieden en minder ziekteverzuim onder het personeel krijgen.    Een klein voorbeeld van de vele om aan te geven dat het zo echt niet langer kan. En het gaat in de toekomst alleen maar erger worden.    Ik kom op mijn werk en zie dat we per afdeling maar met twee collega's

80 Gemaakt: 2022-08-27 Statistieken

Woningnood: Legaliseer permanente bewoning op vakantiepark en campings!

Stop NU de woningnood!!! Legaliseer permanente bewoning op vakantieparken en campings! Als mensen de voorkeur hebben om te wonen op een camping of vakantiepark laat dit dan toe!!!! Als vluchtelingen of asielzoekers mogen wonen in boten, hotels en containers waarom mogen we dan niet wonen in onze vakantiewoning, caravan, chalet of zelfs in een tent!!! Stop de dubbele (woon) kosten in deze moeilijke en kostbare tijden!! Het levert weer woningen op voor de mensen die op zoek zijn naar een huur of

5 Gemaakt: 2022-08-26 Statistieken

Geen modelvliegtuig locatie nabij Landgoed de Weele in Boekelo

Stop verdere aantasting van het buitengebied rondom Boekelo. Behoud het groene karakter en versterk deze. Het oprichten van een modelvliegtuig locatie voor het beoefenen van modelvliegsport in het buitengebied draagt daar geenszins aan bij. De gemeente Enschede heeft in juni 2022 een vergunning verleend voor het oprichten van een modelvliegtuig locatie in de directe nabijheid van Landgoed de Weele. Dit ondanks meermaals negatief advies van de dorpsraad Boekelo en bezwaren vanuit direct omwonende

247 Gemaakt: 2022-08-26 Statistieken

Flexwoningen Nieuwveen/Langeraar voor vluchtelingen

Gemeente Nieuwkoop wil op 3 locaties voor maximaal 20 jaar 28 flexwoningen gaan plaatsen voor vluchtelingen. Dit is op de W.P. Speelmanweg, Langeraarseweg achter 150 en op de Langeraarseweg 204.  Hoop burgers zijn het er hier niet mee eens, want vele jongeren en senioren staan al jaren te wachten op een betaalbare woning in deze gemeente en door allerlei regeltjes kon daar niks voor gedaan worden. En nu zomaar uit het niets, kunnen er wel even 28 flexwoningen uit de grond gestampt worden voor e

403 Gemaakt: 2022-08-26 Statistieken

Torenlaan verkeersluw maken - 30 km zone -

De afgelopen jaren is het verkeer op de Torenlaan in Blaricum en Laren enorm toegenomen. Niet alleen in het aantal vracht en personen auto's maar ook in snelheid. In de avond lijkt het wel een racebaan en 100 km/uur is geen uitzondering. Het wachten is op het eerste ongeluk. Meerdere keren hebben wij dit aangegeven bij de BEL combinatie en de gemeente Blaricum. Helaas geen response of actie vanuit deze lokale vertegenwoordigers. Onderteken deze petitie als u in deze omgeving woont en dezelfde me

33 Gemaakt: 2022-08-25 Statistieken

Verduurzaming begint bij Woonbron.

Op zoek naar mensen die het zat zijn met de ene verhoging na de andere.Stroom en gas prijzen die de pan uit stijgen, daar zit je dan in je sociale huurwoning.en wat doet Woonbron om te helpen....... Niks!!!! Het is tijd dat Woonbron met een oplossing gaat komen en gaat investeren in hun woningen zodat deze duurzamer worden. Wij zamelen handtekeningen in om zo als een groot geheel een eventuele procedure te kunnen starten tegen de stichting Woonbron. Meld je aan op deze pagina als je ook wilt dat

38 Gemaakt: 2022-08-25 Statistieken

Bezwaar bouw 4 flexwoningen achter Langeraarseweg 150

Op het woonerf Langeraarseweg 146 - 148 - 150 waar nu een vrij stuk weiland tussen staat met levende dieren is het plan van de gemeente 4 flexwoningen te plaatsen voor de maximale duur van 20 jaar. 

62 Gemaakt: 2022-08-24 Statistieken

Kermis Obdam terug naar het dorp!

Kermis is een dorpsfeest wat in het hart van het dorp thuishoort zoals het altijd geweest is en niet op een hobbelig afgelegen weiland aan de rand van het dorp! 

754 Gemaakt: 2022-08-20 Statistieken

Urbanpark Zeeland

Wij kinderen, jongeren, oudere jongeren en nog oudere jongeren in Zeeland en omgeving verzoeken de gemeente Maashorst hun uitbundige medewerking te verlenen om op veld 6 bij Festilent een echt Urbanpark aan te leggen voor jong en oud.

50 Gemaakt: 2022-08-19 Statistieken

Scholen mogen kinderen NIET verplichten om te douchen!

Ik ben deze petitie gestart, omdat naar mijn mening kinderen na gym niet verplicht hoeven te douchen. Helaas zijn er veel scholen die dit wel verplichten. Waarom? Dit kan ook thuis! In de pauze gymmen ze in principe ook door het rennen en spelen!  Waarom kinderen in een ongemakkelijke situatie brengen, terwijl ze dit vaak ook niet eens fijn vinden?

61 Gemaakt: 2022-08-18 Statistieken

Nee tegen AZC in Woensdrecht

De overheid heeft het plan in gemeente woensdrecht een AZC centrum weg te zetten in de oude leegstaande kazerne in Huijbergen.De gemeente is geen voorstander maar de overheid wil doorzetten. Middels deze petitie moeten wij als inwoners van de gemeente woensdrecht en omringende gemeenten kenbaar maken dat wij dit plan absoluut niet steunen. Opvang van een aantal statushouders is prima maar een AZC centrumpast niet in onze gemeente.Kom op tijd in aktie. Niet pas als het te laat is.Deze petitie tek

48 Gemaakt: 2022-08-18 Statistieken

Pumptrack baan Hillegom

Hallo allemaal,   Heel veel kinderen in Hillegom hebben tegenwoordig stuntsteppen, een Bmx of weer een skateboard. Nu hebben we helaas niet echt een gave baan in Hillegom verder om daar met elkaar lekker en veilig te kunnen stunten. Ik start deze petitie om te vragen bij de gemeente voor een gave pumptrack baan! Je ziet ze steeds vaker en is echt super leuk! Een goede plek daarvoor zou zijn op het grasveld achter de oude meer en dorp school. In die wijk is er op wat kleine speelplekken na nog ni

422 Gemaakt: 2022-08-17 Statistieken

Meer BSO mogelijkheden voor de Duyvencamp

Sinds ruim een jaar zijn er veel zorgen en problemen rondom de BSO voorzieningen van de Christelijke basisschool de Duyvencamp. Er zijn zeer lange wachtlijsten waardoor ouders niet toekomen aan werk en hun verplichtingen richting hun werlgever. Een paar weken is nog te overzien, maar er zijn vergaande consequenties voor sommige ouders.  Ook hebben er een aantal incidenten plaatsgevonden tijdens de BSO waarbij kinderen betrokken waren. Verder zijn de tegoeden niet meer inzetbaar vanwege personeel

10 Gemaakt: 2022-08-16 Statistieken

fontein voor zuurstof in de held in vinkhuizen

Elk jaar sterft er een aantal grote karpers door zuurstof gebrek, die erg belangrijk zijn voor de sportvissers in vinkhuizen en omstreken. Maar voornamelijk is het belangrijkste dat het water schoon blijft de vissen die maken de bodem schoon en houden de waterkwaliteit op pijl zonder zuurstof in het water word dit lastig voor de vis om te overleven. Dit is al op te lossen door middel van een fontijn. Door de fontein komt er zuurstof in het water en kan de vis weer ademen tijdens het warme weer!

60 Gemaakt: 2022-08-14 Statistieken

Stop de plunderingen op begraafplaats Jonkerbosch !!

Meer beveiliging op begraafplaats Jonkerbosch 

236 Gemaakt: 2022-08-09 Statistieken