Nikita's cluster verhaal

Laat de mutualiteit tussenkomen voor de kosten van de neurstimulator van Nikita !!!!