Mobiliteitsplan Houthulststraat

Oproep om tegen het regionaal mobiliteitsplan Midwest & Westhoek te tekenen. (Houthulststraat, Staden)

Aandachtspunten op regionaal mobiliteitsplan Midwest en Westhoek


In het regionaal mobiliteitsplan wordt de Houthulststraat te Staden opgenomen als een interlokale weg.


De inrichtingsvoorstellen vermelden dat op dergelijke wegen een vlotte doorstroming wordt nagestreefd en het aantal aansluitingen beperkt blift. Ook de kruispunten op deze assen worden ingericht op basis van goede doorstroming, met rotondes of verkeerslichten. De snelheden bedragen 70 of 50 km/u op deze assen.


Daarnaast wordt een bouwvrije strook voorzien buiten de bebouwde kom.


De inrichtingsvoorstellen van een interlokale weg stemmen niet overeen met het huidige gebruik van de Houthulststraat.


De Houthulststraat wordt op dezelfde manier behandeld als de Sint-Jansstraat, Diksmuidestraat en Provinciebaan. Deze laatste zijn wegen waar veel doorgaand verkeer en ook veel vrachtverkeer van gebruik maakt. Op deze wegen si de doorstroming inderdaad belangrijk.


Op de Houthulststraat is er geen verschil in gebruik en beleving dan op de andere gemeentewegen, zoals de leperstraat, Bruggestraat.


Wij pleiten voor een verkeersveilige Houthulststraat met tragere snelheden en verschillende oversteekmogelijkheden zoals in de andere straten van onze gemeente. In de straat zijn er ook verschillende handelszaken die makkelijk bereikbaar moeten zijn voor zowel auto's maar ook voor fietsers en voetgangers.


Ook de bouwvrije strook langsheen de Houthulststraat zal een hypotheek leggen op toekomstige aanpassingen aan onze woningen.


Wij vragen dan ook om de Houthulststraat niet op te nemen als een interlokale weg, maar eerder als een lokale gementeweg te behouden.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dirk De Ruytter om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...