Marktkooplui Leiden staan achter de brief!

Beste gemeenteraadsleden,   

  

Dit is een noodkreet van de marktcommissie.   

  

Wij, de marktondernemers, lopen de laatste jaren tegen veel zaken op de markt die verbeterd moeten worden. Wij hebben meermaals onze ongenoegen gedeeld met de gemeente, maar dit heeft niet geleid tot verbeteringen. Daarom willen wij de gemeenteraad ook op de hoogte brengen, zodat er hopelijk actie wordt ondernomen door de gemeente.  

  

Wij hebben de punten waar wij, de marktondernemers, tegen aan lopen hieronder opgenomen:  

  

Sinds de marktmeesters wegbezuinigd zijn is de markt achteruit gegaan en is het een puinhoop op de markt. Voor 3 marktmeesters (met veel kennis) zijn 35 handhavers (met minder kennis) teruggekomen. Het gevolg hiervan is dat de 35 handhavers niet voldoende kennis hebben over de markt. De handhavers hebben naast de taak “markt” ook andere taken die prioriteit hebben. Door de roulatie van de 35 handhavers, hebben de handhavers geen tijd om de kennis over de markt bij te houden. Als ze aan de beurt zijn op de markt, dan zijn ze de kennis alweer vergeten en op bepaalde momenten hun eigen regels gaan toepassen. Kortom, de handhavers hebben teveel taken waardoor ze zich niet goed kunnen focussen op de markt en de bijbehorende regels. Met de markmeesters was de markt top geregeld en was de relatie tussen de gemeente en de marktondernemers erg goed.  

  

Wij hebben als voorstel om een vaste marktmeester aan te nemen en dat diegene alles regelt. Met een marktmeester hebben wij ook één contactpersoon, die de zaken rondom de markt kan regelen. Het voorstel van de gemeente om een gebiedsmanager aan te nemen, zien wij niet zitten. De gebiedsmanager heeft dubbele petten op en kan hierdoor niet de juiste focus leggen op de markt.   

  

De communicatie tussen de gemeente en de marktcommissie verloopt niet soepel. De marktcommissie geeft al jaren adviezen, maar hier wordt niet naar geluisterd of op gereageerd wat ze met de adviezen gaan doen. De gemeente neemt besluiten zonder overleg met de marktcommissie.   

De marktondernemers worden verrast met nieuwe regels. De marktcommissie heeft het gevoel dat ze niet serieus worden genomen door de gemeente.  

 

Tevens verloop de interne communicatie bij de gemeente ook niet op rolletjes. Binnen de gemeente (van laag naar hoog) wordt verteld dat het zo goed gaat op de markt, terwijl de werkelijkheid heel anders is. Binnen de gemeente hebben zij geen idee hoe de werkelijke situatie is. 

  

Wij lopen er ook tegen aan dat momenteel op de markt wordt gehandhaafd, maar niet op de horeca en winkeliers. Er wordt met twee maten gemeten. Er worden waarschuwingen en boetes uitgedeeld, waardoor het erg lijkt op pestgedrag. In plaats van dat handhaving met de marktondernemers in gesprek gaat en samen tot een oplossing komen, wordt er met boetes gestrooid. Dit heeft geen positief effect op de relatie tussen de gemeente/handhaving en de marktondernemers.  

 

De laatste tijd zijn een aantal situaties voor gevallen waar marktondernemers genoodzaakt zijn om te procederen tegen de gemeente. Een voorbeeld is een marktondernemer die al 20 jaar op de markt staat. Dit is heel apart. Hoe kan een marktondernemer die 20 jaar op de markt staat zo behandeld worden door de gemeente?  

  

Bij problemen (zoals stroomstoringen) is handhaving heel slecht te bereiken. Voorheen had de voorzitter van de marktcommissie ook een sleutel om eventuele stroomstoringen op te lossen. De voorzitter heeft ook de juiste papieren voor het oplossen van stroomstoringen. Nu moet er een handhaver gebeld worden, meestal duurt dit minimaal 45 minuten voordat deze ter plekke is. Mocht de handhaver niet kunnen komen, wordt er een bedrijf uit Amsterdam gebeld. Dit kan gewoon niet. Naast dat het zonde is van het geld die betaald moet worden aan dit bedrijf, zitten de marktondernemers ook met verkoopwaren die kunnen bederven.  

  

Vooraf aan de marktdag dient de markt geschouwd te worden voor het verwijderen van eventuele obstakels. Dit wordt niet meer gedaan, waardoor wij op de marktdag te maken hebben met vertragingen omdat de obstakels eerst verwijderd moeten worden. Er moet vooraf geschouwd worden om hinder te voorkomen.  

  

Het uitgeven van vaste staanplekken duurt te lang. Voorheen duurde dit 6 weken, tegenwoordig 3 tot 4 jaar. Een bloemenkraam en stroopwafelkraam wachten al jaren op een vaste plek, maar vanuit de gemeente gebeurd er niks. Ook is een kippenkraam weggegaan, omdat hij te lang moest wachten op een vaste plek. Hij staat nu in een andere gemeente waar hij wel een plek heeft gekregen.   

  

Vanuit de marktcommissie is ook meerdere keren aangegeven om branchevreemd voorrang te geven, zoals ook in het seinrapport staat (die €35.000 heeft gekost). Helaas wordt hier niks meegedaan door de gemeente. Dit is erg jammer voor de markt. De gemeente moet branchevreemd aantrekken om de markt aantrekkelijker te maken. 

  

De lege plekken op de markt worden ook niet opgevuld. Op de zaterdagmarkt is Joop’s Dropshal weggegaan en er is niks voor in de plaats gekomen. De meelopers krijgen ook geen eerlijke kans om op de zaterdagmarkt te staan. De kramenzetter krijgt donderdag de lijst voor zaterdag. Als een marktondernemer vrijdag belt voor een plek, wordt er niet opgenomen door de gemeente. Dus de marktondernemer kan niet geplaatst worden. De lege plekken op de markt maken de markt niet aantrekkelijk voor de bezoekers.  

 

Doordat de lege plekken niet op te vullen loopt de gemeente ook geld mis. 

  

Laatst heeft er een gesprek plaatsgevonden met de brandweer en de gemeente. De reactie van de brandweer is dat er voldoende blusmateriaal is. Verder heeft de marktcommissie niks meer gehoord na dit gesprek. Hartevelt staat al 45 jaar op de zaterdagmarkt en gelukkig is er nooit wat gebeurd. De kerstmarkt staat al jaren op het water en de hoeveelheid mensen die daar komen kan ook de veiligheid in gevaar brengen, maar dat is geen probleem voor de gemeente. En nu opeens komt de gemeente met onduidelijke redenen dat de markt niet veilig is.  

  

De marktcommissie heeft meerdere keren gevraagd om extra rolcontainers voor (zwerf)afval. De gemeente geeft hier geen gehoor aan. De markt is in het verleden door de media wel aangewezen als grootste veroorzaker van zwerfafval in de grachten. Dit is erg jammer, want hierbij hebben wij de gemeente nodig om een schone stad achter te laten.  

  

De gemeente heeft jaren geen facturen gestuurd. Opeens sturen ze alle facturen in 1 keer, waardoor er veel onduidelijkheid is onder de marktondernemers. De gemeente snijdt hiermee zichzelf in de vingers. Er wordt geld misgelopen door de gemeente.  

  

Tussen de markt en de horeca op de Nieuwe Rijn is de samenwerking erg goed. 10 jaar geleden zijn in overleg met de gemeente tussen de horeca-ondernemers en de marktondernemers afspraken gemaakt over het gebruik van de terrasboten tijdens de zaterdagmarkt. Er is iets opgeschoven waardoor de horeca-ondernemers bij hun terrasboten kunnen. De gemeente is hiervan op de hoogte. Er wordt 10 jaar met veel plezier samengewerkt en zonder problemen. Sinds dit jaar is dit een probleem voor handhaving, omdat het niet klopt met de tekeningen. De horeca-ondernemers krijgt uit het niets bezoek van 3 handhavers dat het niet klopt met de tekeningen. Dit is een probleem van de gemeente. Zij hebben het niet goed gedocumenteerd. Het is onterecht dat andere partijen hiervan de dupe van worden.  

  

De marktondernemers willen de huidige opstelling niet wijzigen. De opstelling van de markt is jaren zo en dat werkt goed. De markt trekt al jaren duizenden bezoekers. Dat het Aalmarkt een flop is, betekent niet dat de markt die kant op moet. De markt wordt gezien als kind van de rekening.   

  

Tot slot, de marktcommissie heeft een aantal keer aan de gemeente gevraagd om een openbare vergadering te organiseren voor alle marktondernemers. Zodat de gemeente het beleid en toekomstplannen kan toelichten en dat alle marktondernemers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Na lang wachten op de gemeente is de verwachting dat halverwege januari 2024 een vergadering georganiseerd wordt. Hierbij willen wij jullie vragen om een afvaardiging te sturen naar deze vergadering. Dan kunnen jullie zelf horen wat er speelt onder de marktondernemers.  

  

Wij hopen dat door deze brief aandacht komt voor de markt. Wij willen de beste markt van Nederland zijn en dat kunnen wij alleen door een goede samenwerking met de gemeente en andere partners.  

  

Met vriendelijke groeten, 

De marktondernemers

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marktcommissie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...