Laat onze kinderen met rust! Heropen de scholen zoals normaal en sluit ze niet meer! Zonder maskers, quarantaines, 1,5 meter bubbels en andere invasieve maatregels

Paniekisniethetantwoord_geenmondkapjesopschool_klein.png

Kort samengevat: Volgens het recente draaiboek van de Vlaamse overheid voor secundair onderwijs in 2020 & 2021 (vind hier) worden alle scholen in september in "pandemiefase geel" geopend. Dit betekent dat alle kinderen van het middelbaar onderwijs terug naar school gaan, máár ook dat zij de hele dag maskers zullen moeten dragen, constant chemische ontsmettingsmiddel zullen moeten gebruiken én geen sociaal contact meer mogen hebben, aangezien zij constant 1,5 meter van elkaar af zullen moeten blijven. Dit is echter niet gezond en niet normaal voor oproeiende kinderen. Wij vragen daarom dat het onderwijs weer als normaal wordt opgestart, zonder invasieve en beperkende maatregelen (zoals maskers, bubbels, gedwongen quarantaines en zelfs het doembeeld van verplichte vaccinaties) én ook niet meer wordt stilgelegd in een volgende lockdown, zodat de kinderen, leerlingen en studenten van België gewoon weer naar school kunnen gaan om aan hun toekomst te werken, in plaats van te worden veroordeeld door onze overheid tot een toekomst die er op dit moment maar wát duister, negatief en onzeker uitziet.

-------------

Volgens de grondwet:

“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.” - Artikel 23 van de Belgische grondwet. 

“Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden;”

& “De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.”  - Artikel 24, §1. van de Belgische grondwet.

 “Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbieding van de fundamentele rechten en vrijheden.” - Artikel 24, §3. van de Belgische grondwet.

“Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen.” - Artikel 28 van de Belgische grondwet.

--------------

Brief aan de eerste minister & veiligheidsraad:

Brussel, 12 augustus 2020

Geachte mevrouw Wilmès, Geachte leden van de Veiligheidsraad,

Wij maken ons ernstige zorgen over het feit dat het onderwijs het afgelopen jaar volledig is stilgelegd en dat zowel onze kinderen die naar de basisschool en middelbare school gaan, als de studenten van universiteiten en hogere scholen, ondertussen al een half jaar échte school hebben gemist. Afstandleren is geen echt alternatief gebleken voor naar school gaan. Daarnaast hadden (en hebben) veel ouders (diegene die ondertussen hun baan nog niet zijn verloren) vaak de tijd en de mogelijkheid ook niet om hun kinderen afdoende thuis te kunnen onderwijzen.

Het baart ons zorgen dat (op basis van het draaiboek secundair onderwijs 2020/2021 van de Vlaamse overheid) de scholen in Vlaanderen straks op een zéér beperkte manier zullen heropstarten: enkel door leerlingen dagelijks te onderwerpen aan zeer beperkende, dehumaniserende en invasieve maatregelen, zoals het verplicht dragen van maskers, het verplicht 1,5 meter afstand houden, het verplicht binnen je bubbel blijven, het verplicht gebruik van chemische handreiniger (in plaats van gewoon warm water en zeep), verplichte COVID-testen bij aankomst op het schoolplein (waarover ook al veel is gesproken); en uiteindelijk zelfs het doembeeld van een gedwongen vaccinatie om sowieso toegang tot onderwijs te mogen krijgen.

Ook maken wij ons zorgen over het idee van een nieuwe lockdown van het onderwijs later in het jaar, zoals wij de afgelopen 7 maanden al hebben meegemaakt, waarbij kinderen hoogstens een of twee dagen van de week naar school mochten gaan. Op dit moment heeft de overheid weliswaar aangekondigd dat de scholen in september weer open zullen gaan, maar wij hebben het afgelopen jaar ook ervaren dat er geen zekerheid bestaat over uitspraken van de autoriteiten over COVID en dat de regels van dag tot dag veranderen, waardoor een nieuwe lockdown van het onderwijs (wanneer er in september of oktober een 2e of 3e of 4e golf wordt aangekondigd) nu al te verwachten valt!

Deze door onze regering opgelegde stopzetting van het recht op onderwijs (die trouwens recht tegen artikel 24 van de Belgische grondwet indruist) vormt een doembeeld dat ons ernstige zorgen maakt, omdat wij ervoor vrezen dat: 1) onze kinderen op deze manier een volledig jaar (en meer) achterstand zullen oplopen wat betreft hun onderwijs zodra er weer een lockdown wordt opgelegd. 2) onze kinderen gedwongen zullen worden om onmenselijke en dehumaniserende maatregelen te ondergaan om naar school te mogen gaan, die zware gevolgen zullen hebben voor zowel hun langdurige fysieke gezondheid (als gevolg van constant testen, constant maskers dragen, constant chemische ontsmettingsmiddel gebruiken, constant met een infrarood-pistoolthermometer te worden bestraald), hun psychische gezondheid (als gevolg van een gebrek aan sociale interactie door constant in je eigen bubbel te moeten blijven en ook een gebrek in vertrouwen in de mensheid en de toekomst), als hun recht op een menswaardig leven (door gedwongen te worden om constant denigrerende "gezondheids"-testen te moeten ondergaan en door behandeld te worden alsof ze lopende tijdbommen zijn).

Wij vrezen voor de gevolgen voor onze kinderen als zij gedwongen zullen worden om ongezonde, onwetenschappelijke en ronduit paranoïde maatregelen te volgen zoals het de hele dag dragen van maskers, het vermijden van sociaal contact door het bewaren van afstand (wat ook betekent dat het kinderen verboden is om tijdens de pauze met elkaar te spelen), het constant gebruik van chemische middelen om de handen te reinigen (in plaats van gewoon de handen met zeep te wassen), het constant uitvoeren aan invasieve COVID-testen en zelfs het huidige doembeeld van een uitsluitsel tot onderwijs tenzij het kind is ingeënt met een ongeteste, haastig ontwikkelde en door buitenlandse bedrijven met een op zijn zachtst gezecht dubieuze achtergrond (zoals AstraZeneca, Moderna en Jansen & Jansen, dat de Belgische tak is van het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson) geproduceerde inenting. Ook houden wij ons hart vast bij het plan dat nu lijkt te bestaan om hele klassen & zelfs scholen in quarantaine te steken zodra er zelfs maar vermoed wordt dat één van de leerlingen misschien besmet zou kunnen zijn! Wij geloven niet dat de staat het recht moet hebben om over onze kinderen te beslissen, dat is en blijft de taak van hun ouders (zoals artikel 24 van de grondwet al zegt: "De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders").

Dit terwijl het de afgelopen 7 maanden duidelijk is geworden dat kinderen praktisch immuun zijn voor de gevolgen van Covid19 (wat een feit is dat aan het begin van de uitbraak ook al snel werd vastgesteld) én er tegelijkertijd in wetenschappelijke kringen gerede twijfel bestaat over het idee dat kinderen belangrijk zijn in de verspreiding van het virus. De simpele waarheid lijkt te zijn dat kinderen weinig tot níéts met dit virus te maken hebben, maar desondanks worden behandeld alsof ze dragers van de builenpest of ebola zijn …

Op basis van (o.a.) artikel 24 van de Belgische grondwet, die zowel het recht op onderwijs voor iedereen als de keuzevrijheid van de ouders garandeert, maar ook op basis van artikel 23 van de grondwet, die het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen garandeert (wat kinderen niet hebben zonder onderwijs én zonder sociaal contact met hun leeftijdsgenoten op school) maar ook in het belang van ononderbroken onderwijs voor de ontwikkeling van onze kinderen én de natuurlijke immuniteit van kinderen voor het Covid19-virus, vragen wij, de bezorgde ouders, leerlingen en studenten van België die deze petitie hebben ondertekend, dat alle scholen in België (inclusief basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en alle andere onderwijsinstellingen) na het aflopen van de grote vakantie weer als normaal worden heropend, zodat onze kinderen weer als vanouds naar school kunnen gaan, zonder maskerplicht, zonder invasieve medische testen, zonder gedwongen vaccinaties, zonder constant gebruik van chemische handreiniger (maar mét water en zeep), zonder antisocial distancing, zonder dat kinderen worden gedwongen om in hun bubbel te blijven ...

Kortom: Wij willen dat de scholen in september als vanouds worden heropend, wat betekent dat onze kinderen weer een normale schoolervaring moeten krijgen. “Een normale schoolervaring” houdt ook in dat de zwaarste maatregelen op school facultatief moeten worden en aan het gezond verstand van het individu overgelaten moeten worden. Dat betekent dus dat het dragen van maskers op school niet verplicht moet worden, maar de keuze van het individu (inclusief de leraar); ook betekent dat dat het opleggen van 1,5 meter afstand tussen (spelende) kinderen gewoon niet realistisch en ook niet praktisch uitvoerbaar is, tenminste niet zonder de basisschool praktisch in een gevangenis te veranderen; ook betekent dat dat kinderen nooit gevaccineerd mogen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, dat kinderen niet de toegang tot de school ontzegd mag worden als zij niet zijn ingeënt (dus geen vaccinatieplicht!) en dat kinderen niet afgevoerd en in quarantaine geplaatst mogen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouders! Verder moet er op school ook weer de nadruk gelegd worden op je handen wassen met gewone zeep, in plaats van constant chemisch spul (op basis van alcohol, ethanol of zelfs methanol) op de handen van onze kinderen te spuiten. Kortom: Normale hygiëne – als je naar de WC gaat, was je je handen met zeep; als je niest, doe je dat in een papieren of stoffen zakdoek of als je die niet hebt in je hand, waarna je je handen wast met normale zeep. Normale hygiëne is een bewezen middel om ziektes te bestrijden, dit in tegenstelling tot onzinnige en onwetenschappelijke ideeën zoals papieren & stoffen maskers, chemisch ontsmettingsmiddel, avondklokken en met niet meer dan één persoon tegelijk boodschappen doen! In plaats van de hele gemeenschap met hoge boetes en gevangenisstraffen te dwingen, moet het verantwoordelijkheidsgevoel, het gezond verstand & de sociale cohesie van het land aangesproken worden. In plaats van gerechtelijke dwang van bovenaf moeten wij schouder aan schouder staan, uit eigen vrije wil. In plaats van uit angst irrationele beslissingen te nemen, moeten wij kijken naar wat de wetenschap daadwerkelijk laat zien en ook nadenken over wat de langetermijngevolgen zullen zijn van een jaar lang geen of gebroken onderwijs voor de toekomstkansen van onze kinderen en onze gemeenschap.

Dit is dus wat wij vragen: Dat het onderwijs weer als normaal wordt opgestart zonder invasieve en beperkende maatregelen (zoals maskers, bubbels, gedwongen quarantaines en zelfs gedwongen vaccinaties) én ook niet meer wordt stilgelegd in een volgende lockdown, zodat de kinderen, leerlingen en studenten van België gewoon weer naar school kunnen gaan om aan hun toekomst te werken, in plaats van te worden veroordeeld door onze overheid tot een toekomst die er op dit moment maar wát duister, negatief en onzeker uitziet.

Bij voorbaat dank

De ouders, leerlingen & studenten van België & Erik Schrama

------------

 Ook te vinden op: https://www.petities.com/laat_onze_kinderen_weer_naar_school_gaan_heropen_de_scholen_na_de_grote_vakantie?u=5890618&uv=27040698#

 PS: Als je deze petitie nog niet ondertekend hebt, teken dan onmiddellijk, en vergeet niet om ook onmiddellijk naar eschrama.com/hetverzet te surfen om hem te tekenen! De kinderen (inclusief alle leerlingen & studenten) van België rekenen op jouw steun!

Voor meer informatie, vragen en suggesties, neem contact op via erik@eschrama.com

Wil je meer doen om de paniek & de chaos die de politici hebben veroorzaakt te bestrijden? Geef je naam op via erik@eschrama.com, of via dit webformulier. 

Kun je en wil je deze petitie in vloeiend Frans (en/of Duits) vertalen? Neem dan contact met mij op via erik@eschrama.com & bij voorbaat dank.

Een aantal interessante bronnen die aan de basis van deze petitie hebben gestaan (niet uitputtend):

a) De Belgische grondwet via https://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

b) Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid via https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen -> Laat o.a. zien dat de volgende risicogroepen “een verhoogde kans op ernstig beloop” hebben: a) personen ouder dan 70 jaar zijn, in het bijzonder “kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen” b) volwassenen met onderliggende ziekten (inclusief chronische longziekten, chronische hartstoornissen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen, auto-immuunziekten, binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling, een onbehandelde hiv-infectie, ernstig leverlijden; én morbide obesitas (BMI > 40). Laat ook zien dat “… is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen … in de gegevens uit China vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar. -> Voor de integrale tekst, zie de link.  

c) Department of Health of the Australian Government, via  https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-at-a-glance-2-august-2020 -> Laat o.a. zien dat de gemiddelde leeftijd van Covid19-slachtoffers 82 jaar is en van de 4346000 testen die er zijn uitgevoerd, slechts 0,4% positief waren.

d) NOS-artikel “Kinderen spelen beperkte rol in verspreiding coronavirus, concudeert RIVM” via: https://nos.nl/artikel/2336066 -> Laat het resultaat van een eerste (en toegegeven: beperkte) studie zien die erop wijst dat kinderen vrijwel geen rol spelen in de overdracht van het virus aan volwassenen.

e) Draairboek 2020/2021 secundair onderwijs van de Vlaamse overheid.

f) Erik S.: “Meten is weten: Het gevaar van de COVID-19-epidimie in absolute cijfers.” Via: https://eschrama.com/artikels/metenisweten_hetgevaarvandecovid19epidemieinabsolutecijfers_eschrama_26072020/index.html  -> Artikel waarin ik met heel eenvoudige basisschoolwiskunde de échte dodelijkheidsgraad van het coronavirus probeer te berekenen.

 Er zijn trouwens nog veel meer bronnen over dit onderwerp te raadplegen. Als je meer hierover wilt lezen, neem dan contact op via erik@eschrama.com.

HetVerzet_logo1.png

ESCH_eschrama.com_zwartwitrood_.logo_1.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Erik Schrama toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.