Kunstwerk NEE bankjes JA

Naar wat vandaag (12 juli 2015) bekend is geworden is de gemeente voornemens een kunstwerk te laten plaatsen bij Winkelcentrum Rokkeveen. Daarnaast is middels de facebookpagina van Winkelcentrum Rokkeveen bekend geworden dat de eigenaar van het winkelcentrum, Meerstede Vastgoed CV, voornemens is de voor de verbouwing verwijderde bankjes niet terug te plaatsen. Dit omdat na oplevering van de renovatie een brasserie met terras gevestigd zal zijn aan het binnenplein van het winkelcentrum.

Zowel het kunstwerk als de kwestie rond de bankjes roept weerstand op binnen de wijk. Voor wat betreft het kunstwerk zijn veel mensen van mening dat het geld dat hieraan word besteeds ergens anders beter op de plaats is. Bovendien vallen de gekozen ontwerpen niet in de smaak. De bankjes in het winkelcentrum hebben altijd gediend als sociaal ontmoetingspunt en zeker ook voor de oudere inwoners, als rustpunt.

Volgens het wijkprofiel van de gemeente Zoetermeer is ongeveer 38% van de inwoners van Rokkeveen West, waar het winkelcentrum staat, boven de 55 jaar. Om het winkelcentrum staan diverse seniorenwoningen en woningen voor personen met een lichamelijke beperking. Het hebben van een rustpunt is voor deze personen een randvoorwaarde om winkelcentrum Rokkeveen te bezoeken, zij moeten af en toe kunnen zitten. En dan niet op een terras waar een consumptie verplicht is. Voor velen is het bezoek aan het winkelcentrum en de markt op vrijdag een uitje, ze blijven in beweging en komen onder de mensen. Willen we dat deze groep mensen afnemen?

Wij roepen de Gemeente Zoetermeer en Meerstede Vastgoed CV op: zie af van het kunstwerk, werk samen  en besteed het geld aan bankjes in het winkelcentrum en een mooie boom met bankjes er om heen buiten het winkelcentrum. Daar maakt u veel meer mensen blij mee.

Bent u het eens met bovenstaande en wilt u uw stem laten horen? Teken dan deze petitie.. die zal overhandigd worden aan de Gemeente Zoetermeer en Meerstad Vastgoed CV. Iedere stem is er 1.