Het is tijd voor een smart open-up!

De afgelopen maanden heeft de overheid met veel succes geprobeerd te voorkomen dat er door een tekort aan IC-bedden meer mensen zouden sterven aan Corona dan aan de ziekte alleen. Daartoe zijn maatregelen genomen die een vergaande inbreuk zijn op de grondrechten van mensen en bedrijven. De maatregelen hebben goed gewerkt. Op dit moment liggen er minder dan 700 mensen op de IC – ruim onder de capaciteit die gereserveerd kan worden voor mensen met Corona. In deze fase past niet langer handhaving op basis van Noodverordeningen, maar adviezen die mensen zelf ter harte mogen nemen (en die werkgevers gedwongen worden te faciliteren). We noemen dit een Smart unlock.  

Wij, bezorgde burgers en ondernemers van Nederland, zien met zorg dat de overheid terughoudend is om de maatregelen terug te draaien. Dat is niet goed voor de Nederlandse burger en het Nederlandse bedrijfsleven. Aangezien er nog geen zicht is op een behandeling of vaccin – en het gezien de wereldwijde verspreiding van het virus ondenkbaar is om het virus zonder vaccin naar nul terug te dringen – is het van belang dat onze overheid duidelijk maakt dat de maatregelen er niet zijn om te voorkomen dat mensen besmet zullen raken, maar om te voorkomen dat de IC-zorg overbelast raakt.

Als we het huidige beleid blijven volgen, dan volgt er een economische recessie die alleen met de jaren ’30 vergeleken kan worden. Omdat er nog geen zicht is op een vaccin of behandeling, stuurt het kabinet aan op de 1,5 meter samenleving als het nieuwe normaal. Dit betekent dat we voor de komende maanden of zelfs jaren in meer of mindere mate te maken hebben met de huidige maatregelen, afhankelijk van de zorgcapaciteit en verspreiding van het virus.

Het CPB en IMF verwachten in 2020 een krimp van de Nederlandse economie van meer dan 7%  en voor de eurozone van 12%. Dit zal zorgen voor massa-ontslagen, een enorme werkloosheid en een verder oplopende staatsschuld die door belastingbetalende werkenden later moet worden terugbetaald. Zonder vaccin of behandeling gaat deze crisis bovendien verder in 2021.
Een Smart unlock is de enige manier waarbij de economie enigszins draaiende blijft en daardoor de economische schade beperkt blijft.

Voor deze Smart unlock maken we gebruik van het feit dat het virus niet voor iedereen even gevaarlijk is en dat de kans dat iemand gebruik zal maken van een IC-bed bij mensen uit risicogroepen groter is.

Wat betekent dat in de praktijk?

Wij maken onderscheid tussen drie groepen mensen: risicogroep, bijzondere risicogroep en geen risicogroep. De risicogroep bestaat vooralsnog uit mensen ouder dan 55 jaar of mensen die lijden aan hart- en vaatziekten, COPD, overgewicht (BMI 27,5 of hoger), diabetes mellitus, kanker of hoge bloeddruk. De bijzondere risicogroep bestaat uit mensen uit de risicogroep, die vanwege hun ziekte of hun eigen wens, geen gebruik zullen maken van een IC-bed – het gaat veelal om mensen in de laatste fase van hun leven.  

Wat blijft (voorlopig)?

 • Alle mensen die klachten hebben die bij Corona kunnen passen (hoofdpijn, verkoudheid, hoesten, smaak- of reukverlies, koorts, gevoel van malaise) krijgen het advies om thuis te blijven en geen contact te hebben met anderen.
 • Alle mensen stoppen met het geven van handen.
 • Vergunningsplichtige massa-evenementen of evenementen met meer dan 250 personen gaan in elk geval tot 1 september 2020 niet door.

Wat houden we in stand voor risicogroepen?

 • Tussen 09.00 en 12.00 houdt iedereen op straat zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Winkels handhaven tussen 09.00 en 12.00 de nu ingevoerde maatregelen om te voorkomen dat er teveel mensen in de winkel zijn die te weinig afstand houden.
 • Mensen uit risicogroepen werken zoveel mogelijk thuis.
 • Mensen uit risicogroepen zorgen ervoor dat zij fysiek contact met mensen buiten hun huishouden zoveel mogelijk minimaliseren.

Wat verandert er voor mensen in bijzondere risicogroepen?

 • Mensen in de bijzondere risicogroepen leven zoveel mogelijk de richtlijnen voor de mensen in risicogroepen na.
 • Mensen uit bijzondere risicogroepen mogen fysiek contact hebben met mensen buiten hun huishouden. (Zie ook het advies van de Raad van State.)

Wat verandert er voor de mensen die niet tot een risicogroep behoren?

 • Mensen mogen gewoon gaan werken.
 • Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat een 1,5 meter samenleving bijdraagt aan het verder terugdringen van de IC-behoefte bij mensen die niet tot een risicogroep behoren en die thuisblijven bij klachten. Met uitzondering van 09.00-12.00 gelden er geen beperkende maatregelen wat betreft in acht te nemen afstanden of aantal mensen.
 • Alle ondernemingen en instellingen (met inbegrip van scholen en universiteiten) gaan met ingang van 20 mei a.s. gewoon open. Wel proberen zij – waar mogelijk – aparte tijden (09.00 - 12.00) te reserveren voor klanten en bezoekers uit risicogroepen, waarin zij er zoveel mogelijk voor zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.
 • Mensen die niet tot de risicogroep behoren, proberen fysiek contact met mensen die wel tot de risicogroep behoren zoveel mogelijk te beperken.

Wat doet de overheid?

De overheid adviseert regelmatig over de effecten van de maatregelen en past die zo nodig aan. De overheid zorgt voor ruimhartige testcapaciteiten, zodat nieuwe gevallen snel opgespoort kunenn worden.

Wat is het effect van deze adviezen?

Mensen uit risicogroepen kunnen deelnemen aan de maatschappij zonder dat de IC-zorg overbelast raakt. Ook mensen in de laatste fase van hun leven kunnen, als zij dat willen, weer samenleven en afscheid nemen van de mensen om hen heen. Voor mensen die niet tot de risicogroep behoren, betekenen deze adviezen dat zij hun leven grotendeels als vanouds kunnen hervatten met een positief effect op de Nederlandse economie. De leeftijdsgroep 0 tot 55 jaar is namelijk goed voor 57% van de totale Nederlandse huishoudelijke bestedingen.4 Zo’n 24% van die 57% valt in categorieën die nu verminderd of niet mogelijk zijn. Dat betekent dat de Smart Unlock zorgt voor zo’n 14% toename in consumentenbestedingen. Daar bovenop komen nog de bedrijfsuitgaven en de goederen die deze groep kan kopen en bezorgen bij mensen die wel thuis blijven. Bovendien zal de Smart Unlock zorgen voor algehele positiviteit en een verhoogd consumenten- en producentenvertrouwen. Iets dat de economie drastisch nodig heeft.

Wij staan niet alleen in onze opvatting (zie ook de Zweedse situatie, het artikel van 24 april over onderzoek van de UvA die dit standpunt ondersteund, en dit artikel van een ziekenhuisbestuurder die ook oproept tot leeftijdsdifferentiatie.

De Smart Unlock zorgt ervoor dat de overheid mensen in staat stelt zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden, zonder overbelasting van de IC-zorg. Dat past in de Nederlandse traditie, waar beslissingen niet op kracht door middel van Noodverordeningen worden genomen, maar in gezamenlijkheid op basis van adviezen.

Hoe meer mensen deze petitie steunen, hoe sterker het signaal aan de overheid om te kiezen voor een Smart Unlock


Ruben van de Meent en Samantha van den Hoek    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Ruben van de Meent en Samantha van den Hoek toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...