Eerlijke dogshows

Ik vind dat er een regel moet komen dat wanneer een handler een hond van een keurmeester uitbrengt dat deze handler dan een jaar lang geen hond onder deze keurmeester mag uit brengen.


Ron Temperman tegen Raad van Beheer op Kynologisch gebied    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ron Temperman tegen Raad van Beheer op Kynologisch gebied om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...