Geen vluchten na elven


Gast

/ #180 Geen vluchten na elven in Eindhoven

2013-12-15 11:41

Niet verdedigen tegen verruiming maar eisen dat het aantal vluchten (incl. lawaai, stank, milieuverontreiniging, vernietiging van levensbronnen) verregaand verminderd wordt. Terug naar de situatie van enkele decennia geleden toen men begonnen is om met liegen en bedriegen het aantal vluchten te verhogen. Vooral sinds Alders aan de macht is, is met leugenachtige redeneringen en valse voorspiegeling van economische voordelen voor veel mensen een hel op aarde gecreëerd. Het is ongelooflijk hoeveel ellende een kongsi van megalomane bestuurders en monomane geldbeluste 'ondernemers' veroorzaakt voor honderdduizenden mensen.
Vertrouw deze mensen voor geen cent. Ze zijn uit op persoonlijk gewin: in geld, in macht, in aanzien in hun eigen kring, in eigenbelang. Ze geven niets, helemaal niets om de mensen die zij zoveel overlast bezorgen. Ze gebruiken drogredeneringen om hun wensen er door te krijgen. Geef nooit ook maar één millimeter toe want ze komen telkens weer terug met nog meer eisen. Hun tactiek is om elk jaar weer excessieve voorstellen te doen en die voor een deel weer terug te nemen. Maar in de tussentijd hebben ze weer wat te pakken. En het volgende jaar gebeurt dat weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer, en daarna weer.

Het zou nog veel beter zijn om dat vliegveld op te heffen en die ruimte te gebruiken voor woningbouw, voor parken, voor speeltuinen, sportterreinen, voor milieuvriendelijke bedrijven, voor werkelijke economische vooruitgang, d.w.z. voor de burgers.

En degenen die voor een grijpstuiver naar Turkije, Vietnam, Zuid-Amerika willen vliegen, doen dat maar niet.