Wij ijveren voor het behoud van de groene Heikantberg in Rotselaar. U kunt ook onze crowdfunding campagne "Tall Trees Matter" ondersteunen met een kleine bijdrage via semperferraris.eu.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken hierbij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rotselaar, de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams- Brabant en de Vlaamse Regering om verdere fragmentering en vermindering van het bosbestand in het woonparkgebied Heikantberg te Rotselaar onmiddellijk op te schorten.

Wij verzoeken de Vlaamse Regering om de uitvoering van het Bosdecreet inzake de bescherming van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen prioritair te behandelen.

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rotselaar en de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams- Brabant om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan respectievelijk de Gemeenteraad en de Provincieraad, waarbij het huidig bosbestand in het woonparkgebied Heikantberg te Rotselaar effectief beschermd wordt.

Wij verzoeken de Vlaamse Regering om in samenwerking met het Vlaams Parlement het concept woonparkgebied uit te diepen, waarbij het evenwicht wordt bewaard tussen mens en natuur. Het accent op het eerste gedeelte van de kwalificatie (“woon”) moet verschoven worden naar het tweede gedeelte (“park”). Er moeten voldoende onbebouwde percelen overblijven om de plaatselijke habitats in stand te houden.

Wij verzoeken de Vlaamse Regering om in samenwerking met het Vlaams Parlement de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning te herzien, specifiek wanneer het natuurbehoud in het gedrang dreigt te komen, ongeacht de huidige bestemming van de percelen in kwestie. Het besluitvormingsproces moet op een neutrale en objectieve wijze verlopen. De omwonenden moeten voldoende tijd krijgen om hun bezwaren te formuleren en zij moeten door de administratie ondersteund worden door middel van advies, documenten en referenties.

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rotselaar om onmiddellijk op te treden bij inbreuken op de milieuwetgeving en om klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij het Parket van de Rechtbank van Leuven.

Gelet op de hoogdringendheid, verzoeken wij vermelde organen van de uitvoerende en wetgevende macht om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te nemen met het oog op de realisatie van deze doelstellingen.


Semper Ferraris vzw. Website: semperferraris.eu.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Semper Ferraris vzw. Website: semperferraris.eu. alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...