Compenseer trainers met zelfstandige ruimte voor Covid-19 € 4.000,- vergoeding (TOGS)!

De TOGS is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door de genomen coronamaatregelen. Veel trainers met een zelfstandige ruimte vallen onder 'Bedrijfsopleiding en -training' met SBI code 85.59.2 maar komen niet in aanmerking voor € 4.000,- schadevergoeding in deze moeilijke periode.

Een belangrijke voorwaarde van de TOGS is dat niet-horecaondernemingen moeten verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. Klik op de link voor alle voorwaarden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden Trainers met een zelfstandige ruimte voldoen aan deze voorwaarde, maar ontvangen geen compensatie.

Waarom komen trainers wél in aanmerking voor de TOGS:

  • Trainers kunnen hun vak niet uitoefenen door de gezondheidsmaatregelen van 1,5 meter afstand houden en de maatregel dat een groep groter dan 3 personen niet is toegestaan.
  • Het inkomen van trainers is fors gedaald. Opdrachtgevers hebben nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten.
  • Na het opheffen van de huidige maatregelen zullen door het wegvallen van investeringsplannen de negatieve effecten van de coronacrisis nog lang effect hebben.
  • Opdrachtgevers willen geen alternatieve trainingen (zoals online). De reden is dat zij hun eigen inkomsten ook hebben zien dalen en daarom geen geld willen uitgeven aan trainingen.

De beroepsvereniging voor trainers, de NOBTRA, komt op voor belangen van trainers. Wij krijgen veel signalen van onze leden dat opdrachten zijn vervallen en nieuwe opdrachten niet worden ingezet. Wij zijn, net als andere sectoren, hard getroffen. De huur en andere vaste lasten blijven doorlopen. Trainers worden zwaar getroffen door de corona maatregelen en ervaren een flinke terugval in inkomsten.

Wij vinden dat trainers wel in aanmerking moeten komen voor deze regeling. Helpt u mee om de Bedrijfsopleiding en -training' SBI code 85.59.2 trainers ook op de lijst te krijgen?

Teken en deel deze petitie dan zoveel mogelijk! Om deze SBI code op de lijst te krijgen, kunnen jullie dit melden bij RVO.nl via de link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

Hoe meer handtekeningen, des te meer kans dat deze belangrijke beroepsgroep in aanmerking komt voor deze compensatie. Met uw hulp kunnen we nog overtuigender in gesprek met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO), welke over deze schadevergoedingen gaat.

Alvast bedankt!

NOBTRA, Nederlandse Orde van Beroepstrainers

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Karima Matser, NOBTRA alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...