Regeling code 80 met huidige A2 rijbewijsbezitters

Wij, A2 motorrijdend Nederland, zijn het niet eens met de huidige regeling code 80. Deze regeling wordt vanaf november 2017 gestart voor 21 jarigen waarmee het mogelijk wordt om zonder een extra examen die behaald dient te worden vanaf 2 jaar na uitgifte van het rijbewijs een A rijbewijs te bezitten. 

De huidige regeling is als volgt:

Vanaf 20 jaar is het mogelijk om een A2 rijbewijs te halen. Deze kan na 2 jaar na uitgifte rijbewijs omgezet worden naar een A rijbewijs na het behalen van bijbehorend examen.

-----

De nieuwe regeling stelt 21 jarigen in staat om zonder extra examen direct een A rijbewijs te bezitten met een zogenoemde code 80, welke na 2 jaar zonder extra examen kan overgezet worden naar A zonder code.

De aankondiging van deze regeling is niet op tijd gedaan waardoor er veel mensen zijn die in 2017 nog een A2 rijbewijs hebben gehaald terwijl zij klaarblijkelijk beter nog even een paar maanden hadden kunnen wachten.

 

 

Nu kan er uiteraard gezegd worden dat de huidige A2 rijders op een A2 motor hebben afgereden, natuurlijk is dit waar maar de meeste van deze motoren worden ontgrensd gebruikt voor het A rijbewijs. Het enige verschil is dat een ontgrensde motor sneller gereden kan worden, terwijl de optrekkracht ongeveer hetzelfde blijft. 

Laten we als voorbeeld een Kawasaki er6n nemen. Deze heeft ontgrensd 50 kw en 66Nm koppel. Als we hiervan de begrensde 35 kw variant nemen daalt het koppel van 66 naar 55Nm wat maar een klein verschil is. Praktisch niet merkbaar in het dagelijks verkeer. 

En aangezien men maar 130km/h op de Nederlandse snelwegen mag is dit geen argument om aan te dragen dat A2 motorexamens in dit opzicht 'minder' zijn dan de A motorexamens.

 

 

Graag zien wij dus in ieder geval dat de mensen die hun A2 hebben gehaald een rijbewijs met code 80 ontvangen of dat zij na 2 jaar A2 automatisch A krijgen.

 

SAMEN STAAN WE STERK!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tim Bosch om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...