Burgerinitiatief: NEXIT | mogen wij eindelijk zelf kiezen?

NDP_golflogo.png

Heb je ook twijfels over het democratisch gehalte van de E.U.? Of het feit dat de E.U. maar in alles blijft falen? Begrijp je ook niet waarom Europa twee "Europese presidenten" heeft (Von der Leyen & Michel) die allebei echter niet gekozen zijn? Vind je het ook jammer dat wij geen controle over onze eigen economie meer hebben, aangezien wij niet eens ons eigen geld meer gebruiken? Begrijp jij ook niet hoe de E.U. in het midden van een economische ramp een "tijdelijk financieel instrument" twv. 680 miljard euro tevoorschijn heeft getoverd, die echter grotendeels naar luchtvaartmaatschappijen en de "groene & digitale transitie" gaat? Vind jij het ook raar dat de E.U. constant over mensenrechten en een eerlijkere wereld blijft praten, terwijl de E.U. zelf niet democratisch is en werknemers van de E.U. ook geen inkomstenbelasting of BTW hoeven te betalen (hoe eerlijk is dat)? Ben jij ook bang dat de Nederlandse taal verdrukt zal worden in de Europese bureaucratie; en dat Nederland weinig meer zal zijn dan een provincie van de Brussel? Kortom: Heb jij ook je twijfels bij de E.U. zoals die nu is?

Ja. Wij ook.

Dit is een voortzetting van deze petitie die ondertussen al  1183 keer is ondertekend, maar die niet meer op petities.com te vinden lijkt te zijn. Dus doen we het maar nog een keer. Bij voorbaat dank voor jullie geduld, inzet & natuurlijk jullie handtekening!

Wij (www.democ.nl) pleiten voor om een landelijk referendum over de vraag of Nederland lid van de Europese Unie en de euro moet blijven, of juist de tegenovergestelde keuze: Dat wij de EU en de Euro moeten verlaten (en dus ook de Nederlandse gulden in ere moeten herstellen).

Hoewel de EU geen duidelijk omschreven procedures heeft (zoals het hele Brexit-fiasco ons heeft laten zien) om het voor een lidstaat mogelijk te maken om de Unie en de Euro officieel te verlaten, enkel een clausule in het verdrag van Lissabon die stelt dat dit inderdaad mogelijk is, vinden wij dat het aan het Nederlandse volk en hun gekozen vertegenwoordigers, de Tweede Kamer, moet zijn om over de onafhankelijkheid van de Nederlandse staat te beslissen, niet aan de Europese Commissie of het Europees parlement.

Daarom vragen wij de Tweede Kamer om ermee in te stemmen om een landelijk referendum te organiseren over de volgende twee vragen:

1) of ons land lid van de EU moet blijven? Of dat wij ons lidmaatschap van de EU moeten beëindigen en als politiek onafhankelijke natie verder moeten gaan?

en: 2) of wij lid van de Euro moeten blijven? Of dat wij de Euro als officieel betaalmiddel in Nederland moeten afschaffen en vervangen door een nieuwe Nederlandse Gulden?

Of je nu een voor- of tegenstander van de Europese eenwording bent, het valt niet te ontkennen dat er aan ons lidmaatschap van de EU en de Eurozone zowel grote voor- als nadelen kleven. Een belangrijke reden waarom wij vraagtekens bij de EU en de Euro zetten, is de realiteit dat het een politiek experiment is dat ons van boven is opgelegd, in plaats van dat wij, de inwoners van Europa, hier zelf voor hebben mogen kiezen. Het gaat ons hier uiteindelijk om het principe dat het aan de Nederlanders zélf moet zijn om over het lot van Nederland te beslissen en niet aan een schimmige politieke elite in Brussel.

Daarom verzoeken wij de Tweede Kamer om zo snel mogelijk een bindend landelijk referendum te organiseren over de vraag of Nederland óf lid van de EU en de Euro moet blijven, óf dat wij een einde moeten maken aan ons lidmaatschap van de EU en de Euro en om de Euro als officieel betaalmiddel in Nederland te vervangen door een nieuwe Nederlandse gulden? Geen van deze keuzes is inherent verkeerd en beide opties kunnen met logische argumenten verdedigd worden, maar het is echter uitermate belangrijk dat wij wél de kans krijgen om deze keuze zelf te maken. Zo stellen wij een eenvoudige vraagstelling voor. Als volgt:

Vraag #1: Vindt u dat Nederland lid van de Europese Unie moet blijven?

Keuze: Ja, Nederland moet lid van de Europese Unie blijven.

Keuze: Nee, Nederland moet geen deel meer uitmaken van de Europese Unie.

 Vraag #2: Vindt u dat Nederland lid van de Eurozone moet blijven en de Euro als officiële munt moet blijven gebruiken?

Keuze: Ja, Nederland moet lid van de Eurozone blijven en de Euro als officiële munt blijven gebruiken.

Keuze: Nee, Nederland moet geen deel meer uitmaken van de Eurozone en moet de Euro niet als officiële munt blijven gebruiken, maar moet de gulden opnieuw invoeren.

 

BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW HANDTEKENING! :-)

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook: www.democ.nl/programma

of neem contact op via: info@democ.nl

 NDP_fbbanner.1_.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Erik | NDP om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...