Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

MS-patiënten verwachten meer dan psychologische ondersteuning

MS-patiënten verwachten van de  Vlaamse regering meer dan psychologische ondersteuning"   De MS-steunactie , en de partners van MS'ers, verzorgers en mensen die MS'ers ondersteunen en helpen,  (https://www.facebook.com/MsSteunactieSuportPagina) en www.ms-steunactie.be )  protesteren tegen de uitspraken van Minister President Kris Peeters ( Zondag 22 september 2013) en daarom vragen wij om deze petitie te ondertekenen. Wij nemen ze me, samen met het dossier en het uitgebreid 10-puntenplan naar B

Gemaakt: 2013-09-22

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 463 420
2013 447 405

Behoud het Oranjehotel

De gevangenis in Scheveningen werd in de oorlog Oranjehotel genoemd, omdat er veel verzetsmensen terecht kwamen. Meer dan tweehonderd van hen werden gefusilleerd op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil de gevangenis nu gaan sluiten, ondanks een toezegging van de minister van Justitie in 2009 dat het Poortje, de Dodencel en de Gedenkplaat bewaard zouden blijven. De minister sprak toen van de "materialisering van gebeurtenissen die wij niet mogen ve

Gemaakt: 2013-05-04

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 542 527
2013 439 429

Buurtcentrum Voordorp

Ja, ik wil ook dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de Aartsbisschop Romerostraat 332/338 in het centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden. Ik vraag de Gemeente Utrecht actie te ondernemen.  

Gemaakt: 2013-10-22

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 588 587
2013 437 437

eenveiligNederland!

Weet u dat er nog ruim 15000 veroordeelden vrij rondlopen of zelfs onvindbaar zijn? Dit gaat niet alleen om lichte misdrijven, het grootste gedeelte betreft zware delicten! Weet u dat er op de stelling; "Nederland wordt veiliger" 95% antwoord dat ze het er niet mee eens zijn! Weet u dat Nederland een paradijs is voor de buitenlandse inbrekers? De pakkans is hier klein en de straf mild! Weet u dat de cijfers m.b.t. de afname van de criminialiteit een vertekend beeld geven? De criminaliteit neemt

Gemaakt: 2013-07-24

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 439 434
2013 437 432

Algerabrug Workum moet blijven

Tekenen heeft nog steeds zin want ze gaan ook nog naar de gemeenteraadsvergadering. Middels een brief van de gemeente Súd-West Fryslân(dd 5 juli jl.) zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de weg naar de Algerabrug definitief wordt afgesloten en (verwijderd). De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen. Woensdag 17 juli publiceert de gemeente dit besluit en gaat de bezwaartermijn van 6 weken in. De fi

Gemaakt: 2013-07-15

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 436 427
2013 435 426

Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal moet blijven!

  Beste Mensen,Onlangs hebben wij vernomen dat Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal door bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid gedwongen wordt haar deuren te sluiten waardoor veel ouderen gedupeerd dreigen te worden. Dit zorgt voor veel angst en onrust onder deze ouderen die nu geacht worden te verhuizen op hun oude dag. Het gaat hier om mensen tussen de 75 en 100 jaar oud die gewend zijn aan hun omgeving en aan elkaar.   Nu is er een verblijfsindicatie vanuit de zorgverzekeraar nodig om hier

Gemaakt: 2013-11-21

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 640 632
2013 430 423

Subsidie voor opvang wilde dieren

Door bezuinigingen dreigen alle opvangcentra voor wilde dieren straks in finaciële nood te komen. Omdat er geen wettelijke gronden zijn om te voorzien in de opvang van wilde dieren zien we dat steeds meer gemeenten de subsidiekraan dichtdraaien. Ondanks de artikelen in de flora- en faunawet en de dierenwelzijnswet die een zorgplicht voor hulpbehoevende dieren verplicht stellen zegt de overheid dat dit niet voor wilde dieren geld. Jaarlijks worden er in Nederland honderdduizenden gewonde, zieke e

Gemaakt: 2013-07-17

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 666 606
2013 427 410

hondenuitlaatservices toegang tot hondenlosloopgebieden

Staatsbosbeheer (SBB) wil na de zomervakantie dat er per persoon slechts 3 honden worden uitgelaten. Groepen honden zouden dreigend en intimiderend overkomen. Na diverse berichten blijkt dit alleen te gelden voor de uitlaatservices. Groepen honden van particulieren zijn wel toegestaan net zoals groepen honden met meer begeleiders. Wat het verschil is tussen de ene en de andere groep is ons helaas nog niet verteld.Wanneer een groep dreigend of intimiderend is, dan is elke groep honden dat. Ook wa

Gemaakt: 2013-06-14

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 425 414
2013 425 414

KU MIL AMOR 4 LOVERS

Hallo Lovers fans! Vinden jullie ook dat Lovers in Nederland verkocht moet worden?Teken onze petitie en help ons om de verkoop van Lovers in Nederland mogelijk te maken. Met uw handtekening kunnen wij bewijzen dat er genoeg mensen zijn, die Loverswillen kopen in Nederland. Let's make this happen! Met warme groeten, KU MIl AMORhttps://www.facebook.com/kumilamor

Gemaakt: 2013-10-22

Tijdsperiode Alle landen Nederland
Alle periodes 1696 1639
2013 417 400

Denil moet blijven

Wij willen graag dat onze directeur op het IMI blijft. Daarom hebben wij zoveel mogelijk handtekeningen nodig zodat wij hiermee naar naar het OZCW kunnen. Hopelijk kunnen wij hen hiermee overtuigen zodat ze hem opnieuw willen evalueren door iemand anders. Alvast bedankt iedereen en deel dit met zoveel mogelijk mensen

Gemaakt: 2013-10-22

Tijdsperiode Alle landen België
Alle periodes 414 412
2013 414 412