Recentste petities

  • Taal: Nederlands

Brandstof accijns omlaag!

Beste lezer,  Iedereen heeft nu gezien waar de Russen mee bezig zijn, helaas laat ons kabinet ons in de kou staan.  De Russen zijn, grotendeels, verantwoordelijk voor de gas en brandstof.  Ik wil deze petitie aanbieden aan onze Minster van Financiën en Minister President. Wat vragen wij; Tijdelijk de accijnzen en belastingen van brandstof en gas met 50% te reduceren zodat de economie niet vastloopt. Indien de spanningen in het Oosten oplopen, de accijnzen met 80% te reduceren om de burgers tegem

39 Gemaakt: 2022-02-24 Statistieken

Kinderboerderij Lekkerkerk

De titel zegt het al: een kinderboerderij in Lekkerkerk. Wat ik, als ouder van 2 kinderen, mis in Lekkerkerk (sowieso in de Krimpenerwaard) is een leuke kinderboerderij in combinatie met een speeltuin. Een ontmoetingsplek voor jong & oud. Ik start deze petitie om te registreren of er draagvlak is voor dit idee zodat ik dit verder kan uitwerken. Het uiteindelijke plan stel ik voor bij de gemeente Krimpenerwaard. Dit lijkt mij een enorme aanwinst in de gemeente. Bedankt alvast voor het onderte

302 Gemaakt: 2022-02-23 Statistieken

Verbod op Yvonne Coledewijer

Een verbod op het Instagram-Account van Yvonne Coledewijer, het meisje van de watermerkjes door foto's die online gewoon staan en vooral uit is op een enorme lading aandacht. Met deze petitie willen we een verbod afroepen op dit account op Instagram. Het is nu wel eens klaar met al dat aandachtgevraag.

10 Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

GEEN CIRCULATIEPLAN VIJVERSDREEFWIJK!

Stad Brugge is hardleers.   Na een vorige aankondiging om een circulatieplan in te voeren door middel van knips stond de buurt op z'n achterste poten. Het protest was zo hevig dat Brugge, onder leiding van Dirk De Fauw, de beslissing om de Vijversdreefwijk te knippen werd teruggedraaid. Dit was in maart 2020.   Omdat er enkele bewoners klagen dat er teveel wagens voor hun deur passeren heeft de stad nu toch een circulatieplan uitgedokterd met tal van eenrichtingsstraten in de wijk die het doorga

331 Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

ONZE school

We zijn het niet eens met dat de regels over het gebruik van oortjes en telefoons zo streng gehandhaafd worden en we hopen dat jij het er ook niet mee eens bent en ons helpt de regels weg te halen!  

86 Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

JA voor een lokale openbare dienstverlening van goede kwaliteit - JA voor de aanwezigheid van de FOD Financiën in het hele land

  JA VOOR DE AANWEZIGHEID VAN DE FOD FINANCIËN IN HET HELE LAND JA VOOR EEN LOKALE OPENBARE DIENSTVERLENING VAN GOEDE KWALITEIT   Mijnheer de Minister van Financiën, Mijnheer Van Peteghem, Mevrouw de Minister van Ambtenarenzaken, Mevrouw De Sutter, Mijnheer de Staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mijnheer Michel, Mijnheer de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, Mijnheer D’Hondt,     In februari 2022 heeft de FOD Financiën het Infrastructuurplan Horizon 2024 beke

214 Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

SE scheikunde TWII verzetten

Beste docenten,afgelopen SE week was het gemiddelde van de toets een 4,8. Dit is al laag, maar dit gaat nog veel lager worden als het schoolexamen scheikunde deze toetsweek doorgaat. Dit komt, omdat er veel te weinig uitleg en tijd is besteed aan de toetsstof van hoofdstuk 10 en 11. Daarnaast zijn meneer Hoexum én meneerRas (binnenkort) afwezig, wat het nog lastiger maakt.Daarom vragen bij deze alle leerlingen uit de klas 5 of het schoolexamen scheikunde kan worden verplaatst naar een moment waa

52 Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

Carnaval is van iedereen!

Het Hamse gemeentebestuur wil het komende caranavalsweekend sterk aan banden leggen. Daarom sturen we deze open brief aan het college van burgemeester en schepenen om te vragen hun maatregelen, toch deels, bij te sturen.  Vind je ook dat een einde van de carnavalsfeestelijkheden om 1u veel te vroeg is? Teken dan deze petitie.  Hier alvast de tekst van de brief. Geachte heer Burgemeester en Schepenen    Tot onze spijt mochten we gisteren het nieuws ontvangen dat het gemeentebestuur het carnavalsw

492 Gemaakt: 2022-02-22 Statistieken

Wij willen goed weer

Wij zijn het beu. Het grijze weer, de wind, de regen, omgevallen bomen. DIT. KAN. NIET. MEER!!!!!!! Maartse buien en aprilse grillen tot daar aan toe maar van februari moeten ze afblijven. Laat uw stem horen TEGEN dit ONweer.  

203 Gemaakt: 2022-02-21 Statistieken

Petitie tegen megawindturbine in Mariakerke op amper 280m(!) van woningen

Graag de petitie delen!! Gelet op de te verwachten bovenmatige hinder inzake geluid, slagschaduw, zichtstoornis, lichtreflecties en nachtlichtbebakening, en gelet op de veiligheidsrisico’s ingeval van calamiteit, verzetten de ondergetekende buurtbewoners zich uitdrukkelijk tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van het nieuw geplande windturbineproject in het verlengde van de reeds geplaatste windturbines aan de rand van het Industriegebied te Wondelgem en M

381 Gemaakt: 2022-02-20 Statistieken