Bronckhorst Windturbinevrij

Bronckhorst_Windturbinevrij_klein.jpg

Met het ondertekenen van deze petitie geeft u aan tegen het plaatsen van 12 zo hoog mogelijke windturbines (van minimaal 80, maar liefst hoger dan 200 meter) in de gemeente Bronckhorst te zijn.

De plannen voor de mega hoge windturbines staan in de Verrijkte routekaart, die op 24 september 2019 door het College van B&W is goedgekeurd. Op 10 oktober worden de plannen in de commissie besproken en op 31 oktober 2019 zal de raad beslissen.

Daarna is de komst van één of twee windparken in de gemeente een feit. En dat willen we niet.

De allerbelangrijkste reden om geen zeer hoge windturbines in onze gemeente te willen, en dat geldt eigenlijk voor de hele Achterhoek, is dat wij als krimpgemeente met en relatief lage economische activiteit en werkgelegenheid, eigenlijk maar één kernkwaliteit hebben. En dat is ons landschap, onze woonomgeving. Het groen, de rust en de ruimte. Mensen komen hier nog wonen om deze kwaliteit, terwijl ze vaak elders werken. Windturbines die zo hoog zijn, meer dan twee maal de domtoren, zullen vanuit iedere plek in Bronckhorst, of in ieder geval van kilometers ver, te zien zijn en het landschap aantasten.

Verder is er veel onduidelijk rondom de gevolgen voor de gezondheid door hoorbaar en niet hoorbaar (maar wel ziekmakend) geluid. In Nederland is de norm voor de minimale afstand tot een woning 400 meter, terwijl op andere plaatsen in Europa veel grotere afstanden worden gehanteerd. Denenmarken en Duitsland, koplopers op windgebied zitten op respectievelijk 1000 en 900 meter. Hier moet eerst eenduidigheid in komen.


Stichting Bronckhorst Windturbinevrij i.o.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting Bronckhorst Windturbinevrij i.o. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...