Betere bescherming van burgers tegen wanpraktijken bij (ver)bouw en renovatiewerken

Geachte Volksvertegenwoordigers,
Geachte Staatssecretaris,
Geachte Ministers,

Geregeld vernemen we via de media hoe gezinnen slachtoffer worden van firma’s uit de bouwsector. Hun spaargeld zijn ze kwijt en ze zijn volslagen machteloos.

De voorbeelden zijn legio. Aannemers die met voorschotten en de noorderzon verdwijnen, bouwbedrijven die telkens opnieuw ‘failliet gaan’ en gezinnen achterlaten met half afgewerkte huizen, sleutel-op-de-deur bedrijven die woningen vol gebreken bouwen en de betrokken gezinnen jarenlang gijzelen met dure juridische procedures totdat deze berooid en uitgeput hun droom van een eigen woning opgeven (www.bouwellende.be).

Wat de bouwfirma’s goed weten: de gedupeerde particuliere bouwheren hebben nagenoeg geen mogelijkheden om de (ver)bouwprofessionals te dwingen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Wij vragen dan ook dat de overheid departementoverschrijdend werk maakt van een effectieve bescherming van burgers die slachtoffer worden van frauduleuze, nonchalante, onprofessionele en/of onbetrouwbare spelers uit de bouwsector.

Er is nood aan waarborgen voor particulieren dat bij bouw- en renovatiewerken kwaliteitsvol werk geleverd wordt binnen de contractueel bepaalde termijnen en budgetten.

Er is nood aan:

 • Naleving van de Wet Breyne. Die moet ook kwaliteitscriteria bevatten, altijd van toepassing zijn en via een snelle en laagdrempelige procedure afgedwongen kunnen worden.

 • Waarborgen voor onafhankelijke, objectieve controle en -experten.
  Hoe onafhankelijk is een gerechtelijk deskundige/ schadetaxateur die naast zijn gerechtelijke opdracht dagelijks opdrachten krijgt van privé bouwfirma’s? Wie controleert het gerechtsdeskundig onderzoek (inhoudelijk, redelijke termijnen, belangenvermenging, naleving van de deontologische code)?

 • Onafhankelijke bemiddelingsorganen. Er is de Verzoeningscommissie bouw. Maar wiens rechten worden met het meeste ijver verdedigd (als de bouwfirma al akkoord gaat met geschillenbemiddeling) door een verzoeningsorgaan dat bestaat uit 5 partners, waarvan 4 professionals uit de bouwwereld zijn?

 • Gerechtelijke bijstand voor particulieren. Zij worden nu soms jarenlang juridisch aan het lijntje gehouden door kapitaalkrachtige bouwfirma’s. Voor die firma’s zijn hun advokatenkosten een onkost, voor particulieren is het een financiële gijzeling. Zeker als ze ondertussen een lening aan de bank moeten afbetalen voor een woning waar ze niet in kunnen wonen en dus ook nog huur moeten betalen. Test-Aankoop geeft enkel eerstelijnsadvies bij ‘niet te complexe’ zaken en is dus geen instantie die deze gezinnen kan bijstaan.

 • Hantering van een omgekeerde bewijslast voor bouwgeschillen met een particuliere bouwheer.

 • Vrijwaring en compensatie van de volledige gerechtskosten en expertisekosten wanneer gedupeerde (ver)bouwers in hun gelijk gesteld worden door de rechtbank.

 • Kostencompensatie wanneer architecten, aannemers, bouwfirma’s het afgesproken budget overschrijden.

 • Degelijke bescherming door verzekering. Een ABR-verzekering dient steeds het ruime (ver)bouwproces te coveren en mag niet beperkt zijn in tijd.

 • Een publiek consulteerbaar register waarin herhaardelijk veroordeelde firma’s en hun bestuurders uit de bouwsector opgenomen worden en een beroepsverbod na meerdere gelijkaardige veroordelingen en/of ‘failissementen’.

 • Noodwoningen voor gezinnen die slachtoffer worden van bouwfiasco’s en daardoor niet in hun enige gezinswoning kunnen wonen, die ze wel financieel aflossen. De belangen en rechten van kinderen zouden in elke stap van de procedures prioritair moeten zijn.

Geachte beleidsmakers, maak alstublieft dringend departementoverschrijdend werk van een effectieve bescherming voor gezinnen die slachtoffer worden van onbetrouwbare spelers uit de bouwsector. Zij blijven nu – niet zelden letterlijk- in de kou staan.


Ben-Lee van de Velde - Geert Berden    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ben-Lee van de Velde - Geert Berden om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...