Beringstraat rustig en veilig, maar open (win-win voor iedereen)

Voor het half uur schoolspits 's ochtends en het half uur 's avonds, mag de Beringstraat, volgens het gemeentebestuur van Boortmeerbeek, 24 uur per dag niet meer volledig gebruikt worden.

Met deze petitie vragen wij aan de gemeente om de Beringstraat weer open te maken voor bewoners, lokale ondernemingen en dorpsverkeer. Dit door het verwijderen van de knip en deze te vervangen door minder drastische, maar wel effectievere maatregelen, die zwaar verkeer weren en doorgaand verkeer sensibiliseren en vertragen.

Zo ontstaat een echt leefbare straat, een win-win voor alle partijen.

20201117_205216.jpg

In het kader van het "verkeersleefbaarheidsplan" (VLP) van de gemeente Boortmeerbeek, heeft de gemeente besloten om de Beringstraat ter hoogte van de gemeenteschool permanent te knippen.

Deze ingreep heeft verstrekkende gevolgen voor de mobiliteit en parkeergelegenheid van bewoners en ondernemers in deze straat en omliggende straten. Tevens creëert dit een bottleneck tijdens de schoolspitsuren 's ochtends en 's avonds, waarbij verkeer uit het centrum geen doorgang meer heeft richting steenweg (N26).

Door deze ingreep zijn veel parkeerplaatsen verwijderd, terwijl daar al een gebrek aan was. Dit maakt dat auto's nodeloos moeten rondrijden, op zoek naar parkeergelegenheid.

Schoolbussen die voorheen via een inham van de straat veilig de kinderen konden oppikken, dienen dit nu te doen op een parking die daartoe niet geschikt is.

Andere gevolgen zijn dat er meer en meer gebruik gemaakt wordt van parkings van winkels op de N26 en een onnodig verhoogde verkeersdruk op de omliggende straten. Tevens dienen nu heel wat wagens die toch de straat inrijden, op onveilige wijze rechtsomkeer te maken.

De politie heeft ook al duidelijk gemaakt dat deze ingreep de veiligheid niet ten goede komt.

Het is niet dat het oversteken van de Beringstraat zo onveilig was. Integendeel, een zebrapad aan een wegversmalling, die 's ochtends ook bewaakt werd door een oversteekhulp, zorgde al jarenlang voor een vlotte en veilige spits.

Mede hierdoor is er in de afgelopen jaren nooit een verkeersslachtoffer geweest in de Beringstraat.

De gemeente claimt dat deze knip de enige oplossing was die hen nog restte om het "vele" zwaar verkeer en sluipverkeer te weren. Zij zou al verschillende maatregelen hebben genomen die niet werkten. Dit klopt niet!

In de eerste plaats kan de gemeente hier niet spreken over sluipverkeer, gezien al sinds jaar en dag de Beringstraat vanop de N26 staat aangeduid als verbindingsweg met het centrum. 

Er zijn ook geen gedetailleerde metingen gebeurd over langere termijn van de verkeersstroom en de onveiligheden in de straat.

Als actie tegen het zwaar verkeer heeft de gemeente enkel een zoneverbod voor zwaar verkeer ingesteld aan de hand van 2 verkeersborden. Het verkeersbord aan de monding van de Beringstraat met de N26 is echter veel te ver voorbij het kruispunt geplaatst, zodat het slecht zichtbaar is voor de bestuurders. Zo rijdt er toch nog ongewild zwaar verkeer de straat in.

De politie heeft de gemeente gewezen op de slechte plaatsing van dit bord, maar deze heeft nooit actie ondernomen om het te verplaatsen. Tevens was er op de N26 nergens enig verkeersbord dat de chauffeurs tijdig op de hoogte stelde van dit verbod. Dit had nochthans snel kunnen opgelost worden door communicatie met "Wegen en verkeer".

Tot daar het lijstje met de verschillende genomen maatregelen (welgeteld een halve).

Met deze petitie vragen wij de gemeente Boortmeerbeek om dringend deze knip te herzien en om de Beringstraat minstens weer open te stellen voor dorpsverkeer.

Verder vragen wij maatregelen die resulteren in een win-win voor bewoners en school, namelijk: trager en minder zwaar verkeer in de Beringstraat.

Hierbij alvast enkele constructieve voorstellen:

  • Zichtbaar maken van het zoneverbod voor zwaar verkeer op de N26 in overleg met "wegen en verkeer" + correct positioneren van het bestaande bord
  • Controle op zwaar verkeer met camera's
  • Zichtbaar maken van de schoolomgeving alvorens het verkeer de schoolomgeving nadert, door middel van opvallende borden (nu valt de school totaal niet op)
  • Beter zichtbaar maken van de zone 30-borden met lichtsignalisatie
  • Een beter afremmende maatregel voor het verkeer dan het verkeersplateau (dat nu te hoge snelheden toelaat)
  • Knipperlichten aan de oversteekplaats die geactiveerd zijn op de schoolspitsmomenten

Verder staan wij open om met de gemeente hierover eindelijk in een constructieve dialoog te gaan, als vorm van échte participatie, wat tot nu toe, helaas, steeds werd afgeblokt.

Teken deze petitie, en zorg zo mee voor een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Bedankt!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Andy Callens om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...