Behoud van DE BOERENSCHUUR

Petitie Behoud van DE BOERENSCHUUR (tegen afbraak Merksems erfgoed)

Hoeve ‘Den Pypeel’ (beter bekend als “De Boerenschuur”) is een begrip in Merksem. Deze hoeve staat er reeds sinds de 17de eeuw en is door zijn lange historiek op duurzame wijze verbonden met Merksem. Niet alleen vormt deze een belangrijk herkenningspunt voor alle inwoners van Merksem, maar tevens fungeert deze hoeve reeds sinds jaar en dag als sociaal bindmiddel door de vele activiteiten die hier plaatsvinden. Hierbij kan er onder andere gedacht worden aan de diverse volleybal- en voetbaltoernooien die hier plaatsvinden, alsook allerhande andere evenementen die hier doorheen de jaren georganiseerd werden zoals hondenshows, schoolkinderen die hier met hun klasjes naar de dieren komen kijken en ga zo maar door... Het gaat hierbij dus om een hoeve die een sterke verbondenheid vertoont met en een weerspiegeling vormt van het landelijke Vlaanderen en meer specifiek Merksem door de eeuwen heen

IMG_1307.jpg


Onze familie (de familie Van Looy) woont reeds sinds generaties in deze hoeve en heeft deze al deze tijd in een goede staat proberen te onderhouden. Zo heeft ons vader hier 91 jaar lang gewoond en daarvoor werd de hoeve betrokken door ons grootvader. Na de dood van ons moeder trok mijn broer Frans dan in de hoeve in, waarbij hij deze hoeve renoveerde met het geld dat hij gekregen had bij de verkoop van zijn huisje.
Destijds werd de hoeve al eens onteigend in het kader van het algemeen nut, maar tot een realisatie van het doel van deze onteigening is het nooit gekomen. Om deze hoeve verder te kunnen gebruiken en bewonen betaalden wij tot 2016 een pachtrecht aan de Belgische Staat. Door de opeenvolgende staatshervormingen kwam de hoeve echter in handen van de Vlaamse Overheid, met name het Agentschap Wegen en Verkeer. Om ons gebruiksrecht bestendigd te zien, hebben wij bij hun dan aangedrongen op een hernieuwd contract, hetgeen wij verkregen hebben op 22 januari 2019.

IMG_1303_schaap.jpgTot onze spijt dienen wij nu echter vast te stellen dat ze bij het Agentschap Wegen en Verkeer van mening zijn dat de hoeve zonder meer moet afgebroken worden omwille van zijn zogenaamde “bouwvallige” staat. Welnu, deze staat is dus allerminst bouwvallig, gelet op het feit dat mijn broer Frans nu net zijn huisje verkocht heeft om de boerderij te kunnen renoveren en hier zijn intrek te kunnen nemen!

Op ons verzoek om de hoeve te kunnen behouden wordt koudweg gereageerd dat de hoeve eveneens in een reservatiestrook gelegen is voor de (toekomstige) aanleg van de A102 en dat deze dus dient te verdwijnen zonder hierbij rekening te houden met de sociale, de historische en de landschappelijke waarde van deze hoeve. Reeds duizenden malen is deze hoeve al op schilderij gezet en gefotografeerd! Uit nazicht van de plannen ter zake blijkt echter dat de hoeve enkel gelegen is in de werfzone en dat een afbraak dus helemaal niet nodig is. Voor de aanleg van de wegenis alle begrip maar er zijn andere manieren om de noden qua mobiliteit te verzoenen met deze van het behoud van een waardevol stukje Merksems erfgoed. De hoeve werd immers niet voor niets opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed!
Het is dus hoogstnoodzakelijk dat er actie ondernomen wordt om deze voor Merksem waardevolle hoeve te bewaren! Bent u net als ons ook deze mening toegedaan? Dan vragen wij u om deze petitie te ondertekenen en hieronder uw contactgegevens te verschaffen:

NAAM + VOORNAAM:
ADRES:
E-MAIL:
TELEFOONNR.:
HANDTEKENING:
Wij danken u bij voorbaat om samen met ons dit mooi stukje Merksems erfgoed te bewaren!

De Familie Van Looy.
Postadres voor deponering van de petitie : Laaglandlaan 428 te 2170 Merksem
Fons@Vanlooyf.be of Fransvanlooy@skynet.be

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Fons Van Looy om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...